Blekinge - Medelstads härad - Ronneby stad och sockenRiksantikvarieämbetet (RAÄ) Heliga kors kyrka

Församlingskod: 108171 [108101&108102]
Namn: Ronneby församling
Indelning: 1640 utbrutet Backaryd, 1921-07-09 indelad i två kyrkobokföringsområden (1942-01-01 kbfd): Bredåkra kyrkobokföringsområde (Kallinge kbfd) och Ronneby kyrkobokföringsområde (Ronneby kbfd).
Pastorat: -1640 eget, 1640-1682 Ronneby och Backaryd, 1682-1771 eget, 1771-1796 Ronneby och Backaryd, 1796- eget.
Kyrkor: Heliga Kors kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier Bredåkra kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier Kallinge kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier Möljeryds kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier Saxemara kyrkaBeskrivning av kyrka och inventarier
Övrigt: Har ej varit delad på stads-och landsförsamling såsom ibland uppges, dock har särskilda ministerialböcker förts för staden.
Anmärkning: I och med att Svenska kyrkan skildes från staten den 1 januari 2000 så försvann den sista länken mellan kyrkan och socknens invånare. Senare förändringar i Svenska Kyrkans organisation har därför inte medtagits i historiken. Vår indelning av socknarna baseras med något undantag på de förhållanden som rådde den 1 januari 1900.

Skatteverket (SKV) Sveriges församlingar genom tiderna

Rondell Net Blekinges kyrkor

Kyrkoguiden© Helskärm

Svenska Kyrkan Sök kyrka och församlingSök kyrka och församling

Arkiv Bibliotek Museum (ABM) Kulturarv Sydost

   

    Visa större karta

Nationella arkivdatabasen (NAD) Mantalslängder 1642-1820 (RA-SVAR)
  Jordeböcker 1686-1871 (RA-SVAR)
  Kallinge kyrkobokföringsdistrikts arkiv (LLA)
  Ronneby kyrkoarkiv (LLA-SVAR)

Reproducerade arkivalier   Arkiv Digital (betalsajt)

Sökbara register: 
Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)  Födde 1859-1894
    Vigde 1855-1894
    Döde 1757-1814
    Döde 1852-1894

Blekinge och Södra Möre båtsmän (index) Ronneby socken

Ortsnamnsregistret (SOFI) Ronneby stad / Ronneby socken

Fornsök (RAÄ) Ronneby socken

Flygfotohistoria Blekinge

Historiska kartor Ronneby socken
  Ronneby stad

Sockenkartor (index) Ronneby socken 1870

Generalstabskartan Generalstabskartan 1862-1871

Grytsjön J112-4-01 Almundsryd J112-4-02 Kyrkhult J112-4-03 Vilshult J112-4-04 Olofström J112-4-05 Jämshög J112-4-06 Hemsjö; J112-4-07 Gustavstorp J112-4-08 Elleholm J112-4-09 Gammalstorp J112-4-10 Sölvesborg J112-4-11 Hanö J112-4-12 Björkenabben, Kråkenabben J112-4-13 Årup J112-4-14 Öljehult J112-4-15 Belganet J112-4-16 Ringamåla J112-4-17 Svängsta J112-4-18 Halahult J112-4-19 Tararp J112-4-20 Bräkne-Hoby J112-4-21 Saltärna J112-4-22 Hällaryd J112-4-23 Tärnö J112-4-24 Karlshamn J112-4-25 Konga J112-4-26 Eringsboda J112-4-27 Holmsjö J112-4-28 Törn J112-4-28a Fur J112-4-29 Nävragöl J112-4-30 Sillhövda J112-4-31 Stensjömåla J112-4-32 Backaryd J112-4-33 Bredåkra J112-4-34 Tving J112-4-35 Nättraby J112-4-36 Ronneby J112-4-37 Göholm J112-4-38 Hasslö J112-4-39 Flymen J112-4-40 Rödeby J112-4-41 Granhult J112-4-42 Kristianopel J112-4-43 Bredaviksudde J112-4-44 Törnåkra J112-4-45 Jämjö J112-4-46 Lyckeby J112-4-47 Karlskrona J112-4-48 Uttorpsböte J112-4-49 Busören J112-4-49a Torhamn J112-4-50 Långenabben J112-4-51 Utlängan J112-4-52 Utklipporna J112-4-53 Vislanda J243-15-1 1869 Lessebo J243-16-1 1871 Kalmar J243-17-1 1870 Karlshamn J243-10-1 1869 Karlskrona J243-11-1 1870 Ottenby J243-12-1 1870 Kristianstad J243-6-1 1862 Utklipporna J243-7-1 0000

Häradsekonomiska kartan Blekinge (1915-1919)

Hembygdsföreningar (SHB) Ronneby Hembygdsförening
  Kallinge Hembygds- och Folkdansgille

Litteratur 
Hermes förlag: Sveriges bebyggelse - Blekinge län - Del III

Forum Arkivguiden

Wikipedia   Ronneby socken

Ronneby Ronneby

Brunnsparken Brunnsparken
Är det något som du tycker fattas på sidan? är det någon länk som inte fungerar? Vill du hjälpa oss med att beskriva din by eller socken? Alla bidrag är välkomna, såväl stora som små. Du kanske har gamla intressanta bilder liggande. Skriv några rader så kontaktar vi dig!

Namn / Name:
Adress / Address:
Postadress / City:
Land / Country:
E-mail:
(måste vara ifylld / mandatory)


 

Ostkanten - forum för Blekinge och Södra Möre i Småland - ostkanten@klaura.se