BLEKINGE              SMÅLAND

Medelstads härad
Eringsboda socken

1 Ulfsmåla
2 Gäddegöl
3 Gäddegöl
4 Gäddegöl
5 Gäddegöl
6 Gäddegöl
7 Skumpamåla
8 Skumpamåla
9 Skeppetånga
10 Mörkamåla
11 Nagleryd
12 Totasjö
13 Gunseryd
31 Siggamåla
32 Fundersmåla
33 Svarthövdaryd
34 S Eringsboda
35 N Eringsboda
36 Broddamåla
37 Bråten
38 Mjuamåla
39 Makrilla
40 Getterås
41 Räntemåla
42 Stångsmåla
43 Göljahult
44 Pålsmåla
45 Leryd
46 Humlaryd
47 Repemåla
48 Klackamåla
49 Kolshult
50 Kolshult
51 Kolshult
52 Spikahult
53 Glimminge
54 Kolshultskvarn
55 Ängsjömåla
56 Stamsmåla
57 Hjortseryd
62 Lönnemåla
63 Lönnemåla
64 Skillingsboda