Vad har källhänvisningarna för betydelse?

    Källorna är grunden för all forskning. Som forskare måste man kunna hänvisa till de källor man har använt sig av. En källhänvisning måste vara entydig och utformad så att källan blir lätt hitta. Med hjälp av källhänvisningen går det dessutom att få en uppfattning om uppgifternas tillförlitlighet beroende på vilken källa de är hämtade från. Även en dålig källa är en utgångspunkt för fortsatt forskning. Finns det ingen källa angiven så finns det inget att utgå från.

I databasen över båtsmännen och deras familjer har alla personer minst två händelser inlagda, nämligen födelse och död. Det är egentligen det enda man kan vara helt säker på. Födelsen ska alltid ha en källa angiven. Om uppgifter saknas för när och var personen föddes blir källan det ställe där man först påträffade denne i handlingarna. Saknas uppgifter när det gäller dödsfall går det självfallet inte att ange någon källa. Alla övriga uppgifter i databasen är försedda med källhänvisningar. Det är i varje fall målsättningen att det ska vara så.

Längre ned på den här sidan finns exempel på hur källhänvisningar kan vara utformade.

Läs mer om källor och källhänvisningar på Arkivguidens hemsida:

Arkiv och källor
Forskningsmetodik
Historiska fakta
Länkar

Förkortningar

   NADNationella Arkivdatabasen   SCBStatistiska Centralbyrån
   RARiksarkivet   LIBRISLIBRary Information System
   KrAKrigsarkivet   ISBNInternational Standard Book Number
   LLALandsarkivet i Lund   ADArkiv Digital
   VALALandsarkivet i Vadstena   SVARSVAR:s digitala forskarsal (Svensk Arkivinformation)

Källor

1)Arkiv DigitalSE/LLA/13538 - Fridlevstad CI:4 1825
 
2)Arkiv DigitalSE/LLA/13323 - Rödeby EI:1 (1771-1846) Sida 179
 
3)Arkiv DigitalSE/LLA/13014 - Augerum FI:1 (1844-1861) Bild 10 / sid 13
 
  Våra källhänvisningar till kyrkböckerna finns i tre varianter. Den första härstammar från mikrofilmernas tidevarv, den andra kommer från SVAR och den tredje från AD Online. Arkivbeteckningen är länkad till NAD:s förteckning över det aktuella kyrkoarkivet. Deras förteckning omfattar samtliga volymer i arkivet. Husförhörslängder (A), flyttlängder (B), födelseböcker (C), vigselböcker (E) och dödböcker (F) är till allra största delen digitaliserade. Dessa finns tillgängliga på internet som betaltjänster.

I NAD finns länkar till SVAR, en för varje volym som är är digitaliserad. Länken är utformad som en "knapp" med texten "Bild" och leder dig till aktuell volym i bilddatabasen. Ikonen för AD i källhänvisningen är klickbar och leder till deras förteckning över avfotograferade volymer för respektive arkiv. Genom att välja i listan kommer man till den volym man söker i AD Onlines utbud.

Det finns flera ingångsmöjligheter till de båda bilddatabaserna. Här redovisas endast de som används i källhänvisningarna.

Observera att SVAR:s digitala forskarsal och AD Online är betaltjänaster som kräver abonnemang.
  
4)SE/RA/420401 - Ramdala SCB döde 1901
  
  SCB utdragen över födde, vigde och döde finns förtecknade i NAD. Liksom kyrkböckerna är de länkade till SVAR:s digitala forskarsal. Utdragen finns inte med i AD Onlines bilddatabas.
  
5)SE/SVAR/RA-111010024/M 10 - Tving mantalslängd 1767
  
  Mantalslängderna är upplagda länsvis med en volym för varje år.
  
6)SE/LLA/10081 - Östra härad VT 1839 nr 1 - Avskrift: B-Å Petersson
  
  Bouppteckningar ingår i respektive häradsrätts arkiv. För städerna rådhusrätt och magistrat. Bouppteckningar finns med i AD Onlines utbud. Har andrahandskälla använts framgår detta av källhänvisningen.
  
7)SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv///Båtsmanskompanier/Generalmönsterrulla 1841
  
  Text ......
  
8)SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV - Flottans arkiv////Generalmantalsrullor och generalmönsterrullor
  
  Kompani och nummer inom kompaniet framgår generalmantalsrullor och generalmönsterrullor. 1845 ändrades indelningen för de blekingska båtsmanskompanierna. Tre kompanier blev sex. BBG i vår kompanibeteckning står för gamla indelningen och BBN för den nya. På 1760-talet överfördes 5 båtsmanshåll från Hoby till Ronneby. Detta medförde en förskjutning i nummerserien för Hoby. Hobys tidiga båtsmän har beteckningen BBF i databasen. För Södra Möre har det inte varit några nummerändringar.
  
9)ISBN [saknas] - Från stenyxa till motorsåg - en bok om Ledja sid 195
  
10)ISBN 91-7970-160-4 - C.L. Grill: Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket III/1-21
  
  I källhänvisningen för litteratur finns en länk till LIBRIS. Där finns information om den aktuella skriften och en förteckning över de bibliotek där den finns att läsa eller låna. De flesta böcker är tillgängliga för hemlån och fjärrlån.

De sidor som berör våra våra båtsmän i Grills standardverk är skannade och finns att läsa här: III/1-21.
  
11)ISBN 978-91-88366-90-0 - Sveriges befolkning 1880
  
12)ISBN 978-91-87676-59-8 - Sveriges dödbok 1901-2009
  
  Information om CD-skivorna finns också med i LIBRIS. De finns tillgängliga på många bibliotek men är inte för hemlån. Skivorna kan köpas från Riksarkivet/SVAR eller Sveriges släktforskarförbund.