Blekinge - Bräkne härad
Nationella arkivdatabasen (NAD) Bräkne häradsrätts arkiv 1669-1949 (LLA)
  Bräkne häradsrätt (Arkiv Digital)
  Bräkne häradsrätt (SVAR)
Nationella arkivdatabasen (NAD) Bräkne och Karlshamns domsagas arkiv 1950-1970 (LLA)

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se