BLEKINGE              SMÅLAND

Östra härad
Ramdala socken

1 Berntorp
2 Berntorp
3 Berntorp
4 Björstorp
5 Björstorp
6 Björstorp
7 Tornby
8 Tornby
9 Tornby
10 Tornby
11 Bäckareboda
12 Stockebromåla
13 Sötevallsryd
14 Dragda
15 Rävsmåla
16 Granhult
17 Fabbemåla
18 Sälleryd
19 Skrävle
20 Pungsmåla
21 Gåsamåla
22 Ramdala
23 Ramdala
24 Ramdala
25 Ramdala
26 Ramdala
27 Ramdala
28 Ramdala
29 Ramdala
30 Ramdala
31 Ramdala
32 Ramdala
33 Ramdala
34 Ramdala
35 Ramdala
36 Ramdala
37 Ramdala
38 Ramdala
39 Vinberga
40 Vinberga
41 Vinberga
42 Vinberga
43 Vinberga
44 Vinberga
45 Vinberga
46 Vinberga
47 Vinberga
48 Vallby
49 Vallby
50 Vallby
51 Vallby
52 Vallby
53 Vallby
54 Vallby
55 Vallby
56 Vallby
57 Vallby-Rosendal
58 Hejetorp
59 Hejetorp
60 Hejetorp
61 Åby
62 Åby
63 Åby
64 Säby
65 Säby
66 Säby
67 Säby
68 Säby
69 Säby
70 Säby
71 Säby
72 Säby
73 Säby
74 Säby
75 Säby
76 Säby
77 Säby
78 Gängletorp
79 Gängletorp
80 Gängletorp
81 Gängletorp
82 Gängletorp
83 Gängletorp
84 Gängletorp
85 Torstäva
86 Torstäva
87 Torstäva
88 Torstäva
89 Torstäva
90 Torstäva
91 Torstäva
92 Torstäva
93 Torstäva
94 Torstäva
95 Torstäva
96 Torstäva
97 Möcklö
98 Möcklö
99 Möcklö
100 Möcklö
101 Möcklö
102 Möcklö
103 Möcklö
104 Möcklö
105 Möcklö
106 Senoren Östernäs
107 Senoren Östernäs
108 Senoren Östernäs
109 Senoren Östernäs
110 Senoren Östernäs
111 Senoren Östernäs
112 Senoren Torp
113 Senoren Torp
114 Senoren Torp
115 Senoren Torp
116 Senoren Västernäs
117 Senoren Västernäs
118 Senoren Västernäs
119 Senoren Västernäs
120 Senoren Västernäs
121 Senoren Västernäs