BLEKINGE              SMÅLAND
            
 Karlskrona stad
    1 Wachtmeister
    2 Dahlberg
    3 Stuart
    4 Lindblad
    5 Magistraten
    6 Adlersten
    7 Sjöblad
    8 Sparre
    9 Sjöstierna
  10 Rosenfelt
  11 Bonde
  12 Rosen
  13 Klerck
  14 Ruuth
  15 Taube
  16 Lieven
  17 Ankarstierna
  18 Mörner
  19 Björkholmen
  20 Pott- och Pantarholmarna