Blekinge


Fångar från Blekinge på Långholmen


 

 

Nils Johan Adamsson, smed. Uppfostrad i föräldrahemmet tills han vid mycket unga år började föra ett kringstrykande liv som han fortsatt med.

Född 1853-12-03 i Öljehult socken

Mantalsskriven i Öljehult socken

Familj: Ogift. Har 3 bröder: Peter, Håkan och Olof i Öljehults sn av vilka Håkan under går straff för 2:a resan stöld.

Föräldrar: f.d. Adam Petersson Bela död som torpare i Belganet 15/11 1886 och hans hustru Eva Olofsdotter död där 9/7 1887.

Dömd av Kungl. Maj:t 22/12 1890 för 3:e resan stöld till 4 års straffarbete och 8 års vanfrejd. Tidigare dömd 6/12 1869 av Bräkne Häradsrätt för 1: resan snatteri, 14/6 1872 av Aspelands Häradsrätt för 2:a resan snatteri, 31/8 1872 i Malmö för 1:a resan stöld, 1873 i Sunnebo Häradsrätt för häleribrott, 7/11 1873 i Sunnerbo Häradsrätt för 2:a resan stöld med inbrott, rån och misshandel med livsfarligt vapen till 10 års straffarbete.

Strafftid: 1891-01-02 --- 1900-03-20 död å Vadstena Hospital

Anmärkning: Intagen 2/8 1892 såsom sinnesjuk på Hospitalet å Konradsberg.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Albin Henrik Almqvist, ingenjör. Uppfostrad i hemmet. Gått i Elementarläroverk i Norrtälje. Genomgått 4 års kurs på Tekniska Skolan. Avgångsexamen 31/5 1896.

Född 1876-02-09 i Karlskrona

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Bevakningsbefäl vid Norrtälje fängelse C.J. Almqvist och hans hustru Johanna Magni som leva och bo i Norrtälje.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/7 1897 för 1:a resan å särskilda tider och ställen ibland å sabbat ibland med inbrott förövad stöld till 1 års straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1897-07-27 --- 1898-04-24

Anmärkning: Har god kristendomskunskap. Ej rusig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Frans Oskar Albin Almqvist, 3:e klassens sjöman vid 2:a matroskompaniet vid Kungliga Flottan. Uppfostrad i hemmet. Gått i Uppsala Folkskola 1890. Till Flottan 1897.

Född 1875-02-24 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm. Inflyttad 22/2 1897 från Väster Lövsta.

Familj: Ogift

Föräldrar: Snickaren Frans August Almqvist och hans hustru Märta Helena som bor i Västernäs i Hoby socken.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 12/11 1897 för förskingring av kronopersedlar 2:a resan och för olovlig undanhållning till 2 månader och 24 dagars fängelse.

Strafftid: 1897-11-30 --- 1898-02-22

Anmärkning: Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Frans Oskar Albin Almqvist, matros. Hemma 16 år. Snickare vid flottan 3 år. Folkskola. Tekniska Skolan.

Född 1875-02-24 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm. Inflyttad 22/2 1897 från Väster Lövsta.

Familj: Ogift

Föräldrar: Snickaren Frans Almqvist och hans hustru Helena som bor i Hoby socken.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 15/9 1899 för 2 gånger upprepad undanhållning, fylleri, 3:e resan förskingring av kronopersedlar till 6 månader och 24 dagars fängelse.

Strafftid: 1899-10-04 --- 1900-04-27

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Axel Emil Andersson, f.d. 1:a klassens sjöman vid Kungliga Flottan.

Född 1864-12-18 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm dit han flyttade 23/10 1883 från Karlskrona Amiralitetssocken.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 13/9 1889 för 1:a resan stöld å särskilda tider och ställen dels med, dels utan inbrott, bedrägeri, olovlig undanhållning och persedelförskingring till 2 år 8 månader 12 dagars straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1889-09-17 --- 1892-04-29

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Carl Andersson, f.d. fiskare. Arbetare. Inhysing. Uppfostrad i Ronneby landsförsamling. Under konfirmationstiden skriven som fosterson till fiskaren Sven Svensson å Karön.

Född 1835-09-14 i Karlskrona

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling, där han är skriven i nr 105 Påtorp.

Familj: Gift 3/11 1865 med Elna Nilsdotter född i Hoby 16/3 1831 och död 18/1 1886. Deras barn: Johan född 3/4 1867, Ingrid Maria född 19/12 1868, Sven född 22/12 1870, Edvard född 13/10 1872 och Emilie född 29/12 1874.

Dömd av Medelsta Häradsrätt 20/7 1894 för 1:a resan stöld till 3 år 6 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. Tidigare dömd 17/2 1869 för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1894-07-24 --- 1897-03-10

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Carl Wilhelm Andersson, arbetskarl. Uppfostrad hos föräldrarna.

Född 1847-03-25 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Dörby socken, Kalmar län

Familj: Ogift

Föräldrar: Arbetskarlen Anders Månsson, död 1868, och hans hustru Cathrina Persdotter som levde 1870 i Dörby.

Dömd av Kungliga Göta Hovrätt 28/2 1870 för rån o9ch misshandel varav döden följt till livstids straffarbete samt för alltid förlustig av medborgerligt förtroende. Tidigare straffad för slagsmål med 5 dygns fängelse på vatten och bröd.

Strafftid: 1881-06-21 förflyttad från Varbergs straffängelse. --- 1885-05-11 genom benådning.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Johan August Andersson, arbetskarl. f.d. gardist vid Svea Livgarde.

Född 1835-04-04 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm där han inskrevs 7/1 1884.

Familj: Ogift. Har en broder Karl Petter Andersson Falk som är grenadjär och bor på grenadjärtorpet Rickelstorp i Bringetofta sn i Småland.

Föräldrar: Döda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/11 1884 för 2:a resan stöld till 6 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1884-12-02 --- 1884-12-31 förflyttad till Nyköpings Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Johan Magnus Andersson, arbetare

Född 1862-01-02 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm där han inskrevs 17/4 1890 från Johannes församling, Stockholm

Familj: Gift 11/1 1890 i Adolf Fredrik församling, Stockholm med Johanna Carolina Larsdotter född 20/5 1858 i Alböke socken i Kalmar län.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 3/1 1891 för vållande till annans död till 2 månaders fängelse varjämte Andersson som 16/10 1890 av Överståthållarämbetet ådömts 5:- böter för vedavstjälpning å gata som omvandlas till 3 dagars fängelse

Strafftid: 1891-01-20 --- 1891-03-23

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Johan Olof Andersson, gardist nr 58 vid 2:a sqv. Kungliga Livgardet

Född 1873-01-06 i Karlskrona

Mantalsskriven i Ronneby, därifrån utattesterad till Kungliga Livgardet till häst 24/12 1891.

Familj: Ogift

Dömd 6/9 1894 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd samt från Krigsmakten är utesluten, enligt Kungliga Livgardet till Häst.

Strafftid: 1894-09-13 --- 1894-11-18

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl August Andersson, dräng. Hemma till 15:e året.

Född 1843-07-03 i Lösen socken

Mantalsskriven i Lösen socken

Familj: Ogift. Har 5 syskon: en konditor, en timmerman, en handlande alla i Stockholm och en skomakare i Karlskrona.

Föräldrar: Skarprättaren Anders Petersson, död 1868, och Cecilia Håkansdotter, död.

Dömd av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge 18/6 1868 för att å allmän landsväg förövat misshandel å Petter Svensson i Lösen samt för det han genom uppsåtlig misshandel, vilken skett med berått mod men utan avsikt, dödat Magnus Håkansson, till att hållas i straffarbete å sin återstående livstid. Tidigare dömd 1860 för 1:a resan stöld och 1863 för bärande av våldsam hand å sin fader.

Strafftid: 1881-09-08 förflyttad från Karlskrona straffängelse. --- 1888-10-03 genom benådning.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Karl Fredrik Andersson, stensättare. Utackorderades till båtsmannen Sven Sunesson i Binga by i Jämjö socken och var där från 1:a till 15:e levnadsåret. Folkskola 4 år. Tjänte efter konfirmationen som dräng i Söderåkra i Kalmar län. Sjöman 2 somrar.

Född 1862-04-02 i Karlskrona stadsförsamling

Mantalsskriven i Söderåkra församling, Kalmar län. Uttog sjömansbok i Kalmar 1862.

Familj: Ogift. Inga syskon. Har en halvbroder Johansson i Amerika.

Föräldrar: Upphandlaren vid fattigvården i Karlskrona Anders Rydström död 1865 och hans hustru änkan Ingrid Rydström intagen på Karlskrona Fattighus.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/8 1884 för med livsfarligt vapen förövad misshandel 2 månader straffarbete.

Strafftid: 1884-08-12 --- 1884-10-12

Anmärkning: Brottet föranleddes genom ovänskap med hans fästeqvinna Charlotta Sofia Pettersson som bor på Stora Surbrunnsgatan nr 18 2 tr upp hos husvärden Jonsson.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Peter Andersson, smedslärling

Född 1866-07-08 i Åryd socken

Mantalsskriven i Lund, Östra Wång 70 b

Familj: Ogift

Föräldrar: Anders Pettersson död och Anna Andersdotter som bor i Hoby socken.

Dömd av Svea Hovrätt 10/8 1891 för 2:a resan å särskilda ställen och tider till en del medelst inbrott förövad stöld ävensom för inbrott i avsikt att stjäla, hemfridsbrott och förskingring till 3 år 1 månad straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigare dömd av Kungliga Hovrätten över Skåne etc. 22/1 1886 för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1891-08-13 --- 1894-08-13

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad för olydnad och oskickligt beteende mot underofficer till 5 dygn utan sängkläder, för slagsmål med kamrat till 3 dygns mörk cell, för trots mot vaktkonstapel till 5 dygn utan sängkläder.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Petter Andersson, f.d. landskontorist i Stockholms Landskontor till 1878, sedan na….-skrivare i Stockholms Stad. Genomgått 4 klasser av Karlskrona Allmänna Läroverk.

Född 1852-03-20 i Tving socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm där de kyrkoskrevs 7/5 1881.

Familj: Gift 7/1 1875 i Adolf Fredrik församling, Stockholm med Johanna Catarina Jandel

Föräldrar: Fadern skomakare i Tvings sn Anders Pettersson och hans hustru Ingrid Andersdotter som leva i Jemsunda by i Tving socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1/3 1882 för förfalskningsbrott till 5 år 6 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-03-07 --- 1882-05-08 förflyttad till Stockholms Länsfängelse

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Petter Andersson, f.d. handlande

Född 1857-05-08 i Åryd socken

Mantalsskriven i Umeå stadsförsamling

Familj: Gift

Föräldrar: Anders Persson och Katrina Niklasdotter, båda i Amerika, var i Sverige sist boende som arrendatorsfolk i Öveds Kloster församling i Skåne.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 14/7 1886 för mordbrand till straffarbete i 10 år samt förlust av medborgerligt förtroende för alltid.

Strafftid: 1886-07-25 --- 1889-08-26 till Karlskrona Centralfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Petter Andersson, f.d. handlande. Uppfostrad av föräldrarna. Har gått i folkskola.

Född 1857-05-08 i Åryd socken

Mantalsskriven i Umeå landsförsamling.

Familj: Gift med Johanna Karolina Svensson; de bor i Umeå.

Föräldrar: Lantbrukaren Anders Persson och Katarina Niklasdotter som vistas i Amerika dit de reste 1882.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 14/7 1886 för anstiftande av mordbrand till 10 års straffarbete och vara förlustig medborgerligt förtroende för alltid.

Strafftid: 1894-07-28 från Karlskrona Centralfängelse --- 1896-04-21

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Petter Otto Andersson, timmerman 5 år. Har aldrig gått i folkskola.

Född 1858-06-06 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Anders Olsson och hans hustru Gertrud leva på ön Senoren i Ramdala socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/3 1882 för 1:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-03-14 --- 1882-07-07

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Sven August Andersson, arbetare. Hemma till 16:e året. Cementarbetare. Grundläggningsarbetare. Vid Flottan 1 år. Renhållningsarbetare.

Född 1861-08-11 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Segerstads socken. Kalmar län

Familj: Änkling.

Föräldrar: Grovarbetaren Andreas Svensson som dog 1900 i Kristianopel och hans hustru Anna Karin Johansson som bor i Kristianopel.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/12 1902 för misshandel till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1903-02-06 --- 1903-05-03

Anmärkning: Kan läsa, skriva men inte räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Sven Johan Andersson, torpare. God uppfostran i hemmet av en gudfruktig moder.

Född 1865-09-09 i Åryd socken

Mantalsskriven i Ringamåla socken.

Familj: Skiljd genom Domkapitlets skiljobrev 22/4 1897 från Ingelöf Johansdotter som bor i Laaland.

Föräldrar: Torparen Anders Persson och hans hustru Karin Persdotter som bor i Hällaryds socken.

Dömd av Kungl. Maj:t 27/5 1898 för misshandel och dråp till livstids straffarbete.

Strafftid: 1900-01-25 från Centralfängelset i Malmö. --- 1919-09-24 transporterad till Malmö

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna. Supig, brott under rus. Straffad i fängelset 18/8 1908 för stöld och döljande av stulet gods till 30 dagar ljusaren?(svårläst) utan arbete därefter 8 dagar utan sängkläder.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Valfrid Andersson, modellsnickare. Uppfostrad hos modern, sen hos en ogift moster. Genomgått folkskola. Kom till Stockholm 1876 i pianomakarlära. Vid Vaxholms Artillerikår 1882-1886, sen snickare.

Född 1861-05-17 i Listerby socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm.

Familj: Gift 14/12 1895 med Emma Kristina Andersson och har med henne dottern Helga Teresia född 8/11 1896.

Föräldrar: Ingelöf Pettersson död 1871 i Listerby socken

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/9 1897 för 1:a resan delvis å sabbat förövad stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1897-09-14 --- 1897-11-22

Anmärkning: Har god kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Åke Andersson, artillerist vid Svea Artilleriregemente. F.d. Pionier (?). Vistats i föräldrahemmet till 18:e året. Gått 3 år i folkskola i Ronneby. Anvärvad 1870 till Svea Artilleriregemente.

Född 1848-11-10 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Artilleriregemente, Stockholm.

Familj: Ogift. Har 8 syskon, Johan Andersson är handlande i Göteborg, en syster hos brodern i Götteborg, en syster i Amerika.

Föräldrar: Arbetare Anders Håkansson och hans hustru Carin Andersson bo i Ronneby köping.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/7 1883 för 1:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1883-07-28 --- 1883-10-28

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Anders Andersson (Fogelberg), arbetare. Erhållit en någorlunda vårdad uppfostran.

Född 1865-12-05 i Sävsjömåla by, Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Bräkne-Hoby socken, i Sävsjömåla.

Familj: Ogift

Föräldrar: Inhyses Anders Andersson Fogelberg och hans hustru Sissa Svensdotter som lever i ytterst torftiga villkor och bor i Sävsjömåla.

Dömd av Kungl. Maj:t 20/3 1891 för mord i förening med rån till livstids straffarbete och för alltid förlustig av medborgerligt förtroende.

Strafftid: 1891-04-02 --- 1916-05-30 genom beviljad nådansökan.

Anmärkning: Någorlunda försvarlig kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna vid frisläppandet. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Carl Oskar Andersson Andreasson Sundberg, timmerman.

Född 1857-09-27 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Maria Magdalena församling, Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/10 1884 för 4:e resan stöld till straffarbete 5 år och 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1884-10-21 --- 1889-08-11

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus. I fängelset straffad med 8 dagars mörk cell för tredska och sturskhet i skolan, 3 dagars cell för vägran att gå till annat arbete, 9 månaders cell för det han mot medfånge begånget våldmed begagnande av grovt tillhyggesamt i avsikt att hämnas, 30 dagars cell för det han visat oginhet i arbetet och svarat på obehörigt sätt, 8 dagar mörk cell för det han sparkat kamrat, 30 dagar cell för gräl och slagsmål med kamrat, 6 dagar mörk cell för innehav av åtskilliga otillåtna effekter.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Karl Oskar Andersson eller Andreasson, arbetskarl.

Född 1857-09-27 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm där han inskrevs 31/1 1882 nr 68.

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/3 1882 för 2:a resan å särskilda tider och ställen förövad stöld till 7 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-03-23 --- 1882-03-31 förflyttad till Växjö Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl Oskar Andersson eller Andreasson, timmerman. Järnvägsarbetare.

Född 1857-09-27 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm dit han inskrevs som nr 68 år 1882.

Familj: Ogift. Har 3 systrar i Blekinge.

Föräldrar: Föräldrarna i goda ekonomiska omständigheter i Saleboda by i Sillhövda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/5 1883 för 3:e resan stöld till 1 år 6 månader straffarbete och 3 års vanfrejd. Tidigare dömd 1878 i Stockholm för snatteri, 1879 för 1:a och 1882 för 2:a resan stöld. Har flera gånger varit dömd för fylleri.

Strafftid: 1883-05-12 --- 1883-10-09 förflyttad till Örebro Cellfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Brottet begicks under rusets inverkan. I fängelset straffad med 8 dygn mörk cell för envis vägran att underkasta sig gällande föreskrifter och näsvishet.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl August Andersson Näbb, f.d. båtsman.

Född 1842-05-04 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Kristianopel socken

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 19/8 1886 för 2:a resan vid olika tider förövad stöld till 8 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare dömd för 1:a resan stöld 1879 i Karlskrona Cellfängelse. Förut straffad för slagsmål.

Strafftid: 1886-08-24 --- 1886-09-03 förflyttad till Uppsala Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Håkan Andersson Qvist, arbetare.Uppfostrad i hemmet. Gått obetydligt i skola.

Född 1836-11-04 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Gift 13/12 1881 med Eva Stina Fredlig.

Föräldrar: Båtsmannen Anders Andersson Däck som dog 1850 i Hoby och hans hustru Kerstin Månsdotter död 1872 i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/8 1897 för 3:e resan stöld till 6 månaders straffarbete och 3 års vanfrejd. Saknar förut medborgerligt förtroende i 2 år från 13/10 1896. 1:a resan 1867 Stockholm, 2:a resan 1868 i Vänersborg, 3:e resan 1876 i Stockholm, 4:e resan i Centralfängelset 1878-1881-09-29, 1887-1889 samt 1891-1894 i Tjurkö, 1:a resan 1895 Stockholm, 2:a resan 1898 Stockholm.

Strafftid: 1897-08-20 --- 1898-01-03

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Håkan Andersson Qvist, arbetskarl

Född 1836-11-04 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Gift med Eva Stina Fredlig

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/7 1896 för 2:a resan stöld till 4 månaders straffarbete samt 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1896-07-13 --- 1896-10-13

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl Johan Andersson Sederlund, agent. Var hemma till 17:e året. Stalldräng vid Svea Ing.bat i 5 år, byggnadsarbetare, svarveriarbetare. Folkskola.

Född 1878-04-25 i Hjortsberga socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Hemmansägaren Anders Samsson och hans hustru Ingrid Mattsson som bor i Tving socken

Dömd av Sthlms Rådhusrätt 1903-02-18 för 1:a resan stöld till 3 mån straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1903-02-23 --- 1903-04-29

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig. Ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Claes Petter Andersson Stål, arbetare

Född 1855-08-30 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm där han inskrevs 30/4 1894.

Familj: Gift 12/12 1888 med änkan Maria Kristina Niklasson född Nilsdotter 1854-02-16. Bådas barn: Astrid Maria Född 1885-09-16, Nils Emanuel Född 1890-11-02, Ester Viktoria Född 1893-07-09.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 5/3 1895 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1895-03-11 --- 1895-05-18

Anmärkning: Ej rusig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Carl Gustaf Andersson Trenk?, f.d. marinsoldat 3 år i Karlskrona. Sedermera arbetskarl. Har aldrig gått i folkskola.

Född 1850-06-06 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm från 22/11 1879.

Familj: Ogift. Har 5 syskon som leva.

Föräldrar: Fadern Anders Andersson murare i Inglatorp i Rödeby socken. Modern död.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/2 1880 för 1:a resan stöld till 6 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1880-03-02 --- 1880-03-26 förflyttad till Örebro Cellfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Carl Oskar Andreasson Sundberg, timmerman

Född 1857-09-27 i Saleboda, Sillhövda socken

Mantalsskriven i Sillhövda socken. Dit han inflyttade från Maria församling, Stockholm 18/11 1889. Inflyttade från Sillhövda till Maria församling, Stockholm 31/1 1882.

Familj: Ej känt. Har 2 farbröder: hemmansägaren Johan Pettersson och inhyseshjon Peter Pettersson som båda bo i Saleboda i Sillhövda.

Föräldrar: Hemmansägaren Andreas Pettersson och hans hustru Anna Maria Gustafsdotter som bor i Saleboda i Sillhövda.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 19/2 1890 för 5:e resan stöld till 7 års straffarbete och 8 års vanfrejd. Tidigare dömd 9/3 1878 i Stockholm för snatteri, 19/8 1879 i Stockholm för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1890-02-25 --- 1896-11-25

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset varnad 7/3 1892 för slagsmål med annan fånge, 13/6 1894 straffad för förnärmande yttranden till bevakningen till 5 dygns cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv


 

 

Carl Thorvald Gideon Appelgren, järnarbetare

Född 1876-01-21 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/6 1903 för 6:e resan stöld till 1 års straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1903-06-26 --- 1904-03-22

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Svag kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl Thorvald Gideon Appelgren, f.d. telefonarbetare. Uppfostrad i hemmet. Gått i skola i Amiralitetsförsamlingen. Till Blekinge bataljon vid 13 års ålder. Avgick därifrån 1893. Mekanisk arbetare, telefonarbetare. Till Stockholm sommaren 1896. Järnarbetare.

Född 1876-01-21 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Familj: Ogift

Föräldrar: 1:a klass sjömannen Karl Vilhelm Johan Appelgren död 1893 och hans hustru Matilda döda samma år båda i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/12 1897 för 3:e resan medelst inbrott förövad stöld till 10 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. 1:a resan i Karlshamn 3 månader fri 22/9 1894, 2:a resan Karlshamn 6 månader fri 25/7 1895.

Strafftid: 1897-12-14 --- 1898-07-30

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Samuel Appelgren, bodbiträde. Hemma till 17 år. Kypare på Operakällaren, Hasselbacken och Berns Salonger. Snickerifabrik. Privatskola. Ej konfirmerad.

Född 1873-08-17 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Handlanden Frans August Appelgren som dog 1889 i Adolf Fredriks socken. Ohh Augusta Josefina som bor i Adolf Fredrik församling, Stockholm. Fadern hade det bra till att börja med men gjorde sen konkurs. Ordentliga.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1/5 1900 för 1:a resan stöld till 5 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-05-07 --- 1900-08-28

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har ringa kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Stal 40:- av sin syster som han var och hälsade på hos. Hade ej arbete. Hade varit sjuk. Slutade på Tandi? Sockerbruk då han tyckte arbetet var för tungt. Skötte ej sina platser som kypare; levde ett lättsinnigt liv."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Alfred Appelkvist, arbetskarl.

Född 1863-02-06 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm där han inskrevs 15/12 1883 från Ronneby.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 2/12 1884 för våld och misshandel å polisman till 1 månads fängelse samt för fylleri och förargelseväckande beteende till ytterligare 5 dagars fängelse.

Strafftid: 1884-12-03 --- 1885-01-08

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Adolf Ragnar Aronsson, hamnarbetare. Hemma 14 år. Bagarlärling. Hemma tidtals. Åkardräng. Folkskola. Handelsskola.

Född 1878-04-18 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Handlanden Karl Johan Aronsson som dog 1891 och hans hustru Johanna Aronsson som bor i Visby

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1899-05-24 för misshandel under sabbatstid med livsfarligt vapen till 2 månaders straffarbete.

Strafftid: 1899-05-29 --- 1899-06-12

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv


 

 

Karl Henrik Askelund, yngling. Har på faderns bekostnad varit inackorderad hos en skomakare och sedermera hos en hemmansägare i Kristianopels socken.

Född 1877-01-19 i Asarum, Kullemåla socken

Mantalsskriven i Kristianopel socken. Dit han flyttade 10/6 1880 där han sen dess är bosatt å nr 79 Kornstorp, dock ej sommaren 1891.

Föräldrar: Fader: skepparen Karl Isak Askelund. Moder: ogifta pigan Ingrid Johansdotter Stille i Kullemåla i Asarum

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 23/6 1892 för delvis medelst inbrott under synnerligen mildrande omständigheter förövad stöld till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-08-18 --- 1892-10-16

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Bengtsson, stenarbetare

Född 1864-05-19 i Ringamåla socken

Mantalsskriven i Ringamåla socken

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/8 1896 för dels med livsfarligt vapen förövad misshandel till fängelse i 1 månad och dels för med livsfarligt vapen förövat våld likaledes till 1 månads fängelse och dels för hemfridsbrott att böta 5 :- eller 6 dagars fängelse.

Strafftid: 1896-08-24 --- 1896-10-24

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Bernt Bengtsson Sandberg, rekryt vid Kungliga Svea Livgarde

Född 1875-04-11 i Asarum socken

Mantalsskriven i Asarum socken dit han utattesterats 18/2 1895 från Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 13/2 1895 för våld mot och missfirmelse av förman till 3 månader och 15 dagars straffarbete.

Strafftid: 1895-02-25 --- 1895-05-06

Anmärkning: Har ordentlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan August Bolin, arbetskarl. Järnarbetare.Har gått i folkskola i Sillhövda och Vissefjärda socknar 6 år. Har mest haft arbete i Spånga socken i Stockholms län hos patron Danielsson på Wärsta.

Född 1856-02-19 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Sillhövda.

Familj: Ogift

Föräldrar: Hemmansägare Bolin Johansson som lever på gården Åbyholm i Sillhövda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 6/4 1882 för uppsåtlig misshandel med livsfarligt vapen till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1882-04-07 --- 1882-06-07

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Hans Wilhelm Boström, båtsman

Född 1866-09-14 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 26/4 1887 för förskingring av kronopersedlar och bedrägeri till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1887-04-29 --- 1887-07-29

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gottfried Matteus Bruun, redogörare för Överståthållarämbetets kansli.

Född 1857-09-21 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/9 1897 för tillgrepp och förskingring samt falsk bokföring till 7 års straffarbeteoch 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1897-10-13 --- 1903-01-11

Anmärkning: Har god kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Julius Burack, handelsbiträde. Uppfostrad i hemmet. Gått 5 klasser i Karlskrona Elementar, i Handelsinstitutet. En kortare tid i Göteborg. Till Stockholm 1896.

Född 1877-10-26 i Karlskrona

Utskriven från mosaiska församlingen i Karlskrona 29/12 1896.

Föräldrar: Handlanden Jochiel Burack och hans avlidna hustru Sara.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/4 1898 för 1:a resan å olika tider och ställen, till en del från den, hos vilken han varit såsom köpmansbetjänt anställd förövad stöld till 1 år 2 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-05-03 --- 1899-03-15 (överlämnad)

Anmärkning: En bror förestår Stadshotellet i Söderhamn.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Carlsson, torpare, arbetskarl. Har åtnjutit undervisning i Sillhövda sockenskola.

Född 1867-12-19 i Sillhövda, Åbyholm socken

Mantalsskriven i Sillhövda

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern: torparen Carl Israelsson. Modern: den förres hustru Bengta Jönsdotter som båda leva i Åbyholm i Sillhövda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/8 1889 för dels å allmän gata med livsfarligt vapen förövad misshandel till 3 månaders straffarbete dels ock för fylleri att böta 10:- eller 2 dagars straffarbete.

Strafftid: 1889-08-12 --- 1889-11-15

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Carlsson, kopparslagargesäll. Hemma till 17 år. Föga i skola.

Född 1849-12-19 i Tving socken

Mantalsskriven i Örgryte församling, Göteborg

Familj: Gift med Maria Svensdotter, som med sonen Sven Edvin född 1/2 1879 flyttade till Göteborg 1/10 1880.

Föräldrar: Förre hemmansägaren Ola Carlsson och hans hustru Ingrid Carlsdotter, döda.

Dömd av Kungliga Östra Häradsrätten 30/3 1882 för 3:e resan stöld i förening med inbrott till straffarbete 4 år och 8 års vanfrejd.

Strafftid: 1884-05-17 transporterad från Malmö Straffängelse. --- 1886-02-13

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. I fängelset varnad för bristande arbetssamhet och för liknöjdhet och slarv i arbetet samt därav uppkommen oduglig arbetsprodukt.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Adolf Carlsson, kypare.

Född 1867-07-13 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm där han inskrevs 15/1 1894 från Storkyrkoförsamlingen, Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/11 1894 för första resan stöld till 2 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-11-26 --- 1895-01-10

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Carlsson, dräng. Arbetare.

Född 1867-09-24 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm där han inskrevs 19/5 1886 från Rödeby.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/12 1887 för deltagande i uppsåtlig misshandel därav mindre svår kroppsskada följt till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1887-12-08 --- 1888-03-08

Anmärkning: Har hjälplig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Carlsson, sjöman. Uppfostrad i hemmet och har gått något i skola.

Född 1867-04-03 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling.

Familj: Gift 31/12 1888 med Augusta Petersdotter född 10/12 1866 och har med henne barnen: Anna Viktoria född 2/10 1888, Ida Sofia född 2/11 1890 och John Fabian född 4/12 1892.

Föräldrar: Fiskaren Carl Andersson och Elna Nilsdotter av vilka fadern lever men modern dog 18/1 1886.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 4/6 1894 för 1:a resan stöld till 3 års straffarbete och 4 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-06-09 --- 1896-09-09

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan August Carlsson, sjöman. Skall undergå enskild skrift för brott mot 7:e budet.

Född 1870-12-19 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: f.d. marinsoldaten Sven Carlsson och Anna Charlotta Carlsdotter, han skriven i qvart 2 nr 74 och hon skriven i kvarter 4 nr 4 i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/6 1892 för 2:a resan stöld till 8 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. Tidigare dömd av Karlskrona Rådhusrätt 16/4 1890 för 3:e resan stöld till 1 år 6 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd.

Strafftid: 1892-06-23 --- 1893-01-16

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Fredrik Carlsson, skomakarelärling vid 11 års ålder. Bleckslagarlärling vid 14 års ålder och har sen arbetat i detta yrke.

Född 1843-07-01 i Augerum socken

Mantalsskriven i Uppsala. Har levt ett kringflackande liv, har varit i Amerika, vistats sista tiden i Umeå.

Familj: Gift men tidtals levat skild från hustrun, som sägs ha begärt skilsmässa pga mannens oordentlighet. 3 barn skrivna i Uppsala.

Föräldrar: Skomakaren förre båtsmannen C.G. Mällberg som 1880 bodde i Karlskrona. Modern död i fångens barndom.

Dömd av Umeå Rådhusrätt 24/8 1886 för 4:e resan stöld till straffarbete 2 år 6 månader samt 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-08-27 --- 1889-01-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Ola Carlsson, f.d. jordbrukare, rättare.

Född 1843-02-21 i Edestad socken

Mantalsskriven i Edestad socken.

Familj: Gift med Elin Jönsdotter. 5 barn. 1 barn avlidit.

Dömd av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge 31/3 1882 för mord till livstids straffarbete och för alltid vara förlustig medborgerligt förtroende.

Strafftid: 1888-10-11 förflyttad från Malmö Centralfängelse --- 1907-06-10 benådad och frigiven.

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Oskar Fredik Carlsson, repslagare. Uppfostrats i hemmet. Gått något i skola. Idkat kroppsarbete. En tid varit i repslagarlära.

Född 1868-08-08 i Ronneby landsförsamling., Skogsgården nr 122 socken

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling, där han är skriven i nr 121 Bräknegården

Familj: Ogift. År 1887 levde styvmodern Helena Svensdotter, helbrodern Viktor Emanuel, halvbrodern Axel och styvmoderns före äktenskapet födda dotter Amanda i hans föräldrahem.

Föräldrar: Fadern arbetaren Carl Mattisson levde ännu 6/3 1890 då sonen intogs i Kalmar länsfängelse, i Ronneby landsförsamling. I torftiga omständigheter. Modern Fredrika Svensson dog å Skogsgården 23/12 1877.

Dömd av Göteborgs Rådhusrätt 17/1 1891 för misshandel till 2 år och 8 månaders straffarbete. Tidigare dömd av Torna Häradsrätt 13/9 1883 för 1:a resan stöld med inbrott, av Medelstads Häradsrätt 10/10 1884 för 2:a resan stöld, av Kalmar Rådhusrätt 28/2 1887, av Kalmar K.B. För lösdriveri.

Strafftid: 1891-01-29 --- 1893-08-22

Anmärkning: Har ringa kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Sven Johan Carlsson, f.d. gardist vid Kungliga Svea Livgarde 1 månad. Stenläggare. Gått 6 år i skola å herrgården i Eriksberg.

Född 1858-03-09 i Åryd socken

Mantalsskriven i Åryd socken.

Familj: Ogift.

Föräldrar: Fadern torparen Carl Håkansson lever och modern Inga Svensdotter är död. Fadern omgift med änkan Anna Nilsdotter och bo å torpet Lugnet under Eriksbergs Herrgård i Åryds socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/10 1881 för 1:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-10-20 --- 1882-01-20

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Nils Vilhelm Carlsson Sterling, bagaregesäll.

Född 1864-09-17 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm dit han inskrevs 5/2 1887.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/1 1894 för uppsåtligen å allmän plats med livsfarligt vapen förövad misshandel därav lindrigare sjukdom följt till 5 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-01-22 --- 1894-05-16

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Josef Oskar Emanuel Cederqvist, 2:a klassens sjöman vid 10:e Matroskompaniet nr 54. Uppfostrad i hemmet. Gått i folkskola, i Karlskrona Skeppsgossar 1893. Vid Flottan sedan 1892. Till Stockholm 1896.

Född 1878-04-18 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Föräldrar: Varvsarbetaren Enock Emanuel Cederqvist som bor i Karlskrona och hans hustru Karolina Mollgren död 1895.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 26/8 1898 för 1: resan stöld från annan krigsman samt för 1:a resan rymning och 1:a resan förskingring av kronopersedlar till sammanlagt 3 månader och 12 dagars straffarbete samt 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-09-06 --- 1898-11-17 (överlämnad)

Anmärkning: Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Emmerik Claesson, f.d. gardist vid Kungliga Livgardet till Häst. Skomakargesäll. Är p.g.a. dövhet förklarad oduglig till krigstjänst.

Född 1865-12-23 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Nikolai församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Svea Livgarde till Häst's Krigsrätt 3/12 1886 för 2:a resan rymning till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1887-01-01 --- 1887-02-01

Anmärkning: Ej supig, dock anvärvdes han under rusets inflytelse.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Axel Frithiof Danielsson, vaktmästare.

Född 1851-08-21 i Karlskrona

Mantalsskriven i Klara församling, Stockholm där han inskrevs 30/10 1880 från Kungsholm församling, Stockholm.

Familj: Gift 1:a gång med Fredrika Häffner; 2:a gången 22/12 1877 i Jakob församling, Stockholm med Christina Lisa Ringman.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 28/9 1885 för 1:a resan stöld av kläder som annan burit på sig till 7 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1885-10-03 --- 1885-10-20 förflyttad till Linköpings Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Rudolf Davidsson, gardist vid Livgardet till häst.

Född 1866-10-02 i Åryd socken

Mantalsskriven i Kungliga Livgardet till häst's församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Livgardet Till Häst's Krigsrätt för 1:a resan från annan vilken varit förlagd med honom i samma kasern förövat snatteri till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1888-06-17 --- 1888-09-17

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Rudolf Davidsson, f.d. gardist. Dräng från backstugan Bergholmen under Berghult i Ekeberga socken. Anställd vid Kungliga Livgardet till häst 3/12 1886-18/12 1890.

Född 1866-10-02 i Åryd socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm där han inskrevs 21/1 1891 från Johannes församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/10 1891 för 1:a resan å särskilda tider och ställen , vid 6 särskilda tillfällen med och vid ett utan inbrott förövad stöld till 6 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1891-10-19 --- 1892-03-30

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg, f.d. Pionier 4 år på Vaxholm. Handelsbokhållare 15 år. Erhöll privat undervisning i Karlskrona.

Född 1832-05-20 i Karlskrona

Utskrevs från Adolf Fredrik församling, Stockholm 18/11 1867 till Karlskrona.

Föräldrar: Fadern smeden Henrik Ekberg i Karlskrona död därstädes. Modern Kristina död 1840 i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/1 1881 för 2:a resan snatteri till 1 månad fängelse. Tidigare dömd 1865 för 1:a resan snatteri och begagnande av falsk handling, 1866 för bedrägeri, 1867 för 4 särskilt stora bedrägerier, 1873 för snatteri, 1878 för bedrägeri.

Strafftid: 1881-01-30 --- 1881-03-01

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg

Född 1832-05-20 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Föräldrar: f.d. Pionier. Handelsbokhållare

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/3 1881 för bedrägeribrott till 9 månader fängelse

Strafftid: 1881-03-16 --- 1881-12-16

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg, f.d. handelsbokhållare. Kronoarbetskarl.

Född 1832-05-20 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/1 1882 för 1:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-01-14 --- 1882-05-07

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg, arbetskarl. F.d. handelsbetjänt i 8 år i Karlskrona. Uppfostrad av föräldrarna i Karlskrona.

Född 1832-05-20 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm, därifrån han dock utskrevs till Karlskrona 18/11 1867 utan att han där synes blivit annoterad.

Familj: Ogift. Har en broder, Adolf Fredrik Ekberg, bonde i Glimminge socken på Öland, och en broder, Johan Magnus Ekberg, bonde och smed i Fridlevstad socken.

Föräldrar: Döda för längesen.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/10 1884 för bedrägligt förfarande till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1884-10-12 --- 1884-11-12

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg, kronoarbetskarl.

Född 1832-05-20 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm där han varit skriven sedan 18/9 1862.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/11 1886 för 3:e resan å särskilda tider och ställen samt till en del å sabbatstid förövad stöld till 1 års straffarbete och 6 år och 6 månaders vanfrejd.

Strafftid: 1886-12-04 --- 1888-02-12

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rusets inverkan.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Ekberg, f.d. bokhållare

Född 1832-05-20 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/10 1892 för 4:e resan å särskilda tider och ställen förövad stöld till 3 års straffarbete och 7 års vanfrejd

Strafftid: 1893-10-25 --- 1895-11-25

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset dömd för trots och skickligt uppförande mot vaktkonstapel till 5 dygns mörk cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Gottfrid Ekegren, sjöman vid Flottan. Hemma 15 år. Vid Flottan 12 år. Folkskola.

Född 1871-10-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Smedgesällen på Flottans varv August Ekegren som dog 1885 i Karlskrona och hans hustru Kristina Ekegren som bor i Karlskrona.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 9/6 1899 för 2:ne misshandelsbrott till 1 månads fängelse och 5:- böter eller 3 dagars fängelse.

Strafftid: 1899-07-04 --- 1899-08-01

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. Ej skild från Flottan.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Otto Eberhard Erelius, arbetare

Född 1876-04-10 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Arbetskarl John Werelius, död, och hans hustru Maria Werelius bor i Maria församling

Dömd av Svea Hovrätt 31/1 1905 för 3:e resan stöld till 1 års straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1905-02-03 --- 1905-11-02

Anmärkning: Dömd tidigare i Jönköping och Linköping för 1: resp. 2:a resan stöld. Kan läsa, skriva och resa och har godkänd Kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Artur Eriksson, bokhållare. Hemma 14 år. Kristianstad Elementarläroverk 5 klasser.

Född 1874-12-03 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Klara församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Kassören vid Vestraby Gårds sockerbruk i Helsingborg Ernst Alfred Eriksson och hans hustru Augusta Sommelius som dog 1875 i Jämshög.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/6 1899 för 1:a resan stöld och bedrägari till 5 månader och 15 dagar straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1899-06-27 --- 1899-10-28

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har god kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Leonard Fondahn, 2:a klassens sjöman.

Född 1865-05-06 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockhgolm Krigsrätt 29/10 1886 för våld i tjänsten mot förman som tillhör manskapet till 6 månaders fängelse.

Strafftid: 1886-11-02 --- 1887-05-02

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Ernst August Fransson Ström, f.d. båtsman.

Född 1858-08-12 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Förkärla socken. (pag 126 i Husf.B)

Familj: Sissa Åkesdotter som står skriven i nr 26 St. Vambåsa.

Dömd av Norra Åsbo Häradsrätt 9/7 1892 för 4:e resan stöld och för förfalskning av frejdebetyg till 3 år och 3 månaders straffarbete med 5 års vanfrejd samt böta 50:- för hemfridsbrott eller 4 dagars straffarbete. Tidigare dömd av Karlskrona Rådhusrätt 24/8 1887 för 3:e resan stöld.

Strafftid: 1892-07-15 --- 1895-09-19

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Ola Fredriksson, arbetskarl.

Född 1852-05-20 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Gift

Dömd av Kungl. Maj:ts Utslag 2/11 1885 för med begagnande av livsfarligt vapen å allmän plats förövad misshandel till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1886-01-09 --- 1886-03-09

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Ferdinand Frid, matros vid 4:e kompaniet

Född 1871-04-10 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift.

Föräldrar: f.d. marinsoldaten handlanden Paul Pettersson Frid och hans hustru Kristina Nilsson som bor i Karlskrona

Dömd av Kungl. Maj:ts Krigsrätt 3/12 1898 för olovlig undanhållning och förskingring av anförtrott gods till 32 dagars fängelse.

Strafftid: 1899-01-24 --- 1899-02-20

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Fredrik Frohlund, bokhållare.

Född 1853-07-29 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i S:t Nikoali församling, Stockholm dit han inflyttade 6/5 1881 från Jakob församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Överståthållarämbetet 28/10 1884 såsom försvarslös till allmänt arbete under 9 månader

Strafftid: 1884-10-29 --- 1885-08-06

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Fredrik Frohlund, bokhållare

Född 1853-07-29 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i S:t Nikolai församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Överståthållarämbetet för Polisärenden 26/8 1885 såsom försvarslös till allmänt arbete under 1 år

Strafftid: 1885-09-17 --- 1886-02-12 till Tvångsarbetsanstalten i Malmö

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Nils Daniel Frolund, skomakeriarbetare sedan 1840. Har arbetat i yrket i Stockholm sedan 1859. Har aldrig gått i skola.

Född 1833-09-24 i Asarum socken

Mantalsskriven i Avflyttade från Karlskrona stadsförsamling till Stockholm 12/10 1859.

Familj: Ogift

Föräldrar: Statdrängsfolk döda för länge sedan i Asarum.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/5 1882 för 1:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd. Tidigare varit dömd för fylleri 4 gånger.

Strafftid: 1882-05-09 --- 1882-08-13

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Ernst Richard Green, stenarbetare. Hemma alltid. Springpojke. Folkskola.

Född 1880-02-07 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Stenarbetare Fredrik Green och hans hustru Hilda Svensson som bor i Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/7 1899 för våld mot polis till 3 månaders straffarbete och för fylleri och förargelseväckande beteende till 35:- böter eller 3 dagars straffarbete.

Strafftid: 1899-07-25 --- 1899-10-01

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Adolf Gummesson, arbetskarl.

Född 1854-04-21 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 6/2 1888 från Uppsala Domkyrkosocken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/3 1888 för 1:a resan å olika tider från arbetsgivare och till en del medelst inbrott förövad stöld till 1 år straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1888-03-22 --- 1889-01-15

Anmärkning: Har god kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Adrian Gustafsson, kontorsbiträde. Hemma alltid. Folkskola. Privatskola.

Född 1882-05-08 i Augerum socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm Inflyttad 18/10 1895.

Familj: Ogift

Föräldrar: Smeden Karl Fredrik Gustafsson och hans hustru Elin Charlotta Mattisdotter. Fadern har tillhört baptistförsamling.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/7 1902 för 1:a resan för särskilda tider förövad stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1902-07-14 --- 1902-10-12

Anmärkning: Ej döpt, ej konfirmerad. Kan läsa, skriva och räkna. Har ringa kristendomskunskap. Ej rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gottfrid Emanuel Gustafsson, arbetare

Född 1882-09-19 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Katarina socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/9 1904 för våld mot polis och fylleri till 2 månaders fängelse och 10:- böter eller 4 dagar fängelse.

Strafftid: 1905-07-21 --- 1905-09-25

Anmärkning: Rusig. Kan läsa, skriva och räkna och har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Olof Gustafsson, gardist nr 31 vid 3 Komp. Av Kungliga Svea Livgarde

Född 1872-02-09 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 25/7 1892 för 1:a resan snatteri till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-08-11 --- 1892-11-11

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Peter Gustavsson Lindholm, arbetskarl. F.d. stadssoldat. Dräng 2 år. Marinsoldat 3 år. Uppfostrad i hemmet till 16:e året. 2-3 år i folkskola. Vistats i Stockholm sedan 1871.

Född 1847-10-22 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern f.d. timmerman Gustaf Sjöberg död 1855 i Kina och modern Kristina död i Sillhövda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/4 1880 för 2:a resan stöld till 4 månader straffarbete, för fylleri böter eller 4 dagars straffarbete samt 1 år vanfrejd. Tidigare dömd 1877 för 1:a resan stöld. 1880 straffad för fylleri.

Strafftid: 1880-05-01 --- 1880-08-29

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Hans Vilhelm Hansson, arbetare, f.d. gardist vid Kungliga Livgardet i Stockholm. Hemma till 15:e året. Mjölnare vid Svea Livgarde 4 år och 3 månader. Snickare. Expressbud. Folkskola.

Född 1879-09-16 i Hjortsberga socken

Mantalsskriven i Hjortsberga socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Sågverksarbetare Hans Håkansson och hans hustru Marta Olsdotter i Johannishus i Hjortsberga socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/1 1903 för förfalskning till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1903-01-19 --- 1903-06-02

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Hansson, skomakare, stenhuggare.

Född 1856-01-01 i Asarum socken

Mantalsskriven i Ringamåla socken efter 18/10 1883.

Familj: Ogift

Dömd av Medelstad Häradsrätt 15/2 1889 för 5:e resan stöld till 4 år 2 månader straffarbete och 6 års vanfrejd. Tidigare dömd Norra och Södra Tjusts Häradsrätt för 2:a resan stöld med inbrott.

Strafftid: 1889-02-23 --- 1890-02-14 förflyttad till Malmö Centralfängelse

Anmärkning: Har ringa kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus. Har under fängelsetiden förhållit sig opålitligt, vilket torde bero på att han tidtals varit sinnessvag och då varit intagen på Lunds Hospital (18/2 1883- 19/6 1885).

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Olof Hansson, snickare, arbetskarl.

Född 1861-10-20 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han flyttat 11/3 1887 från Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/6 1887 för begagnande av veterligen falska handlingar till straffarbete 2 år och 3 års vanfrejd. Tidigare dömd till 5:- böter för fylleri.

Strafftid: 1887-06-16 --- 1889-01-16

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alfred Hansson (Adamsson), Stenhuggare. Alltid vistats i hemmet. Gått i skola.

Född 1862-07-23 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Augerum socken. Sturkö [Tjurkö], enligt senare meddelande.

Familj: Ogift

Föräldrar: Smeden Hans Adamsson och Albertina Lovisa Stenqvist som bor å nr 70 Tjurkö i Augerum socken.

Dömd av Kunglig Maj:ts utslag 26/11 1886 för mord till livstids straffarbete och för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig. Tidigare dömd 1882 för stöld och 1883 för misshandel av sin svåger.

Strafftid: 1888-10-11 förflyttad från Malmö Centralfängelse. --- 1912-02-13 genom benådning.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad för rymning med cell under 1 år, för ouppmärksamhet i kyrkan med 30 dagars cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Hansson (Johansson), Skomakare. Uppfostran helt visst dålig eller ingen. Blev redan 1875 avförd ur kyrkboken varav kan slutas att han redan tidigt blev lösdrivare.

Född 1856-01-01 i Asarum socken

Mantalsskriven i Ringamåla socken.

Familj: Ogift. Har veterligen blott en släkting nämligen benådade straffången Carl Johan Svensson Udd som för tillfället lär vistas i Norge.

Föräldrar: Ogifta pigan Pernilla Svensdotter

Dömd av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge 22/10 1894 för 6:e resan stöld till 4 år och 6 månaders straffarbete och 10 års vanfrejd. Tidigare dömd för 5:e resan stöld till 4 år och 2 månader.

Strafftid: 1894-11-08 --- 1898-04-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus. I fängelse dömts till 6 dygns mörk cell för brott mot fängelseordningen.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Gustaf August Heimdahl, järnarbetare.Uppfostrad i hemmet. Gått i skola.

Född 1875-11-16 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm. Inflyttad 31/8 1895.

Familj: Ogift

Föräldrar: Musikdirektören Johan August Heimdahl, död, och hans hustru Maria Lovisa som bor i Karlskrona

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/1 1897 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete samt 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1897-01-06 --- 1897-04-20

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Kan skriva. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Rudolf Hellegren, f.d. gardist nr 56 vid Kungliga Livgardet Till Häst 4:e. Har genomgått Ronneby Elementarläroverk. Har sedan varit anställd i handel hos en farbroder i Stockholm ½ år, sedan på kontor hos L.O.Schmidt ½ år.

Född 1858-07-06 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Senast mantalsskriven vid Livgardet till Häst's församling, Stockholm.

Familj: Ogift. Har 3 ogifta yngre syskon i Ronneby.

Föräldrar: Fadern F.K. Hellegren konditor i Ronneby och modern lever i bergliga villkor.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/11 1880 för det han förfalskat och sig till nytta begagnat enskilda handlingar till 6 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1880-11-16 --- 1881-01-03 förflyttad till Uppsala Länscellfängelse

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Petter Magnus Holgersson, arbetskarl. Gått i folkskola i Jämjö och Ramdala.

Född 1862-03-02 i Jämjö socken

Mantalsskriven i Jämjö

Familj: Ogift. Har 6 yngre syskon. En syster Hilda Kristina är i Amerika, de övriga hemma hos föräldrarna.

Föräldrar: Arbetare Holger Bengtsson och hans hustru Johanna Månsdotter boende i nr 47 Flakalla i Jämjö socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/10 1882 för 1:a resan stöld till 2 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-10-26 --- 1882-12-26

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

CARL Wilhelm Holm,

Född 1876-05-26 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona, betyg till inskrivn i Kungsholm församling

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1903-05-14 för 5:e resan stöld till 1 års straffarbete och 3 års vanfrejd och 35:- i böter eller 3 dagars straffarbete.

Strafftid: 1903-05-20 --- 1904-02-20

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Håkansson, f.d. Sjöman.

Född 1865-06-19 i Hällaryd socken

Mantalsskriven i Hällaryd sn

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen i Tranerås Håkan Jonsson död 17/6 1868 och hans hustru Ingrid Petersdotter nu omgift med Bengt Bengtsson i Tranerås. Mycket fattiga.

Dömd av Karlshamns Rådhusrätt 13/1 1890 för 3:e resan å särskilda tider och ställen förövad stöld till 4 års straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigare dömd för 2:a resan stöld till 4 års straffarbete 6/11 1886 av Uppvidinge häradsrätt.

Strafftid: 1890-01-15 --- 1893-11-25

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Heribert Håkansson, f.d. Daglönare å kronovarvet i Karlskrona. Hemma till 26:e året. Ej vanvårdad. Vid expressbyrån. Folkskola 6-11 år. Lämnade sin plats i Karlskrona för han ville ut och se sig om.

Född 1874-02-23 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona amiralitatsförsamling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Varvsarbetare Lars Håkansson och hans hustru Hedvig Charlotta Pettersson som bor i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 28/3 1901 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. (Tog 75:- som han uppburit åt sin arbetsgivare i "fyllan och villan och kamrater".)

Strafftid: 1901-04-03 --- 1901-06-30

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Håkansson, arbetskarl.

Född 1864-04-15 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Sillhövda socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/1 1886 för 1:a resan stöld till 6 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-01-12 --- 1886-03-02 förflyttad till Linköpings Länsfängelse.

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Håkansson, timmerman. Har åtnjutit undervisning i Sillhövda socken.:s skolor.

Född 1864-04-15 i Sillhövda, Säldemåla socken

Mantalsskriven i Sillhövda sn

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Håkan Persson som dog i Säldemåla 20/6 1873 och dennes hustru Maria Nilsdotter som ännu lever i Säldemåla i Sillhövda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/11 1889 för 2:a resan stöld till 5 månaders straffarbete och 2 års förlust av medborgerligt förtroende. Tidigare dömd för 1:a resan snatteri 4/7 1884 till 50:- böter (Karlskrona), 1:a resan stöld 7/1 1886 till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd (Stockholm).

Strafftid: 1889-11-21 --- 1890-04-07

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Håkansson, timmerman. Hemma 16 år. Försvarlig uppfostran. Extra renhållningskarl, byggnadsarbetare. Till sjöss 5 månader. Vid hästgardet 4 år. Folkskola.

Född 1864-04-15 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm sedan 21/9 1895.

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern torpare som dog 1873 och hans hustru Maria Nilsson som bor i Sillhövda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/2 1900 för 3:e resan stöld till 5 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. Tidigare Bötfälld för fylleri många gånger.

Strafftid: 1900-02-16 --- 1900-06-06

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven. "Tjänte 5 kr om dagen". Frigavs sist 1890.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Håkansson, timmerman

Född 1864-04-15 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/7 1902 för 4:e resan stöld till 1 års straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1902-07-25 --- 1903-04-22

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Johan Håkansson, arbetare. f.d. Barberarbiträde. Uppfostrad i hemmet. Har gått i skola. Kom i barberar- och fältskärslära vid 15 års ålder samt arbetade i yrket i Stockholm i 20 års tid men råkade pga dryckenskap i förfall och har under de sista 20 åren sysselsatt sig med varjehanda tillfälligt arbete.

Född 1836-06-11 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm sedan 6/3 1885.

Familj: Ogift. Har inga släktingar.

Föräldrar: Flaggkonstapeln Karl Johan Håkansson och hans hustru Maria Sofia i Karlskrona som båda därstädes är avlidna på 1850-talet.

Dömd av Rådhusrätten i Hudiksvall 29/8 1892 för 3:e resan å olika tider och ställen förövad stöld till 8 års straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigar bl.a. Varit intagen på tvångsarbetsanstalterna i Vaxholm och i Landskrona, på Tjurkö 2 ggr och i Borghamn.

Strafftid: 1892-09-17 --- 1893-03-24

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Bernhard Håkansson Rosén, dräng i 3 år vid Svea Livgarde

Född 1877-01-03 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Döda, fadern var arbetare

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 28/6 1905 för misshandel och 1:a resan stöld till 4 mån 15 dagar straffarbete samt för fylleri 10:- böter eller 2 dagar straffarbete.

Strafftid: 1905-07-03 --- 1905-10-13

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna och har försvarliga kunskaper i Kristendomskunskap. Ej rusig och ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Adolf Hård, f.d. pontonjär 1 år 8 månader som konstförvant. Disciplinsoldat 5 månader. Uppfostrad av föräldrarna i Stockholm där han gått i Kungsholmens folkskola 4 år. Boktryckerilärling 6-7 år.

Född 1855-05-18 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kungshomens församling, Stockholm.

Familj: Ogift. Har en broder konstförvandten Axel Fredrik Hård som arbetar vid Aftonbladstryckeriet här i Staden.

Föräldrar: Pappersmakare Anders Magnus Hård, död 1873 i Stockholm, och modern Inga Katarina Magnusdotter, död 1876 i Stockholm.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 5/8 1882 för 2:a resan stöld till 8 månader straffarbete. Tidigare dömd 1875 för rymning och stöld.

Strafftid: 1882-08-10 --- 1883-03-03

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Avreste till Amerika efter frigivningen.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Isaksson, f.d. Disciplinssoldat.

Född 1851-12-10 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/9 1881 för 1:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-09-24 --- 1881-10-08 förflyttad till Norrtälje Kronohäkte.

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Nils Adolf Jansson, handelsbiträde. Hemma till 14:e året. Folkskola.

Född 1881-02-20 i Gammalstorp socken

Mantalsskriven i S:t Pauli församling, Malmö

Familj: Ogift

Föräldrar: Jordbrukaren Nils Jansson och hans hustru Hulda Bergman som bor i Ysane socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 19/7 1902 för 2 bedrägeribrott, 2 förfalskningsbrott samt 1:a resan stöld till 1 år och 4 månaders fängelse.

Strafftid: 1902-08-13 --- 1903-12-11

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Peter Johannesson Borg, f.d. Skvadronstrumpetare. Hemma till 14 års ålder. God vård. Vid Blekinge Regemente 2½ år. Vid Livgardet till häst ½ år. Folkskola.

Född 1882-02-14 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Utskriven från Kungliga Livgardet till häst 25/5 1900.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Johannes Pettersson och hans hustru Lisa som bor i Ronneby. Ordentliga.

Dömd av Kungliga Livgardet till häst's Krigsrätt 22/5 1900 för 1:a resan stöld till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-05-28 --- 1900-10-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Tog pengar i ett skåp. Gynnsamt tillförne."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Wictor Johannisson (Holmström), arbetskarl.

Född 1859-01-23 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Utflyttad från Sillhövda socken. 28/1 1881 till Stockholm. Säger sig bo i Adolf Fredriks socken.

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 5/3 1884 för misshandel å sabbatstid mot flera personer till 6 månader 12 dagar straffarbete.

Strafftid: 1884-03-11 --- 1884-03-25 förflyttad till Västerviks Kronohäkte.

Anmärkning:

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Wiktor Johannesson Holmström, arbetskarl.

Född 1859-01-23 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm där han inskrevs 10/11 1883 från Johannes församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/1 1886 för med livsfarligt vapen förövad misshandel därav lindrigare sjukdom följt till straffarbete 2 månader.

Strafftid: 1886-01-14 --- 1886-03-14

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Frans Gustaf Johannisson Holmström, arbetskarl.

Född 1856-10-02 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Sillhövda socken.

Familj: Gift med Dorotea Petersdotter som bor i Sillhövda socken.

Föräldrar: Arbetaren Johannes Jönsson i Åbyholm i Sillhövda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/9 1885 för misshandel till 4 månader straffarbete. Tidigare dömd 1881 för misshandel.

Strafftid: 1885-10-01 --- 1885-10-20 förflyttad till Linköpings Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Frans Gustaf Johannisson Holmström, arbetskarl.

Född 1856-10-02 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Sillhövda socken.

Familj: Gift med Dorotea Persdotter i Sillhövda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/12 1886 för å allmän gata under sabbatstid förövad uppsåtlig misshandel därav ringa skada följt till 2 månaders fängelse. Tidigare dömd 1881 för misshandel, 1885 för misshandel.

Strafftid: 1887-02-15 --- 1887-04-15

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott begånget under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Peter Johansson, dräng. Uppfostrad i föräldrahemmet. Gått något litet i skolan.

Född 1857-03-24 i Eringsboda socken

Mantalsskriven i Eringsboda socken.

Familj: Okänt. Har 3 syskon varav Gustaf Johansson är gruvarbetare i Norge.

Föräldrar: Avlidne arbetaren Johannes Svensson och hans hustru Ingrid Maria Carlsson boende i Eringsboda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/3 1883 för misshandel varav lindrig sjukdom följt till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1883-03-22 --- 1883-05-22

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Oskar Johansson, kypare

Född 1865-04-09 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Ogifta Anna Katarina Olsson, död.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/4 1904 för misshandel och fylleri till 3 månaders fängelse och 10:- böter eller 4 dagars fängelse.

Strafftid: 1904-04-27 --- 1904-07-20

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Mattis Johansson, arbetare

Född 1864-05-30 i Gammalstorp socken

Mantalsskriven i Gammalstorps socken.

Dömd av Gärds och Albo Häradsrätt 11/5 1892 för försök till rån, våld mot tjänsteman i tjänsteutövning, 1:a resan snatteri, missfirmelse av tjänsteman, våldsamt motstånd vid offentlig förrättning, uppsåtlig skadegörelse, fylleri till 2 års straffarbete och 130:- i böter eller 8 dagar samt 2 års vanfrejd. Fått Kungl. Maj:ts tillstånd att avtjäna straffet i enrum med avdrag på strafftiden enl Kungl Förordningen 21/12 1857.

Strafftid: 1892-05-18 --- 1894-01-10

Anmärkning: Svag kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset dömd för näsvishet mot arbetsförman till 3 dygns mörk cell, för oförskämt beteende mot bevakning till 5 dygns mörk cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Johansson eller Westerdahl, Har åtnjutit uppfostran i hemmet och har efter sin konfirmation oavbrutet varit skriven som tjänstedräng.

Född 1864-07-23 i Bräkne-Hoby, Sventorps by socken

Mantalsskriven i Svenstorp nr 2 i Bräkne-Hoby socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern torparen Johannes Håkansson dog 21/6 1879 i Hoby och modern Hanna Persdotter dog 2/12 1882 i Hoby.

Dömd av Överluleå Häradsrätt 18/1 1888 för misshandel under synnerligen försvårande omständigheter till 1 års straffarbete.

Strafftid: 1888-07-07 förflyttad från Luleå Länsfängelse --- 1888-11-14

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Kan skriva hjälpligt. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Olof Johansson Nylén, gardist nr 32 i 2:a Komp. Svea Livgarde. Hemma till 14:e året. God vård. Sjöman 4 år. Jordbruksarbetare. Folkskola 6-13 år.

Född 1877-10-03 i Karlskrona

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Statdräng Johannes Josefsson Nylén och hans hustru Johanna Kristina som bor i Nättraby. Ordentliga.

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 15/9 1900 för våld mot överordnad krigsman, fylleri och förargelseväckande beteende till 6 månader och 12 dagars straffarbete.

Strafftid: 1900-09-21 --- 1901-02-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan August Johansson Tvingström, arbetare

Född 1869-04-29 i Tving socken

Mantalsskriven i Tving socken.

Familj: Ogift

Dömd av Skånes Hovrätt 14/10 1896 för 2:a resan medelst inbrott förövad stöld till 2 år 6 månader straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1896-10-17 --- 1897-03-02 förflyttad till Nya Varvet.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Johnsson, arbetare

Född 1851-11-04 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Karlshamn stadsförsamling

Familj: Gift med Anna Jönsson

Dömd av Kungl. Maj:t 11 /4 1899 för anstiftan av menedsbrott till 4 år och 6 månaders straffarbete samt vanfrejd för alltid.

Strafftid: 1901-03-21förflyttad från Centalfängelset i Malmö --- 1902-10-30

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Sven Johnsson, arbetskarl. Uppfostrad i hemmet. Gått i folkskola. Dräng. Till Stockholm 1878.

Född 1849-10-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Förre bonden John Thomasson död 1893 och hans hustru Bengta Persdotter lever ?.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 23/6 1898 för 2:a resan å särskilda ställen och tider förövat snatteri till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1898-06-28 --- 1898-08-23

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Johnsson, arbetare. Hemma 15 år. Dräng på landet. Grovarbetare. Folkskola.

Född 1849-10-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Bonden John Thomasson som dog 1894 eller 1895 i Jämshög och hans hustru Bengta Persdotter som dog 1891 i Jämshög.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/7 1899 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1899-07-25 --- 1899-09-29

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Johnsson, arbetare. Hemma 15 år. Dräng på landet. Grovarbetare. Folkskola.

Född 1849-10-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Bonden John Thomasson som dog 1894 eller 1895 i Jämshög och hans hustru Bengta Persdotter som dog 1891 i Jämshög.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/9 1900 för 2:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-09-19 --- 1900-12-17

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven. "Stal en rock som låg i en portgång"

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Johnsson, arbetare.

Född 1849-10-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/8 1902 för 3:e resan stöld till 4 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1902-08-27 --- 1902-11-25

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Johnsson, arbetare

Född 1849-10-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik 9/1 1893

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1904-08-20 För 4:e resan stöld till 7 månader + 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1904-08-26 --- 1905-02-01

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Rusig (vid ankomsten).

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Julius Jonasson, Voluntär. Hemma till 12:e året, jordbruksarbetare, Folkskola

Född 1880-10-08 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kungl. Göta Livgarde församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Arbetaren Jonas Andersson, död sen länge i Ringamåla försocken och hans hustru Elna Jakobsson som bor i Ringamåla socken.

Dömd av Kungliga Göta Livgardes Regementes Krigsrätt 22/5 1903 för 1:a resan stöld till 2 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1903-05-27 --- 1903-07-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Jonas Jonasson, Försörjningshjon.

Född 1843-01-26 i Jämjö socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm där han inskrevs 22/11 1877 från Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/1 1886 för å allmän plats förövat våld å polisman i tjänsteutövning samt våldsamt motstånd vid offentlig förrättning till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1886-02-21 --- 1886-04-21

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Petter Jonasson, Stenhuggare. Har förut ägt egendom i Jämsjö socken.

Född 1839-05-01 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Kristianopel

Familj: Gift med Christina Olsdotter som jämte 4 äkta och 1 oäkta barn bo i Odemåla i Kristianopel.

Föräldrar: Fadern inhyses Johan Olsson död 28/2 1853 i Odemåla i Kristianopel. Modern änkan Elin Pettersdotter bor i Klappmåla i Kristianopel.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 12/5 1883 för 2:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd. Tidigare dömd 1879 för 1:a resan stöld. Har varit dömd 6 -7 gånger för fylleri.

Strafftid: 1883-05-17 --- 1883-08-17

Anmärkning: Det sista tillgreppet av en sticktröja värd 4 kronor, begicks under rusets inverkan.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Viktor Jonasson Hofflander,

Född 1858-07-26 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm där han inskrevs 4/1 1887 från Landskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: f.d. Artillerist. Plåtslageriarbetare.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/6 1889 för dels uppsåtlig misshandel med livsfarligt vapen därav lindrigare sjukdom följt till 2 månaders straffarbete dels ock för å allmän plats förövad uppsåtlig misshandel varav ingen skada följt att böta 50:- eller 4 dagar straffarbete.

Strafftid: 1889-07-04 --- 1889-09-08

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per August Jonasson Jönsson, arbetskarl

Född 1839-09-30 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Klara församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Svea Hovrätt 4/8 1885 för 4:e resan stöld till 5 år 6 månader straffarbete och vanfrejd i 10 år.

Strafftid: 1885-08-08 --- 1890-11-18

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Frithiof Valfrid Jonsson Gabenius, 2:a klassens sjöman nr 40 vid 5:e Matroskompaniet

Född 1864-02-19 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 21/9 1886 för det han genom grov oförsiktighet vållat annans död till 1 års straffarbete.

Strafftid: 1886-09-24 --- 1887-07-17

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. I fängelset straffad för prat med medfånge genom cellfönstret till 4 dygns mistning av sängkläder, för obehörigt uppträdande i cellfönstret trots varning till 3 dygns mörk cell.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Jönsson, underofficer av 2:a graden vid Kungliga Flottan.

Född 1845-09-17 i Listerby socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Krigshovrätten 16/11 1891 för tjänsteförsummelse av svårare beskaffenhet till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-01-26 --- 1892-03-26

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Nils Johan Jönsson, Hantverkssoldat. Hemma till 16:e året. Ej vanvårdad. Stenhuggare. Folkskola 8 år.

Född 1880-03-04 i Hällaryd socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Ingenjörsbataljons socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Slaktaren Jöns Nilsson Sjö och hans hustru Marta Kristina Johansson som bor i Ringamåla socken.

Dömd av Kungliga Svea IngenjörsBataljons Krigsrätt 28/1 1901 för förärgelseväckande beteende och uppsåtlig misshandel till 3 månader och 12 dagars fängelse. (Ingenjörssoldater hade varit i slagsmål med civila i en gränd. Gräl uppstod med anledning därav mellan J. Och ett par andra inne på ett kafé.)

Strafftid: 1901-02-15 --- 1901-05-24

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Jönsson, Hemmansägarson. Har gått i folkskola. Uppfostrad i hemmet.

Född 1873-02-16 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling.

Familj: Ogift. Har brodern Sven Julius Jönsson född 2/1 1859 och arrendator i Påtorp, samt en broder Karl Forstheim född 1/7 1866 och vice komminister i Ronneby.

Föräldrar: Hemmansägare Jöns Persson död i Ronneby 8/5 1881 och hans hustru Blenda Persdotter som bor å nr 108 Påtorp.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 2/10 1894 för delaktighet i upplopp till 2 år och 2 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-10-18 --- 1896-05-25

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Sven Petter Jönsson, arbetskarl. Hemma till konfirmationen 1861.

Född 1845-12-08 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling.

Familj: Gift 1874 med skräddaränkan Klara Gustava Rosenqvist/Ramqvist från Karlskrona och har med henne en dotter.

Föräldrar: Båtsman Jöns Fiskare och hans hustru Maria Helena Statt. Modern lever i Karlskrona, fattig.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 14/7 1886 för dråp till Straffarbete i 10 år. Tidigare dömd av Karlskrona Rådhusrätt för myntförfalskning till 4 år straffarbete.

Strafftid: 1886-07-19 --- 1895-04-26 död

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset döms för våld och näsvishet mot vaktkonstapel till 5 månaders inneslutning i cell, för störande oljud i fängelset till dels 30 prygel utdömda av direktören och dels 3 månaders förvaringscell, för att ha slagit en annan fånge till 5 dygns cell, för vägran att utföra honom anbefallt arbete till 5 dygn mörk cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Nils Jönsson Areskough, Skomakarmästare. Uppfostrad i föräldrahemmet. Gått i folkskola. Skomakarmästare i Kristianopel.

Född 1830-10-26 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kristianopel

Familj: Gift 2:a gång med Johanna Maria Karlsdotter. Har haft 13 barn varav 4 är döda. Carl August, smed anställd hos Stålhammar och bosatt å Jakobsbergsg. Hustrun och 5 barn bo uti Kristianopel köping.

Föräldrar: Döda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 22/1 1884 för förfalskning av enskild ….(svårtytt ord) till 2 månader straffarbete. Tidigare dömd för 3:e resan olovlig försäljning av maltdrycker 1881.

Strafftid: 1884-01-26 --- 1884-03-26

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alfred Jönsson Widfors, gardist nr 86 vid Kungliga Svea Livgarde.

Född 1871-03-24 i Kyrkhult socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 4/6 1894 för dels förskingring av annans gods, dels ock för snatteri till 6 månaders fängelse.

Strafftid: 1894-07-02 --- 1894-12-20

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Lars August Kallenberg, stenarbetare.

Född 1855-10-25 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Kalmar, där han är skriven å nr 31 utom staden fol. 218

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/4 1891 för å annan i hans hemvist förövad uppsåtlig misshandel varav lindrigare sjukdom uppkommit till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1891-04-27 --- 1891-06-22

Anmärkning:

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Emanuel Karlsson, f.d. Extra stenvaktmästare.

Född 1835-03-25 i Augerum socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 8/1 1879 från Maria församling, Stockholm.

Familj: Gift med Erika Wilhelmina Söderberg.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/6 1882 för förfalskning av prästbetyg till 2 månader straffarbete samt för förfalskning av enskild handling till 8 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-06-22 --- 1882-07-04 förflyttad till Linköpings Länsfängelse.

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Reinhold Karlsson, handelsbiträde. Hemma alltid. Folkskola.

Född 1880-10-22 i Augerum socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Vaktkonstapeln vid Långholmens Centralfängelse.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/6 1900 för Med livsfarligt vapen förövad misshandel till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1900-07-04 --- 1900-09-04

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven. "Blev överfallen."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Otto Karlsson, dräng. Hemma 9 år. Vallpojke. Dräng på landet. Åkardräng i Stockholm.

Född 1874-04-09 i Torhamn socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Föräldrar: Fiskaren Karl Karlsson som dog 1882 i Torhamns socken. Ohh Johanna Johansson som rest åt Tyskland och vistas å okänd ort.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/10 1898 för 1:a resan stöld till 4 mnånaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-11-01 --- 1899-01-29 (Överlämnad)

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Johan Karlsson, Försörjningshjon och åkardräng. Uppfostrad av föräldrarna i Karlshamn och i Stockholm. Gått 3 år i Adolf Fredriks Folkskola och 1 år i S:t Jakobs Folkskola.

Född 1862-09-23 i Asarum socken

Mantalsskriven i Jakob församling, Stockholm

Familj: Ogift. Har 2 syskon i Karlshamn och 1 bror på sjön.

Föräldrar: f.d. Pappersmakargesällen och arbetskarlen Frans Karlsson bor på Kvartersgatan å Ladugårdslandet. Modern död.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/3 1884 för våld mot poliskonstapel stadd i tjänsteutövning samt för fylleri till 1 månad 9 dagar fängelse.

Strafftid: 1884-04-06 --- 1884-05-15

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Nils Wilhelm Karlsson, bagarelärling dels hos Schröder dels hos Feith dels Brinkost dels senast hos Westerdahl= Karstens Bageri. Uppfostrad av föräldrarna i Ramdala där han gått 4 terminer i folkskola.

Född 1864-09-17 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Klara församling, Stockholm sedan 23/10 1884.

Familj: Ogift.

Föräldrar: Torparen Karl Nilsson och hans hustru Karolina som leva i Ulinberga? Gård i Ramdala socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/3 1885 för våld till 2 månader straffarbete.

Strafftid: 1885-03-28 --- 1885-05-28

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Oskar Albert Karlsson,

Född 1882-11-22 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Vaxholms Grenadjärregementes Krigsrätt för olovligt undanhållande, fylleri m.m. Till 1 månad och 24 dagars fängelse.

Strafftid: 1903-06-19 --- 1903-08-08

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Oskar Fredrik Karlsson, arbetare och f.d. Sjöman. Uppfostrad i hemmet. Har arbetat i fabrik.

Född 1868-08-08 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Husägare och bruksarbetare Karl Mattisson född 20/1 1837 bor på 130 Bergagården i Ronneby socken. Hustru Fredrika Svensson född 8/2 1829 död i Ronneby 23/12 1877.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 22/2 1898 för 2:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd. Saknar medborgerligt förtroende som dömd 3/8 1895 för 3:e resan stöld och misshandel till 2 år 8 månader 6 dagars straffarbete och 5 års vanfrejd utöver strafftiden. 1:a resan Malmö 1883 (6 mån), 2:a resan Karlskrona 1885 (1 år), avgång från Centralfängelset 22/8 1893 (2 år 8 mån för misshandel), 1:a resan Malmö 1895. Fri 1897. Tvångsarbete 1886 2 mån Nya V., 1889 8 mån Nya V., 1890 1 år 2 mån Tjockö.

Strafftid: 1898-03-01 --- 1898-05-25

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig. Brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

OTTO Edvin Alexander Karlsson, Murarhantlangare

Född 1885-12-12 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Murare Karl Johan Karlsson och Anna bor i Katarina socken. I Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/3 1904 för våldsamt motstånd mot polis till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1904-04-15 --- 1904-05-11

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven August Karlsson, arbetare

Född 1852-06-23 i Tving socken

Mantalsskriven i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm

Familj: ej antecknat

Dömd av Polis-? i Sthlm 19/5 1905 för fylleri och våld till 175:- böter eller 21 dagars fängelse.

Strafftid: 1905-05-20 --- 1905-06-09

Anmärkning:

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Julius Karlsson Lindberg, gardist vid 8:e Komp. Nr 24 i Kungliga Svea Livgarde

Född 1873-01-10 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt för våld mot förman till 6 månaders fängelse och för fylleri inom regementes kasern undergå 2 dagars vaktarrest eller att i en bot hållas i fängelse.

Strafftid: 1896-02-27 --- 1896-08-06

Anmärkning: Rusig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Karlsson Wirström, f.d. artillerist vid Kungliga Svea Artilleriregemente i 1 år.

Född 1862-08-22 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Nättraby

Familj: Ogift

Föräldrar: Båtsman Karl Magnus Svensson Wirström och hans hustru Karolina som bor vid Skärva Herrgård i Nättraby sn som tillhör landshövding Wachtmeister.

Dömd av Svea Artilleriregementes Krigsrätt 14/11 1884 för 1:a resan inbrottsstöld från Krigsk….. Till 7 månader straffarbete och 1 år vanfrejd. Tidigare straffad 2 gånger vid regementet för fylleri.

Strafftid: 1884-11-18 --- 1884-12-02 förflyttad till Örebro Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Axel Gustaf Kratz, artillerist vid Kungliga Svea Artilleriregemente.

Född 1869-06-09 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Kungliga Svea Artilleriregemente församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Svea Artilleriregemente Krigsrätt i Stockholm 2/10 1888 för det han ouppsåtligen genom oförsiktighet varit vållande till annans död till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1888-10-05 --- 1888-12-05

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Henrik Oskar Lagerholm,

Född 1848-07-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han kom 4/2 1885 från Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 25/9 1886 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-09-30 --- 1886-10-08 förflyttad till Uppsala Länsfängelse

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Henrik Oskar Lagerholm, f.d. Sjöman

Född 1848-07-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 22/7 1896 för 5:e resan stöld till 9 månaders straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1896-07-27 --- 1897-02-18

Anmärkning: God kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Henrik Oskar Lagerholm, sjöman

Född 1848-07-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han kom 8/2 1889 från Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/9 1892 för 2:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1892-09-15 --- 1893-01-08

Anmärkning: God kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Henrik Oskar Lagerholm, f.d. Sjöman

Född 1848-07-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 8/2 1889 från Kungsholm församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/4 1893 för 3:e resan stöld till 5 månaders straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1893-04-24 --- 1893-09-18

Anmärkning: God kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Henrik Oskar Lagerholm, f.d. Sjöman

Född 1848-07-11 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 8/2 1889.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 25/9 1895 för 4:e resan stöld till 7 månaders straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1895-10-01 --- 1896-03-09

Anmärkning: Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Lagerholm, snickeriarbetare

Född 1856-01-13 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/6 1888 för 1:a resan å sabbat medelst inbrott förövad stöld till 7 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1888-07-05 --- 1889-01-05

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad med 5 dygns mörk cell för olovlig skrivning till medfånge, 3 dygns mörk cell för ritning å matkärl.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Axel Vilhelm Lagerkrantz, snickargesäll. Efter moderns död till fattigvården. Utackorderad på landet. Folkskola.

Född 1861-06-22 i Karlskrona

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Möbelsnickaren Jöns Lagerkrtantz, ovisst om han lever, bodde för 9 år sen i Kristianstad, och hans hustru Maria Håkansdotter som dog 1862 i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 2/3 1899 för 1:a resan snatteri till 1 månads fängelse. Tidigare bötfälld för fylleri många gånger. Tvångsarbete 3 gånger. Straffad för våld mot polis.

Strafftid: 1899-03-07 --- 1899-04-02

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Adolf Larsson. Hemma till 13 år. Gått omkring med handel.

Född 1855-02-05 i Jämjö socken

Mantalsskriven i Kristianopel sn

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Lars Eriksson och Cecilia Olofsdotter som leva

Dömd av Kunglig Maj:ts utslag 6/7 1874 för rån och 2:a resan inbrottsstöld till 12 års straffarbete samt 8 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-03-01 förflyttad från Karlskrona Straffängelse --- 1886-05-18

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. I fängelset straffad med 14 dagars cell för störd ordning å arbetslokal, 6 dygns mörk cell för gräl med kamrat.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Anders Larsson, f.d. artillerist vid Svea Artilleriregemente 6 år. Har aldrig gått i folkskola.

Född 1845-06-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han inflyttade 27/8 1872 från Svea Artilleriregementes församling, Stockholm

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/9 1880 för 1:a resan snatteri till 1 månad fängelse och för förut dömda 2:a resan snatteri och böter eller 21 dagar fängelse. Tidigare dömd 3-4 gånger för fylleri.

Strafftid: 1880-09-19 --- 1880-11-08

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anders Larsson, f.d. artillerist 6 år vid Kungliga Svea Artilleriregemente. Har aldrig gått i folkskola.

Född 1845-06-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dita han flyttat 27/8 1872 från Svea Artilleriregementes församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/9 1881 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. Tidigare dömd för 1:a resan snatteri 1873, för 2:a resan snatteri 1880. Har 3-4 gånger varit dömd för fylleri, dock icke sedan 1878. Kronoarbetskarl 3 gånger å Vaxholm.

Strafftid: 1881-09-13 --- 1881-12-13

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Adolf Larsson, matros vid Flottan. Hemma 16 år. Järnarbetare vid flottan. Folkskola.

Född 1878-09-19 i Augerum socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Spiksmeden Lars Pettersson och hans hustru Kristina som bor i Augerum socken

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 13/10 1899 för olovlig undanhållning till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1899-11-01 --- 1900-01-30

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Vill komma från Flottan"

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johannes Larsson, arbetskarl

Född 1839-10-21 i Ö. Idehult, Rödeby socken

Mantalsskriven i Rödeby socken där han är skiven på nr 29 Inglatorp (pag 347 i husförhörslängden)

Familj: Ogift

Föräldrar: Inhyses Lars Petersson och Ingrid Persdotter säkerligen döda.

Dömd av Östra Häradsrätt 15/10 1891 för otuktsbrott till 7 års straffarbete. Tidigare dömd av Östra Häradsrätt 9/6 1875 för 1:a resan stöld från husbonde, av Östra Häradsrätt 14/6 1884 för våldtäktsförsök.

Strafftid: 1891-10-21 --- 1896-10-06 av Kungl Maj:ts nåd

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Frans Olof Vilhelm Liljegren, gardist. Plåtslagare.

Född 1839-08-10 i Karlskrona

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Döda

Dömd av Sundsvalls Rådhusrätt 10/6 1880 för 3:e resan stöld till 2 år straffarbete och 8 års vanfrejd samt för fylleriförseelser till 10:- böter eller 4 dagars straffarbete.

Strafftid: 1880-06-12 --- 1882-05-16

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Fredrik Liljegren, stadsmilitär 6 år. Nu intagen vid militärförläggningen å Grubbens Gärde. Gått i skeppsgosseskolan i Karlskrona.

Född 1833-07-23 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 31/1 1872.

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern skeppstimmerman, död. Modern änkan Anna Liljengren bor på Björkholmen i Karlskrona hos sin dotter Charlotta gift med överkonstapeln Olsson vid Flottan.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/5 1882 för våld mot tjänstgörande polisbetjänt och fylleri till 1 månad 12 dagar fängelse. Tidigare dömd en gång för fylleri till vatten och bröd.

Strafftid: 1882-06-06 --- 1882-07-18

Anmärkning: Har god kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Rudolf Lindberg, kontorist. Ganska god uppfostran i hemmet. Gått i folkskola. Haft anställning som handelsbiträde på flera ställen.

Född 1862-09-05 i Karlskrona

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Timmermannen vid Kungliga Flottan i Karlskrona Johan Peter Lindberg och hans hustru Ingrid Svensson som bor i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/6 1898 för delaktighet i bedrägeri mot borgenärer till 3 års straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-06-14 --- 1900-09-11

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Axel Emil Fredrik Löfgren, f.d. eldare (1:a klassens sjöman). Var vid ankomsten hit sinnessjuk och lämnade de orimligaste upplysningar om sig och sina föräldrar etc.

Född 1854-12-09 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 1/8 1898 för 1:a resan stöld samt efter Rådhusrättens utslag 26/8 1898 för 1:a resan snatteri, den 20/5 för ånyo förövat 1:a resan snatteri och för bedrägeri den 7/6 för ännu en gång förövat 1:a resans snatteri till sammanlagt 8 månader 15 dagars straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-08-23 --- 1899-02-28

Anmärkning: Var vid ankomsten hit sinnessjuk och lämnade de orimligaste upplysningar om sig och sina föräldrar etc. Har godkänd kristendomskunskap. Pb utfärdat 21/9 1898 för att bifogas ansäkan om intagande å ???(svårtytt) för sinnessjuka.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Vilhelm Oskar Lönnberg, f.d. 2:a klass sjöman. Hemma 14 år. Skeppsgosse 4 år. Matros till 1886. Murare och grundläggare.

Född 1864-04-14 i Karlskrona stadsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Överkyparen och skomakaren Petter Lönnberg som dog 1889 i Karlskrona och hans hustru Elin Nilsdotter som dog 1889 i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/5 1899 för 2:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd. Saknar medborgerligt förtroende till 12 mars 1899 pga Härnösands RR utslag av den 15/11 1898. Förut straffad för 1:a resan stöld. Tvångsarbete 7 gånger.

Strafftid: 1899-05-09 --- 1899-07-17

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Kan läsa, skriva och räkna. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Fredrik Magnusson, Pontonjär i 2 år 1 månad. Uppfostrad av föräldrarna i Karlskrona där han gått 6 år i folkskola tills han konfirmerades vid 15 års ålder. Var sedan 2 år anställd vid järnvägsverkstaden i Karlskrona.

Född 1860-07-19 i Karlskrona

Mantalsskriven i Pontonjärförsamlingen, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Lokomotivputsaren Frans Magnusson och hans hustru Gertrud som bo vid Emmaboda Järnvägsstation i Småland i bergliga villkor.

Dömd av Kungliga Pontonjärbataljonens Krigsrätt för våld mot polisman stadd i tjänsteutövning till 2 månader fängelse.

Strafftid: 1884-12-24 --- 1885-02-24

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. I fängelset straffad för prat genom cellfönstret med medfånge till 4 dygns mistning av sängkläder.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Alfred Magnusson, rekryt vid Livgardet Till Häst.

Född 1864-02-23 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Kungliga Livgardet Till Hästs församling, Stockholm.

Dömd av Kungliga Livgardet Till Häst's Krigsrätt 19/10 1885 för 2:ne gånger rymning till fängelse 1 månad.

Strafftid: 1885-10-25 --- 1885-11-25

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan August Malmberg, handlande. Handelsbokhållare.

Född 1850-11-15 i Karlskrona

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Gift 15/11 1878 med Charlotta Maria Teresia Johansson född 6/4 1853 i Jakob församling, Stockholm. Bådas barn: Gerda Katarina Teresia Född 1879-08-10, Gully Maria Josefina Född 1881-04-18, Göta Anna Viktoria Född 1883-01-10, Johan Oskar Ludvig Född 1885-04-02.

Dömd enligt Kunglig Maj:ts utslag 1/8 1893 för värdelöshet mot borgenärer till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1893-11-17 --- 1893-12-18

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, brott ej under rusig.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Frans Gustaf Mandelberg, Uppfostrad hos föräldrarna till moderns död, sedan hos främmande folk till sin konfirmation i Karlshamn. Lärt bagareyrket och vistats utefter norra stambanan såsom bagare i 6 år. Varit skriven i Sundsvall i 11 år.

Född 1846-05-10 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Sundsvall

Familj: Ogift. Har en syster som vistas å okänd ort.

Föräldrar: Smeden Abraham Mandelberg i Karlshamn och avlidna hustrun Anna Fredrika Flinkenbergsom dog 1857 i Karlshamn.

Dömd av Sundsvalls Rådhusrätt 10/8 1882 för 4:e resan stöld till 4 års straffarbete och 10 års vanfrejd samt att böta 10:- för fylleri eller 4 dagars straffarbete vilket av Svea Hovrätt ändrades till 2 dagar. Tidigare dömd trenne gånger för stöld.

Strafftid: 1882-08-12 --- 1886-06-24

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Kan skriva och räkna. I fängelset straffad med 4 dagars mörk cell för gräl med kamrat.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl August Mattisson, målerigesäll.

Född 1855-10-22 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm dit han inflyttat 18/10 1885 från Maria församling, Stockholm

Familj: Gift med Maria Lovisa Åstrand.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 3/5 1886 för misshandel till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1886-10-23 --- 1886-11-23

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl August Mattisson, måleriarbetare

Född 1855-10-22 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Stockholm

Familj: Gift

Föräldrar: Lantbrukare Mattis Nilsson och hans hustru Kerstin Hansson som bor i Rödeby socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/1 1904 för 1:a resan stöld (inbrott) till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1904-02-05 --- 1904-04-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Mattsson, arbetskarl

Född 1845-05-03 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Rödeby socken.

Familj: Gift med Dorotea Jönsdotter, son Karl Alfred båda häktade, dotter Karin Charlotta och son Aron Edvard vistas i Ledja i Rödeby socken.

Dömd av Karlskrona Rådhusrätt 2/6 1891 för 1:a resan stöld till 2 år och 6 månader straffarbete och 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1891-06-06 --- 1893-11-06

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Petter Johan Mattsson, f.d. pontonjär 2 år. Pionier ½ år. Åkardräng ½ år. Dräng 2 år. Arbetare 2 år. Uppfostrad hos förälrarna tills 15:e året. Gått 2 år i folkskola.

Född 1857-05-07 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Öljehult socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Oäkta född. Modern är Carolina Zackrisson gift med en båtsman i Risansmåla i Öljehult socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 12/10 1880 för 1:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 1 års vanfrejd samt böter eller 12 dagar straffarbete för det han tagit och brukat annans gods utan lov.

Strafftid: 1880-10-06 --- 1881-02-21

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Petter Johan Mattsson, f.d. pontonjär 2 år. Åkaredräng. Kronoarbetskarl.

Född 1857-05-07 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Öljehult socken. Är senast kyrkoskriven i S:t Nikolai församling, Stockholm 22/6 1881.

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/9 1881 för 2:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare dömd för 1:a resan stöld 1880.

Strafftid: 1881-09-22 --- 1881-09-27 förflyttad till Karlstad Länsfängelse.

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Magnus Vilhelm Månsson, underofficer av 2:a graden vid Kungliga Flottan.

Född 1853-04-06 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 15/1 1892 för försummelse i tjänsten av svårare beskaffenhet till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-02-01 --- 1892-05-02

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Henrik Niklasson, mureriarbetare, arbetskarl.

Född 1866-07-25 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm där han inskrevs 27/6 1891 från Katarina församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/8 1891 för med livsfarligt vapen å allmän plats förövad uppsåtlig misshandel därå lindrigare sjukdom följt till 6 månaders straffarbete

Strafftid: 1891-08-20 --- 1892-01-30

Anmärkning: Antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Henrik Niklasson, arbetskarl.

Född 1866-07-25 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm där han inflyttat 15/4 1887 från Hedvig Eleonora socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/2 1888 för 1:a resan å särskilda tider och ställen förövad stöld till 4 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1888-02-09 --- 1888-06-02

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad med 3 dygns mörk cell för samtal med medfånge under gårdgång och knackning i cellvägg.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Henrik Niklasson, arbetskarl

Född 1866-07-25 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Jakob församling, Stockholm från Adolf Fredrik församling, Stockholm 18/11 1895.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 11/6 1896 för 2:a resan stöld till 4 månaders straffarbete samt vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess 2 år förflutit från det han efter utståndet straff blivit frigiven.

Strafftid: 1896-06-15 --- 1896-09-15

Anmärkning: Antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alfred Nilsson, f.d. artillerist. Hemma alltid. Ej vanvårdad. Lagerkarl. Porslinsarbetare vid Rörstrand. Mjölkkusk vid Svea Artilleriregemente 3 år. Skola 6-13 år.

Född 1875-03-25 i Karlskrona

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Stadsmätaren Karl Peter Nilsson som dog för många år sen i Karlskrona och hans hustru Maria Botilda Pettersson som bor i Adolf Fredriks socken. Ordentlig. Fattig.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/1 1901 för 1:a resan stöld till 5 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1901-01-15 --- 1901-05-05

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. (Dårkamrater; kom överens med annan att sälja rör som fanns på en apoteksvind där denne arbetade)

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Nilsson, arbetare, korgmakare. Uppfostran vårdslösad.

Född 1859-07-23 i Jämjö, Flakulla socken

Mantalsskriven i Söderåkra socken.

Familj: Gift med Helena Nilsson boende i Ingabo by i Söderåkra sn

Föräldrar: Torparen Nils Jonasson och Maria Charlotta som lever under borgarliga villkor i Flakulla by i Jämsjö socken.

Dömd av Kungliga Göta Hovrätt 18/4 1887 för mordbrand till 6 år 6 måpnaders straffarbete och att för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig.

Strafftid: 1888-10-18 förflyttad från Malmö Centralfängelse. --- 1893-07-27

Anmärkning: Har ringa kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Nilsson, måleriarbetare. Hemma till 19:e året. 15-åring i målarlära. Måleriarbetare på åtskilliga ställen. Folkskola.

Född 1877-05-15 i Asarum socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Bonden Nils Johan Eriksson och hans hustru Anna Eriksson som bor i Asarums socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 6/7 1903 för 1:a resan stöld med förmildrande omständigheter till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1903-08-10 --- 1903-11-06

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Ernst Alfred Nilsson, handelsbiträde. Hemma till 19:e året. Ej vanvårdad. Folkskola 7-14 år.

Född 1879-01-25 i Tving socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Lantbrukaren Abraham Nilsson och hans hustru Maria Matilda Andersdotter som bor i Fridlevstad socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/1 1901 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. (Stal flera gånger från ?, tog pengar ur kassalådan och köpt kläder)

Strafftid: 1901-01-30 --- 1901-04-28

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har god kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Adolf Nilsson, arbetare. Uppfostrad i hemmet. Tillfälligt arbete.

Född 1870-09-05 i Lösen socken

Mantalsskriven i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Familj: Ogift

Föräldrar: Magasindräng Johan Nilsson och hans hustru Hilda Maria Andersdotter som bor i Karlskrona Amiralitetsförsamling

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 23/9 1890 för 3:e resan stöld till 10 månaders straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigare dömd av Karlskrona Rådhusrätt 11/6 1886, 14/12 1887, 27/2 1889 för 1:a resan snatteri, 1:a och 2:a resan stöld.

Strafftid: 1890-09-29 --- 1891-06-20

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. Straffad 3/5 1891 för mistning av sängkläder 6 dygn för upprepat visslande i cellen samt den 16/5 1891 för mistning av sängkläder i 6 dygn för upprepat samtal med annan fånge genom cellfönster.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven August Felix Nilsson, arbetskarl, f.d. artillerist vid Svea Artilleriregemente 4½ år. Uppfostrad på Öland hos sin mormoder till 7 års ålder, kom sedan till bönder på Öland såsom vallgosse i Kermo? socken där han gick något litet i folkskola. Hade senast anställning som tegelbärare vid byggnadsarbeten i Stockholm

Född 1858-06-14 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm där han inskrevs 1/12 1883.

Familj: Ogift

Föräldrar: Bleck- och kopparslagare Nils Holmberg och hans hustru Brita Maria vilka bo i Kristianopels socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/10 1884 för det han hindrat polisman i dennes tjänsteutövning till 2 månader fängelse. Tidigare 2 gånger varit dömd för fylleri.

Strafftid: 1884-12-22 --- 1885-02-22

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Nils Nilsson Nord, f.d. pontonjär, f.d. Arbetskarl i Vaxholm

Född 1853-04-30 i Augerum socken

Mantalsskriven i Kungliga Pontonjärsbataljonen församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 6/2 1890 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1890-02-10 --- 1890-05-11

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Nordström, snickare. Hemma till 11:e året. Till sjöss 3 mån. Svarvarelärling. Folkskola 2 år.

Född 1862-01-11 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Helsingborg, uttog flytt.betyg till Danmark 30/10 1899.

Familj: Gift med Johanna Sofia Pråmberg. 3 barn.

Föräldrar: Fadern maskinsmed, något supig

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/12 1901 för 1:a resan snatteri, hemfridsbrott och skadegörelse till 1 månads fängelse och 80:- böter eller 11 dagars fängelse. Tidigare bötfälld för fylleri 2 gånger i Köpenhamn.

Strafftid: 1902-01-08 --- 1902-02-14

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Otto Olausson Skog, pontonjär nr 64 vid 3:e Kompaniet av Kungliga Pontonjärbataljonen

Född 1862-12-18 i Jämjö socken

Mantalsskriven i Kungliga Pontonjärbataljonens församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/1 1887 för våldsamt motstånd vid offentlig förrättning till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1887-02-22 --- 1887-03-22

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Frans August Olin, arbetare

Född 1854-08-09 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han inskrevs 18/12 1885 från Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 19/5 1894 för 1:a resan stöld till 2 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-05-24 --- 1894-07-09

Anmärkning: Klen kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Henrik Olofsson, f.d. Sappör

Född 1862-11-25 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Arbetaren Olof Henriksson och Maria Svensdotter från 2:a qvart. Nr 31

Dömd av Kungl. Maj:t 27/9 1889 för 2:a resan rån till livstids straffarbete och för alltid förlust av medborgerligt förtroende. Tidigare dömd för 1:a resan stöld 22/10 1883, för rån 23/4 1884 i Karlskrona till 5 års straffarbete.

Strafftid: 1889-10-09 --- 1899-05-18 avsänd till hospital

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus. I fängelset dömd 6 ggr: för olydnad mot vaktkonstapel, lättja och obehöriga yttranden till vaktkonstapel, för våld och hot, för hotelser och handgripligheter mot bevakningen till 1 månads förvaringscell, 20 prygel, 6 månader förvaringscell, 6 dygn utan sängkläder.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Anton August Olsson, Bryggeriarbetare.

Född 1856-04-02 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm dit han flyttade 26/10 1875 från Kristianopel socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/1 1882 för 1:a resan stöld till 3 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1882-01-28 --- 1882-02-17 förflyttad till Nyköpings Länsfängelse.

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Olsson, arbetskarl

Född 1857-03-18 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i S:t Petri församling, Malmö Qv. Magnus Stenbock nr 3 pag 32.

Dömd av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge 1/7 1892 för bedrägeri mot borgenärer och mened till 4 års straffarbete och förlustig av medborgerligt förtroende för alltid.

Strafftid: 1892-07-08 --- 1896-05-18

Anmärkning: Antaglig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Adolf Olsson, stenarbetare

Född 1864-01-26 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Kungsholm församling, Stockholm dit han inflyttade 4/1 1889 från Augerum socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/5 1889 för å allmän plats med livsfarligt vapen förövad uppsåtlig misshandel till 2 månaders straffarbete och för fylleri böta 10:- varjämte Olsson förut för fylleri å sabbat blivit av Överståthållarämbetet dömd till 10:- böter som ej erlagts vilka böter skall övergå till 2 dagars straffarbete.

Strafftid: 1889-05-20 --- 1889-07-23

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Olsson, f.d. pontonjär 4 månader. Uppfostrad av föräldrarna i Torhamns sn där han gått 4 månader i folkskola.

Född 1861-05-18 i Torhamn socken

Mantalsskriven i Torhamn socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torpare Olof Mårtensson och hans hustru Elin bo i Svanhalla by i Torhamn socken i tämligen bergliga villkor.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/5 1883 för uppsåtlig misshandel varav livsfarlig sjukdom följt till 1 år 6 månader straffarbete.

Strafftid: 1883-05-22 --- 1883-06-22 förflyttad till Stockholms Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Begick brottet under rusets inflytande. Lärer genom värvares skamliga lögner blivit anvärvd till Pontonjärsbataljonen. Har nu avskedats därifrån.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Alfred Olsson, artillerist. Hemma 13 år. Dräng på landet. Smedslärling vid regementet 1 år. Folkskola.

Född 1877-02-06 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Kungliga 1:a Svea Artilleriregemente församling. Inskriven i Hedvig Eleonora församling i Stockholm 24/11 1899.

Familj: Ogift

Föräldrar: Föräldrarna döda. Fadern var torpare.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/11 1899 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1899-11-20 --- 1900-01-27

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, ej begiven. (Blev värvad av en vaktmästare vid teatern som sa att det skulle vara så bra.)

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Johan Olsson, arbetskarl, dagsverkstorpare

Född 1836-11-28 i Fridlevstad socken

Familj: Gift 14/9 1861 med Ingrid Helena Håkansdotter med vilken han har 3 barn skrivna i Fridlevstad socken: Anton född 21/2 1871, Gerda Karolina född 1/11 1882 och Ida Matilda född 27/4 1862.

Föräldrar: Båtsman Ola Jonasson Bång och hans hustru Johanna Carlsdotter. Fadern dog 23/12 1866 och modern dog 21/2 1880 i Fridlevstad socken.

Dömd av Södra Möre Häradsrätt 19/7 1890 för 2:a resan å särskilda ställen och tider delvis med inbrott förövad stöld till 2 år och 6 månaders straffarbete och 6 års vanfrejd. Tidigare dömd av Medelstad Häradsrätt för 1:a resan stöld 9/8 1878.

Strafftid: 1890-07-28 --- 1892-12-28

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Andreas Olsson Strand, pontonjär. Uppfostrad i föräldrahemmet. Endast 3 månader gått i folkskola. Lärt timmermansyrket.

Född 1858-05-03 i Hjortsberga socken

Mantalsskriven i Hjortsberga socken.

Familj: Ogift. 2 syskon hemma hos föräldern.

Föräldrar: Snickare Olof Olsson boende i Edestad socken i Blekinge. Modern död.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1/11 1883 för begagnande av livsfarligt vapen och misshandel till 6 månaders straffarbete.

Strafftid: 1883-11-06 --- 1883-11-20 förflyttad till Karlstad Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Peter Olsson Söderström, arbetare. Hemma 14 år. Stenhuggare och järnvägsarbetare. Gått ikring och spelat positiv och sålt visor som han själv författat. Hemskola.

Född 1849-04-12 i Tving socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Borgerligt vigd med Emma Kristina Olsson som förlupit sin man.

Föräldrar: Smed Olof Pettersson som dog 1879 i Tving socken och hans hustru Maria Åkesdotter som dog 1871 i Tving socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/7 1899 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1899-07-08 --- 1899-10-07

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Olof Olsson Törnblad, f.d. gardist vid Kungliga Svea Livgarde 5 år. Uppfostrad hos bonden Lars Larsson i Wiö i Rödeby.

Född 1849-05-25 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Döda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/4 1884 för 2:a resan stöld till 6 månader straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare dömd i Karlskrona för 1:a resan stöld, i Göteborg för 2:a resan snatteri.

Strafftid: 1884-04-13 --- 1884-05-12 förflyttad till Stockholms Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Olof Olsson Törnblad, f.d. gardist vid Svea Livgarde i 10 år. Arbetskarl hos byggmästare C.U. Hakström. 1876 slutade han vid Gardet och bortskänktes till Karlsborg varest han hade uttjänt 1879. Gått 3-4 år i folkskola i Rödeby.

Född 1849-05-25 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Karlskrona

Familj: Ogift

Föräldrar: Föräldrarna smedfolk i Rödeby, döda för länge sen i Rödeby.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 17/9 1881 för ånyo förövat 1:a resan snatteri till 1 månad fängelse samt böter eller 9 dagars fängelse. Var tidigare c:a 10 gånger vid regementet dömd för fylleri.

Strafftid: 1881-09-18 --- 1881-10-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alfred Julius Persson, arbetskarl. Dräng. Jordbruksarbetare.

Född 1869-08-27 i Mjällby socken

Mantalsskriven i Ronneby landsförsamling., nr 80 Häggatorp

Familj: Ogift

Föräldrar: Gårdman Per Carlsson och hans hustru Elna Jönsdotter skrivna i nr 80 Häggatorp i Ronneby landsförsamling. Fadern nu dömd i samma mål som sonen till 5 års straffarbete.

Dömd av Medelsta Häradsrätt 5/12 1891 för 4 års straffarbete och 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1891-12-29 --- 1892-02-12 förflyttad till Konradsbergs Hospital

Anmärkning: Plötsligen utbröt sinnessjukdom 18/1 1892. Död 5/7 1915 i Västervik. Försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

August Edvin Konstantin Persson, Hemma 12 år. Kom sedan till Hall där 3 år. Folkskola. Ej konfirmerad men döpt.

Född 1884-05-27 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Maskinist August Persson och hans hustru Cecilia Maria som bor i Göteborg

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 2/11 1899 för stöld och våldsamt motstånd vid offentlig förrättning till 11 månader och 15 dagars straffarbete. Stal som minderårig.

Strafftid: 1899-11-06 --- 1900-07-26

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har ringa kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Lärde sig stjäla av pojkarna som gingo och sålde papper och kuvert". Rymde tidigare från Hall.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

FRITIOF Manfred Persson, sjöman

Född 1882-01-17 i Ramdala socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Drängen Per Emanuel Johansson och hans hustru Karolina Mattsson som bor i Rödeby socken.

Dömd av StationsKrigsrätten i Karlskrona 31/3 1904 för våld mot överordnad och fylleri till 2 månader och 6 dagars fängelse. Tidigare disciplinbestraffad vid flottan 2 gånger.

Strafftid: 1904-05-06 --- 1904-07-08

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Jöns Persson, f.d. gardist vid Livgardet till Häst i 2 år. Han avvärvdes 23/10 1882. Uppfostrad av föräldrarna i Backaryd. Gått 1 år i folkskola.

Född 1860-10-27 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Ronneby. Utskrevs från Livgardet Till Hästs socken. 7/7 1884 till Ronneby.

Familj: Ogift. Har 6 syskon av vilka 1 är gift i Ronneby, …(svårtytt) hava tjänst i Ronneby och 1 är i Amerika.

Föräldrar: Torparen Per Persson och hans hustru Anna som bo i Pinkaremåla i Backaryd socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/7 1884 för 1:a resan stöld ur annans påhavda kläder till 8 månader straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare straffad 2 gånger vir regementet för fylleri.

Strafftid: 1884-08-05 --- 1884-08-29 förflyttad till Örebro Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Olof Persson Brunman, f.d. båtsman

Född 1846-11-01 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm.

Dömd av Kunglig Maj:t 4/6 1886 för 3:e gången rymning till 6 månaders fängelse.

Strafftid: 1886-07-03 --- 1887-01-13

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Petersson, arbetare.

Född 1863-07-16 i Tving socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm dit han flyttade 2/1 1886 från Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Familj: Gift 5/3 1887 i Adolf Fredrik församling, Stockholm med Carolina Charlotta Olsson.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/1 1888 för å allmän gata med livsfarligt vapen förövat 2:ne misshandelsbrott till 4 månader fängelse.

Strafftid: 1888-02-01 --- 1888-06-01

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Petersson, arbetskarl

Född 1866-01-19 i Tving socken

Mantalsskriven i Eringsboda socken.

Familj: Ogift. Bröder: Sven, Gustaf Elof och Alfred samt systrar: Hilda, Sofia, Ida, Eva Charlotta, Amelie Augusta och Alma äro kyrkoskrivna i Totasjö. Brodern Carl Peter fick flyttningsbevis 31/1 1888 till Johannes församling, Stockholm. Brodern Frans August emigrerade 27/4 1887 till Nord-Amerika.

Föräldrar: Kvarnägaren Peter Johan Gustafsson och hans hustru Katarina Lisa Carlsdotter som båda bor i Totasjö i Eringsboda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 6/9 1889 för 1:a resan stöld samt inbrott utan tillgrepp till 4 månaders straffarbete och 2 års förlust av medborgerligt förtroende.

Strafftid: 1889-09-09 --- 1890-01-03

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Martin Petersson, arbetskarl. Uppfostran helt visst mycket dålig eller ingen, såsom kan synas därav att han ännu icke 16 år fyllda häktades för snatteri.

Född 1865-08-06 i Listerby socken

Mantalsskriven i Listerby socken.

Familj: Ogift. Har en broder Fridolf som troligen vistas i Danmark, en syster Augusta Cecilia i Karlskrona, samt en halvbroder Frans som jämte hans styvmoder vistas i Listerby socken.

Föräldrar: Arbetskarlen Peter Andersson som avled 23/4 1883 och hans hustru Anna Mårtensdotter död 21/12 1876.

Dömd av Kungl. Maj:t 9/12 1889 för 5:e resan i förening med inbrott förövad stöld till 4 års straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1889-12-21 --- 1893-11-01

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus. I fängelset dömd 20/1 1891 för olydnad mot vaktkonstapel och oförskämt yttrande under förhör till 3 månader cell, 22/2 1891 till 4 dygn mörk cell för olydnad och felaktigt beteende å fånggård, 12/5 1892 för ändring av ett par skodon och byte med kamrat till 30 dygn cell.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Oskar Fabian Petersson, gardist vid Livgardet till Häst.

Född 1866-01-24 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Livgardet till Häst's församling, Stockholm.

Dömd av Kungliga Livgardet Till Häst's i Stockholm Krigsrätt 24/11 1886 för dels 2 särskilda tillfällen förövad missfirmelse mot överordnad krigsman av manskapet, dels för fylleri å allmän plats inom garnisonsorten till 6 månader 16 dagars fängelse.

Strafftid: 1886-12-21 --- 1887-09-09

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Tore Petersson, skräddare. Dräng.

Född 1868-01-27 i Fridlevstad, Ö. Idehult socken

Mantalsskriven i Fridlevstad socken i Norra Stensjö.

Familj: Ogift

Föräldrar: Inhyses Cecilia Simonsdotter som ännu lever i Ö. Idehult i Fridlevstad.

Dömd av Konga Häradsrätt 28/3 1890 för rån till 5 års straffarbete och 7 års vanfrejd.

Strafftid: 1890-04-01 --- 1895-01-22

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Anders Pettersson, arbetare.

Född 1835-04-26 i Mörrum socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm dit han inflyttat 8/1 1889.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/5 1900 för mordbrand till 6 års straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-05-21 --- 1907-05-19

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Anders Pettersson, arbetskarl

Född 1835-04-26 i Torhamn socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm där han inskrevs 8/1 1889. Han utskrevs från Ingarö församling, Stockholms Län 7/5 1888 till ej uppgiven socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 22/10 1890 för förskingring till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1890-10-27 --- 1891-01-23

Anmärkning: Har ringa kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anton Pettersson, f.d. markör.

Född 1856-04-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm där han inskrevs 9/3 1887 från Sundsvall.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 6/4 1887 för 3:e resan å särskilda tider från husbonde förövad stöld till 10 månader straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigare dömd 1883 för 1:a resan snatteri, 1884 för 2:a resan snatteri, 1885 av Karlshamns Rådhusrätt för 1:a resan stöld, 1885 av Malmö Rådhusrätt för 2:a resan stöld.

Strafftid: 1887-04-10 --- 1887-12-20

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad med 4 dygns mistning av sängkläder för pratat med annan fånge under gårdgång.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anton Pettersson, f.d. markör.

Född 1856-04-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 5/10 1889 för 4:e resan stöld från arbetsgivaren till 4 år och 2 månaders straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1889-10-10 --- 1893-10-21

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus. Straffad i fängelset 12/10 1889 för försök att insmuggla tobak i fängelset till 4 dygns mistning av sängkläder, 28/9 1892 för olovlig ingång i annan fånges cell till 5 dygns mörk cell, 18/7 1893 för oförskämdhet mot bevakning till 5 dygns cell varav 3 dygn utan sängkläder.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Anton Pettersson, f.d. markör.

Född 1856-04-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm där han inskrevs 9/3 1887 från Sundsvall.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/2 1894 för 5:e resan stöld till 10 månaders straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-03-05 --- 1894-10-15

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anton Pettersson, f.d. markör.

Född 1856-04-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 8/10 1896 för 6:e resan stöld till 1 års straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1896-10-12 --- 1897-07-12

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anton Pettersson, f.d. markör.

Född 1856-04-27 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 11/9 1897 för 7:e resan stöld till 1 års straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1897-09-17 --- 1898-06-14

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Pettersson, arbetskarl.

Född 1862-07-03 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Jakob församling, Stockholm dit han flyttat 20/12 1886 från Hedvig Eleonora socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/6 1887 för 1:a resan stöld från husbonde samt förfalskningsbrott till straffarbete 1 år 4 månader och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1887-06-18 --- 1888-07-11

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Vilhelm Pettersson, 3:e klassens sjöman nr 194 vid 4:e matroskompaniet.

Född 1874-05-06 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona amiralitetsförsamling.

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Karlskrona Krigsrätt 16/8 1894 för dels våld å överordnad krigsman av underofficers grad, dels för underlåtenhet att fullgöra ordningsföreskrifter, dels för fylleri, dels för våld å överordnad krigsman av manskapet, dels för det han satt sig upp mot patrull till 2 år 1 månad 27 dagars straffarbete samt avsked från tjänsten.

Strafftid: 1894-08-30 --- 1896-04-05

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl August Pettersson, dräng

Född 1860-02-06 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Jakob församling, Stockholm där han inskrevs 15/1 1890 på Norrlandsgatan 34.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 11/4 1891 för dels 2:a resan stöld å särskilda tider förövad stöld till 6 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd och dels för det han genom användande av falskt tjänstebetyg bedrägligen skaffat sig anställning till 2 månaders fängelse som skall övergå till 2 månaders straffarbete så att hela tiden blir 8 månaders straffarbete.

Strafftid: 1891-04-16 --- 1891-11-09

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gottfrid Pettersson, arbetare

Född 1886-06-20 i Ronneby landsförsamling.

Mantalsskriven i Ronneby

Familj: Ogift

Föräldrar: Bruksarbetare Peter ? Död och hans hustru Anna Maria Nilsdotter

Dömd av Vaxholms Grenadjärregementes Krigsrätt 13/8 1904 för vägran att lyda och fylleri till 2 mån 18 dagars fängelse.

Strafftid: 1905-01-27 --- 1905-04-10

Anmärkning: Rusig. Kan läsa, skriva och räkna. Svag kristendomskunskap. Dömd för misshandel 1903.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Pettersson, grundläggningsarbetare. Inflyttade jämte sina föräldrar 12/1 1880 till Eringsboda socken.

Född 1866-01-19 i Eringsboda socken

Mantalsskriven i Eringsboda socken

Familj: Ogift

Föräldrar: Kvarnägare Peter Johan Gustafsson och hans hustru Katarina Lisa Carlsdotter som bor i Totasjö i Eringsboda socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/3 1891 för 2:a resan för medelst inbrott förövad stöld till 7 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1891-03-19 --- 1891-09-19

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Pettersson, arbetare

Född 1866-01-19 i Tving socken

Mantalsskriven i Eringsboda socken

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/5 1898 för det han delvis med livsfarligt vapen uppsåtligen förövat misshandel å annan å gård, dit denna i fara tillflykt tagit, av vilken misshandel lindrig ajukdom följt till 3 månaders straffarbete.

Strafftid: 1898-05-10 --- 1898-07-17

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Alfred Pettersson, arbetare. Hans bror Sven är mjölnare i Totasjö, brodern Carl Petter flyttade 31/1 1888 till Johannes församling, Stockholm. Brodern Frans August flyttade 27/4 1887 till Nord-Amerika. Övriga 5 bröder och 2 systrar är bosatta i Tving socken.

Född 1866-01-19 i Tving socken

Mantalsskriven i Eringsboda socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: f.d. Kvarnägaren Peter Johan Gustafsson och hans hustru Katarina Lisa Carlsdotter som bor i Tving socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 19/12 1896 för uppsåtlig å annan på allmän plats med livsfarligt vapen förövad misshandel, därav mindre lyte uppstått till 3 månaders straffarbete.

Strafftid: 1896-12-24 --- 1897-03-01

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Kan skriva. Ej supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Pettersson, dräng

Född 1860-02-06 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm där han inskrevs 30/11 1885 från Katarina församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/2 1886 för 1:a resan å särskilda tider och ställen medelst inbrott förövad stöld till 1 år straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-03-04 --- 1886-03-30 förflyttad till Örebro Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl August Pettersson, arbetskarl.

Född 1853-03-14 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Vissefjärda socken i Kalmar län.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Petter Karlsson bor i Sjunnamåla i Sillhövda. Modern ogifta Bengta bor i Sinamåla i Sillhövda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/2 1884 för misshandel till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1884-03-25 --- 1884-04-25

Anmärkning:

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Johan Pettersson, arbetskarl. Mjölnardräng 8 år. Inhyses i Elleholm. Har gått 7 år i folkskola i Asarums socken. Har varit i Ryssland hos kapten Unge.

Född 1851-07-01 i Asarum socken

Mantalsskriven i Mörrums socken.

Familj: Ogift. Är kusin med fågelhandlaren Olof Hansson på Stora Nygatan nr 31 här i Stockholm.

Föräldrar: Inhyses f.d. Torparen Petter Jonsson och hans hustru Beata Larsdotter som bo inhyses i Elleholm i Mörrums socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 16/8 1881 för 1:a resan å särskilda tider och ställen med inbrott förövad stöld till 9 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-08-20 --- 1881-09-27 förflyttad till Karlstad Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Martin Pettersson, dräng. Uppfostrad i hemmet till konfirmationen.

Född 1871-01-29 i Edestad socken

Mantalsskriven i Edestads församling, där han är skriven i Edestad nr 1.

Familj: Ogift

Föräldrar: Båtsman Petter Mårtensson Edberg död 25/8 1878 i Edestad och hans hustru Karolina Håkansdotter som lever i Edestad nr 1 under torftiga villkor.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 2/10 1894 för delaktighet i upplopp till 2 år 3 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-10-18 --- 1896-06-17

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Ola Pettersson, Metallarbetare

Född 1869-06-17 i Kyrkhult socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm dit han inskrevs 8/1 1891 från Kyrkhult socken.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/8 1894 för 1:a resan stöld till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-08-23 --- 1895-01-08

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Ola Pettersson, f.d. marinsoldat. Uppfostrad av föräldrarna. Gått i skola. Murare.

Född 1842-02-11 i Lösen socken

Mantalsskriven i Ronneby stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Vagnmakare Peter Nilsson död 1847 i Karlskrona och Elin Håkansdotter död för flera år sedan i Karlskrona.

Döms av Kungliga Hovrätten över Skåne och Blekinge 21/5 1894 för 5:e resan stöld till 2 år och 6 månaders straffarbete och 6 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-05-23 --- 1896-04-11

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Olof Pettersson, arbetare. Grundläggeriarbetare. Hemma 21 år. Har varit järnvägsarbetare.

Född 1861-01-12 i Sillhövda socken

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Jordbrukaren Peter Olsson och hans hustru Anna-Lisa Pettersdotter som bor i Sillhövda sn

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 15/12 1898 för 1:a resan snatteri till 1 månads fängelse. Tidigare bötfälld för fylleri 3 gpnger.

Strafftid: 1898-12-20 --- 1899-01-15

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Albert Pettersson, vice korpral. Hemma 18 år. Kom sen till Svea Livgarde. Bagare. Folkskola.

Född 1878-12-05 i Eringsboda socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgardes församling i Stockholm.

Familj: Ogift

Föräldrar: Bagare Jöns Pettersson och hans hustru Johanna Pettersson som bor i Eringsboda. Ordentliga.

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 3/1 1900 för våld, opålitlighet i tjänsten och fylleri till 4 månader och 12 dagars straffarbete.

Strafftid: 1900-01-12 --- 1900-04-14

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven. "Högg en kamrat med knivbajonetten. Skild från regementet."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Olof Pettersson, matros

Född 1880-07-17 i Augerum socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Hemmansägare Peter Andersson och hans hustru Hedvig Charlotta Petersson som bor i Augerum socken

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 3/7 1903 för våld, hotelse, missfirmelse, fylleri m.m. Mot överordnad till 6 månader och 27 dagars straffarbete.

Strafftid: 1903-07-10 --- 1903-12-12

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Per Olof Pettersson, mjölnardräng

Född 1875-03-10 i Lösen socken

Mantalsskriven i Lösen socken.

Föräldrar: Frans Pettersson i Rosenholm i Lösen socken.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 2/10 1894 för delaktighet i upplopp till 2 år och 2 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-10-18 --- 1896-05-25

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Nådeansökan 16/10 1895.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Per Olof Pettersson, bageriarbetare. Hemma 2 år. På Rödeby barnhem till 9 års ålder. Dräng på landet. Folkskola.

Född 1875-08-14 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Peter Petersson som dog 1875 i Rödeby socken och hans hustru Charlotta Göransson som bor i Rödeby socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/12 1899 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-01-05 --- 1900-04-02

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Var utan arbete. Reste från Karlskrona till Stockholm för att söka arbete. Hade arbete i Karlskrona men ville ut och se sig om och lämnade därför en god plats."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven August Pettersson, f.d. gardist vid Kungliga Svea Livgarde

Född 1860-06-15 i Tving socken

Mantalsskriven i Sundsvall, dit han utskrevs 15/10 1889 från Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/9 1890 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1891-09-14 --- 1891-12-15

Anmärkning: Antaglig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Olof Pettersson, Hemma till 15:e året. Jordbruksarbetare. Stenhuggare. Sågverksarbetare. Järnvägsarbetare. Folkskola.

Född 1880-09-26 i Rödeby socken, Ledja by.

Mantalsskriven i Rödeby socken

Familj: Ogift

Föräldrar: Inhyses Peter Johan Johansson i Ledja by och hans hustru Estrid Charlotta Svensdotter båda leva.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 3/12 1901 för 1:a resan stöld till 5 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. (Tidigare straffad en gång för stöld)

Strafftid: 1901-12-06 --- 1902-03-30

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Vilhelm Pettersson Ask, f.d artillerist nr 33 vid 2:a batteriet Kungliga Göta Artilleriregemente

Född 1865-07-15 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kungliga Göta Artilleriregementes Garnisonsförsamling, Göteborg där han varit inskriven 20/11 1885- /10 1889 då han ströks ur regementets rullor.

Familj: Ogift

Dömd av Sölvesborgs Rådhusrätt 23/7 1891 för 2:a resan med och utan inbrott förövad stöld till 2 år 6 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. Tidigare dömd 17/6 1889 i Karlshamn för 1:a resan stöld i förening med inbrott och hemfridsbrott.

Strafftid: 1891-07-25 --- 1893-12-13

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott under rus. I fängelset varnad för det han hotat kamrat och visat lättja i arbetet.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Gustaf Pettersson Granat, senast telefonuppsättare i Stockholm. F.d. plåtslagare 3½ månad i Stockholm.

Född 1863-02-25 i Karlskrona

Är senast kyrkoskriven i Karlskrona och mantalsskriven för år 1883 i Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Familj: Ogift.

Föräldrar: Döda.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/12 1884 för 2:a resan å särskilda tider och ställen samt huvudsakligen efter inbrott förövad stöld till 6 års straffarbete och 3 års vanfrejd därutöver. Tidigare dömd 1882 i Karlskrona för snatteri, för 1:a resan stöld i Karlskrona 1882.

Strafftid: 1884-12-09 --- 1884-12-31 förflyttad till Nyköpings Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Gustaf Pettersson Granat, plåtslageriarbetare. Uppfostrad i hemmet. Har gått i folkskola i 4 år.

Född 1863-02-25 i Karlskrona stadsförsamling

Var 1882 mantalskriven i Karlskrona stadsförsamling, men enligt egen uppgift i Adolf Fredrik församling, Stockholm år 1883.

Föräldrar: f.d. Soldaten Anders Granat död omkring 1872 och hans hustru Katarina Granat död 1878

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/4 1886 för 3:e resan stöld till straffarbete i 2 år 6 månader samt 4 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-05-04 --- 1888-10-04

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej mycket supig, brott ej under rus. I fängelset straffad för det han blivit beträdd med otuktigt förhållande till annan fånge samt undandragande av honom anvisat arbete till 3 månader mörk cell, för sparkning mot celldörr och näsvishet mot vaktkonstapel till 30 dagar cell varav 4 mörk, för samtal med kamrat genom cellfönster till 4 dygn mörk cell, samt varnad för gräl med kamrat.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Gustaf Pettersson Granat, plåtslageriarbetare.

Född 1863-02-25 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/11 1888 för 4:e resan stöld till 4 år straffarbete och 5 års vanfrejd. Tidigare dömd 1882 för snatteri, 1882 för 1:a resan stöld, 1884 för 2:a resan stöld, 1886 för 3:e resan stöld. Frigavs 4/10 1888.

Strafftid: 1888-11-29 --- 1892-10-09

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset straffad med 4 dygns mörk cell för oordning i skolan, 2 dygns mörk cell för samtal med annan fånge i fånggården, 8 dygns mörk cell för olydnad mot givna föreskrifter, 15 prygel för det han mot uttryckligt förbud gått in i annan fånges cell, 10 prygel för det han givit anledning till slagsmål, 8 dagars cell för obehörigt svar till underofficer, 30 dagars cell varav 8 dygns mörk cell för olydnad och oanständigt uppförande mot underofficer, 5 dygn utan sängkläder för olydnad mot underofficer.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Edvard Pettersson Löfgren, skeppstimmerman. Hemma 23 år. Folkskola.

Född 1870-08-18 i Augerum socken

Mantalsskriven i Augerum socken

Familj: Ogift

Föräldrar: Torpare Peter Svensson som dog 5/5 1899 och hans hustru Ingrid Maria Andersdotter som bor i Flymen, ev i Augerum. Föräldrarna baptister.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 30/11 1899 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. Tidigare straffad för misshandel.

Strafftid: 1899-12-06 --- 1900-02-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Edvard Pettersson Löfgren, skeppstimmerman. Hemma 23 år. Folkskola.

Född 1870-08-18 i Augerum socken

Mantalsskriven i Augerum socken. Uttagit attest därifrån 8/6 1900 till Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Torpare Peter Svensson som dog 5/5 1899 och hans hustru Ingrid Maria Andersdotter som bor i Östra Flymen i Augerum socken. Föräldrarna baptister.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/7 1900 för uppsåtlig misshandel med livsfarligt vapen och våldsamt motstånd vid offentlig förrättning till 2 månaders straffarbete och 100:- böter eller 6 dagars straffarbete.

Strafftid: 1900-07-16 --- 1900-09-02

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Pettersson Rosenqvist, f.d. artillerist vid Kungliga Svea Artilleriregemente 3 år.

Född 1860-04-27 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Kallberga rote i Ronneby socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern död i Ronneby. Modern Anna Håkansson lever i Kallberga rote i Ronneby socken. I fattiga omständigheter.

Dömd av Kungliga Svea Artilleriregemente Krigsrätt för uppsåtlig misshandel därav ringare skada följt till 2 månader straffarbete. Tidigare straffad för fylleri vid regementet 3 gånger.

Strafftid: 1880-06-08 --- 1880-08-08

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Rask, skräddare, arbetskarl.

Född 1845-07-30 i Karlskrona

Utskrevs från Karlskrona stadsförsamling 12/11 1885 till Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Visby Rådhusrätt 7/9 1889 för 6:e resan å särskilda tider förövad stöld till 8 års straffarbete och 10 års vanfrejd. Tidigare dömd 1:a resan stöld Karlskrona 1864-12-14, 2:a resan stöld Jönköping 1868-01-23, 3:e resan stöld 1872, 4:e resan stöld 1872-02-07 Stranda, 5:e resan stöld Karlskrona 1880-11-30.

Strafftid: 1889-09-15 --- 1890-09-15 förflyttades till Karlskrona C.fängelse

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Bernhard Regnell, skrädderiarbetare.

Född 1865-10-15 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm dit han inflyttade 26/11 1891 från Luleå varifrån han dock utskrivits till Helsingfors 20/5 1891 där han ej varit.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 9/4 1892 för dels 2:a resan stöld till 5 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd, dels ock för deltagande i upplopp att böta 75:- eller 5 dagars straffarbete.

Strafftid: 1892-04-14 --- 1892-09-03

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Fritz Edvard Rosenqvist, f.d. hyrkuskdräng. Uppfostrad i hemmet. Gått 4 klasser i Elementarläroverket i Karlskrona. 1874 i Karlskrona stadsförsamling Senast 1886 vid regementet. Mekanikerarbete. Eldare vid järnvägen. Till Stockholm 1881. Vid Livgardet till häst 1882-1887. Hästskötare.

Född 1859-03-12 i Lösen socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm. Inflyttad 17/4 1893

Familj: Gift 30/12 1890 med Rosina Amalia Holmstedt och har med henne barnen: Fritz Albin född 5/12 1890, Vilhelm Vladimir född 30/1 1892, Knut Edvard född 3/10 1893.

Föräldrar: Handelsträdgårdsmästare Petter Johan Rosenqvist död 1878 i Karlskrona och hans hustru Augusta Olivia död samma år i Karlskrona.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/7 1898 för 1:a resan stöld till 2 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1898-07-11 --- 1898-08-28

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Olof Roth, redaktör och litteratör

Född 1854-02-07 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han inflyttat 27/1 1885 från Jakob församling, Stockholm

Dömd enligt Kunglig Maj:ts utslag av den 5/8 1890 till 2 månaders fängelse för det han författat och tryckt en skrift som varit till hela sitt syfte och innehåll brottsligt enligt Tryckfrihetsförordningen. OBS. Tilläggsutslag.

Strafftid: 1890-09-13 --- 1891-10-14

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Olof Roth, litteratör.

Född 1854-02-07 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han flyttade 27/1 1885 från Jakob församling, Stockholm

Familj: Lyst 3 ggr med Anna Fredrika Dahlberg: 30/10, 6/11 och 13/11 1887.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 7/1 1892 för det han i en från trycket utgiven periodisk skrift intagit en uppsats, vilken innehållit smädliga uttryck mot ämbetsman i och för dennes ämbete, till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-02-18 --- 1892-04-19

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Sven Olof Roth, litteratör.

Född 1854-02-07 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han flyttade 27/1 1885 från Jakob församling, Stockholm

Familj: Lyst 3 ggr med Anna Fredrika Dahlberg: 30/10, 6/11 och 13/11 1887.

Dömd av Kungliga Svea Hovrätt 28/3 1892 för det han i tidningen "Gamla Breflådan" intagit en artikel varigenom han mot annan person utsatt rykte om gärning eller last som för dennes ära och medborgerliga anseende vore menlig till 2 månaders fängelse.

Strafftid: 1892-05-09 --- 1892-07-10

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Fredrik Råberg, handlande.

Född 1858-07-28 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling, kvarter 5:46.

Familj: Gift 28/8 1887 med Anna Amanda Desideria Segerhammar född 28/5 1859 och har med henne barnen: Karl Fredrik, Olof Fredrik, Nils Fredrik.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 11/3 1896 för förfalskningsbrott till 3 års straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1896-03-14 --- 1897-03-09 förflyttad till Nya Varvet

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Edvard Samuelsson, jordbruksarbetare

Född 1867-07-22 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Nättraby socken.

Familj: Ogift

Föräldrar: Samuel Pettersson Luta och hans hustru Kajsa Lena Jönsdotter, fattigt arbetsfolk som är bosatta å Marielund i Nättraby.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 20/10 1894 för delaktighet i upplopp till 2 år och 2 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-11-01 --- 1896-06-10

Anmärkning: Har klen kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Johan Ragnar Sandberg, dräng. Hemma till 4:e året. Fadern reste till Amerika och modern till Stockholm. Hos fosterföräldrar till 15:e året. Ej vanvård. Byggnads och fabriksarbetare. Folkskola 8-13 år.

Född 1882-01-01 i Kristianopel socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Döda. Fadern var skräddare.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 21/8 1901 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd. (Tog pengar från en rumskamrat. Ville lösa ut kläder som han pantsatt. Utan arbete. Måste sluta då han inte bjöd på brännvin. Kamraterna "åto då ut honom".)

Strafftid: 1901-08-26 --- 1901-11-02

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Tor Anders Georg Schüssler, Styrman. Hemma 15 år. Sjöman 13 år. Folkskola. 4 lästerminer i Elementarskola.

Född 1873-06-22 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm

Familj: Gift 15/7 1899 med Emilie Amanda Carlsdotter som bor i Katarina socken. 2 döttrar.

Föräldrar: Styrman Georg Anders Schüssler som bor på Östermalm i Stockholm. Modern död. Ordentlig.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/3 1900 för 1:a resan snatteri och förskingring till 1 månads fängelse och 50:- i böter eller 8 dagars fängelse.

Strafftid: 1900-04-04 --- 1900-05-11

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har god kristendomskunskap. Högre bildningsgrad. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Otto Theodor Sjöstrand, Pontonjär nr 50 vid Kungliga Pontonjärbataljonens 1:a Kompani

Född 1862-08-04 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Kungliga Pontonjärbataljonens församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Pontonjärbataljonens Krigsrätt 2/4 1887 för vanvördigt yttrande mot förman i tjänsten till 3 månaders fängelse och för fylleri till 3 dagars sträng arrest som förvandlas till 9 dagars fängelse

Strafftid: 1887-04-08 --- 1887-07-17

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig sista tiden, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Olof Joachim Smidt, målaregesäll. Gått i skola omkring 5 år. Vid 15 års ålder i målarelära. Blev gesäll 1857.

Född 1838-07-07 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Sala

Familj: Ogift

Föräldrar: Modern pigan Botilda Pettersson, sedan länge död.

Dömd av Uppsala Rådhusrätt 20/9 1881 för 4:e resan stöld till 4 år straffarbete och 6 års vanfrejd. Tidigare dömd 1860 för 1:a resan stöld och slagsmål, 1861 för 2:a resan stöld och 1874 för 3:e resan stöld.

Strafftid: 1881-09-24 --- 1885-08-04

Anmärkning: Har ringa kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Julius Samuel Stenberg, dräng. Hos modern 3 månader. Utackorderad på moderns bekostnad till 9 år. Hos modern ½ år. Utackorderad igen till konfirmationen. Dräng på landet. Hantlangare. Folkskola en vinter.

Född 1877-02-03 i Karlskrona

Mantalsskriven i Nacka

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern skrivaren Pontén dog på fattighuset i Karlskrona 1886 ovh modern Ester Stenberg bor i Karlskrona.

Dömd av Svartlösa Häradsrätt 19/7 1899 för inslagning av fönsterrutor, mot kreatur förövad våldsgärning, skadegörelse, 1:a resan stöld delvis med inbrott till 7 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd samt 40:- böter eller 3 dagars straffarbete.

Strafftid: 1899-09-21 --- 1900-01-05

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna dåligt. Försvarlig kristendomskunskap. Rusig begiven. "Transporterad från Länsfängelset". Gott Uppförande.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Julius Samuel Stenberg, dräng, hantlangare på byggen

Född 1877-02-03 i Karlskrona

Mantalsskriven i Utskriven från Österåkers sn till Adolf Fredriks socken. 17/5 1900

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 20/12 1900 för 2:a resan stöld till 6 månaders straffarbete och 2 års vanfrejd. (Stal en klocka från en som han bodde hos)

Strafftid: 1900-12-24 --- 1901-03-05 transporterad till Jönköping

Anmärkning: Rusig, ej begiven. Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan August Strand, f.d. plåtslagarlärling. Sjöman.

Född 1875-01-02 i Karlskrona

Mantalsskriven i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm där han inskrevs 18/10 1889 från Katarina församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 3/9 1895 för dels 1:a resan å särskilda tider och ställen delvis med inbrott förövad stöld till 1 års straffarbete och 1 års vanfrejd, dels ock för fylleri, förargelseväckande beteende å allmän plats och våldsamt motstånd vid offentlig förrättning till 75:- böter eller 5 dagars straffarbete.

Strafftid: 1895-09-08 --- 1896-04-11

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anton Didrik Ståhle, arbetskarl

Född 1856-04-07 i Karlskrona amiralitetsförsamling

Mantalsskriven i Augerum socken

Familj: Ogift

Dömd av Sollentuna Häradsrätt 30/7 1887 för 4:e resan stöld till straffarbete i 5 år och 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1887-08-06 --- 1892-05-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott under rus. I fängelset straffad för han haft lampan tänd efter eldsläckningssignal till att mista lampan i 1 månad.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Wictor Sunesson, f.d. matros vid Kungliga Flottan.

Född 1861-06-01 i Nättraby socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Kungliga Flottans Krigsrätt 22/11 1881 för 1:a resan å olika tider från kasernkamrater och till en del under sabbat förövad stöld till 1 år straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-11-26 --- 1881-12-09 förflyttad till Jönköpings Länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Anders Olof Svensson, timmerman. Hemma till 15 år. Föga i skola.

Född 1860-11-02 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Fridlevstad

Familj: Ogift

Föräldrar: Timmerman Sven Johansson och hans avlidna hustru Maria Olsdotter.

Dömd av Medelstads Häradsrätt 2/2 1883 för förfalskningsbrott (av sedlar) till straffarbete i 5 år och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1884-05-17 transporterad från Malmö Straffängelse. --- 1887-11-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

August Wilhelm Svensson, f.d. kontorist.

Född 1848-09-26 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 11/2 1886 för 2:a resan å särskilda tider och ställen förövad stöld till 8 månader straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare dömd i Karlskrona 1883 för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1886-02-16 --- 1886-03-30 förflyttad till Örebro Länsfängelse.

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Wilhelm Svensson, f.d. kontorist.

Född 1848-09-26 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling Men har därifrån blivit utskriven 6/5 1884 till Luleå men där ej blivit antecknad.

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 19/4 1887 för 3:e resan stöld till 1 år 3 månader straffarbete och 3 års vanfrejd. Tidigare dömd av Karlskrona Rådhusrätt 1883 för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1887-04-23 --- 1888-04-23

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Ej supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Axel Hugo Svensson, handelsbiträde.

Född 1871-12-02 i Karlskrona

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Skomakare Karl Svensson och hans hustru Marta Lisa Magnusdotter

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/3 1893 för 1:a resan å särskilda tider delvis under sabbat förövad stöld till 6 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1893-03-23 --- 1893-08-09

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Oskar Svensson, f.d. bokhållare

Född 1868-03-13 i Karlskrona

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm dit han inflyttat 16/11 1886 från Adolf Fredrik församling, Stockholm.

Familj: Ogift. Bror till föregående Axel Hugo Svensson

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 18/3 1893 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1893-03-23 --- 1893-06-23

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Svensson, båtsman

Född 1865-04-10 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 26/4 1887 för förskingring av kronopersedlar och bedrägeri till 6 månaders fängelse.

Strafftid: 1887-04-29 --- 1887-10-29

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus. I fängelset straffad med 6 dygns mistning av sängkläder för samtal med annan fånge genom cellfönstret.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Edvard Svensson, filare. Uppfostrad i hemmet. Gått i skola.

Född 1871-06-24 i Lösen socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Slaktaren Sven Svensson och hans hustru Elin Andersson som bor i Lösen socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 24/12 1896 för uppsåtlig men av hastigt mod förövad misshandel som skett under sabbatstid och å allmän plats tillfogat man kroppsskada till 7 månaders straffarbete.

Strafftid: 1896-12-29 --- 1897-06-07

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Kan skriva. Ej supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Emil Svensson, f.d. gardist. Hemma till 19:e året. Jordbruksarbetare. Stenhuggare. Vid Göta Livgarde 3 år. Handelsbiträde. Folkskola.

Född 1880-03-21 i Kyrkhult socken

Mantalsskriven i Kungliga Göta Livgarde församling. Uttagit flytt.betyg till Kyrkhult 8/10 1902.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Sven Olsson och hans hustru Olena Jönsdotter som bor i Kyrkhult socken.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 28/1 1903 för 1:a resan stöld till 4 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1903-02-04 --- 1903-04-30

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Gottfrid Svensson, sjöman. Uppfostrad i Ronneby landsförsamling. Fattigvård.

Född 1877-09-26 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Ronneby nr 120 b

Familj: Ogift

Föräldrar: Fadern okänd. Modern är ogifta Sissa Johansson som lever och bor å nr 120 b i Ronneby.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/7 1895 för 3:e snatteribrott till 2 månaders fängelse och 20:- i böter eller 5 dagars fängelse.

Strafftid: 1895-07-13 --- 1895-09-18

Anmärkning: Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johannes Svensson, gardist.

Född 1872-01-02 i Asarum socken

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm.

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 27/11 1893 för 2:a resan rymning och 2:a resan förskingring av kronopersedlar till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1893-12-08 --- 1894-03-01

Anmärkning: Ej supig, brott ej under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

John Vilhelm Svensson, gardist nr 2 vid 8:e Kompaniet . Hemma till 18:e året. God vård. Murare vid regementet 3 år. Folkskola 6-13 år.

Född 1878-12-23 i Karlshamn stadsförsamling

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Föräldrar: Snickaren August Svensson och hans hustru Maria Svensson som bor i Karlskrona.

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt 29/9 1900 för 1:a resan stöld med inbrott till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1900-10-06 --- 1900-12-11

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Var med om att dela tjuvgods. En korpral var med."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Johan Svensson, arbetskarl. Uppfostrad av föräldrarna i Blekinge. Har gått i folkskola.

Född 1856-02-21 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Johannes församling i Stockholm dit han inflyttat 30/7 1884 från Kungsholm församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen i Ärkilsmåla i Fridlevstad socken Sven Bondesson och hans hustru Botilda som leva i någorlunda bergliga villkor.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/2 1885 för 2:a resan med inbrott förövad stöld till 1 år 2 månader straffarbete och 2 års vanfrejd. Tidigare dömd 1877 för 1:a resan stöld.

Strafftid: 1885-02-12 --- 1885-02-24 förflyttad till Karlstad länsfängelse

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Johan Svensson, arbetskarl.

Född 1856-02-21 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm

Familj: Ogift.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/5 1886 för 3:e resan stöld till 1 års straffarbete och 3 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-05-10 --- 1886-07-13 förflyttad till Linköpings Länsfängelse.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Svensson, f.d. pontonjär, arbetskarl.

Född 1856-02-21 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockolm dit han flyttade 20/7 1884 från Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/11 1887 för 4:e resan stöld till 2 år 6 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. Tidigare dömd i Stockholm 1886 för 3:e resan stöld.

Strafftid: 1887-12-01 --- 1890-05-01

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus. I fängelset varnad för olydnad mot bevakningen och straffad 30 dagars cell varav 6 dygn mörk cell för olovligt innehav av kniv och tobak samt byte av kronopersedlar.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Svensson, arbetskarl. f.d. pontonjär.

Född 1856-02-21 i Fridlevstad socken

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm dit han flyttar 20/7 1884 från Kungsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Läns Västra Domsagas Häradsrätt 24/10 1891 för 5:e resan stöld till 2 år 6 månaders straffarbete och 4 års vanfrejd. Tidigare dömd av Stockholms Rådhusrätt 4/5 1886 för 3:e resan stöld, av Stockholms Rådhusrätt 26/11 1887 för 4:e resan stöld.

Strafftid: 1891-10-28 --- 1892-05-02 förflyttad till Karlskrona Centralfänge

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Nils Peter Svensson, snickare. Hemma till 20:e året. Ej vanvård. Elektrisk arbetare. Folkskola 6 år.

Född 1871-01-08 i Ronneby socken

Mantalsskriven i Adolf Fredrik församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Snickare Sven Svensson och hans hustru Ingrid Svensson som bor i Ronneby. Ordentliga.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/4 1901 för misshandel till 1 månads fängelse. Blev överfallen av 4. Skulle försvara sig och tilldelade en man ett knivhugg. (Tidigare bötfälld 1 gång för det han kastade sitt vatten på gatan)

Strafftid: 1901-10-04 --- 1901-11-01

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Johan Svensson Halling, f.d. sjöman.

Född 1846-09-04 i Mörrum socken

Mantalsskriven i Maria församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Döda

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/4 1904 för misshandel av polis och fylleri till 1 månad och 4 dagars fängelse.

Strafftid: 1904-05-03 --- 1904-05-31

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

August Svensson Hjelm, f.d. artillerist i Svea Artilleriregemente i 1 år och 10 månader. Uppfostrad av föräldrarna i Backaryd där han gått 8 terminer i folkskola.

Född 1862-06-24 i Backaryd socken

Mantalsskriven i Backaryd socken, varifrån han inflyttat till Svea Artilleriregemente 1882.

Familj: Ogift.

Föräldrar: Husägaren Sven Johnsson och hans hustru Kerstin Abrahamsdotter som leva i Skarfgölsby i Backaryd socken i bergerliga villkor.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 13/9 och 20/9 1884 för 1:a resan till en del medelst inbrott förövad stöld till 8 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1884-09-24 --- 1884-10-24 förflyttad till Stockholms Länsfängelse.

Anmärkning: Har antaglig kristendomskunskap. Gör jämförelsevis gott intryck.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Ola Svensson Hägg, f.d. matros

Född 1876-01-18 i Jämshög socken

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 27/10 1896 för dels tjänsteförsummelse till 6 dagars sträng arrest, dels för vägran att lyda förmans i tjänsten avgivna befallning till 5 månaders straffarbete, dels ock för olovlig undanhållning och olovlig förskingring av kronopersedlar till vardera gången 8 dagars sträng arrest samt för vägran att efterkomma förmans befallning i tjänsten till 3 månaders fängelse.

Strafftid: 1896-11-05 --- 1897-04-06

Anmärkning: Försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, ej brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Olof Svensson Lindvall, restauratör (kock). Hemma till 14:e året. God vård. Till sjöss 4 à 5 år. Folkskola 10 månader.

Född 1856-03-23 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Caroli församling, Malmö

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Sven Jonsson som dog 1892 i Öljehult socken och hans hustru Kerstin Johansson som bor i Öljehult socken. Ordentliga.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 27/9 1900 för otukt som emot naturen är till 4 månaders straffarbete.

Strafftid: 1900-10-03 --- 1901-01-01

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Ej rusig, ej begiven. "Tjänst hos lotschefen Ramstedt i Malmö. Kock på Rydbergs och Operakällaren. Dränga skändarn i urinkuren vid Rådhuset. Träffade Karl Otto Vilson i urinkuren. En detektivpolis kom över dem. Båda säga sig ha varit troende eller religiösa en längre tid förut."

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

ADOLF Viktor Svensson Lund, arbetare. Hemma till 4:e året. Hos farmodern till 15 år. Bagarlärling. Vid Göta Artilleriregemente 2 år. Brödutkörare. Byggnadsarbetare.

Född 1868-05-04 i Rödeby socken

Mantalsskriven i Hedvig Eleonora församling, Stockholm

Familj: Gift

Föräldrar: Ladugårdsföreståndare Sven Hansson som bor i Förkärla socken. Ohh Helena som dog i Karlskrona 1886.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/2 1902 för misshandel på hustrun till 1 månads fängelse.

Strafftid: 1902-04-04 --- 1902-05-01

Anmärkning: Ej rusig, ej begiven. Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Johan Svensson Udd, f.d. marinsoldat.

Född 1836-05-25 i Asarum socken

Mantalsskriven i Asarums socken, men enligt prästen: "Udd 1953 avflyttade till icke uppgiven ort och utströks ur härvarande kyrkböcker." I husförhörslängden 1851-1855 finns antecknat: Artillerist nr 58 i Kristianstad och 1858 tilltalad för förfalskning i Växjö.

Familj: Ogift

Föräldrar: Torparen Sven Nilsson Stille och hans hustru Ingeborg Önnertsdotter, båda döda.

Dömd av Södra Hälsinglands Häradsrätt 18/8 1883 för 3:e resan stöld till straffarbete i 2 år 3 månader. Tidigare dömd av Kungliga Göta Hovrätt 28/12 1858 ärelös för förfalskning vilkat han "icke veterligen sedermera återfått".

Strafftid: 1883-08-21 --- 1885-10-21

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Mauritz Söderström, f.d kanonier vid Kungliga Flottan. F.d. arbetshjon. Kronoarbetskarl å Vaxholm.

Född 1847-10-16 i Karlskrona stadsförsamling

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm.

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 26/11 1881 för 1:a resan stöld till 4 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1881-12-01 --- 1881-12-09 förflyttad till Jönköpings Länsfängelse

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Otto Hjalmar Tilosius, måleriarbetare. Hemma till 20:e året. Folkskola

Född 1880-04-15 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Ogift

Föräldrar: Hattmakaren Gustaf Tilosius och hans hustru Helena Jonasson som bor i Karlskrona

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 1902-04-10 för våld mot polis och våldsamt motstånd till 1 månads fängelse samt för fylleri på sabbat till 10:- böter eller 4 dagars fängelse.

Strafftid: 1902-04-16 --- 1902-05-14

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har godkänd kristendomskunskap. Rusig, ej begiven.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Martin Tomasson, arbetare

Född 1871-12-24 i Bräkne-Hoby socken

Mantalsskriven i Södra Åsum socken, Malmöhus län

Familj: Gift 1896 med Märta Månsson

Dömd av Kunglig Maj:t 26/10 1898 för rån, mordförsök och mord till livstids straffarbete och vanfrejd för alltid.

Strafftid: 1900-01-18 --- 1908-12-11 till Hospitalet.

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus. Straffad i fängelset 18/6 1900 för lättja i arbetet till 5 dygns mistning av arbete och sängkläder.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Nils Johan Torell, bagaregesäll

Född 1835-09-29 i Lösen socken

Mantalsskriven i Los socken, Gävleborgs län

Familj: Bunden till äktenskap med Hedvig Sofia Ditemansom han låtit kyrktaga som sin fästeqvinna.

Dömd av Gällivare Lappmarks Tingslags Häradsrätt 30/7 1889 för uppsåtlig å sabbatstid förövad misshandel till 8 månaders straffarbete samt uppsåtlig å sabbatstid förövad misshandel till 2 månaders fängelse som skall till straffarbete övergå så att hela straffarbetstiden blir 9 månader.

Strafftid: 1889-08-06 --- 1890-03-23

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Ludvig Alfred Trovall, f.d. fanjunkare vid Svea Livgarde

Född 1849-02-22 i Karlskrona

Mantalsskriven i Kungliga Svea Livgarde församling, Stockholm

Familj: Gift 24/10 1874 med Josefina Albertina Lundqvist och har med henne 3 minderåriga söner.

Dömd av Kungliga Svea Livgarde Krigsrätt för förfalskningsbrott och förskingring samt vårdslöshet och försummelse av tjänsteplikt till 4 års straffarbete och 5 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-06-05 --- 1890-04-15

Anmärkning: Har god kristendomskunskap. Ej supare, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Karl Fredrik Vestin, f.d. överbanmästare. Uppfostrad i hemmet. Genomgått skeppsgosseskolan.

Född 1839-01-21 i Karlskrona

Mantalsskriven i Karlskrona stadsförsamling

Familj: Gift med Augusta Karolina Alengren? Har med henne 7 barn.

Föräldrar: Konstapeln vid Kungliga Flottan Johan Fredrik Vestin död 1841 i Karlskrona och Anna Karolina Blomstedt död 1874 i Karlskrona.

Dömd av Kungl. Maj:t 19/5 1890 för mordförsök till 3 års straffarbete och 10 års vanfrejd.

Strafftid: 1890-06-12 --- 1893-05-12

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Kan skriva och räkna. Supig, brott ej under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Carl Magnus Wilsson, arbetskarl.

Född 1843-11-15 i Asarum socken

Mantalsskriven i Katharina församling, Stockholm där han inskrevs 18/4 1879 från Hedvig Eleonora församling, Stockholm.

Familj: Gift i Katarina socken. Stockholm 29/10 1876 med Carolina Lovisa Hedlund och har 2 barn som lever.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 14/3 1887 för 1:a resan stöld till straffarbete 3 månader och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1887-03-19 --- 1887-06-19

Anmärkning: Har svag kristendomskunskap. Ej supig, brott ej begånget under rusets inverkan.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Gustaf Julius Vindahl, matros vid flottan. Hemma till 15:e året. Sjöman 4 år. Vid flottan 4 månader . Folkskola.

Född 1882-07-09 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Familj: Ogift

Föräldrar: Snickaren Peter Vindahl och h hustru Maria Pettersson som bor i Karlskrona

Dömd av kungliga Flottans Stations i Stockholm Krigsrätt 29/9 1902 för underlåtenhet att efterkomma befallning, missfirmelse, våldsamt motstånd och 2:a resan förskingring, olovlig undanhållning och förargelseväckande beteende till 6 månader och 24 dagars fängelse.

Strafftid: 1902-10-20 --- 1903-05-10

Anmärkning: Kan läsa, skriva och räkna. Har försvarlig kristendomskunskap. Rusig, begiven. Tidigare straffad 1 gång vid flottan för rymning.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alexander Valdemar Vittbom, arbetskarl

Född 1871-02-17 i Karlskrona

Mantalsskriven i Johannes församling, Stockholm där han inskrevs 27/4 1888 från Katarina församling, Stockholm

Familj: Ogift

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 29/11 1888 för 2:a resan stöld till 8 månader straffarbete och 2 års vanfrejd.

Strafftid: 1888-12-04 --- 1889-06-27

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap. Ej supig, brott ej under rus. I fängelset straffad med 8 dygns mistning av sängkläder för knackning i cellvägg till medfånge.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Alexander Waldemar Wittbom, arbetskarl. Ej konfirmerad.

Född 1871-02-17 i Karlskrona

Mantalsskriven i Katarina församling, Stockholm där han inflyttat 8/3 1880 från Maria församling, Stockholm.

Föräldrar: Modern är ogifta Sofia Carolina Charlotta Wittbom.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 7/7 1886 för 1:a resan stöld från sovande ute på mark till 4 månader straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1886-07-13 --- 1886-11-06

Anmärkning: Har försvarlig kristendomskunskap.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Karl Robert Valentin Zeberg, gardist vid Kungliga Livgardet

Född 1875-04-13 i Jämjö socken

Mantalsskriven i Jämjö socken, dit han utattesterats från Kungliga Livgardets församling. 15/3 1894.

Dömd av Stockholms Rådhusrätt 10/3 1894 för 1:a resan stöld till 3 månaders straffarbete och 1 års vanfrejd.

Strafftid: 1894-03-19 --- 1894-05-26

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv 

 

Carl Åkesson, åboson.

Född 1873-12-10 i Listerby socken

Mantalsskriven i Listerby socken, skriven i nr 43 Kuggeboda.

Dömd av Ronneby Rådhusrätt 20/10 1894 för delaktighet i upplopp till 2 år och 2 månaders straffarbete.

Strafftid: 1894-11-01 --- 1896-06-21

Anmärkning: Har godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Centralfängelsets kyrkoarkiv 

 

Viktor Åkesson, underofficer av 2:a graden vid Kungliga Flottan.

Född 1848-12-13 i Karlskrona

Mantalsskriven i Skeppsholm församling, Stockholm

Dömd av Kungliga Flottans Station i Stockholm 21/8 1891 för det han under tjänstgöring varit av starka drycker överlastad till 3 månaders fängelse

Strafftid: 1891-09-10 --- 1891-12-10

Anmärkning: Godkänd kristendomskunskap. Supig, brott under rus.

Källa: Kronohäktets kyrkoarkiv
Ostkanten -  2009-05-21