Blekinge - Östra härad


Bouppteckningsingresser 1737-1748


VT 1737 nr 1

Inventarium och värde uppå den kvarlåtenskap som befanns efter salig borgmästare Ostermans änka fru Elisabet Margareta Osterman uti Hejetorp upprättad den 17, 18, 23 och 24 november anno 1736:


VT 1743 nr 1

År 1743 den 17 januari hölls efter välborne herr häradshövdingen förordnande Bouppteckning uti sterbhuset efter salig Botill Olofsdotter i Trollamåla och Augerums socken. Varande tillstädes jämte dess kvarlåtne man Hans Enarsson dess 4 barn nämligen sonen Olof Hansson myndig, dottern Gertrud Hansdotter gift med Per Månsson i Flymen, dottern Maria Hansdotter 28 år, dottern Ingrid Hansdotter 25 år och befanns i detta sterbbo egendomen som följer:


VT 1743 nr 2

År 1742 den 2 november hölls uppteckning, värdering och skifte efter framlidne gårdmannen Jöns Åkesson i Persmåla ? emellan dess kvarlåtna maka Gertrud Hansdotter samt dess 4 stycken barn som är sönerna Hans Jönsson och Abram Jönsson bägge myndiga, döttrarna Kerstin Jönsdotter och Berta Jönsdotter bägge vuxna med ogifta och befanns egendomen som följer:


ST 1744 nr 1

Anno 1744 den 31 mars voro undertecknade på vederbörandes begäran uti sterbhuset efter avlidne Staffan Andersson i Svensgöl och inventerades samt värderade den befintliga egendomen som kommer att delas emellan dess efterlämnade änka Maria Nilsdotter samt 4 stycken barn sonen Nils Staffansson 5 år, Lars Staffansson 5 månader, Maria Staffansdotter 8 år och Karin Staffansdotter 2 ½ år gamla. Vilket blev företaget i barnens närmaste fädernefränders närvaro som följer nämligen:


VT 1745 nr 1

År 1744 den 25 oktober voro underskrivne i Flaken att skifta efter avlidna hustrun Beata Persdotter emellan hennes efterlåtne man Per Jonsson och trenne barn dottern Kerstin Persdotter 1 år, sonen Sven Persson 7 år och sonen Nils Persson 1 år gammal och fanns i sterbhuset som följer nämligen:


VT 1746 nr 1

År 1745 den 2 december hölls skifte efter avlidne mannen Sten Olsson i Offamåla, emellan dess efterlåtna änka gudfruktiga hustru Maria Håkansdotter och dess kvarlevande 5 stycken barn 2 söner och 3 döttrar, dottern Sissa Stensdotter 14 år, sonen Olof Stensson 12 år, dottern Gunnil Stensdotter 9 år, dottern Botil Stensdotter 6 år, sonen Mårten Stensson 4 år gammal. Barnens förmyndare äro Sven Olsson i Idehult och Olof Jonsson i Granemåla och Augerums socken. Änkans lagvigde ? var Jon Håkansson i Gåsemåla.


VT 1747 nr 1

År 1746 den 2 oktober hölls i följe av Östra härads Tingsrätts av den 7 ! oktober samma år uppteckning och värdering uppå den kvarlåtenskap som befanns uti sterbhuset efter saliga hustrun Catrina Samuel Corneersdotter i Silletorp vilken efter sig lämnat dess man Christian Reitz? Och trenne barn nämligen tvenne söner och en dotter, vilken dotter är även kort efter dess salig moder igenom döden avlidit så att allenast tvenne barn är uti livet nämligen sonen Samuel Göran 8 ½ år och Nicolaus Friedrik 7 år. Således företaget som följer nämligen:


HT 1748 nr 1

År 1738 den 28 juni hava vi undertecknade tillstädes varit då änkan madame Sara Beata Brun i Lyckeby låtit uppteckna och värdera den ringa kvarlåtenskap dess avlidne käre man Abraham Lärka sig hos henne efterlåtit samt vad fordringar och gäld sterbhuset graverar och befanns som följer nämligen:Ostkanten -  2009-05-21