Blekinge - Östra härad - Augerums sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Augerums kyrka

Församlingskod: 108006
Indelning: 1680-08-10 utbrutet Karlskrona, 1888-05-01 utbrutet Tjurkö (T), 1908 (beslut 188601-22) inrättat Flymens kapellag, 1920-05-01 utbrutet Flymen (F).
Pastorat: -1976 Lösen, 1976-05-01- Augerum, Lösens och Flymen.
Kyrkor: Augerums kyrka.  
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Arkiv Bibliotek Museum (ABM) Kulturarv Sydost

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1642-1820 (RA-SVAR)
  Jordeböcker 1686-1871 (RA-SVAR)
  Augerums kyrkoarkiv (LLA)  ---> 

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1885-1894
    Vigde 1874-1894

Gravregister: Lyckeby (Augerum-Lösen-Flymen)

Dokumentation (Lst-K) Augerums kyrkogård

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Augerums socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Augerums socken

Fornsök (RAÄ) Augerums socken

Flygfotohistoria Blekinge

Historiska kartor Augerums socken

Sockenkartor (index) Augerums socken 1870 utom Flymen och Tjurkö
  Flymen 1870
  Tjurkö 1870

Generalstabskartan Generalstabskartan 1862-1871

Grytsjön J112-4-01 Almundsryd J112-4-02 Kyrkhult J112-4-03 Vilshult J112-4-04 Olofström J112-4-05 Jämshög J112-4-06 Hemsjö; J112-4-07 Gustavstorp J112-4-08 Elleholm J112-4-09 Gammalstorp J112-4-10 Sölvesborg J112-4-11 Hanö J112-4-12 Björkenabben, Kråkenabben J112-4-13 Årup J112-4-14 Öljehult J112-4-15 Belganet J112-4-16 Ringamåla J112-4-17 Svängsta J112-4-18 Halahult J112-4-19 Tararp J112-4-20 Bräkne-Hoby J112-4-21 Saltärna J112-4-22 Hällaryd J112-4-23 Tärnö J112-4-24 Karlshamn J112-4-25 Konga J112-4-26 Eringsboda J112-4-27 Holmsjö J112-4-28 Törn J112-4-28a Fur J112-4-29 Nävragöl J112-4-30 Sillhövda J112-4-31 Stensjömåla J112-4-32 Backaryd J112-4-33 Bredåkra J112-4-34 Tving J112-4-35 Nättraby J112-4-36 Ronneby J112-4-37 Göholm J112-4-38 Hasslö J112-4-39 Flymen J112-4-40 Rödeby J112-4-41 Granhult J112-4-42 Kristianopel J112-4-43 Bredaviksudde J112-4-44 Törnåkra J112-4-45 Jämjö J112-4-46 Lyckeby J112-4-47 Karlskrona J112-4-48 Uttorpsböte J112-4-49 Busören J112-4-49a Torhamn J112-4-50 Långenabben J112-4-51 Utlängan J112-4-52 Utklipporna J112-4-53 Vislanda J243-15-1 1869 Lessebo J243-16-1 1871 Kalmar J243-17-1 1870 Karlshamn J243-10-1 1869 Karlskrona J243-11-1 1870 Ottenby J243-12-1 1870 Kristianstad J243-6-1 1862 Utklipporna J243-7-1 0000

Häradsekonomiska kartan Blekinge (1915-1919)

Hembygdsföreningar (SHB) Lyckeby Gille
  Flymens hembygdsförening

Litteratur 
Edvard Fagerlund Beskrifning om Lösen och Augerums socknar i Blekinge
Hermes förlag Sveriges bebyggelse - Blekinge län - Del IV
Ove Offerman Augerum: ett sockennamn som försvinner
Flymens hembygdsförening Bondeminnen från Flymen
  Byvandring i Brunsmo
  Byvandring i Flymen: en byinventering i byarna Brändahall, Kallgårdsmåla och Bökegöl
  Byvandring i Flymen: en torpinventering i byarna Bjurabygget, Rörsmåla och Granemåla
  Byvandring i Flymen: en torpinventering i byarna N Flymen, Krogsmåla, ö Flymen, S Flymen, Fjärdsjömåla, Allsjömåla
  Byvandring i Flymen: en torpinventering i byarna Porsgöl, Mörtenabben och Ulvasjömåla
  Danskefly: en bok om byarna N Flymen, S Flymen och ö Flymen

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Augerums socken
Är det något som du tycker fattas på sidan? är det någon länk som inte fungerar? Vill du hjälpa oss med att beskriva din by eller socken? Alla bidrag är välkomna, såväl stora som små. Du kanske har gamla intressanta bilder liggande. Skriv några rader så kontaktar vi dig!

Namn / Name:
Adress / Address:
Postadress / City:
Land / Country:
E-mail:
(måste vara ifylld / mandatory)


 

##################
Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se