Blekinge - Karlskrona stadRiksantikvarieämbetet Amiralitetskyrkan - Ulrica Pia

Församlingskod: 108002
Namn: Karlskrona Amiralitetsförsamling. Officiellt: Kungliga Karlskrona Amiralitetsförsamling.
Indelning: Icke territoriell. Bildad 1681.
Pastorat: Eget.
Kyrkor: Amiralitetskyrkan - Ulrica Pia.
Anmärkning: I och med att kyrkobokföringen upphörde den 30 juni 1991 försvann den sista länken mellan kyrkan och stadens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken.

Svenska kyrkan Sök kyrka och församling

Rondell Net Blekinges kyrkor

Skatteverket Sveriges församlingar genom tiderna

Nationella arkivdatabasen (NAD) Karlskrona amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv (LLA)

Reproducerade arkivalier (betaltjänster)  Arkiv Digital / SVAR -->


Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1813-1894
    Vigde 1861-1894
    Döde 1789-1894
    OBS! Sjökastellen födde-vigde-döde
1771-1808 finns inte med i DDSS
databas!
Forum Arkivguiden

Wikipedia   Karlskrona amiralitetsförsamling


Riksantikvarieämbetet Tyska kyrkan - Trefaldighetskyrkan

Namn: Karlskrona tyska. även: Fredrika Dorotea Vilhelmina.
Indelning: Icke territoriell. 1680-08-10 utbruten ur Augerum, 1846-11-01 (beslut 1838-07-13 och 1839-06-21) uppgått i Karlskrona stadsförsamling.

Rondell Net Blekinges kyrkor

Skatteverket Sveriges församlingar genom tiderna

Nationella arkivdatabasen (NAD) Karlskrona tyska församlings kyrkoarkiv (LLA)

Reproducerade arkivalier (betaltjänster)  Arkiv Digital / SVAR -->


Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1798-1847
    Vigde 1798-1846
    Döde 1799-1846
Forum Arkivguiden

Wikipedia   Karlskrona tyska församling


Riksantikvarieämbetet Fredrikskyrkan

Församlingskod: 108001
Namn: -1846 Karlskrona Storkyrkoförsamling, 1846-11-01- Karlskrona stadsförsamling.
Indelning: 1680-08-10 utbruten ur Augerum, 1846-11-01 (beslut 1838-07-13 och 1839-06-21) införlivat Karlskrona tyska, 1964-01-01 införlivat Tjurkö.
Pastorat: 1961 eget, 1962-1963 Karlskrona stadsförsamling, Tjurkö och Aspö, 1964- Karlskrona stadsförsamling och Aspö.
Kyrkor: Fredrikskyrkan. Trefaldighetskyrkan. Kungsmarkskyrkan. Wämö kapell. Ekens kapell. Bokens kapell.
Övrigt: Kyrkoarkivet eldhärjades vid den stora stadsbranden 1790-06-17—18.
Anmärkning: I och med att kyrkobokföringen upphörde den 30 juni 1991 försvann den sista länken mellan kyrkan och stadens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken.

Svenska kyrkan Sök kyrka och församling

Rondell Net Blekinges kyrkor

Skatteverket Sveriges församlingar genom tiderna

Nationella arkivdatabasen (NAD) Karlskrona stadsförsamlings kyrkoarkiv (LLA)

Reproducerade arkivalier (betaltjänster)  Arkiv Digital / SVAR -->

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Karlskrona stadsförsamling

   

   
Karta Google Map (visa större karta)Karta Karlskrona 1877-1882  100%  200%  300% Karta Karlskrona 1855  100%  200%  300% 

Ortsnamnsregistret (SOFI) Karlskrona stad

Fornsök Karlskrona

Historiska kartor Karlskrona stad

Hembygdsföreningar Föreningen Gamla Carlscrona


Wikipedia   Karlskrona stad
Är det något som du tycker fattas på sidan? är det någon länk som inte fungerar? Vill du hjälpa oss med att beskriva din by eller socken? Alla bidrag är välkomna, såväl stora som små. Du kanske har gamla intressanta bilder liggande. Skriv några rader så kontaktar vi dig!

Namn / Name:
Adress / Address:
Postadress / City:
Land / Country:
E-mail:
(måste vara ifylld / mandatory)


 

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se