Blekinge - Karlskrona - Amiralitetsförsamlingen


Inflyttade 1773-1786


1773-05-01

Jöns Olofsson Qvarnström

Från: Motala, Erlunda

Bott ett år hos avskedade ryttaren Jöns Elfving på Erlunda ägor. Enligt flyttbeviset tänkt flytta till ett torp på Arnberga ägor uti Örberga församling. Två barn Jöns 6 år och Anna 1,5 år samt hustrun Brita Jönsdotter

Karlskrona amt


1773-05-01

Jöns Qvarnström, son, f. 1766/1767

Från: Motala, Erlunda

Se fadern

Karlskrona amt


1773-05-01

Anna Qvarnström, dotter, f. 1771/1772

Från: Motala, Erlunda

Se fadern

Karlskrona amt


1773-05-01

Brita Jönsdotter, hustru

Från: Motala, Erlunda

Se maken Jöns Olofsson Qvarnström

Karlskrona amt


1773-09-02

Johan Wettersten, murargesäll

Från: Kristianstad

Sund, nykter och fridfull. Fridsam, kristelig och hederlig vandel. Första nattvard december 1772 och sista 16:e juli 1786

Karlskrona amt


1782-11-19

Isak Hanson(?) Sagelin, timmerman, f. 1749/1750

Från: Sagerhult

Gift med Annika Nilsdotter. Första nattvard 12:e januari 1783 och sista 3:e juli 1791. Avgår efter hustruns död 1792 till Förkärla.

Karlskrona amt


1782-11-19

Annika Nilsdotter, f. 1758/1759

Från: Sagerhult

Gift med Isack Hanson Sagelin. Första nattvard 12:e januari 1783 och sista 3:e juli 1791. Död 1792.

Karlskrona amt


1783-08-26

Per Nilsson f. 1748

Från: Espalt(?)

Gift med Karin Hansdotter(?). Två döttrar Elsa och Cathrina födda 1776.

Karlskrona amt


1783-08-26

Karin Hansdotter(?), hustru, f. 1748

Från: Espalt(?)

Se maken Per Nilsson.

Karlskrona amt


1783-08-26

Elsa Nilsson, dotter, f. 1776

Från: Espalt(?)

Se fadern Per Nilsson.

Karlskrona amt


1783-08-26

Katarina Nilsson, dotter, f. 1776

Från: Espalt(?)

Se fadern Per Nilsson.

Karlskrona amt


1783-09-30

Nils Persson, timmerman dräng, f. 1748-11-24

Från: Fridlevstad

Kom 1782 till Fridlevstad från födelseorten Linneryd. Är till levernet lastelig och svag i kristendomsläran. Läser lite. Ledig för äktenskap. Första nattvard 7:e december och sista 12:e december 1784. Avgår till Hjortsberga.

Karlskrona amt


1783-01-27

Sven Persson Elmelöf, timmerman, f. 1750

Från: Älmeboda

Född i Långasjö. Gift med Lisbet Larsdotter. En son vid namn Petter. Första nattvarden 22 juni 1783 och sista 2:e november 1788. Död innan 22:e november 1789.

Karlskrona amt


1783-01-27

Lisbet Larsdotter, hustru, f. 1758-12-26

Från: Älmeboda

Gift med Sven Persson Elmelöf, En son vid namn Petter. Första nattvarden 22 juni 1783 och sista 22:e november 1789. Därefter troligen utflyttad.

Karlskrona amt


1783-01-27

Peter Elmelöf, son, f. 1780-06-24

Från: Älmeboda

Se fadern Sven Persson Elmelöf.

Karlskrona amt


1783-12-28

Thore Hultzén, f.d. snickare på Gusabo järnbruk i Hovmantorp, f. 1753

Från: Hovmanstorp

Född i Långasjö. Gift med Lisbet Larsdotter. En son vid namn Petter. Första nattvarden 22 juni 1783 och sista 2:e november 1788. Död innan 22:e november 1789.

Karlskrona amt


1783-12-28

Annika Kopparnäsa, hustru, f. 1756

Från: Hovmanstorp

Gift med Thore Hultzén, se honom.

Karlskrona amt


1783-10-27

Sven Nyqvist, avskedad korpral, f. 1739

Från: Åseda

Gift med Maria Svensdotter. Tre barn Anders född 1765, Elisabet född 1768 och Christina född 1764. Första nattvard 22 februari 1784.

Karlskrona amt


1783-10-27

Maria Svensdotter, hustru, f. 1732

Från: Åseda

Gift med Sven Nyqvist, se honom.

Karlskrona amt


1783-10-27

Anders Nyqvist, son, f. 1765

Från: Åseda

Son till Sven Nyqvist, se honom.

Karlskrona amt


1783-10-27

Elisabet Nyqvist, Son, f. 1768

Från: Åseda

Dotter till Sven Nyqvist, se honom.

Karlskrona amt


1783-10-27

Kristina Nyqvist, dotter, f. 1764

Från: Åseda

Dotter till Sven Nyqvist, se honom. Flyttar till Tyska församlingen 12:e april 1788.

Karlskrona amt


1784-03-30

Sven Nilsson, timmerman, f. 1739-06-10

Från: Värnamo

Gift med Lisbet Jonsdotter, Första nattvard 13:e juni 1784.

Karlskrona amt


1784-03-30

Lisbet Jonsdotter, hustru, f. 1750-10-03

Från: Värnamo

Gift med Sven Nilsson, se honom.

Karlskrona amt


1784-06-04

Ingrid Nilsdotter Lindman, piga, f. 1766-09-01

Från: Linneryd

SNV tidigast 1786. Född i Linneryd.

Karlskrona amt


1784-01-15

Jöns Pehrsson Rosenqvist, timmerman, f. 1766-09-01

Från: Gårdsby

SNV 1785-07-03. Avgår till Karlshamn. Mot honom anmält hinder.

Karlskrona amt


1785-05-23

Sigrid Jakobsdotter, piga, f. 1757/1758

Från: Källa

Kom till Källa kring midsommar 1783. I början av oktober samma år fött ett oäkta barn. Anges vara född i Käffis socken. Avgick 1782-10-07 till Jönköping från Värnamo. Tog ut flyttbetyg från Jönköping 1783-04-03 och ämnade sig då till Öland.

Karlskrona amt


1784-04-09

Brita Larsdotter(?), piga

Från: Vissefjärda

Uppges ha vistats i Karlskrona sedan ca årsskiftet 1782-83. SNV 1809. Född i Ellenboda socken.

Karlskrona amt


1785-04-23

Joh. Leonhardsson, smedgesäll

Från: Segerstad(?)

SNV 1785-11-07. Avgår till Algutsboda.

Karlskrona amt


1785-04-08

Mats Nilsson Nyström, timmerman, f. d. hemmansåbo

Från: Fjälkinge

För fattigdoms skull måst lämna sitt hemman och med hustru och fyra små barn bege sig till Karlskrona. SNV 1792-04-04. Avgår retro(?).

Karlskrona amt


1785-04-08

Mats Nilsson Nyström, timmerman f. d. hemmansåbo

Från: Fjälkinge

För fattigdoms skull måst lämna sitt hemman och med hustru och fyra små barn bege sig till Karlskrona. SNV 1792-04-04. Avgår retro(?).

Karlskrona amt


1786-09-27

Ingrid Nilsdotter, piga, f. 1754

Från: Växjö

Född i Algutsboda. SNV 1805-06-02.

Karlskrona amt


1786-09-00

Svensdotter Berggren, piga, f. 1768

Från: Sturkö(?)

SNV 1799 ev. senare. Född i Sturkö(?) församling. Pastor Appelquist utställer attesten.

Karlskrona amt


1786-06-30

Anna Maria Ahlström, piga, f. 1766

Från: Karlshamn

Född i Karlshamn. SNV 1787-03-25.

Karlskrona amt


1786-10-04

Stina Svensdotter, piga, f. 1766/1767

Från: Söderåkra

Född i Vissefjärda. SNV 1788-06-22. Fött ett oäkta barn 1788-09-26.

Karlskrona amt


1786-05-28

Karl Petersson Ljurtén, timmerman, f. 1753-10-07

Från: Ljuder

Gift med Karin Gummesdotter. Barn: Paul född 1780, Catharina född 1781, Magnus född 1785. SNV 1786-07-30. Avgår retro.

Karlskrona amt


1786-05-28

Karin Gummesdotter, hustru, f. 1758-07-08

Från: Ljuder

Se maken Carl Petersson Ljurtén.

Karlskrona amt


1786-05-28

Paul Ljurtén, son, f. 1780-01-02

Från: Ljuder

Se fadern Carl Petersson Ljurtén.

Karlskrona amtOstkanten -  2009-05-21