Blekinge - Östra härad - Rödeby sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Rödeby kyrka

Församlingskod: 108171
Indelning: 1951-07-01 indelad i två kbfd: Rödeby norra kbfd och Rödeby södra kbfd, 1983-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Pastorat: -1915 Fridlevstad, 1915-05-01- eget.
Kyrkor: Rödeby kyrka.  
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Rondell Net Blekinges kyrkor

Kyrkoguiden© Helskärm

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Arkiv Bibliotek Museum (ABM) Kulturarv Sydost

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1642-1820 (RA-SVAR)
  Jordeböcker 1686-1871 (RA-SVAR)
  Rödeby norra kyrkbokföringsdistrikt (LLA)
  Rödeby kyrkoarkiv (LLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1861-1894
    Döde 1861-1894
Ostkanten   Födde 1895
    Vigde 1800-1899
    Döde 1947-1976

Gravregister (Gravar.se) Rödeby

Ortsnamnsregistret (SOFI) Rödeby socken

Fornsök (RAÄ) Rödeby socken

Flygfotohistoria Blekinge

Historiska kartor Rödeby socken

Sockenkartor (index) Rödeby socken 1870

Generalstabskartan Generalstabskartan 1862-1871

Grytsjön J112-4-01 Almundsryd J112-4-02 Kyrkhult J112-4-03 Vilshult J112-4-04 Olofström J112-4-05 Jämshög J112-4-06 Hemsjö; J112-4-07 Gustavstorp J112-4-08 Elleholm J112-4-09 Gammalstorp J112-4-10 Sölvesborg J112-4-11 Hanö J112-4-12 Björkenabben, Kråkenabben J112-4-13 Årup J112-4-14 Öljehult J112-4-15 Belganet J112-4-16 Ringamåla J112-4-17 Svängsta J112-4-18 Halahult J112-4-19 Tararp J112-4-20 Bräkne-Hoby J112-4-21 Saltärna J112-4-22 Hällaryd J112-4-23 Tärnö J112-4-24 Karlshamn J112-4-25 Konga J112-4-26 Eringsboda J112-4-27 Holmsjö J112-4-28 Törn J112-4-28a Fur J112-4-29 Nävragöl J112-4-30 Sillhövda J112-4-31 Stensjömåla J112-4-32 Backaryd J112-4-33 Bredåkra J112-4-34 Tving J112-4-35 Nättraby J112-4-36 Ronneby J112-4-37 Göholm J112-4-38 Hasslö J112-4-39 Flymen J112-4-40 Rödeby J112-4-41 Granhult J112-4-42 Kristianopel J112-4-43 Bredaviksudde J112-4-44 Törnåkra J112-4-45 Jämjö J112-4-46 Lyckeby J112-4-47 Karlskrona J112-4-48 Uttorpsböte J112-4-49 Busören J112-4-49a Torhamn J112-4-50 Långenabben J112-4-51 Utlängan J112-4-52 Utklipporna J112-4-53 Vislanda J243-15-1 1869 Lessebo J243-16-1 1871 Kalmar J243-17-1 1870 Karlshamn J243-10-1 1869 Karlskrona J243-11-1 1870 Ottenby J243-12-1 1870 Kristianstad J243-6-1 1862 Utklipporna J243-7-1 0000

Häradsekonomiska kartan Blekinge (1915-1919)

Hembygdsföreningar (SHB) Rödeby Hembygdsförening
  Rödeby Norra Hembygdsförening

Litteratur 
Hermes förlag:   Sveriges bebyggelse - Blekinge län - Del IV
Ledja byalag:   Från stenyxa till motorsåg: en bok om Ledja (CD-rom)
    Vår barndoms skola: en bok om Ledja skola
Sven Petersson:   Flaken förr och nu
    Flaken: historisk gård i gränsbygd
    Flaken: historisk gård i omtvistad gränsbygd
Rödeby hembygdsförening:   Rödeby församlingsbok 1900-1910 samt register över födde, vigde och döde 1800-1899. (CD-rom)
    Det svunna Rödeby. Del 1: Hemmanet Mo samt kyrko- och skolområdet
    Det svunna Rödeby. Del 2: Hemmanen Rödebyholm, Kestorp och Skärvaboda
    Det svunna Rödeby. Del 3: Östra Rödeby
    Det svunna Rödeby. Del 4: Hemmanen Västra Rödeby, Ålabäck, Johannesberg och Hejetorp
    Det svunna Rödeby. Del 5: Hemmanen Mörtön, Hökamåla och Sofielund
    Det svunna Rödeby. Del 6: Hemmanen Bubbetorp, Inglatorp och Sofiedal
    Det svunna Rödeby: är du förveten? (gamla rödebyord)
    Rödeby: Från tundra till tätort
    Några emigrantöden från Rödeby: Rödeby Hembygdsförening letar rödebyättlingar i Amerika
    En vandring genom Rödeby
    Rödeby-bilder 1
    Rödeby-bilder 2
Anders Bager:   Bagers bok (CD)
Johan och Rikard Svensson:   Figgamåla by i Rödeby socken och dess historia
Rikard Svensson:   Det gamla pastoratet Fridlevstad-Rödeby från 1500-talet till 1915
    Rödeby: en sockenkrönika
Patrik Blanc:   Pesten 1710-1712 i Sverige och Rödeby
Kaj Kjellström:   Födda, åren 1751-1775, Rödeby socken i Blekinge
    Födda, åren 1776-1800, Rödeby socken i Blekinge
    Vigda, åren 1701-1750 Rödeby socken i Blekinge
    Vigda, åren 1751-1800 Rödeby socken i Blekinge
    Personer år 1755 Rödeby socken i Blekinge
    Personer år 1758 Rödeby socken i Blekinge

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Rödeby socken
Är det något som du tycker fattas på sidan? är det någon länk som inte fungerar? Vill du hjälpa oss med att beskriva din by eller socken? Alla bidrag är välkomna, såväl stora som små. Du kanske har gamla intressanta bilder liggande. Skriv några rader så kontaktar vi dig!

Namn / Name:
Adress / Address:
Postadress / City:
Land / Country:
E-mail:
(måste vara ifylld / mandatory)


 

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se