BLEKINGE              SMÅLAND

Östra härad
Kristianopels socken

1 Bröms
2 Bröms
3 Hoboda
4 Hoboda
5 Krogsnäs
6 Krogsnäs
7 Bredavik
8 Bredavik
9 Ebbenäs
10 Trolleboda
11 Trolleboda
12 Trolleboda
13 Trolleboda
14 Trolleboda
15 Trolleboda
16 Trolleboda
17 Trolleboda
18 Stavsnäs
19 Stubbemåla
20 Stubbemåla
21 Djuphamn
22 Djuphamn
23 Hälleviksäng
24 Skarnholm
25 Milasten
26 Möllehall
27 Möllehall
28 Stensborg
29 Rörsäng
30 Ramshult
31 Ramshult
32 Lilla Bråtelycke
33 Stora Bråtelycke
34 Bråtelycke
35 Fågelmara
36 Äspenäs
36 Äspenäs
37 Äspenäs
38 Äspenäs
39 Äspenäs
40 Äspenäs
41 Äspenäs
42 Äspenäs
43 Stålemara
44 Stålemara
45 Stålemara
46 Olsäng
47 Olsäng
48 Olsäng
49 Olsäng
50 Olsäng
51 Olsäng
52 Olsäng
53 Olsäng
54 Olsäng
55 Olsäng
56 Olsäng
57 Olsäng
58 Abramsäng
59 Abramsäng
60 Klakebäck / Wäerpan
61 Klakebäck / Wäerpan
62 Klackebäck
63 Femmeryd
64 Femmeryd
65 Måsaryd
66 Käringeryd
67 Käringeryd
68 Käringeryd
69 Söremåla
70 Söremåla
71 Söremåla
72 Signemåla
73 Eriksholm
74 Kristianopel
75 Kristianopel
76 Kristianopel
77 Kristianopel
78 Kristianopel
79 Komstorp
80 Komstorp
81 Komstorp
82 Tockamåla
83 Juvansträte
84 Juvansträte
85 Bransboda
86 Bransboda
87 Björkelycke
88 Björkelycke
89 Sprattleboda
90 Hallersboda
91 Tombäck
92 Kuvehall
93 Svärdsmåla
94 Lönnemåla
95 Flyeryd
96 Ödemåla
97 Kläpparemåla
98 Appelås
99 Fagrakulla
100 Skäggeryd
101 Yttre Tång
102 Lermåla
103 Källemåla
104 Övre Tång
105 FogdeÄngen
106 Stavsnäs ålfiske
107 Fågelmara
108 Fågelmara
109 Pålsmåla
110 Strömsmåla
   
1-25 Kristianopels köping