Blekinge - Karlskrona - Amiralitetsförsamlingen


Vigde 1764-1821


1764-01-05

Håkan Strengberg, volontär

Stina Hansdotter, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-01-06

Olaus Lundberg, medelstyrman

Barbara Charlotta Wulf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-01-06

Peter Sahlberg, timmerbåtsman

Rignel Törning, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-01-08

Johan Olofson, marinier

Anna Dorotea Svenske, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-01-27

Anders Granstedt, timmermästare

Brita Katarina Lindström, timmermästare Lindströms dotter

Karlskrona amt EIa:3


1764-01-29

Karl Nilsson, dräng

Märta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-02-10

Jon Danielsson Alund, marinier vid kommendörkapten Hielmans kompani

Helena Johansdotter, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-02-28

Johannes Qvick, kofferdikarl

Juliana Lindblaad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-03-06

Johan Krist. Fr. Heiligtag, fältskärsgesäll

Hanna Katarina Tellander, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-03-10

Niklas Gadd, volontär vid kommendörkapten och riddare greve Wrangels kompani

Märta Jederborg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-03-16

Andreas Lundström, matros

Johanna Woll, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-01

Olof Håkansson, timmerman, borgare

Regina Mattsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-06

Anders Vilhelm Mirpts(?), vicekorpral vid kommendör och riddare Kristoffer Falckengrens kompani

Lovisa(?) Persdotter(?), piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-08

Måns Larsson, marinier vid kommendörkapten Stiernheims(?) kompani

Elin Persdotter, piga, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-08

Hemming Törnberg, marinier vid kommendören och riddaren Wessmans kompani

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-10

Johan Bour, volontär(?) vid kommendörkapten Hhindric Åbergs kompani

Kerstin Hertonsdotter(?), piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-13

Sven Ronqvist, amiralitetslöjtnant

Ulrika Wahlsteén, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-14

Jeremias Puse, volontär vid viceamiralen och riddaren adolph von Krusenstjernas kompani

Helena Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-15

Anders Appelgren, volontär

Maria Lisa Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-17

Kristoffer Hehn(?), volontär vid kommendör Falcengrens kompani

Ingrid Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-18

Wirgander, magister, barnhusinformator

Wirgander(?), jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-23

Sven Widgren, volontär vid amiralen och kommendören Axel Lagerbielckes kompani

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-04-25

Johan Eneqvist, marinier vid kommendörkaptenens kompani

Anna Katarina Wenner, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-12

Johan Strömbeck, marinier vid kommendör Karl Wrangels kompani

Märta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-12

Jöns Wass, båtsman

Botilla Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-20

Olof Berg, volontär(?) vid generaladjutant Snoilskis kompani

Annika Gummesdotter, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-20

Peter Holmberg, segelsömmare

Cecilia Appellonia Wiren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-25

Peter Heggelund, volontär vid över amiralen greven Sparres kompani

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-29

Levin Fredrik Rotkirck, konstapel

Helena Blomqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-30

Peter Giedda, timmerman

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-05-31

? Berg, volontär(?)

Annika Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-06-11

Elias Gunbock, enrolleringskarl

Katarina Hagman, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-06-12

Johan Jäger, flaggskeppare

Maria Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-06-24

Lars Qvick, båtsman

Kristina Colam, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-06-30

Måns Harman, marinier vid kommendörkaptenen Wrangels kompani

Kristin Gummersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-07-01

Peter Svensson Sandkull, rotebåtsman

Kristina Stolpe, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-07-08

Johan Gummesson, bultslagare

Kerstin Carpsdotter, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-07-24

Karl Peter Damstedt, arklimästare

Greta Kristina Dahl, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-07-26

Johan Peter Appelrot, hovflickare, borgare

Inger Sandberg(?), änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-08-05

Henrik Holm, marinier vid kommendörkapten Hans Daniel Wessmans kompani

Katarina Jönsdotter, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1764-08-05

Anders Hussman, marinier vid kommendör Nils Sillins(?) kompani

Märta Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-08-05

Per Wittberg, volontär vid major von Gertens kompani

Kerstin Ericksdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-08-18

Anders Granholm, volontär vid viceamiral Krusenstiernas kompani

Katarina Andersdotter, piga, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1764-08-19

Mattias Lillia, stads....(?)

Katarina Törn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-09-02

Esaias Grönlund, volontär vid viceamiral Lagerbielkes kompani

Katarina ?, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-09-11

Henrik Dahlström, volontär vid greve Erich Sparres kompani

Maria Lindau, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-09-16

Peter Schonberg, marinier vid kapten Gyllenhammars kompani

Anna Katarina Fries, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-09-27

Gustaf Fredrikh Wiggman, böss(?) smed

Ingrid Maria Trast, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-09-30

Lars Karlsson Askberg, kronobåtsman

Ingeborg Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-02

Anders Liungqvist, volontär vid generaladjutantetn och riddaren Snoilskis kompani

Gertrud Staphansdotter(?), änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-05

Karl Gustaf Ek, arklimästare

Helena Åhberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-05

Samuel Liungrehn, volontär vid kommendör Kristoffer Falkengrens kompani

Brita Helena Högman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-06

Samuel Lindbeck, marinier vid kommendörkapten Wessmans kompani

Brita Jönsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-07

Olof Hagman, socken snickare

Ingrid Nilsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-07

Samuel Ladentin, korpral vid kommendörkapten Hans Åhlbergs kompani

Helena Linden, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-07

Jonas Lind, tobaksspinnargesäll

Helena Maria Lorens, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-14

Sven Tranbeck, tygvävare

Kristina Fagerman, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-14

Marten Kristian Örn, underskeppare

Anna Kristina Lind, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-20

Jonas Hammar, marinier

Katarina Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-24

Gustaf Brunek, marinier

Brita Stina Siögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-28

Karl Barck, matros

Brita Lena Roy, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-28

Erik Drake, extra kvartersman

Annika Lindgrehn, änka, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1764-10-28

Jonas Modig, volontär vid viceamiral Axel Lagerbielkes kompani

Anna Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-11-02

Lorentz Tidbeck, avskedad volontär

Signe Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-11-04

Jakob Pien, volontär vid kommendörkapten Wallenstiernas kompani

Maria Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-11-04

Johannes Rosenlund, volontär vid amiralen greven Eric Sparres kompani

Katarina Estberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1764-11-13

Karl Gustaf Johansson, högbåtsman

Kristina Sund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-11-16

Peter Rafstedt, volontär vid generaladjutant Snoilskis kompani

Elin Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-12-07

Jan Qvick, avskedad volontär

Maria Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1764-12-10

Anders Siöman, rotebåtsman

Kerstin Jönsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1764-12-16

Johan Fer, lärstyrman

Magdalena Törneberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1764-12-19

Alexander Lagergren, överstyrman

Anna Lusia Myller, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-01-13

Andreas Lönberg, varvstimmerman

Elisabet Grahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-02-08

Magnus Lundberg, volontär

Ingrid Kristina Malmgrehn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-03-10

Johan Hiellman, kofferdikarl

Anna Margareta Frundin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-03-29

Johan Bergström, kompani och vakt skrivare

Anna Maria Faster, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-03-30

Magnus Björkboum, volontär

Lisa Warberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-08

Andreas Frisk, marinier

Stina Persdotter, kvinnfolk

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-12

Karl Widergren, båtkarl, borgare

Kristina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-16

Niklas Olofsson, marinier

Elin Jönsdotter, kvinna

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-16

Peter Schomer, marinier

Kristina Ericksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-21

Lars Hagman, arklimästare

Eva Kristina Hiellman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-25

Niklas Emmers, marinier

Marta Kristina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-25

Johan Strömbeck, marinier

Katarina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-26

Karl Wennerdahl, stadsbetjänt

Marta Elisabet Hagström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-28

Abraham Berg, kofferdikarl

Sara Mar. Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-28

Olof Ramstedt, inspektör

Margareta Strandberg, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1765-04-28

Georg Fredrik Walldaü, underbyggmästare

Sofia Ekling, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-05

Hans Hansson Löf, timmerman

Cecilia Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-08

Alexander Westerberg, kofferdikarl

Anna Örmling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-11

Israel Renstedt, marinier

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-12

Erik Trogen, avskedad volontär

Maria Böriesdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-18

Karl Brant, marinier

Kristina Stoberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-21

Jakob Grot, inventarie timmerman

Katarina Oxelgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-21

Anders Tunberg, marinier

Kerstin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-05-27

Niklas Ryberg, garvargesäll

Ingrid Maria Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-06-08

Johan Ernst, marinier

Helena Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-06-09

Daniel Nilsson, timmerman

Lena Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-06-09

Aron Stenval, högbåtsman

Anna Katarina Terna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-06-21

Peter Lundblad, betjänt

Katarina Margareta Wimmel (?), kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-06-23

Peter Erichson, timmerman

Brigata Ellman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-07-07

Gumme Lindström, smedgesäll

Brita Cecilia Modig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-07-17

Nils Schantzberg, marinier

Mar. Chr. Grahn, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-07-28

Johan Lindqvist, volontär

Kajsa Rimberg, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-08-11

Andreas Östberg, byggmästare, skrivare

Chr. Märta Strandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-08-15

Anders Karlsson, marinier

Brita Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-09-08

Niklas Helmrich, korpral

Margaretha Sofia Löfgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-09-21

Fredrik Camin, marinier

Beata Kristina Lund, fästekvinna

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-06

Håkan Braman, repslagargesäll

Ingrid Blomma, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-06

Peter Svensson, marinier

Margaretha Heyer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-12

Alexander Westerberg, kofferdikarl

Anna Örmling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-13

Börje Bergström, kofferdistyrman

Anna Lucia Wetterbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-13

Peter Larsson Högelund, marinier

Ingrid Svensdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-13

Karl Åhman, marinier

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-10-27

Lars Sandström, volontär

Katarina Elisabet Karlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-11-06

Anders Reén, marinier

Kristina Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-11-11

Mattias Jakobsson, timmerman

Mariana Resen, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-11-14

Per Brolin, amiralitetskapten

Eva Hendrietta Sjöberg (?), fröken

Karlskrona amt EIa:3


1765-11-24

Olof Ekelund, volontär

Ingrid Månsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-11-30

Anders Ekekrantz, volontär

Märta Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-01

Erik Hultman, volontär

Märta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-01

Peter Mörlund, marinier

Bengta Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-01

Erik Westerberg, korpral

Sara Maria Löfgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-03

Johannes Renström, kofferdiskeppare

Anna Katarina Wittberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-03

Kasper Snar, volontär

Kristina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-05

Lars Lundström, marinier

Kristina Sallin, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-21

Peter Bäckström, marinier

Annika Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-21

Mattias Månsson Sadström, marinier

Maria Frisk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-22

Peter Samson Påhör, båtsman

Maria Stina Norman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-27

Karl Hinelrich (?) Banck, lärokonstapel

Anna Katarina Edman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1765-12-29

Sven Sandberg, marinier

Marta Hemmingsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-01-12

Erik Lindberg, timmerman

Cecilia Maria Steinbeck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-01-15

Isak Sandahl, amiralitetspredikant i Göteborg

Katarina Elisabet Raab, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1766-01-25

Samuel Jakobsson, medelstyrman

Helena Maria Hedenia, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-01-25

Jakob Kutt, båtsman

? ?, ?

Karlskrona amt EIa:3


1766-02-09

Måns Lillia, marinier

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-02-21

Peter Drersen, snickarmästare, borgare

Anna Maria Hubetoni, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-02-23

Gumme Olsbacka, kofferdikarl

Kajsa Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-02-28

Sven Rundqvist, volontär

Kristina Rechart, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-03-02

Johan Nilsson Urström, marinier

Inger Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-03-18

Bengt Lagerman, volontär

Helena Kristina Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-01

Jakob Bernsteder, marinier

Kristina Gummesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-01

Fredrik Dahnberg, konstapel

Anna Katarina Fagerberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-02

Jonas Bröms, volontär

Katarina Wulf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-06

Anders Dahlberg, timmerman

Maria Nilsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-06

Josef Holmström, volontär

Kajsa Lena Isberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-06

Olof Nilsson, stenhuggare

Beata Burckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-07

Jan Åman, volontär

Lisa Jönsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-11

Olof Enebuske, högbåtsman

Brita Lena Ödman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-11

Per Johansson Skomakare, båtsman

Mar. Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-13

Magnus Rundblad, underskeppare

Anna Kristina Cavallia, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-13

Anders Starck, hampspinnare

Johanna Alfad, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-13

Olof Ågren, timmerman

Anna Brita Björkman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-20

Markus Holst, marinier

Brita Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-20

Johan Svensson Arnqvist, volontär

Ingrid Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-27

Olof Berg, timmerman

Susanna Krok, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-04-27

Johan Lång, timmerman

Kristina Grönlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-04

Karl Fredrik Boell, korpral

Anna Katarina Löfgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-06

Axel Norman, timmerdräng

Juliana Lindström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-17

Jan Jansson Tupp, båtsman

Brita Blanckenstein, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-19

Olof Möllberg, vicekorpral

Anna Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-23

Jonas Holmgren, timmerman

Kristina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-05-23

Håkan Wahlqvist, volontär

Elin Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-01

Sven Stockenberg, volontär

Cecilia Banek, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-04

Peter Tideberg, volontär

Katarina Liungman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-04

Gustaf Wiggström, ?

Eva Kajsa Moberg

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-24

Kristian Westerdahl, volontär

Annika Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-29

Karl Durberg, volontär

Kerstin Håkansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1766-06-29

Peter Larsson Lingrind, matros

Brita Katarina Öman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-01

Mattias Stare, kaptenlöjtnant

Charlotta Eleonora von Nummers, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-19

Sven Brinek, marinier

Katarina Wetterberg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-19

Sam. Östergren, marinier

Karin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-23

Hans Fahlstedt, kaptenlöjtnant

Maria Magdalena Wessman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-26

Måns Klipping, marinier

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-07-29

Peter Såg, båtsman

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-07

Jan Hultman, kontors skrivare

Magdalena Faster, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-17

Jan Rosenlund, volontär

Gertrud Ahlström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-17

Sven Gabriel Söderqvist, kofferdikarl

Engela Mar. Törnqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-20

Ziefogell, kaptenlöjtnant

Anna Mar. Wahrberg, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-21

Samuel Loo, kofferdikarl

Katarina Margareta Grefling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-08-26

Daniell Tillman, volontär

Magdalena Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-09-07

Jöns Möller, korpral

Elisabet Rolander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-09-14

Jan Fr. Giesse, marinier

Kristina Dufva, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-09-14

Lars Nyman, marinier

Maria Stenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-09-26

Jan Petersson Lundberg, volontär

Kerstin Nilsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-03

Gumme Forsman, extra kvartersman

Brita Katarina Flintsberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-03

Kristian Rugge, volontär

Maria Grahn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-05

Peter Hiort, volontär

Elin Olofsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-05

Johan Jonasson, dräng

Brita Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-05

Hans Jonsson, inrolleringskarl

Cecilia Gummesdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-05

Peter Wennerberg, marinier

Maria Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-10

Lars Wittberg, kofferdikarl

Mar. Katarina Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-12

Olof Hillsten, arklimästare

Kristina Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-12

Karl Gustaf Wulf, arklimästare

Ulrika Wittberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-14

Andreas Pisarky, kontors skrivare

Kristina Severing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-19

Peter Werner, vicekorpral

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-10-26

Nils Tidberg, marinier

Kristina Westerlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-11-14

Johan Giertonsson Wiberg, timmerman

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-11-15

Lars Håkansson Wahlgren, stenhuggargesäll

Brita Lena Lärka, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-11-17

Jan Styrgren, volontär

Ingeborg Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-02

Lars Grahnbeck, korpral

Anna Katarina Berggrehn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-04

Peter Hägerlund, extra högbåtsman

Anna Brita Veiland, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-07

Nils Isaksson Ryberg, timmerman

Maria Bergman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-07

Sven Lindström, timmerman

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-19

Jöns Brémer, korpral

Elisabet Höger, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-21

Håkan Flygare, båtsman

Kerstin Jönsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-26

Karl Asp, volontär

Ingeborg Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1766-12-28

Peter Johan Trast, medelstyrman

Katarina Margareta Tornqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-01-04

Peter Lindberg, marinier

Maria Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-01-09

Samuel Limeben, professor vid Kungliga karolinska akademin

Kristina Rayalin, von, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1767-01-11

Nils Andersson, matros

Ingeborg Wickelberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-01-24

Anders Petersson, marinier

Ingri Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-01-25

Börje Lindström, marinier

Stina Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-02

Jon Björkman, marinier

Christin Tobiasdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-06

Daniel Schougge, marinier, konstapel

Charlotta Maria Bergman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-21

Jan Sahlberg, marinier

Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-22

Nils Pontan, marinier

Magdalena Emerentia Bergling, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-28

Niklas Dahnberg, vicekorpral

Ingrid Gustafsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-02-28

Olof Siöberg, marinier

Elisabet Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-03-12

Peter Högerlund, marinier

Brita Katarina Schau, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-03-14

Måns Friman, marinier

Kristina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-03-15

Klas Elias Fromerie, inspektör

Ingrid Ulrika Winter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-03-24

Gustaf Stiernhof, kaptenlöjtnant

Maria Margareta Mozelius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-03-28

Olof Björkelund, marinier

Ingrid Svensdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-03

Alexander Stolpe, lärstyrman

Anna Maria Lindqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-05

Peter Toftman, volontär

Ingrid Jonsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-12

Staffan Duhan, volontär

Katarina From, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-15

Bagge, amiralitetskapten, löjtnant

Sara Maria Åkerhielm, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-17

Jonas Karlström, timmerman

Brita Liungqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-18

Peter Almgren, marinier

Anna Katarina Lindbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-21

Peter Höök, marinier

Bengta Henrikhsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-22

Gumme Enesson, timmerman

Margareta Wahlgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-22

Mattias Glörfelt, konstapel

Maria Dorotea Albrecht, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-24

Jonas Lillia, timmerman

Anna Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-24

Magnus Norström, smedgesäll

Katarina ?, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-25

Peter Ringström, marinier

Kerstin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-26

Anders Grip, kofferdikarl

Ingeborg Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-26

Jonas Åberg, volontär

Maja Lisa Fikenboum, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-04-29

Tomas Billing, löjtnant

Dorotea Maria Holm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-01

Jan Lundberg, volontär

Anna Maria Ahlsebiö, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-01

Karl Fredrik Lundgren, volontär

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-03

Jonas Enbusk, kofferdikarl

Anna Stina Palmqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-03

Håkan Håfström, marinier

Anna Gertrud Terna, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-03

Sven Röding, kofferdikarl

Anna Charlotta Bokelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-05-28

Peter Lillia, marinier

Kerstin Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-06-09

Peter Lustig, marinier

Helena Stina Degman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-06-09

Jan Westerling, volontär

Anna Cecilia Ärtman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-06-21

Henrik Humle, volontär

Kristina Aspegrön, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-06-21

Karl Gustaf Lundberg, högbåtsman

Helena Mayer

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-02

Anders Frisk, volontär

Kristina Grönlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-04

Elias Lundgren, extra lärstyrman

Gunilla Oxeligren

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-05

Samuel Appellros, volontär

Anna Maria Appellroos, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-05

Axel Cedergrehn, kaptenlöjtnant

Lovisa Ulrika Tornqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-18

Nils Bäckman, volontär

Helena Lindstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-07-18

Tidellenborg, arklimästare

Sara Kråkell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-08-02

Peter Zahlberg, kofferdikarl

Brita Kristina Frisk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-08-21

Måns Söderlund, timmerman

Katarina Jansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-08-29

Peter Olofsson Strömberg, volontär

Anna Katarina Krook, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-11

Sven Ödman, revisor

Kristina Katarina Dritsell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-12

Peter Hammar, marinier

Katarina Hagelquist, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-13

Måns Himmelberg, volontär

Kajsa Katarina Samuelsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-18

Erik Ersson Åman, soldat

Anna Bengsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-18

Lars Westerlund, volontär

Katarina Strömdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-09-28

Erik Hammar, marinier

Kristina Lillia, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-04

Sven Lundberg, korpral

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-04

Daniell Siödahl, marinier

Anna Sofia Cardehl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-05

Hans Flyberg, medelstyrman

Maria Örn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-05

Peter Frisk, vicileur

Katarina Elisabet Mengeu, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-05

Karl Persson, timmerman

Kristina Jost, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-05

Peter Åberg, timmerman

Kristina Björk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-11

Peter Hultgren, volontär

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-11

Jonas Håkansson, timmerman

Elisabet Tyresdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-11

Lars Larsson Hällberg, korpral

Katarina Hafverman, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-11

Hans Petersson, timmerman

Elin Grahnbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-12

Karl Lindman, marinier

Katarina Lindqvist, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-12

Lars Ryberg, skeppare

Anna Katarina Westerstrand, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-17

Karl Magnus Dusel, volontär

Elisabet Tomasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-17

Peter Fågel, marinier

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-18

Karl Erik Holmberg, stenhuggare

Magdalena Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-18

Lars Lindgrehn, marinier

Karin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-18

Anders Åberg, volontär

Edela Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-25

Jan Carelius, marinier

Kristina Fisk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-10-25

Bengt Cedergrehn, timmerman

Sara Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-01

Karl Fredrik Appellros, kofferdikarl

Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-01

Gabriel Asperos, marinier

Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-01

Nils Jönsson, timmerman

Maria Boriesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-04

Daniel Montelius, magister

Botilla Rayalin, von, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-06

Peter Siöhäst, löjtnant

Kristina Gyllenskiepp, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-06

Magnus Uppman, underskeppare

Anna Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-08

Jan Andersson Westberg, marinier

Helena Rosengrehn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-10

Anders Stehnberg, timmerman

Eva Ulf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-13

Magnus Appell, kvartersman

Stina Tunström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-15

Jöns Fahlberg, volontär

Katarina Schoart, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-15

Olof Rundqvist, timmerman

Katarina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-20

Josef Skoting, volontär

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-11-25

Jan Gottfrid Glauber, volontär

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-06

Jakob Nätterman, avskedad volontär

Helena Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-18

Lars Åckerman, informator

Helena Kristina Aulin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-19

Karl Bockau, volontär

Stina Abrahamsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-19

Peter Åckerström, marinier

Anna Sofia Hökenberg, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-20

Alexander Lejon, marinier

Maria Orlandsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1767-12-27

Peter Damstedt, volontär

Ingrid Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-01-12

Sven Åberg, enrolleringskarl

Maria Aborre

Karlskrona amt EIa:3


1768-01-15

Niklas Gumesson, högbåtsman

Anna Maria Frimodig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-01-31

Jan Norberg, marinier

Bengta Blomberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-02

Jöns Tillström, hampspinnare

Maria Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-02

Peter Åvall, volontär

Stina Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-11

Peter Wickelgren, volontär

Anna Katarina Aerkea, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-13

Måns Lillia, marinier

Signe Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-14

Gise Nobelius, volontär

Helena Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-20

Gabriel Siöberg, marinier

Lisa Edevall, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-02-20

Gabriel Siöberg, marinier

Lisa Ödevall, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-03-04

Karl Henrik Bergman, assesor

Eleonora Björk, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-03-05

Karl Petersson Holm, båtsman

Maria Henrikhsdotter, kvinnfolk

Karlskrona amt EIa:3


1768-03-08

Peter Björnlund, volontär

Stina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-03-25

Nils Norman, extra kvartersman

Anna Drake, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-04

Nils Hagelund, kofferdikarl

Stina Katarina Johansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-06

Olof Bröckert, marinier

Anna Wahlqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-06

Anders Lunberg, volontär

Anna Olofsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-08

Fredrik Holm, uppsyningsman

Anna Maria Löfling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-09

Truls Lustig, marinier

Kerstin Gisesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-10

Jan Danielsson Åman, marinier

Kristina Elmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-10

Peter Jansson, timmerman

Brita Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-10

Anders Lundberg, volontär

Anna Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-10

Anders Westen, volontär

Brita Kristina Berg, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-16

Olaus Lång, kofferdikarl

Katarina Björkegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-16

Daniel Sundberg, marinier

Elin Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-04-26

Jonas Berggren, marinier

Anna Dorotea Jansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-05-08

Jonas Björkander, amiralitetspredikant vid sjukhuset

Elisabet Salmén, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-05-17

Eleazar Thulin, prost över Östra härad, kyrkoherde i Thorhamn och Sturkö

Ottiliana Paulin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-05-27

Erik Ruth, kapten i armén

Fredrika Sparre, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1768-05-28

Anders German, volontär

Ingrid Törngren

Karlskrona amt EIa:3


1768-06-08

Hemming Matthsson, matros

Sigrid Simberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-06-12

Olof Håkansson, timmerman

Brita Reen, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-06-14

Magnus Mörlund, marinier

Anna Beata Ridderstedt

Karlskrona amt EIa:3


1768-06-15

Nils Lindberg, regementstrumslagare

Karin Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-06-16

Johan Gumesson Ahlbom, volontär av amiral greve Sparres kompani

Katarina Nilsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-07-01

Andreas Holm, volontär

Bengta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-07-04

Gustaf Otto von Grooth, löjtnant

Katarina Elisabet Snecheberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-07-09

Johan Lindqvist, volontär

Annika Frimodig, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-08-12

Magnus Saxelius, timmerman

Greta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-08-25

Jonas Hellström, marinier

Ingeborg Lunstedt, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-08-28

Lars Petersson, extra lärstyrman

Maria Bokelund

Karlskrona amt EIa:3


1768-09-08

Gustaf Reinhold Ankarstjerna, löjtnant vid Kalmar regemente

Anna Sofia Sjöstjerna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1768-09-09

Peter Möller, sågare

Kristina Kinman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-09-17

Johannes Hammarberg, tunnbindargesäll

Gretha Sofia Bergstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-09-30

Peter Blomgren, timmerman

Maria Åström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-04

Peter Holmberg, volontär av amiral Krusenstiernas kompani

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-07

Bengt Jonsson, timmerman

Anna Katarina Hare, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-07

Jonas Petersson, högbåtsman

Helena Ljungqvist

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-08

Peter Elmegren, volontär av amiral Psilanderschjölds komp.

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-09

Olof Svensson, mästare

Anna Maria Malmstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-10

Nils Holmström, timmerman

Kristina Johanna Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-14

Johan Preuss, extra arklimästare

Susanna Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-15

Olof Bergström, marinier

Botilla Maria Löfgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-16

Lars Månsson, timmerman

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-22

Peter Fix, marinier

Katarina Sederberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-22

Johan Friberg, marinier

Juliana Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-23

Nils Runström, stadsbetjänt

Maria Kristina Nyberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-10-26

Jonas Marin, korpral

Brita Katarina Lilja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-01

Peter Cavallius, hampspinnare

Maria Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-01

Olof Rystedt, timmerman

Elin Håkansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-06

Jonas Holmgren, volontär av s t greve Wrangels kompani

Maria Thomasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-18

Holmgrehn,

Anna Botilla Hultman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-18

Jonas Petersson, timmerman

Cecilia Moberg, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-19

Hans Appelroos, volontär

Maria Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-20

? ?, ?

? ?, ?

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-20

Abraham Rentz, marinier

Ingeborg Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-11-25

Leukovius, revisor

Möller, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-09

Johan Lindström, timmerman

Anna Charlotta Kråka, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-09

Karl Peter Nyback, timmerman

Anna Maria Lindeblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-16

Johan Månsson, timmerman

Cecilia Svensdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-26

Peter Söderberg, marinier

Anna Katarina Cronlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-27

Jakob Svartberg, högbåtsman

Anna Katarina Heideman

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-28

Peter Westdahl, volontär

Brita Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1768-12-30

Jonas Jonasson, timmerman

Katarina Holmberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-01-05

Olof Schirman, volontär

Malena Michelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-01-27

Erik Fiskare, högbåtsman

Ingrid Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-01-31

Nils Elias Petersson, överstyrman

Kristina Maria Åberg, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1769-02-01

Karl Svensson Askman, båtsman

Anna Persdoter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-02-07

Olaus Ekman, trumslagare

Annika Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-02-07

Anders Holmstedt, smedgesäll

Ulrika Boy, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-02-07

Henrik Söderlund,

Beata Helena Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-02-09

Johannes Åberg, musiker

Barbara Kristina Köster, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-11

Krist. Dahl, matros, underskeppare

Anna Maria Holmbeck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-17

Anders Bäckström, vicekorpral

Hedvig Runqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-22

Jonas Bruman, båtsman av Södra Möre 3:e kompani

Stina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-27

Magnus Lundberg,

Ingeborg Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-28

Anders Löfström, timmerman

Ingelöf Amundsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-03-28

Nils Petersson Kjöhlberg, kofferdikarl

Botilla Katarina Rahm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-07

Gerthonsson, timmerman

Märtha Kristina Beckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-07

Isak Hagman, arklimästare

Susanna Lindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-07

Lorentz Peter Landberg, timmerman

Dorotea Both

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-16

Knut Edström, timmerman

Anna Maria Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-16

Henrik Lindberg, landstullsbesökare

Brita Katarina Velin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-22

Johan Peter Glader, volontär av s t Falkengrey kompani

Kristina Broström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-04-24

Lars Kabel, volontär

Susanna Margareta Edelman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-05-02

Isak Karl Rundblad, konstapel

Anna Maria Broman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-05-12

Adolf Ulrik Sheldon, löjtnant vid Kungliga Amiralitetet

Hedvig Charlotta Bergenhjelm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-05-19

Jöns Bergström, timmerman

Anna Lisa Hultberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-05-19

Paul Strandell, överstyrman vid Kungliga Amiralitetet

Maria Kristina Winqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-06-03

Sven Jönsson Wallman, båtsman av Blekinge 2:a indelningskompani

Karin Persdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1769-06-09

Anders Ödman, arklimästare

Kristina Betin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-06-21

Truls Håkansson Blomgren, timmerman vid Kungliga skeppsvarvet

Regina Maria Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1769-07-09

Peter Widing, timmerman

Lisa Beata Hare, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-07-12

Nikolaus Runqvist, volontär

Stina Pärsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-07-28

Bredman, timmerman

Anna Greta Blackberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-07-29

Engdahl, marinier

Magdalena Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-07-30

Hans Strömberg, vicekorpral

Anna Lovisa Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-08-01

Anders Fröberg, marinier

Kajsa Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1769-08-18

Olof Löfgren, marinier

Maria Månsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1769-08-27

Anders Nilsson, timmerman

Ulrika Berg

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-13

Jonas Södergren, volontär vid com. cap. Wallenstiernas comp.

Kajsa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-17

Peter Liungberg, timmerman

Anna Greta Lilljedahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-29

Olof Beckman, trumslagare

Maria Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-29

Jakob Hultgren, volontär

Ingrid Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-29

Anders Lundqvist, volontär

Johanna Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-09-29

Johannes Mårtensson Molin, smedgesäll

Anna Margareta Hansdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-03

Jonas Lind, timmerman

Märta Kristina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-06

Magnus Olofsson, timmerman

Brita Kristina Ryberg

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-07

Per Ingelman, timmerman

Maria Söderman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-08

Peter Korén, factoriesmed i Ronneby

Helena Möller, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-08

Magnus Löndqvist, smedgesäll vid Kungliga skeppsvarvet

Katarina Andersdotter Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-08

Peter Strömqvist, timmerman vid Kungliga skeppsvarvet

Helena Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-13

Johan Hasselqvist, volontär

Anna Maria Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-13

Daniel Jonasson Åberg, marinier

Katarina Månsdotter Bergqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-14

Johan Cronhammar, marinier

Helena Pihlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-14

Samuel Lillja, volontär

Kristina Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-14

Johan Peter Lindskog, volontär

Helena Kristina Mörck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-14

Jonas Söderberg, timmerman

Kristina Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-15

Peter Lindgren, volontär

Stina Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-15

Henrik Trana, timmerman

Annika Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-18

Jonas Lindström, timmerman

Kristina Lilljegren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-20

Karl Fridman, volontär

Gertrud Widerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-20

Magnus Wallgren, korpral

Kristina Löfvin

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-21

Anders Kåhre, timmerman

Kerstin Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-21

Johan Rydell, kompaniskrivare

Katarina Arnberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-21

Olof Stendahl, volontär

Eva Angurin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-21

Jonas Swahn, marinier

Ingri Pärsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-24

Helje Widberg, volontär

Helena Maria Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-27

Erik Walström, arklimästare

Cecilia Fagerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-29

Mattias Lindqvist, volontär

Ingri Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-10-29

Jonas Wahlström, volontär

Kristina Nobell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-01

Johannes Elmström, timmerman

Elsa Maria Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-04

Sven Wetterskog, volontär

Botilla Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-05

Bengt Borgström, volontär

Sara Katarina Holm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-07

Jonas Friberg, timmerman

Ingri Brita Aspegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-10

Jonas Hassel, kofferdikarl

Kristina Grönberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-12

Jonas Strömbeck, volontär

Ehrenguincka Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-12

Peter Westerlund, volontär

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-15

Johan Uhrlin, kofferdikarl

Johanna Lundström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-17

Jakob Elg, smedgesäll

Anna Stina Trygger, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-21

Anders Rygberg, timmerman

Maja Stina Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-22

Jakob Malmberg, kofferdikarl

Anna Katarina Berg

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-26

Erik Falk, timmerman

Sigrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-11-30

Lars Håkansson, timmerman

Sara Beckman

Karlskrona amt EIa:3


1769-12-15

Henrik Gustaf Ring, extra arklimästare

Kristina Elisabet Tolin

Karlskrona amt EIa:3


1769-12-23

Peter Hjelmberg, marinier

Kristina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1769-12-26

Lars Hultman, kofferdikarl

Johanna Maria Krus, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-01-13

Elias Sandström, kofferdikarl

Anna Greta Kruus, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-01-14

Anders Drake, kofferdikarl

Maria Kristina Lilljeroth, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-02-23

Nils Eskengren, volontär

Brita Helena Gullrikhög, änka

Karlskrona amt EIa:3


1770-02-27

Peter Håpp, konstapel

Anna Maria Sandvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-03-13

Erik Petersson, styrman

Anna Maria Zetterqvist f. Linderot, änka

Karlskrona amt EIa:3


1770-03-22

Peter Appelqvist, korpral

Ingrid Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1770-03-23

Håkan Lindstrand, vicekorpral

Bengta Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1770-03-31

Sven Foman, volontär av 2:a volontärreg. kapt. Tersmedens komp.

Botil Kristina PerEriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-03

Peter Anders Fiskare, kofferdikarl

Ingrid Maria Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-07

Sven Djurström, volontär av Psilanderskiölds komp.

Elisabet Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-13

Peter Petersson, dräng

Ingrid Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-17

Peter Flodin, varvstimmerman

Kristina Maria Ekelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-17

Jonas Lundgren, varvstimmerman

Ingrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-19

Abraham Bruse, volontär

Katarina Maria Bergström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-19

Håkan Lilljegren, varvstimmerman

Ingrid Maria Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-24

Klas Elias Frumerie, inspektör vid Kungliga Amiralitetskrigsmanskassan

Margaretha Sofia Stierngranat, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-27

Johan Gustaf Ek, medelstyrman

Kristina Johansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-04-29

Sven Walgren, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-05-01

Jöns Hallengren, snickargesällen vid Kungliga varvet

Kristina Maria Danielsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-05-01

Peter Wahrberg, Kungliga Amiralitetslöjtnanten

Margaretha Dorotea Hacksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-05-19

Karl Bergros, regementsprofoss

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-05-22

Peter Ernst, volontär

Stina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-05-22

Peter Werme, volontär

Katarina Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-06-12

Vilhelm Berg, smedgesäll

Anna Margareta Kjörling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-07-04

Peter Lekatt, kofferdikarl

Anna Katarina Askelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-07-06

Karl Lejonsten, kapten, löjtnant vid Kungliga Amiralitet, riddare

Maria Sofia Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-07-06

Johan Fredrik Lingman, understyrman vid Kungliga Amiralitetet

Johanna Ludovika Folkjeren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-07-15

Peter Gamm, Kunglig flaggstyrman

Anna Barbro Hederstierna, fru

Karlskrona amt EIa:3


1770-07-15

Karl Netterberg, kofferdikarl

Anna Ericsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1770-08-03

Johannes Nyman, volontär

Brita Kristina Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1770-08-17

Niklas Söderlund, inv. timmerman

Ulrika Roy

Karlskrona amt EIa:3


1770-08-18

Gume Börjesson, varvstimmerman

Elin Yarsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-08-24

Fredrik Féer, högbåtsman

Anna Maria Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-09-11

Lars Olsson, timmerman

Anna Katarina Lindqvist

Karlskrona amt EIa:3


1770-09-28

Johannes Engelholm, volontär

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-09-28

Fredrik Lundberg, volontär

Helena Hillman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-09-30

Erik Norberg, volontär

Helena Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-02

Sven Ekelund, volontär

Johanna Strömberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-02

Paul Gutricke, skomakarmästare

Maria Karlberg

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-07

Jonas Petersson, underskeppare

Brita Katarina Limelöf

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-09

Axel Reinh. von Köhler, medelstyrman

Anna Kristina Borell

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-13

Peter Widerbom, volontär

Kristina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-28

Hans Fogelström, betjänt

Sigrid Marta Hartvik, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-10-28

Niklas Wahlberg, extra högbåtsman

Ingrid Runberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-02

Johannes Berg, hampspinnare

Rebecka Cecilia Löfgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-02

Samuel Conrad Rehn, handelsman

Ottilia Maria Råberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-06

Peter Högelund, stugbetjänt

Kristina Örn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-10

Peter Hoberg, volontär vid Wallenstjernas komp.

Ingrid Henriksdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-11

Karl Kristian Gernert, kammarskrivare

Dorotea Maria Linderman

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-18

Johan Wagner, marinier

Anna Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-23

Fredrik Ödman, arklimästare

Katarina Charlotta Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-25

Erik Siöberg, extra arklimästare

Anna Katarina Ridderstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-11-25

Magnus Åhberg, timmerman

Ingrid Maria Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-01

Abraham Hoberg, marinier

Bengta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-01

Sivert Matsson, marinier vid Stålhandskes kompani

Anna Katarina Ekerot, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-02

Jöns Flisbom, marinier

? ?, ?

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-07

Sten Söderberg,

Ingrid Maria Broman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-16

Gustaf Hök, timmerman

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-21

Paul Sundberg, hampspinnare

Kristina Ahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-26

Johan Anders Löndqvist, marinier

Anna Maria Uppman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-27

Olof Andersson,

Karin Persdotter, kvinnfolk

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-27

Jöns Friberg, marinier

Ingrid Helena Gerrman

Karlskrona amt EIa:3


1770-12-27

Ernst Söderlund, volontär

Anna Norlin

Karlskrona amt EIa:3


1771-01-04

Nils Westerberg, korpral vid S.T. Schönströms komp.

Brita Katarina Aschenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-01-13

Håkan Lilljeros, volontär

Kristina Holmström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-01-20

Peter Bogren, timmerman

Brita Löfdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-01-25

Nils Olofsson Smitt, kofferdikarl

Kristina Lustig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-01-26

Erik Svensson Siögren, timmerman

Ingrid Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-02-19

Peter Petersson, hampspinnare

Elisabet Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-02-19

Karl Peter Roth, kassör vid Kungliga Amiralitetet

Hedvig Sofia Bergen, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-02-22

Johan Karl Grus, medelstyrman

Ingrid M Flinkberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-02-26

Nils Wahlsten, amiralitetslöjtnant

Sara Maria Moberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-03-08

Lars Rudin, extra arklimästare

Helena Ljungquist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-03-16

Magnus Petersson, kofferdikarl

Ulrika Schiultz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-03-24

Peter Bergström, marinier

Ingeborg Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-02

Håkan Dahlberg, timmerman

Anna Sofia Broman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-03

Olaus Ekman, trumslagare

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-06

Mikael Flemgren, volontär

Gertrud Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-06

Tore Kindblom, marinier

Gunild Stillman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-06

Sven Molin, volontär

Stina Helena Johansdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-12

Peter Runqvist, timmerman

Katarina Maria Northof, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-14

Salomon Ahlstedt, volontär

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-14

Karl Lindgren, timmerman

Maria Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-16

Sven Svensson, dräng

Katarina Edström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-20

Jean Fendrick, timmerman

Katarina Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-04-23

Samuel Wallman, extra arklimästare

Sara Rosenbom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-05-01

Olof Sandell, amiralitetskantor

Anna Katarina Segervall, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-05-05

Jonas Öhrstedt, kofferdikarl

Brita Kristina Ahlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-05-21

Peter Röding, kvartersman

Ingeborg Rundbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-05-22

Sven Mattiasson, timmerman

Margaretha Olasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1771-05-26

Johan Wallin, visitör vid sjötullen

Gretha Saltvik, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-06-14

Elias Billberg, amiralitetspastor

Lovisa Maria Hjelm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-06-14

Johan Fredrik Marin, klarinettblåsare

Ingrid Kristina Håkansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-06-21

Isak Fredrik Lindgren, arklimästare

Helena Åberg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1771-06-23

Nils Estberg, marinier

Brita Kristina Skog, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-01

Kristian Lundberg, kofferdikarl

Ingeborg Widerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-04

Lars Törnquist, marinier

Ingeborg Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-06

Klas Larsson Langberg,

Ulrika Kristina Lyder, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-12

Johan Amenberg, arklimästare

Helena Delander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-20

Niklas Blomster, volontär

Annika Nymarck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-07-28

Magnus Boström, kofferdiskeppare, borgare

Anna Kristina Nordquist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-08-02

Johan Peter Askelund, volontär

Ingrid Maria Westerlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-08-06

Paul Henrik Scharsf, amiralitetslöjtnant

Sjöstjerna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1771-08-24

Jöns Broberg, volontär

Elin Mattiasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-09-01

Josef Sagursky, soldat vid prins friedric adolphs regemente

Anna Magdalena Jonsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1771-09-13

Niklas Lärcka, högbåtsman

Maria Hultman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1771-09-22

Simon Gottfried Mercker,

Kristina Svahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-04

Karl Höglund, volontär

Regina Fogel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-04

Peter Litzberg, volontär

Gertrud Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-05

Anders Mörtell, volontär

Gunilla Henrikhsdotter Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-11

Karl Johan Sjöman, amiralitetslöjtnant

Kristina Eleonora Ziegelhoff, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-13

Lars Andersson, timmerman

Karin Klasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-13

Johan Ludvig Lange, korpral

Maria Lindblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-18

Anders Ljunggren, betjänt

Katarina Holmström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-20

Sven Petersson Elmqvist, timmerman

Eva Hemmingsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-10-27

Jean Elmqvist, timmerman

Kristina Engvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-01

Erik Bergström, volontär

Helena Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-01

Daniel Virstedt, volontär

Kristina Sörman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-03

Peter Eriksson Ljungstedt, timmerman

Ingjerd Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-03

Karl Grönbom, Kunglig flaggstyrman

Dorotea Sofia Wickman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-05

Vilhelm Petersson, extra arklimästare

Maria Lööf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-15

Håkan Paulsson, timmerman

Helena Kristina Frimodig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-17

Peter Ingelman, timmerman

Kristina Amundsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-29

Johan Fredrik Gren,

Margaretha Granbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-29

Peter Lillja, konstapel

Lovisa Maria Wiblingen, demoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-29

Svante Renström, arklimästare

Maria Hedenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1771-11-30

Nils Anckarstock, volontär

Katarina Mausfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-12-14

Johan Hagman, marinier

Zignel Edevall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1771-12-21

Johan Bolmgren, marinier

Anna Katarina Michelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-01-05

Håkan Thelin, hampspinnare

Anna Helena Broberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-01-10

Peter Karlström, kofferdikarl

Brita Katarina Nebock, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-01-11

Nils Lind, marinier

Botil Åkesdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1772-01-17

Abraham Hedenius, medelstyrman

Maria Katarina Nåthberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-01-17

Hans Magnus Rydell, arklimästare

Maria Juliana Schlyter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-02-02

Gottfried Calie, borgare, murarmästare

Sara Cecilia Lanting, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-02-25

Jonas Blom, timmerman

Kristina Rundcrantz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-02-25

Måns Lindahl, marinier

Inger Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-03-06

Anders Appelroth, kofferdikarl

Lucia Isberg

Karlskrona amt EIa:3


1772-04-01

Magnus Eriksson, timmerman

Sigrid Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1772-04-19

Peter Nyback, kvartersman

Katarina Hjelmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-04-20

Jonas Haggberg, timmerman

Margaretha Forssman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-04-21

Jonas Yberg, timmerman

Kristina Thornberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-04-22

Göran Friberg, volontär

Anna Andersdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1772-05-01

Johan Frigren, volontär vid baron Psilandershiölds kompani av katolska religionen

Ingrid M. Hamar, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-05-01

Magnus Lustig, arklimästare

Lovisa Ulrika Hednia, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-05-02

Anders Billström, marinier

Anna Maria Rörstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-05-08

Fredrik Hedenius, underskeppare

Anna Kristina Hallongren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-05-15

Karl Vilhelm Modée, kapten

Ebba Ulrika Sparre, fröken, dotter till greven Eric Arvid Sparre

Karlskrona amt EIa:3


1772-06-14

Peter Johansson Bröms, underskeppare

Maria Broman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1772-07-10

Sune Molander, volontär

Cecilia Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1772-07-12

Lars Cabel, volontär

Margaretha Persdotter, kvinnfolk

Karlskrona amt EIa:3


1772-07-30

Tore Hagelberg, volontär

Katarina Björk

Karlskrona amt EIa:3


1772-08-23

Isak Matsson Möllerberg, marinier

Ingrid Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1772-09-04

Olaus Lustig, stenhuggare

Margaretha Kristina Wastin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-09-05

Peter Kjellberg, sjukvaktare

Kristina Danielsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1772-09-06

Anders Thunberg, kofferdikarl

Anna Katarina Askelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-10-03

Hans Kåman, volontär

Maria Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-10-06

Gise Andersson Sjöström, timmerman

Kristina Oxelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-10-13

Johan Fredrik Sohlberg, understyrman

Ingrid Katarina Hellström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-10-16

Nils Söderström, garvarmästare

Anna Katarina Lööf, änka

Karlskrona amt EIa:3


1772-10-23

Nils Svensson, timmerman

Helena Fågel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-07

Nils Forsslund, marinier

Ingrid Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-08

Anders Wiberg, timmerman

Ingrid Katarina Corin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-08

Anders Johan Wiggman, konstapel vid sjöartilleriet

Kristina Lovisa Djurman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-10

Erik Brusell, garvarmästare

Maria Libo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-17

Anders Granström, extra sjötullsvisitör

Anna Sofia Vejland, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-11-22

Nils Lagström, överskeppare

Katarina Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-05

Per Jönsson Lindberg, vicekorpral

Katarina Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-11

Abraham Lillja, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Maria Kristina Dahlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-22

Lars Assarsson, understyrman

Maria Sofia Malmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-23

Johannes Oxelgren, volontär

Kerstin Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-27

Hans Persson Modig, volontär

Agda Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1772-12-29

Fredrik Dahlman, kammarherre

Charlotta Johanna Snoilsky, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1773-01-01

Peter Windahl, arklimästare

Ulrika Ulfschjöld, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-01-09

Sven Westerblad, marinier

Maria Sjölin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-01-12

Samuel Malm, medelstyrman

Marta Stina Netterström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-02-19

Johan Adolf Hästesko, medelstyrman

Kristina Maria Kjällman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-02-19

Karl Peter Lustig, vicekorpral vid Krusenstjernas komp.

Maria Magdalena Kristina Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-03-06

Peter Månsson, timmerman

Anna Margareta Kreusner, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-03-13

Johan Strömbeck, volontär

Helena Karlsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1773-03-26

Zakarias Holm, marinier

Maria Lindevall

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-02

Andreas Gadelius, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Anna Fredrika Wallenstierna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-03

Jonas Fröderberg, marinier

Kerstin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-04

Sven Högelund, marinier

Katarina Holmgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-12

Herrman Meyer, marinier

Ingeborg Andersdotter Kjellberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-16

Mattias Kristoffer Rydell, lektor vid Kungliga Amiralitetskadettcorpsen

Eva Maria Sheldon, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-17

Sven Wislander, marinier

Katarina Strömbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-27

Måns Simberg, korpral

Katarina Fagerroth, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-27

Karl Wahlström, skrivare vid Kungliga Amiralitetssjukhuset

Sofia Lovisa Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-04-30

Niklas Rosendal, vicekorpral

Helena Sofia Bramberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-05-01

Sven Hultman, volontär

Ingrid Sandvall, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-05-02

Magnus Blaad, extra landtullsbesökare

Ingrid Magdalena Lillja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-05-11

Johan Fredrik Dahlman, kapten vid Kungliga Amiralitetet

Laurentina Margaretha Psilanderschjöld, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1773-05-25

Johan Bertels, volontär

Elsa Dorotea Furman

Karlskrona amt EIa:3


1773-06-06

Anders Öhman, marinier

Kristina Lönberg

Karlskrona amt EIa:3


1773-06-16

Fredrik Söderman, extra högbåtsman

Ulrika Segerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-06-25

Peter Anders Litzberg, vicekorpral

Maria Katarina Boberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-06-29

Staffan Lindberg, tullförvaltare

Helena Fischerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-07-03

Truls Svensson, dräng

Maria Olasdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1773-07-11

Zakarias Ljungman, marinier

Anna Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-08-14

Johan Grönberg, volontär

Annika Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1773-09-07

Karl Magnus Wrangel, prost

Anna Barbara Krusenstierna, von, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1773-09-16

Anders Lind, marinier

Kristina Lönberg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1773-09-26

Johan Fredrik Meyer, kofferdikarl

Anna Katarina Fuhr, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-08

Samuel Raselius, kofferdimatros

Maria Kristina Simberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-15

Fredrik Ågren, timmerman

Anna Dorotea Rolof, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-16

Jakob Hornvall, marinier

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-17

Jakob Wickenberg, timmerman

Elisabet Ekerothsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-17

Magnus Åberg, volontär

Brita Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-19

Nils Rydström,

Ingeborg Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-23

Håkan Elmstedt, timmerman

Ingrid Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-23

Sven Ringman, volontär

Ingeborg Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-23

Jonas Skantsberg, volontär

Kristina Elg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-29

Magnus Bolander, mjölnarmästare

Sigrid Lovisa Uhrlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-29

Håkan Svartlock, marinier

Katarina Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-31

Jonas Sedig, stenhuggargesäll

Anna Katarina Ahlfundt, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1773-10-31

Jonas Wallbom, marinier

Kristina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-06

Peter Brun, marinier

Elsa Greta Meyer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-06

Johannes Lindgren, marinier

Elin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-07

Anders Gripman, marinier

Anna Katarina Falckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-09

Olof Trygg, skeppsbyggare vid Kungliga Amiralitetsskeppsvarvet

Brita Maria Bothin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-12

Johannes Jungstedt, hampspinnare

Brigitta Sofia Lund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-13

Olof Stoberg, volontär

Brita Oansjö, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-19

Johannes Karlberg, svarvargesäll

Eva Elisabet Hjärtman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1773-11-19

Magnus Matzeén, volontär

Anna Maria Planbök, änka

Karlskrona amt EIa:3


1773-12-12

Peter Söderberg, kofferdikarl

Helena Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-01-02

Peter Södergren, varvstimmerman

Kristina Zakariasdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-01-02

Johan Wåger, kronobåtsman

Kristina Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-01-11

Peter Gyllenskepp, amiralitetslöjtnant

Dorotea Beata Améen, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-01-15

Göran Bolander, volontär

Annika Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-01-25

Bengt Strömberg, musikant

Anna Katarina Löfving, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-02-05

Olof Söderlund, volontär

Maria Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-02-05

Anders Ulfgren, volontär

Kerstin Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-02-11

Pierre Francois Charretier,

Gertrud Hansdotter Berg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1774-02-11

Gustaf Fredrik Engelholm, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Katarina Margareta Cedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-02-25

Magnus Wimmergren, volontär

Sara Katarina Tronborg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-10

Magnus Björkman, volontär

Elin Söderberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-11

Karl Gabriel Beckman, vicekorpral

Sigrid Sunesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-11

Anders Retz, timmerman

Kristina Malmberg f. Brant, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-12

Johan Nilsson Grönlund, marinier

Ingrid Kristina Calberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-23

Måns Welin, volontär

Ulrika Hedman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-03-26

Lars Hagelqvist, marinier

Ingrid Kristina Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-01

Daniel Olsson, smed vid Kungliga skeppsvarvet

Maria Schjön, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-01

Johan Westerberg, marinier

Katarina Maria Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-02

Magnus Andersson Almqvist, volontär

Maria OlaHansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-02

Nils Elmegren, volontär

Margaretha Gumessonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-02

Peter Elmegren, volontär

Johanna Stenberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-02

Gume Sandvall, volontär

Elisabet Klockenfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-02

Nils Törnberg, volontär

Botilla Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-04

Karl Ahlberg, volontär

Anna Kristina Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-04

Jonas Beck, hampspinnare

Elin Rudolphsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-05

Olaus Rundqvist, timmerman

Kristina Lagman

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-05

Salomon Sohlberg, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Beata Helena Aspelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-08

Magnus Pihlgren, kofferdiskeppare

Elisabet Malmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-08

Sven Renström, kofferdibåtsman

Helena Kristina Lustig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-09

Anders Hammar, marinier

Bengta Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-10

Staffan Siöberg, volontär

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-10

Anders Trane, volontär

Marta Kristina Dahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-12

Johan Smedberg, volontär

Marta Helena Stockenström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-13

Johan Ljungberg, hampspinnare

Annika Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-14

Jonas Jakob Berg, borgare, arrendator

Rebecka Albrecht, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-17

Niklas Marin, volontär

Anna Elisabet Cederberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-17

Peter Svensson, timmerman

Maria Hemmingsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-24

Jonas Lindström,

Ulrika Beata Friberg, husjungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-04-30

Niklas Sylvenius, segelsömmare

Anna Katarina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-01

Gustaf And: Lemvyk, invent. vid Kungliga Amiralitetsvarvet, revisor

Anna Elisabet Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-13

Anders Moberg, hampspinnare

Anna Greta Hassel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-14

Håkan Hörberg, marinier

Hedvig Agatin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-21

Sven Hasselgren, mastmakare

Chjerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-21

Anders Sundman, båtsman

Anna Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-05-23

Daniel Friberg, volontär

Ingrid Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-06-07

Magnus Dahlstrand, volontär

Kristina Mörbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-06-11

Per Larsson Berg, volontär

Stina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-06-12

Diedrik Petersson Nyman, murarmästargesäll

Annika Björkman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-06-22

Tore Kindblom, marinier

Signel Yarsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-06-26

Johan Lundgren, dräng

Eva Kristina BerntPhilijardsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-07-01

Peter Norman, överskeppare

Brita Katarina Kjellström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-07-09

Henrik Wretman, volontär

Ingeborg Månsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1774-07-17

Kristian Hopp, volontär

Maria Hellberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-07-19

Nils Holm, kofferdikarl

Maria Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-07-31

Jöns Qvillin, skomakargesäll

Anna Katarina Ingelqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1774-08-07

Lars Månsson, timmerman

Anna Lisa Dahlgren, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1774-08-20

Karl Peter Holmberg, segelsömmare

Maria Kristina Roth, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-08-23

Kristoffer Lundberg, korpral

Eleonora Emerentia Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-08-26

David Johan Jeansson, trädgårdsmästare

Sara Beata Brantberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-03

Gume Flog, marinier

Elin Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-06

Erik Ekman, timmerman

Lisa Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-09

Johan Andersson Widerström, volontär

Botil Bondesdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-11

Peter Jakobsson Engstedt, marinier

Kristina Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-11

Jean Fried. Segerberg, volontär

Sara Maria Gabrielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-09-18

Nils Stobeus, arklimästare

Ingrid Helen Fagersten

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-04

Israel Israelsson Schylander, marinier

Maria Henriksdotter Fallentin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-07

Anders Löfstedt, marinier

Katarina Maria Gollback, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-07

Johan Fredrik Stolpher, volontär

Maria Springfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Lars Eriksson Nobelin, volontär

Botil Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Kristian Gyberg, volontär

Kristina Lannér, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Håkan Larsson Buhrman, stenhuggare

Magdalena Thunberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Holger Larsson Lööf, marinier

Ingrid Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Jonas Moseus, volontär

Ingrid Maria Höyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Jakob Schenvall, marinier

Anna Katarina Lindbom, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-08

Peter Åckerström, marinier

Annika Östergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-09

Peter Norman, marinier

Elin Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-09

Nils Petersson Ahlberg, volontär

Kristina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-15

Magnus Qvist, volontär

Gertrud Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-15

Sven Söderström, marinier

Anna Katarina Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-16

Niklas Hassel, timmerman

Annika Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-18

Sven Berg, hampspinnare

Sara Magdalena Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-18

Karl Kolam, timmerman

Maria Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-21

Peter Månsson, stenhuggare

Cecilia Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-21

Erik Wahlberg, timmerman

Cecilia Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-22

Sven Engberg, marinier

Anna Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-23

Peter Nilsson, timmerman

Karin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-10-26

Anders Gullberg, marinier

Gretha Sofia Kleman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-04

Hans Segerholm, korpral

Anna Katarina Östgjöthe, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-05

Olof Söderbom, volontär

Kerstin Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-06

Lars Österdal, marinier

Juliana Westdal, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-11

Johannes Litell, kammarskrivare

Kristina Lillja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-11

Börje Stenberg, visitör

Katarina Maria Brant, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-13

Lars Barckman, timmerman

Ulrika Söderqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-19

Kristian Berg, volontär

Ingrid Lång, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1774-11-25

Jonas Lillja,

Kristina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-10

Håkan Svensson, timmerman

Karin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-10

Peter Svensson Wessman, korpral

Kristina Maria Sörberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-10

Jonas Walberg, marinier

Sara Svensdotter Moberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-17

Sven Månsson Holmberg, volontär

Karin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-26

Anders Forsslund, marinier

Gretha Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1774-12-26

Anders Myrberg, volontär

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-01-01

Anders Westerberg, marinier

Gertrud Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-02-03

Lars Håkansson, varvstimmerman

Maria Sunesson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-02-14

Axel Stéen, kammartjänare

Katarina Askelund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-02-18

Jeremias Åckerskog, volontär

Elin Abrahamsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1775-02-24

Fredrik Åberg, marinier

Kristina Matthisdotter

Karlskrona amt EIa:3


1775-02-25

Zakarias Hörling, marinier

Marta Kristina Orre, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-17

Håkan Rosenlund, kofferdikarl

Kristina Askelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-26

Måns Sonesson Nordström, marinier

Katarina Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-31

Johan Dahlberg, timmerman

Kristina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-31

Nils Hyllström, volontär

Bengta Maria Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-31

Johan Peter Orre, timmerman

Anna Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-03-31

Fredrik Sjöberg, marinier

Brita Björkman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-02

Peter Brunsberg, volontär

Maria Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-04

Håkan Ågren, kofferdikarl

Anna Kristina Drake, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-07

Herrman Andreas Retz, stenhuggare

Marta Elisabet Flinck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-14

Peter Andersson Holmgren, enrollerings skeppare

Ingrid Katarina Engman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-14

Karl Löfverström, stenhuggare

Ingrid Maria Fernström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-15

Lars Frengreén, marinier

Ingrid Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-15

Måns Lindberg, marinier

Maria Henriksdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-17

Johan Herrman, timmerman

Kristina Siögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-22

Anders Frisk, marinier

Katarina Jonasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-25

Jakob Ludvig Conrade, interims revisor, kammarskrivare

Constancia Lucia Svart, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-25

Jakob Solsvärd, kapten vid armeéns flotta, riddare av Kungliga svärdsorden

Lovisa Sohlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-26

Jonas Klenberg, volontär

Rebecka Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-28

Fredrik Åhman, arklimästare

Hedvig Helena Kjellberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-30

Niklas Stadig, timmerman

Gretha Stina Blomgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-04-30

Jonas Zakariasson Stenberg, stenhuggare

Brita Maria Lindbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-05-07

Karl Peter Runberg, volontär

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-05-26

Kristoffer Ahlgren, volontär

Anna Katarina Snell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-05-28

Nils Bergström, volontär

Katarina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-06-09

Fredrik Berggren, stenhuggare

Ingrid Maria Törner, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-06-13

Olof Trygg, skeppsbyggare

Brita Katarina Sohlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-06-30

Andreas Norling, skräddarmästare

Helena Katarina Biurbeck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-02

Peter Magnus Holmström, timmerman

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-02

Jon Wickstrand, volontär

Anna Katarina Berg

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-08

Peter Hellström, volontär

Bengta Mårtensdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-16

Olof Swenblad, marinier

Brita Stina Reffelberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-23

Johan Gustaf Cleeyman, stadsfiskal

Edela Sofia Hagen, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-28

Peter Lorentz Klemming, krukmakargesäll

Helena Kristina Mård, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1775-07-28

Andreas Söderberg, skräddarmästare

Anna Kristina Ljungman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-09-09

Peter Tiderberg, volontär

Helena Maria Sandström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-09-26

Magnus Malmberg, betjänt

Elsa Katarina Hagelin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-06

Jöns Stadig, timmerman

Elin Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-07

Jonas Ekebom, volontär

Anna Lisa Estberg, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-08

Nils Sandberg, timmerman

Lisa Engvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-09

Anders Svedberg, inv: timmerman

Brita Kristina Erlandsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-10

Sune Elmström, volontär

Botilla Bergelin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-13

Jakob Cederström, överste vid Kungliga Amiralitetet, riddare av Kungliga svärdsorden, baron

Anna Magdalena Sparre, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-13

Anders Holmström, extra högbåtsman

Helena Maria Lind, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-14

Anders Åckerberg, marinier

Kristina Dahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-15

Peter Ahlström, timmerman

Lisa Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-15

Zakarias Håkansson, timmerman

Annika Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-20

Hans Hurtig, marinier

Kristina Löfgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-21

Sven Persson Rönblad, marinier

Kerstin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-26

Magnus Svanholm, timmerman

Brigitta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-29

Anders Gumesson, timmerman

Brita Kristina Dahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-29

Anders Trulsson Runberg, timmerman

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-10-31

Truls Åberg, timmerman

Katarina Mathisdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-04

Ingemar Ehrenberg, timmerman

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-04

Peter Andreas Törner, stenhuggare

Kerstin Mathisdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-05

Johan Bergström, volontär

Helena Åvall, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-07

Magnus Lång, timmerman

Eva Maria Wågman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-11

Måns Jönsson, timmerman

Maria Cecilia Palm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-17

Fredrik Hagström, adjutant

Anna Katarina Fogt

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-17

Anders Hansson Lillja, extra högbåtsman

Ingrid Cardel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-17

Anders Nilsson, timmerman

Kristina Wengberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-17

Olof Oxelgren, timmerman

Eva Stina Ingelman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-17

Lars Wiberg, timmerman

Marta Herlin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-11-21

Karl Sundberg, korpral

Anna Hedvig Kock

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-03

Peter Johansson Gottfried, smedgesäll

Helena Uhr, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-03

Peter Söderdal, korpral

Kristina Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-10

Jöns Peter Hoffman, timmerman

Kristina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-12

Måns Håkansson, timmerman

Helena Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-15

Johan Magnus Lindmark, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Anna Katarina Palm

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-15

Anders Malmgren, borgare, mäster

Anna Stina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1775-12-26

Nils Siöberg, marinier

Agneta Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-01-05

Bengt Karlsson, timmerman

Botil Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-01-14

Karl Fredrik Eriksson, timmerman

Ingrid Maria Nyström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-04

Nils Ruus, volontär

Karin Nilsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-11

Nils Skog, timmerman

Elin Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-13

Karl Daniel Auréen, notarie vid Kungliga Amts. collegio

Helena Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-14

Alexander Westerberg, arklimästare

Magdalena Farström

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-16

Peter Larsson, timmerman

Brita Kristina Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-16

Jakob Mattias Lund, timmerman

Anna Maria Bruse, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-16

Lorentz Sandberg, timmerman

Kristina Walberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-02-17

P. Smedberg, inv. timmerman

Marta Kristina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-03

Karl Fredrik Ek, volontär

Maria Söderström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-05

Johan Elias Schylander, bokhållare vid amt. sjö och milit. kontor

Kristina Maria Schantz, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-08

Karl Johan Ågren, timmerman

Anna Hedvig Kofoth, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-29

Erik Berg,

Katarina Staaf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-30

Nils Borg, volontär

Kristina Larsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-30

Peter Sandberg, marinier

Bengta Maria Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-03-31

Johannes Pents, repslagare

Benedikta Nilsdotter Lundblad, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-08

Johannes Björk, timmerman

Katarina Algulin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-08

Peter Siöberg, marin.

Ingrid Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-09

Johannes Moberg,

Anna Kristina Holgersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-12

Sven Henrik Lindgren, arklimästare

Johanna Ludovika Ljunggren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-12

Lars Trygger, underskeppare

Sofia Lovisa Wottberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-13

Anders Ahlgren, volontär

Kristina Sunesson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-14

Magnus Bohman, amiralitetsmusikanten

Elin Håkansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-14

Magnus Klockenfelt, högbåtsman

Sigrid Åkesdotter Törnqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-19

Johan Florents Auster, volontär

Annika Jansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-04-21

Karl Fredrik Holgersson,

Sofia Hedelin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-17

Johannes Widerberg, skräddargesäll

Kristina Hultberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-18

Johannes Nyman, volontär

Anna Brita Westerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-18

Olof Olofsson, volontär

Cecilia Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-21

Niklas Erlandsson,

Brita Maria Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-21

Vilhelm Julius Fontin, korpral

Anna Stina Söderberg

Karlskrona amt EIa:3


1776-05-24

Jakob Petersson, gesäll

Anna Kristina Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-06-01

Isak Bruse, korpral

Anna Greta Hagman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-06-02

Nils Westerberg, volontär

Brita Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-06-07

Nils Rydström, borgare

Anna Maria Örn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-06-23

Jonas Månsson, timmerman

Kristina Törnberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-05

Nils Siöberg, sjöman

Sara Elisabet Ahlrot, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-06

Jonas Glader,

Cecilia Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-07

Johan Lindberg, borgare

Kristina Fager, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-10

Johan J. Falckman, kofferdikarl

Anna Maria Flaggstock, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-14

Sven Berggren, timmerman

Katarina Marcker, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-07-28

Jonas Broström, vicekorpral

Katarina Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-08-02

Jöns Rungren,

Brita Katarina Lönberg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1776-08-23

Jöns Ebbe, byggmästare

Anna Katarina Kjellman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-08-23

Mårten Löfvenberg,

Kristina Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-09-20

Johan Magnus Fagerberg, guld- och silverarbetare

Anna Maria Sågström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-09-22

Karl Raab, amts. löjtnant

Anna Magdalena Brodd, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-09-27

Samuel Berg,

Maria Elisabet Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-04

Nils Johan Ekelund, extra lärstyrman

Anna Kristina Kraft, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-06

Staffan Svala, timmerman

Anna Elisabet Orre, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-09

Peter Petersson, vicekorpral

Kerstin Månsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-11

Johannes Moberg, marin.

Anna Katarina Löfgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-11

Johannes Skog, timmerman

Anna Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-11

Johan Stendal, volontär

Maria Skog, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-13

Emanuel Bohman, marin.

Cecilia Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-13

Erik Kåberg, volontär

Elin Berggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-13

Peter Petersson, timmerman

Katarina Sunesson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-13

Lorentz Täsk, volontär

Kristina Askelund

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-19

Erik Björnlund, volontär

Katarina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-25

Jonas Löngren, volontär

Katarina Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-27

Anders Danielsson, inv. timmerman

Ulrika Hökenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-10-27

Abraham Hedenius, överskeppare

Helena Lund f. Graaf, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-01

Nils Strömdal,

Ulrika Bartholts, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-08

Paul Andersson, timmerman

Anna Sofia Jonasdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-08

Anders Berg, stenhuggare

Elisabet Högstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-08

Magnus Isberg, kofferdibåtsman

Anna Ericsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-08

Erik Olofsson Lillja, kofferdibåtsman

Anna Elisabet Zakariasdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-09

Eskil Tvetberg, marin.

Ingeborg Gislesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-10

Magnus Lundgren,

Katarina Lustig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-10

Anders Ronnqvist, timmerman

Elin Henriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-12

Peter Löfström, styrman

Helena Katarina Fielt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-12

Peter Mayengren, vicekorpral

Rebecka Widergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-12

Sven Westerdal,

Benedikta Krockenhof, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-15

Jonas Lundgren, volontär

Helena Dahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-15

Peter Sandström, volontär

Ingrid Kristina Tollsten, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-17

Gustaf Rugge, volontär

Botilla Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-17

Johannes Runcrantz, timmerman

Maria Lustig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-11-24

Adolf Julius Wrangel, amts. löjtnant

Ingrid Maria Wassberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-01

Abraham Winsell, volontär

Anna Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-08

Sven Jonasson, timmerman

Johanna Kristina Winstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-13

Jonas Björk, överskeppare

Kristina Ericsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-18

Gabriel Johansson Löndberg, volontär

Ingeborg Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-27

Hans Rolef, underskeppare

Juliana Lindblad, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1776-12-29

Sven Sjöberg, vicekorpral

Cecilia Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-01-03

Karl Björk, underskeppare

Ingrid Rebecka Wittlock, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-01-04

Karl Berg, stenhuggare

Beata Kittolay, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-01-14

Johannes Fagerström, amiralitetsunderfältskär

Magdalena Örn

Karlskrona amt EIa:3


1777-01-19

Magnus Holmgren, volontär

Kristina Nordberg

Karlskrona amt EIa:3


1777-02-02

Johan Henrik Hallenhök, volontär

Maria Falck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-03-28

Peter Börjesson, båtsman

Elin Gumesdotter, kvinnfolk

Karlskrona amt EIa:3


1777-03-31

Jonas Gasparsson Saktmodig, båtsman

Rebecka Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-01

Gudmund Fagerlind, kofferdistyrman

Margareta Charlotta Kraft, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-04

Abraham Björk, kofferdikarl

Helena Stille, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-04

Mattias Georg, mäster

Susanna Fröberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-08

Jonas Sandstedt, gesäll

Maria Elisabet Röding, änka

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-11

Jonas Billman, båtsman

Anna Mörman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-11

Johan Holmberg, korpral

Anna Mörman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-13

Johan Magnus Falck, arklimästare

Elisabet Sofia Hellman, fru

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-18

Fredrik Sommar, kofferdikarl

Anna Katarina Holmqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-20

Karl Magnus Bockberg, brobyggare

Anna Katarina Runvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-04-26

Jonas Såbom, volontär

Ingrid Jansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-05-07

Elias Schuls, volontär

Sara Nordberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-05-11

Niklas Nydal, volontär

Regnild Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1777-05-16

Peter Stop, båtsman av Bohus kompani

Brita Stina Bohman

Karlskrona amt EIa:3


1777-05-19

Sven Samuelsson, timmerman

Helena Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-05-20

Lars Hult, tullförvaltare

Sofia Fischerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-06-01

Kristoffer Lindqvist, vicekorpral

Sigrid Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-06-07

Karl Magnus Petersson, stenhuggare

Anna Maria Wahlqvist

Karlskrona amt EIa:3


1777-06-29

Jöns Karlsson Söderdal, timmerman

Elin Bergström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1777-07-05

Peter Hagman,

Beata Sofia Tilling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-07-11

Mikael Henrik Strömberg, konduktör

Dorotea Ulrika Wallenstjerna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1777-07-20

Adam Karlsson Cederbom, kofferdikarl

Maria Sofia Gabrielsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-08-08

Jonas Petersson Sörberg, volontär

Maria Lindblad, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1777-08-15

Abraham Bergström, borgare

Anna Maria Anckar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-08-17

Peter Henrik Smiding, volontär

Maria Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-08-30

Peter Mörtin, kofferdikarl

Anna Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-09-13

Nils Lundberg, volontär

Kerstin Jönsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1777-09-16

David Mandorff, vice landsfiskal

Katarina Maria Ramunder

Karlskrona amt EIa:3


1777-09-21

Peter Bokelund, volontär

Kerstin Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-03

Sven Lindström,

Helena Katarina Orre, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-03

Jonas Malmberg, volontär

Katarina Persdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-04

Sven Rosengren, volontär

Sara Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-04

Jonas Wickelgren, volontär

Susanna Ruder, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-10

Anders Börjesson, timmerman

Kristina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-10

Johannes Elmgren, volontär

Elisabet Berggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-10

Jonas Nilsson, dräng

Magdalena Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-10

Johan Petersson, timmerman

Maria Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-12

Andreas Wahlstedt, varvstimmerman

Maria Sedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-12

Jonas Åberg, stadstimmerman, borgare

Anna Kristina Hassel, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-14

Anders Petersson, glasmästare

Brita Elisabet Djurman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-17

Nils Ekeberg, volontär

Johanna Wahlqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-19

Nils Kraft, konstapel

Fredrika Sabina Wahlqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-24

Karl Löfverström, trumslagare

Kristina Lundin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-25

Lars Blomma, murkarl

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-26

Henrik Hesselberg, rotebåtsman av Södra Roslags 2:a kompani

Cecilia Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-10-31

Måns Ramberg, volontär

Katarina Wahlqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-04

Olof Fagerberg, volontär

Maria Elg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-04

Magnus Holmqvist,

Margaretha Kristina Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-07

Anders Westin, timmerman

Ingrid Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-21

Fredrik Osvaldt, underfältskär vid kung. amiralitetet.

Ulrika Åckerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-23

Axel Mag. Nettelblad, kofferdikarl

Kristina Maria Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-23

Peter Orre, korpral

Anna Katarina Ström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-11-25

Johan Niklas Wilsting, skräddarmästare

Cecilia Runblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-05

Anders Zakariasson, kronobrännare

Brita Cecilia Hörberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-12

Hans Knippe, volontär

Maria Netterman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-19

Johan Vilhelm Eklund, kammarskrivare

Margaretha Krist. Anckarfeldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-26

Tomas Widerström,

Anna Helena Annerus, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-27

Måns Lerberg, kofferdikarl

Elin Gumesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-28

Nils Lagström, timmerman

Elisabet Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-30

Hans Svensson, timmerman

Maria Stenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1777-12-31

Johan Åberg, amiralitetspastor

Ulrika Dorotea Lindgren f. Lilljenanckar, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-01-04

Samuel Holmgren, stenhuggare

Maria Elisabet Syring, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-01-04

Peter Kullman, volontär

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-02-07

Anders Hammar, volontär

Botilla Zakariasdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1778-02-14

Josef Holmström, volontär

Ingeborg Asp, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-02-14

Sven Klint, volontär

Anna Sofia Linnerot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-02-17

Paul Kielman, vicekorpral

Ulrika Lovisa Cornelius, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-02-20

Lorentz Sandberg, vicekorpral

Helena Nöblin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-03-22

Lukas Svensson, borgare, läkare

Kristina Segerholm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-03

Olof Törngren, volontär

Kristina Maria Brinck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-04

Erik Petersson Friberg, volontär

Maria Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-05

Johan Enberg, kofferdibåtsman

Maria Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-05

Daniel Malmberg, underskeppare

Katarina Dange, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-10

Karl Backström, kofferdikarl

Dorotea Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-10

Lars Berg, volontär

Petronella Dahlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-10

Niklas Lindberg, musikant

Anna Greta Mårtensson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-14

Anders Kreysson Winberg, kofferdikarl

Elisabet Schröder, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-20

Johan Ernst Salomon, fältskär

Kristina Beata Rääf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-04-24

Karl Fredrik Terris, kofferdikarl

Marta Kjellberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-05-01

Jöns Olin, bordsbetjänt

Ingelöf Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-05-03

Karl Sandström, stadstimmerman

Sara Maria Lerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-05-11

Daniel Fredrik Söderman, volontär

Anna Maria Axelsdotter Clarin

Karlskrona amt EIa:3


1778-05-16

Henrik Falckman, volontär

Marta Gudmundsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1778-05-17

Peter Ström, inv. timmerman

Brita Stenfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-06-05

Fredrik Silber, juvelerare

Anna Regina Berg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1778-06-21

Peter Johan Wiréen, volontär

Gretha Sofia Beckman

Karlskrona amt EIa:3


1778-07-17

Peter Julius Nyman, kofferdikarl

Eva Elisabet Wahlrot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-07-19

Peter Andreas Blom,

Ingeborg Pyhl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-07-28

Peter Larsson, volontär

Anna Greta Henriksdotter

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-01

Reinhold Eriksson Roos, volontär

Anna Greta Laurin

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-09

Gume Berggren, kofferdikarl

Brita Katarina Wiman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-21

Ingemar Månsson, timmerman

Kajsa Greta Svan, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-22

Peter Andersson, arbetsdräng

Ingrid Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-24

Anders Johan Lund, kantor vid Kristianopels församling

Anna Elisabet Strehlenert, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-28

Samuel Fagerberg, volontär

Ingrid Lundman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-08-29

Peter Gunnarsson Nordström, volontär

Agneta Långberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-09-01

Nils Espling, konditor

Maria Rörström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-09-04

Fredrik Bokelund, kofferdikarl

Sofia Annerus, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-09-04

Karl Fredrik Desman, volontär

Ingrid Gretha Siöman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1778-09-04

Olof Ströby,

Ingrid Maria Ericsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-09-26

Anders Lundgren, volontär

Johanna Henriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-09

Jonas Ahlberg, volontär

Susanna Engren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-09

Nils Johansson, timmerman

Anna Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-11

Nils Andersson, timmerman

Kristina Malmstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-13

Karl Schiultz, kofferdikarl

Kristina Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-16

Abraham Nottberg,

Hedvig Eleonora Nottberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-17

Lars Granström, volontär

Sigrid Håkansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-18

Anders Söderlund, högbåtsman

Anna Greta Holmström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-23

Niklas Lindgren,

Kristina Fagerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-23

Jöns Andreas Törner, stenhuggare

Charlotta Kristina Törner, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-24

Sven Dahlberg, korpral

Anna Lovisa Bartholds, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-30

Karl Gustaf Cederfelt, kapten vid Kungliga sjöartilleriet

Lovisa Dahlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-10-31

Johan Lindgren,

Kristina Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-01

Jöns Malmberg, gesäll

Helena Fehr, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-01

Johannes Siöström,

Elisabet Florentina Strömsten, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-03

Fredrik Fehr, underskeppare

Ingrid Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-06

Olof Söderdal, gesäll

Anna Dorotea Hagerstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-07

Sven Söderberg, volontär

Anna Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-13

Mattias Bogren, timmerman

Anna Maria Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-14

Anders Wahlström, volontär

Ingrid Holjersdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-17

Karl Ehrenberg, kronobrännare i Karlshamn

Anna Elisabet Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-20

Magnus Håkansson, gesäll

Sara Maria Hiellman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-11-27

Benjamin Rauman, amiralitetskapten

Schaey, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-02

Fredrik Hökenberg, inspektör

Lovisa Kock, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-11

Gume Almgren, timmerman

Helena Sofia Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-19

Anders Olofsson Höyer, båtsman

Botilla Mårtensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-19

Hans Wahlberg, volontär

Ingeborg Kristiansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-27

Gabriel Gustaf Holmberg, arklimästare vid Kungliga sjöartill.

Anna Juliana Ramunder, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-27

Peter Håkansson Bohman, kofferdikarl

Ingrid Gretha Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-27

Johan Ströby, blockmakargesäll

Maria Kristina Siögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1778-12-30

Petrus Lindemark, informator vid Kungliga Amts. skola

Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-01-08

Johan Gustaf Meuller, arklimästare

Hedvig Lovisa Hagström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-01-19

Samuel Mattias Westerberg, skomakarmästare

Anna Helena Westerberg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1779-01-30

Olof Norberg, volontär

Elisabet Abrahamsdotter, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1779-01-31

Johan Fredrik Lotsman, kofferdiskeppare

Brita Stina Askelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-02-02

Jonas Löngren, volontär

Anna Maria Hartvyk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-02-06

Karl Lekatt, volontär

Marta Kristina Cleman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-02-06

Isak Nyström, volontär

Anna Maria Michailsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-02-07

Zakarias Högstedt, volontär

Ingrid Maria Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-03

Peter Zillberg, volontär

Anna Katarina Högman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-14

Peter Andersson Holm, kofferdikarl

Elin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-21

Nils Wikegren, volontär

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-25

Hans Kristian Ekebom, volontär

Helena Kristina Lustig

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-26

Lars Runqvist, visitör

Katarina Elisabet Berg

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-30

Gume Norberg, korpral

Anna Katarina Norman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-03-31

Wilhjelm Hasselfelt,

Kristina Katarina Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-05

Anders Berg,

Ingeborg Blomberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-05

Anders Norberg, volontär

Kristina Falck

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-05

Karl Johan Schröder, kofferdikarl

Anna Elisabet Brusell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-09

Anders Heming Holmberg, konstapel

Ulrika Beata Hielm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-16

Johan Winberg, timmerman

Ingrid Kristina Söderström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-04-18

Sven Haurelius,

Kerstin Pehsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-01

Magnus Uhrlin, volontär

Elsa Lisa Friberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-04

Erik Siögren, timmerman

Una Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-14

Hans Fredrik Ahlström,

Elin Coréen

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-19

Magnus Dufstedt, volontär

Katarina Rahm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-19

Jon Grönskog, båtsman av Smålands kompani

Bengta Persdotter Almodig

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-21

Anders Kjempe, volontär

Stina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-21

Erik Renqvist, timmerman

Kristina Maria Granbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-26

Johannes Djurstedt, volontär

Lucia Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1779-05-26

Peter Wikström, arklimästare

Annika Enebom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-06-11

Mattias Holmberg,

Helena Kristina Åckerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-06-15

Karl Gustaf Wessman, konstapel

Beata Katarina Haggberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-06-20

Benjamin Elgklo, inspektör vid kronostallet

Maria Dorotea Hallin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-07-04

Jöns Ebbe,

Sofia Maria Bergstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-07-13

Johan Jeansson, borgare

Gustava Katarina Lemvyk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-07-18

Peter Winström, kofferdikarl

Brita Katarina Törnvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-07-23

Anders Magnus Boberg, borgare

Maria Torssell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-07-30

Peter Berg, timmerman

Kristina Katarina Giselsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-08-13

Bengt Fendric, inv. timmerman

Brita Dahlberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1779-08-15

Erik Stickling, soldat av nerike och wermlands reg.

Karin Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1779-08-15

Jakob Svedberg,

Elsa Kristina Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-01

Daniel Persson, timmerman, änkling

Elisabet Österman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-01

Peter Stiernberg, tunnbindarmästare

Kristina Wedberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-02

Peter Andreas Nilsson, smedgesäll

Nora Kristina Goder, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-06

Jonas Rosengren, timmerman

Kristina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-08

Johan Kristian Braune, amiralitetsmurarmästare

Anna Katarina Nåttberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-08

David Rundqvist, smed

Anna Maria Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-08

Jonas Sedergren, kofferdikarl

Ingrid Maria Ahlin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-09

Peter Djurstedt, stenhuggare

Anna Maria Westin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-12

Isak Lindell, borgare

Katarina Hellberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-15

Per Kristoffersson, kofferdikarl

Anna Botilla Löfblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-15

Peter Törnqvist, timmerman, änkling

Anna Katarina Fiskare, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-22

Peter Magnus Mård, timmerman

Kristina Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-24

Sven Lundgren, trumslagare

Sara Maria Klockenfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-29

Anders Andersson Ekström, extra arklimästare

Anna Maria Sandborg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-29

Johan Lieberath Kjellberg, notarie

Anna Katarina Wadman, madamoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1779-10-31

Lunne Jönsson, timmerman

Maria Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-05

Lars Almgren, volontär

Elin Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-05

Hans Peter Löfvenberg, timmerman

Ingrid Margareta Matsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-12

Magnus Nordgren, timmerman

Kristina Malmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-13

Johan Friberg, volontär

Botilla Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-20

Nils Ramberg, timmerman

Ulrika Flodin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-20

Sven Westergren, volontär

Kristina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-21

Abraham Olofsson, timmerman

Maria Dresfenlod, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-26

Johan Köhler, timmerman

Katarina Svensdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-30

Jonas Lundgren, högbåtsman

Charlotta Amalia Horn, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1779-11-30

Olaus Rundqvist, timmerman

Hedvig Persson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-12-03

Johannes Klint, mästare vid nya dockan

Rebecka Lucia Elfberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-12-10

Karl Fredrik Ek, volontär

Kristina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-12-11

Sven Ågren, volontär

Lena Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1779-12-14

Karl Niklas Reséen,

Engela Kristina Löfström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1779-12-18

Jonas Rundblad, volontär

Katarina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-01-15

Olof Siöberg, timmerman

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-01-19

Johan Skentsberg, extra högbåtsman

Kristina Gladman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-01-21

Karl Fredrik Terris, extra högbåtsman

Anna Maria Falck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-01-22

Peter Bergman, volontär

Annika Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-01-25

Anders Björk, timmerman

Maria Westerblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-02-06

Erik Peter Darelius, kofferdikarl

Anna Lisa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-02-12

Johan Uhrberg, volontär

Signe Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-02-19

Peter Frisk, volontär

Sara Jönsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1780-02-26

Jakob Lindqvist, byggare

Anna Maria Hasselgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-03-01

Anders Fisk, båtsman av Södra Roslags 2:a kompani

Helena Åman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-03-19

Nils Österman, volontär

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-03-25

Måns Söderberg, volontär

Katarina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-03-28

Paul Nilsson Wahrgren, volontär

Bengta Thorsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-03-31

Olof Lillja, kofferdikarl

Helena Lindberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-01

Jöns Brunqvist, volontär

Sigrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-01

Johan Westerberg, volontär

Katarina Hultman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-02

Karl Lindman, korpral

Katarina Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-04

Johan David Otto, volontär

Brita Kristina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-07

Jakob Schenvall, kofferdikarl

Katarina Wetterberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-09

Anders Bergstedt, understyrman

Kristina Skarin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-14

Nils Svensson, timmerman

Lovisa Krus, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-04-28

Håkan Nilsson Bolin, timmerman

Margaretha Edberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-05-10

Anders Arvidsson Karlstedt, volontär

Elisabet Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1780-05-13

Nils Nilsson Bohman, volontär

Sigrid Maria Lustig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-05-19

Karl Ertman Björkman, vicekorpral

Maria Elisabet Gonlack, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-05-30

Peter Olaus Willberg, lärstyrman

Maria Elisabet Siögren

Karlskrona amt EIa:3


1780-05-31

Johan Abraham Lundqvist, kammarskrivare

Maria Elisabet Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-06-02

Olof Linnertsson, varvssmed

Kristina Paulsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-06-07

Johannes Nyman, volontär

Bengta Maria Björkelund, kvinnoperson

Karlskrona amt EIa:3


1780-07-02

Johan Battels, korpral

Anna Greta Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-07-16

Peter Linberg, vicekorpral

Ulrika Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-07-28

Mattias Söderström, korpral

Lisa Katarina Widergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-08-11

Peter Appelgren, kammar tjänare

Anna Magdalena Wasserman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-08-23

Adolf Svanberg, avskedad konstapel

Maria Jacobsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-09-05

Lars Karlsson Siöberg, kofferdikarl

Brita Katarina Broman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-09-05

Sven Henrik Svedberg, extra högbåtsman

Katarina Elisabet Schenström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-09-07

Peter Röding, extra underskeppare

Elisabet Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-09-30

Andreas Lindberg, timmerman

Kristina Rudolphsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-06

Fredrik Berggren, stenhuggare

Anna Charlotta Retz, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-06

Adolf Hellman, amiralitetskapten

Anna Elisabet Krook f. Lund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-07

Erik Wessman, timmerman

Maria Helena Wahlman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-08

Olof Karlsson, klockmakargesäll

Helena Modin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-10

Isak Ekström,

Sara Katarina Ek, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-12

Karl Henrik Hestesko, lärstyrman

Helena Sofia Österberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Peter Danielsson,

Kristina Ljungman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Johan Fischerström, amiralitetskapten

Fredrika Amalia Tornqvist, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Lars Hansson, timmerman

Kerstin Ingemarsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Peter Andreas Oxelgren, timmerman

Kristina Bergström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Daniel Siögren, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-13

Peter Wandahl, timmerman

Anna Elisabet Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-21

Jonas Nilsson Wahlgren, timmerman

Brita Malm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-22

Johan Breman, timmerman

Anna Katarina Hamarin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-24

Daniel Löfgren, smedgesäll

Maria Elisabet Sedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-27

Tomas Fust, överstelöjtnant, riddare

Helena Sofia Åberg, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1780-10-29

Johan Trygger, skeppare

Maria Fagerhult, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-11-03

Peter Lundgren,

Sofia Cathar. Calissondorf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-11-05

Daniel Johansson, timmerman

Brita Kristina Blomgren

Karlskrona amt EIa:3


1780-11-10

Nils Berggren, kofferdikarl

Brita Kristina Algulin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-11-11

Nils Urberg, stenhuggare

Cecilia Palm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1780-11-18

Johan Zetterberg, volontär

Cecilia Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-01

Johannes Frick, timmerman

Ingrid Maria Beckman

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-01

Andreas Levenhagen, kontrollör

Elsa Maria Bock, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-03

Olaus Kiellman, arklimästare

Hedvig Ulrika Westbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-10

Erik Wallander, timmerman

Helena Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-12

Tobias Mårtenson,

Lovisa Ulrika Bruse, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-22

Fredrik Lind, högbåtsman

Ingrid Maria Cardel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-23

Magnus Linström, stadstimmerman

Anna Kristina Svensson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-26

Sven Petersson Granbeck, kofferdikarl

Anna Katarina Cronlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-26

Peter Sillberg, volontär

Kristina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1780-12-31

Anders Alfstedt, kofferdikarl

Elsa Elisabet Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-01

Jakob Karlberg, volontär

Maria Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-07

Gustaf Anckarman, volontär

Maria Kristina Regardt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-12

Jakob Albrecht Flintberg, notarie vid Kungliga kommers koll.

Elisabet Maria Asping, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-13

Gume Nilsson Löfberg, volontär

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-17

Sven Palm, extra underskeppare

Ulrika Billing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-19

Olof Jerling, arklimästare

Maria Billing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-26

Anders Johansson Friberg, kofferdikarl

Nilla Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-01-30

Gustaf Snoilsky, kapten vid Kungliga kronobergs reg., greve

Johanna Sofia Psilanderschiöld, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-02

Karl Eneroth, volontär

Katarina Persdotter Kjellström

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-02

Sven Magnus Fagerström, volontär

Anna Kristina Bohman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-02

Jöns Glasberg, korpral

Cecilia Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-03

Börje Eriksson, timmerman

Kerstin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-03

Hans Persson, timmerman

Marta Elisabet Johansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1781-02-17

Sven Sange, volontär

Anna Kristina Askelund

Karlskrona amt EIa:3


1781-03-02

Magnus Friberg, volontär

Helena Lundgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-03-03

Karl Hoberg, volontär

Anna Kristina Iderqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-03-24

Nils Berggren, volontär

Anna Katarina Dahlberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-03-31

Peter Holgersson Netterberg, volontär

Hedvig Frimodig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-06

Johan Algerstedt, kofferdikarl

Ingrid Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-07

Lars Östergren, kofferdikarl

Annika Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-08

Adolf Fredrik Beckman, understyrman

Lovisa Ulrika Hellström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-08

Niklas Lillja, kofferdikarl

Brita Kristina Skytt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-08

Sven Svensson, timmerman

Helena Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-10

Lorentz Backman, volontär

Maria Justina Kohler, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-13

Nils Eriksson, barbåtskarl

Maria Persdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-14

Per Johansson, timmerman

Margareta Åberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-15

Johan Hiellman, volontär

Signet Nilsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-25

Peter Söderlund, volontär

Kristina Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-27

? ?, ?

? ?, ?

Karlskrona amt EIa:3


1781-04-28

Anders Norberg, timmerman

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-02

Jonas Lindström, volontär

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-06

Niklas Wisselgren, volontär

Marta Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-12

Peter Blomberg, volontär

Cecilia Diedricsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-12

Olof Peter Lindberg, volontär

Helena Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-12

Sven Ringberg, volontär

Kristina Frifelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-13

Sven Nilsson Åckerblom, volontär

Anna Katarina Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-18

Nils Lilljegren, kofferdikarl

Helena Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-20

Lars Nilsson Ahlqvist, volontär

Kristina Maria Åberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-27

Johan Malmgren, kofferdikarl

Maria Persdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-30

Henrik Dahlqvist, volontär

Anna Dorotea Svenske, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-05-30

Nils Peter Front, korpral

Katarina Håkansdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-06-09

Johan Fredrik Björk, båtsman

Margareta Botilla Sederberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1781-07-08

Daniel Qvistberg, volontär

Elin Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-07-24

Peter Jonasson Lindal, kofferdimatros

Brita Kristina Österman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-07-27

Herman Grevesmühlen, fänrik vid Kungliga Amiralitetet

Helena Katarina Kähler, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-07-27

Nils Svensson, timmerman

Cecilia Malmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-08-04

Sven Månsson Friström, kofferditimmerman

Elin Bondesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-08-17

Andras Kälde, murargesäll

Ulrika Kristina Kämpe, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-09-07

Peter Petersson, borgare

Sofia Lovisa Aulin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-09-08

Peter Petersson, vicekorpral

Margareta Elisabet Bondarfve, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-05

Jonas Ramberg, Kunglig flaggstyrman

Sara Katarina Bergius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-06

Ola Andersson, timmerman

Marta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-06

Nils Larsson Wikström, timmerman

Helena Bröms, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-06

Peter Månsson Ternström, timmerman

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-07

Johan Peter Sörberg, repslagargesäll

Maria Galander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-09

Johan Månsson,

Anna Maria Lönqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-12

Magnus Lindgren, korpral

Marta Gummesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-12

Peter Lindstedt, timmerman

Cecilia Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-13

Anders Johansson, stenhuggare

Ingrid Sofia Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-14

Lorentz Lindqvist, timmerman

Margareta Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-16

Peter Sandberg, timmerman

Karin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-20

Måns Brunberg, volontär

Elin Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-24

Hans Persson Nyman, trumslagare

Elisabet Hultström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-28

Olof Andersson Kjellberg, timmerman

Ingrid Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-10-28

Jonas Lundberg, volontär

Anna Greta Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-03

Nils Danielsson, timmerman

Marta Helena Cronberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-03

Olof Jonsson Marck, båtsman

Elin Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-03

Gume Rundberg, kofferdikarl

Margareta Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-03

Holger Siöholm, kofferdikarl

Maria Persadotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-04

Nils Beckström, inv. timmerman

Brita Katarina Lindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-04

Nils Lilljegren, kofferdikarl

Helena Gimström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-09

Peter Eriksson Holm, timmerman

Brita Katarina Gröning, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-10

Olof Granadman, volontär

Elin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-10

Olof Persson, timmerman

Magdalena Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-11

Jonas Tofvenberg, volontär

Kajsa Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-14

Johannes Wagenberg, volontär

Brita Karlqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-16

Jöns Peter Lundqvist, kofferdikarl

Johanna Katarina Bedman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-11-30

Johan Lindström, kompaniskrivare

Brita Helena Lagström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-01

Per Mårlund, avskedade marin.

Anna Katarina Orre, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-01

Sven Samuelsson Sandström, volontär

Anna Katarina Sandvall

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-01

Anders Trygg, volontär

Botilla Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-04

Olof Enebuske, underskeppare

Anna Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-04

Håkan Rosenlund, extra högbåtsman

Maria Kristina Törnqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-15

Per Nilsson, timmerman

Anna Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-18

Magnus Kocklund, understyrman

Anna Kristina Bokelund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-28

Nikolaus Brask, adjutant, kompaniskrivare

Anna Sofia Törnebom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-28

Sven Siöström, gördelmästare uti eksjö

Anna Katarina Hielm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-29

Peter Anders Berg, timmerman

Kajsa Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1781-12-30

Peter Efvers, extra högbåtsman

Anna Maria Kihlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-01

Johan Jakob Rundvall, volontär

Ulrika Lovisa Bocko, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-04

Johannes Ekegren, trumslagare

Anna Greta Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-05

Johan Stenberg, volontär

Marta Gran, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-06

Sven Lindahl, volontär

Bengta Pihlström, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-11

Karl Vilhelm Dubordieu, amiralitetskapten

Cecilia Katarina Möller, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-12

Sven Fagerholm, volontär

Anna Håkansdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-13

Peter Berg, kofferdikarl

Maria Kjällman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-15

Fredrik Nyman, högbåtsman

Anna Katarina Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-18

Karl Asping, inspektör

Margareta Magdalena Schylander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-18

Fredrik Bergman, kofferdikarl

Ingrid Kristina Håkansson, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-18

Karl Peter Åström, volontär

Dorotea Elisabet Rolander, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-25

Nils Möllerberg,

Botilla Katarina Rahm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-01-25

Jonas Tornberg, underskeppare

Kristina Cecilia Peterström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-02-12

Karl Gustaf Grubbusch, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Anna Kristina Flintsberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-02-16

Magnus Ahlstedt, volontär

Annika Östergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-03-23

Johan Hellgren, korpral

Anna Sofia Broman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-03-23

Johan Neüendorf, underskeppare, byggmästare

Maria Elisabet Höyer, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-03-28

Anders Rybeck, volontär

Maria Wikström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-05

Lars Andersson Wahlbom, kofferditimmerman

Sara Lisa Cedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-05

Peter Månsson, kofferditimmerman

Botilla Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-06

Lars Lund, volontär

Katarina Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-07

Måns Nordström, timmerman

Helena Horg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-09

Niklas Bergman,

Anna Botilla Jönsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-12

Sven Andersson, timmerman

Ingeborg Bondesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-12

Peter Löngren, timmerman

Lisa Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-12

Jonas Åckerberg, korpral

Katarina Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-14

Sven Gisesson, timmerman

Katarina Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-19

Peter Bergelin, kofferdikarl

Clara Elisabet Bruse, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-04-21

Johan Lindholm,

Anna Katarina Wahlman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-05

Erik Boström, hattmakarmästare från vimmerby

Ingrid Olofsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-09

Adolf Fredrik Frick, timmerman

Brita Katarina Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-10

Jonas Jonasson, stadstimmerman

Margareta Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-11

Åke Wannberg, brobyggare

Anna Kristina Strömberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-15

Daniel Torsslund, kofferdikarl

Anna Lovisa Österberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-17

Peter Jonasson Norström, stadstimmerman

Brita Kristina Holmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-05-21

Nils Persson Bolander, timmerman

Anna Kristina Pihlqvist

Karlskrona amt EIa:3


1782-06-11

Kristian Sundberg, underskeppare

Helena Karlsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-06-25

Johan Peter Cofrie, studiosus chirurgio

Katarina Margareta Cedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-07-06

Anders Christvall, volontär

Katarina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-07-06

Sven Lustig, volontär

Katarina Gumesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-07-30

Kristian Moberg, amiralitetskapten

Hedvig Sofia Bergen, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-08-03

Jonas Elmegren, timmerman

Sara Elisabet Widing, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-08-24

Johan Askelund, kofferdikarl, extra högbåtsman

Ingrid Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-08-30

Simon Lindberg, kofferdimatros

Lovisa Golback, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-09-24

Jonas Gume Ahlbom, volontär

Elisabet Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-09-29

Olof Persson Norberg, stadstimmerman

Elisabet Haggegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-01

Gustaf Fredrik Siöström, lybordsskeppare

Maria Fagerhult, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-05

Joakim Lind, båtsman av Södra Roslags 1:a kompani

Kristina Lillja, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-06

Johan Fredrik Fisk, timmerman

Katarina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-12

Klas Persson Boye, timmerman

Elisabet Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-12

Nils Östberg, murarmästare

Katarina Ulrika Ridderborg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-13

Niklas Lundström, smedgesäll

Ingrid Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-13

Karl Peter Lödström,

Brita Kristina Hiellman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-13

Olof Olofsson Siögren, timmerman

Katarina Svensdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-19

Jöns Gumesson, timmerman

Bengta Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-20

Per Jakobsson Mört, båtsman

Kerstin Olofsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-25

Hans Hansson Österlund, timmerman

Anna Stina Olofsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-26

Magnus Frisk, trumslagare

Marta Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-26

Håkan Granlund, timmerman

Fredrika Elisabet Svanberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-26

Nils Grönqvist, korpral

Lovisa Tillman

Karlskrona amt EIa:3


1782-10-29

Johan Friman, murargesäll

Katarina Kälde, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-01

Jonas Petersson Wahlgren, timmerman

Valborg Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-05

Anders Rundblad, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Katarina Maria Gran, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-08

Jakob Ågren, stenhuggare

Kristina Hallberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-09

David Björkman, volontär

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-09

Samuel Fagerberg, volontär

Kerstin Fredriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-09

Peter Johansson, timmerman

Anna Helena Bockou, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-13

Jonas Nilsson, timmerman

Sigrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-15

Magnus Berggren, gördelmakarmästare

Ingrid Katarina Hemrich, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-15

Magnus Stråle, stenhuggare

Anna Kristina Unnaus, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-16

Anders Moberg, volontär

Ingrid Kristina Almgren, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-16

Jakob Westerberg, timmerman

Sofia Lovisa Landsberg

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-17

Johannes Pellone, timmerman

Brita Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-17

Lars Westerlund, volontär

Ingrid Cecilia Olofsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-22

Erik Jeansson, varvssmedmästare

Helena Nordberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-22

Abraham Westerberg, volontär

Brita Helena Wretell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-24

Johan Stålberg, kofferdikarl

Kristina Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-24

Sven Torngren, timmerman

Elin Almgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-11-30

Isak Ljungberg, kofferditimmerman

Helena Sundberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-01

Peter Andreas Berg,

Ingrid Lena Stenvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-01

Hans Jonsson Lilljegren, timmerman

Kristina Bondesdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-01

Olof Lund, volontär

Kristina Östberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-06

Daniel Hager, stenhuggare

Marta Elisabet Flinck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-06

Johan Abraham Sahlstedt, amiralitetskapten, riddare

Barbara Eleonora Gahn, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-06

Olof Stadig,

Maria Malm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-10

Sven Kiöhlström, kofferdikarl

Gertrud Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-13

Nils Ström, överstyrman

Elisabet Lång, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-14

Nils Wahlberg, kofferdibåtsman

Ingrid Maria Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-15

Nils Lindman, volontär

Katarina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-20

Anders Lorentz Lindblom, arklimästare

Magdalena Kristina Berling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-22

Peter Jungstedt, smedgesäll

Maria Åhman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-26

Niklas Månsson, timmerman

Gunilla Maria Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-28

Jon Danielsson, timmerman

Lena Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1782-12-29

Andreas Lax, smedgesäll

Ingrid Maria Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-01-14

Niklas Holmström, kofferdikarl

Kristina Rundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-01-17

Peter Olofsson Skog, timmerbåtsman

Brita Sofia Lund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-01-18

Mattias Holmström, smedgesäll

Maria Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-01-31

Peter Petersson Humbla, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Cecilia Olander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-02-01

Hierton Löfgren, volontär

Karin Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-02-18

Peter Henrik Wulff, kofferdikapten från Kalmar

Rebecka Kristina Dühées, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-02-23

Jonas Lundgren, underskeppare

Anna Kristina Bergh, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-02-23

Andreas Östergren, traktör

Brita Lärcka, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-01

Johan Berggren, kofferdikarl

Maria Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-02

Johan Wessberg, skomakargesäll

Elisabet Kristoffersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-14

Mattias Rundqvist, kofferdikarl

Kerstin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-21

Peter Magnus Sohlberg,

Brita Katarina Modig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-25

Anders Ungersven, volontär

Sigrid Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-29

Anders Svensson, timmerman

Ingeborg Elmstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-29

Anders Söderqvist,

Ingrid Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-03-30

Sven Orre, volontär

Elisabet Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-05

Peter Jonasson Lilljegren, timmerman

Karin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-05

Peter Moringstam, båtsman

Elisabet Kihlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-08

Lars Bokelund, timmerman

Marta Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-08

Peter Mård, timmerman

Anna Kristina Sedergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-13

Olof Granström, volontär

Maria Rahm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-15

Peter Berggren,

Brita Kristina Söderlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-18

Jöns Nilsson Lindström,

Katarina Humble, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-21

Peter Lindgren, timmerman

Kristina Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-21

Sante Johan Santesson, prost, kyrkoherde i Hjortsberga

Anna Dorotea Rees f. Arrhenius, kaptenska, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-21

Karl Magnus Skjerforss, högbåtsman

Elisabet Westerblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-21

Karl Svensson, borgare, skeppstimrare

Brita Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-21

Peter Yggersson, brännare

Kristina Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-22

Anders Andersson Hagelund, timmerman

Katarina Maria Witlock, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-26

Hans Frimodig, timmerman

Ingrid Cardél, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-04-27

Johannes Lindberg, smedgesäll

Marta Maria Drysander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-02

Lars Landberg,

Ingrid Elisabet Cornelius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-03

Håkan Bengtsson Lindqvist, båtsman av Hallands norra kompani

Brita Lisa Grönblom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-04

Johannes Nyman, högbåtsman

Anna Beata Agge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-09

Karl Fredrik Bergström, timmerman

Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-09

Magnus Björkman, smedmästare

Kristina Botilla Wettersten, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-09

Peter Linerus, rådstugu vaktmästare

Elsa Katarina Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-13

Johannes Ringhem, fänrik vid Kungliga Amiralitetet

Sofia Sjöbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-16

Johannes Lind, timmerman

Kristina Öberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-05-17

Sven Olsson Hvitlock, båtsman av Blekinge 1:a kompani

Maria Sonesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-06-13

Sigfrid Sandström, amiralitetsconsistor

Kristina Katarina Lind, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-06-15

Zakarias Ekedahl, tjänstedräng

Brita Siöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-06-15

Daniel Lund, timmerman

Brita Ljungqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-06-27

Nils Gumesson, timmerman

Katarina Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-06-29

Måns Petersson, stadstimmerman

Elsa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-04

Jöns Sundberg, timmerman

Elsa Maria Béhn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-11

Anders Grevesmühl, bokhållare

Eleonora Beata Siöstierna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-12

Peter Holmberg, volontär

Katarina Jonasdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-12

Olof Persson Tång, båtsman av Bohus 1:a kompani

Kristina Maria Darelius

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-13

Jonas Blomberg, volontär

Sofia Lovisa Malmö

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-16

Johan Peter Svart, överstyrman

Dorotea Ulrika Wallenstierna, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-18

Nils Olsson Espelund, timmerman

Cecilia Malmberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-19

Ored Jönsson, timmerman

Botilla Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-19

Johannes Tigerström, volontär

Stina Persdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-25

Johannes Grefve, kofferdikarl

Anna Elisabet Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-07-25

Salomon Siöblom, byggmästare vid Kungliga Amiral. skeppsvarv.

Gustava Johanna Mittler, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1783-08-10

Sune Persson, timmerman

Bengta Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-08-31

Jonas Björkedahl, blockmakargesäll

Ingeborg Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-06

Erik Råberg, volontär

Katarina Holmgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-13

Jonas Elsberg, volontär

Katarina Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-13

Mikael Ström, båtsman

Brita Katarina Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-26

Sven Dahlström, avskedad volontär

Maria Alsundt, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-28

Sven Petersson Söderberg, volontär

Kajsa Töfvenberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-09-30

Jean Siöström, kofferdibåtsman

Ingrid Elisabet Lindell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-03

Johan Johansson Gers, avskedad båtsman

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-03

Nils Olsson, timmerman

Katarina Bondesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-03

Johannes Rotman, volontär

Katarina Cecilia Öhman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-05

Johannes Hane, timmerman

Susanna Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-05

Lars Widman, borgare

Lisa Pihlqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-07

Erik Nyström, kofferdikarl

Anna Maria Stenström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-10

Gume Andersson Friström, smedgesäll

Maria Henriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-10

Hemming Jonasson Åman, volontär

Helena Karlsdotter Bogren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-10

Mattias Nilsson Engström, artilleritimmerman

Ingelöf Amundsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-10

Jonas Rundqvist, timmerman

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-10

Anders Tornqvist, timmerman

Gunilla Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-11

Peter Andreas Bohman, volontär

Johanna Uppman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-12

Magnus Askerot, korpral

Katarina Uppman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-12

Sven Björk, kronobåtsman

Gunilla Jonsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-12

Peter Hagström, vicekorpral

Anna Katarina Klockenfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-12

Karl Magnusson, timmerman

Elin Busk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-12

Johan Widerström, volontär

Botilla Katarina Malmsten, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-17

Fredrik Holst, volontär

Elsa Greta Törnell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-18

Johannes Nilsson Kiellström, timmerman

Marta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-19

Jonas Kiällbom, timmerman

Ingrid Mathisdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-19

Johan Lundberg, smedgesäll

Ingeborg Torstensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-19

Olaus Lundstedt,

Anna Maria Tenggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-20

Karl Kristian Ek, fänrik vid Kungliga Amiralitetet

Anna Kristina Hierta, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-20

Peter Håkansson, landskanslimästare

Kristina Drylander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-26

Peter Börjesson Fagerblom, timmerman

Kristina Axelsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-26

Niklas Jonsson, avskedad timmerman

Sara Glader, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-10-26

Karl Persson, timmerman

Gertrud Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-01

Måns Olsson, timmerman

Gertrud Åkesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-02

Johan Peter Wahlström, timmerman

Cecilia Torssell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-08

Abraham Månsson, borgare, barbåtskarl

Botilla Söderdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-08

Johan Svensson Sedergren, timmerman

Beata Ericsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-09

Isak Månsson Björkman, timmerman

Stina Danielsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-15

Johannes Rundcrantz, timmerman

Elin Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-16

Jonas Berggren, timmerman

Helena Lind, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-18

Adolf Fredrik Svanberg, extra arklimästare

Cecilia Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-19

Peter Matsson Siöström, timmerman

Stina Östesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-23

Karl Gustaf Franck, kofferdikarl

Anna Katarina Siöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-23

Olof Jönsson Pappi, båtsman

Kristina Larsdotter Berg

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-23

Johan Magnus Nyqvist, korpral

Anna Katarina Lind, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-29

Anders Rylander, volontär

Elin Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-29

Nils Trulson, timmerman

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-11-30

Johan Peter Asp, volontär

Helena Törnqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-06

Johan Klase, volontär

Elisabet Abrahamsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-13

Anders Frigren, timmerman

Karin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-26

Lars Ryberg, kofferdikarl

Helena Strömberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-27

Knut Jönsson, timmerman

Maria Danielsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-28

Olof Karlsson, timmerman

Maja Stina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1783-12-30

Abraham Hultman, borgare, handelsman

Petronella Pley, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-01

Nils Appelgren, volontär

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-06

Jonas Nordberg, dräng, kusk

Elsa Maria Lindström, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-11

Sven Hultman, timmerman

Brita Stina Modig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-23

Nils Vilhelmsson Fagrell, kofferdibåtsman, extra skeppare

Kristina Siödal, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-27

Anders Ågren, tobaks...

Anna Dorotea Hagerman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-30

Nils Hiortsberg, medicus doctor

Helena Charlotta Lilja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-01-31

Jöns Möllerstedt, volontär

Hedvig Elisabet Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-01

Sven Rybohm, kofferdikarl

Sigrid Pilander

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-06

Nils Broman, högbåtsman

Maria Lindahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-06

Erik Lemoine, smedjeinsp. vid Kungliga Amt. skeppsvarvet

Dorotea Sofia Hammar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-07

Lars Månsson Beckström, timmerman

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-08

Kristoffer Ryman, volontär

Sara Kristina Granberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-10

Olof Albrecht Strandberg, skrivare

Eva Maria Östenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-13

Hans Karlberg, gesäll

Anna Brita Lanting, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-14

Johan Pihlgren, korpral

Maria Olofsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-15

Sven Andersson, timmerman

Karin Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-02-29

Sven Cronholm, volontär

Helena Hellman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-06

Peter Svanberg, timmerman

Elin Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-06

Karl Svensson Elmerus, timmerman

Kerstin Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-12

Måns Bohman, volontär

Sissa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-14

Håkan Petersson, timmerman

Ingrid Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-19

Jöns Söderström, volontär

Maria Hellberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-03-31

Andreas Söderström, extra högbåtsman

Cecilia Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-03

Zakarias Rybohm, kofferdikarl

Sigrid Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-04

Fredrik Hammarström, smedgesäll

Maria Sofia Uhr, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-09

Jöns Welin, volontär

Katarina Svensdotter Sondberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-10

Måns Klipping, volontär

Kristina Linnertzdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-10

Niklas Siögren, volontär

Bengta Östergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-12

Håkan Börjesson Ekstrand, stadstimmerman

Ingrid Helena Fägersten, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-12

Hans Georg Karlman, kofferdikarl

Kristina Widergran, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-12

Johan Johansson Åström, timmerman

Cecilia Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-16

Magnus Lindblad, korpral

Katarina Maria Hager, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-18

Olof Esbiörnsson, timmerman

Lisa Osevall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-18

Klement, blockmakargesäll

Anna Botilla Karlsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-18

Peter Lund, överstyrman

Johanna Maria Tornqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-25

Göran Lindell, kofferdimatros

Anna Katarina Jeansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-04-30

Bonde Lindqvist, blockmakargesäll

Anna Cecilia Nilsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-01

Peter Jeansson, timmerman

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-01

Peter Månsson Siöström, timmerman

Botil Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-01

Jakob Petersson, extra arklimästare

Kristina Törner, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-01

Nils Wahlberg, volontär

Eleonora Lundgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-02

Samuel Samuelsson Hurtig, volontär

Kristina Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-04

Peter Adam Petersson, lådmakargesäll

Kristina Lott, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-07

Nils Andersson Esslund, volontär

Elisabet Maria Ruder, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-07

Jakob Lustig, regementskonstapel

Fredrika Svart, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-08

Sven Fahlgren, korpral

Katarina Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-08

Karl Persson Crondahl, timmerman

Karin Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-16

Johan Siöberg, kofferdikarl

Anna Maria Karlsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-16

Erik Siöman, murargesäll

Cecilia Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-20

Jonas Jeansson Danberg, timmerman

Annika Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-22

Johan Lind, båtsman av Södra Roslags kompani

Anna Katarina Blom

Karlskrona amt EIa:3


1784-05-31

Lars Månsson, timmerman

Kristina Söderlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-04

Alexander Stolpe, artillerikonstapel

Anna Rebecka Kraft, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-13

Lars Sedergren, sjukvaktare

Brita Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-13

Måns Siustéen, timmerman

Gertrud Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-18

Nils Stycke, båtsman av Södra Möre kompani

Ingeborg Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-19

Johan Karlsson Stiernberg, korpral

Katarina Lindström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-06-26

Jöns Paulsson Wigren, volontär

Elin Elajadotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-07-17

Erik Petersson Rundberg, timmerman

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-07-18

Jonas Karlsson, timmerman

Elin Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1784-07-27

Peter Lilljegren, extra underskeppare

Helena Fagerqvist, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1784-07-30

Karl Magnus Strömbeck, extra arklimästare

Hedvig Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-07

Jonas Forsman, volontär

Ingrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-07

Håkan Granlund, timmerman

Anna Brita Glömberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-08

Peter Norberg, borgare, mjölnare

Margareta Petronella Rosenbaum, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-08

Johan Wiberg, volontär

Kristina Lönberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-15

Karl Fredrik Lanberg, kompassmakargesäll

Sofia Lovisa Nottberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-15

Peter Månsson Karlqvist, kofferdisjöman

Maria Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-08-17

Magnus Lindgren, guld- och silverarbetare

Anna Maria Aulin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-09-19

Johan Jakobsson, timmerman

Ulrika Ludvig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-09-21

Kristoffer Schiner, gördelmakare

Dorotea Rundblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-09-24

Lars Hasselgren, timmerman

Elisabet Blomqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-09-25

Sven Brantberg, timmerman

Kristina Ingelberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-02

Sven Andersson, timmerman

Stina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-03

Karl Törnqvist, stenhuggare

Rebecka Widergran, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-08

Erik Askelöf, blockmakargesäll

Kristina Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-08

Gudmund Jönsson, timmerman

Elin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-08

Anders Nilsson Kullberg, timmerman

Sigrid Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-10

Peter Gummesson, barbåtskarl

Maria Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-10

Anders Hultgren, timmerman

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-15

Johan Fredrik Berlin,

Marta Kristina Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-15

Peter Kjellström, smedgesäll

Kristina Magdalena Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-16

Olof Andersson, timmerman

Sissa Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-16

Hans Löf, timmerman

Anna Maria Wittberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-16

Anders Nilsson Svanberg, volontär

Bengta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-17

Per Bengtsson Svanberg, timmerman

Sissa Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-17

Johannes Björk, högbåtsman

Anna Helena Pihlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-20

Jonas Alexandersson Djurberg, timmerman

Brita Maria Malm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-22

Måns Hollström, smedgesäll

Ingrid Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-22

Peter Wahlbeck, inv. timmerman

Anna Maria Frimodig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-23

Mattias Lundberg, kofferdikarl

Elisabet Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-24

Jonas Appelgren, timmerman

Helena Margareta Palm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-24

Jonas Nilsson, timmerman

Gertrud Bogréen, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-28

Peter Hiertberg, borgare

Juliana Lovisa Lund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-10-30

Håkan Karlsson Ideqvist, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-02

Jöns Lundberg, snickargesäll

Anna Maria Elisabet Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-06

Karl Fredrik Lundqvist, kofferdikarl

Hanna Linnman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-07

Etosten Ågren, timmerman

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-12

Johan Oxelgren, kofferdikarl

Brita Kristina Kristiansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-13

Nils Pålsson, timmerman

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-19

Niklas Kjellberg, murargesäll

Katarina Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-20

Lars Dahlstrand, volontär

Kristina Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-20

Johan Wickelgren, timmerman

Kristina Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-21

Nils Persson Ågren, timmerman

Ulrika Lovisa Cornelia, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-11-28

Peter Lorentz Agge,

Agneta Helena Malmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-04

Niklas Jungström, volontär

Anna Lovisa Bartelsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-04

Olof de la Rossurad, korpral

Agneta Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-05

Karl Peter Moberg, vicekorpral

Ulrika Lovisa Tillman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-10

Anders Gotfried Ingelman, murare

Marta Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-11

Karl Magnus Brant, målargesäll

Agneta Wisell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-12

Johannes Björkman, kofferdikarl

Elin Hiertonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-12

Magnus Lindman, snickargesäll

Anna Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-14

Erik Trygger, understyrman

Anna Elisabet Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-14

Kornelius Wahlqvist, musikant

Anna Elisabet Sedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-17

Johan Fredrik Gahm, amiralitetslöjtnant

Maria Kristina Buhrman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-17

Peter Lindahl,

Kristina Groth, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-18

Peter Olofsson Skog, timmerbåtsman

Juliana Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-19

Karl Lundberg, timmerman

Katarina Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-19

Andreas Utterberg, kofferdikarl

Anna Katarina Borg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-21

Johannes Friman, murargesäll

Brita Kristina Reinholt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-21

Nils Westerlund, kofferdikarl

Margareta Westerlund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-26

Per Nilsson Hallrunn, timmerman

Bengta Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1784-12-26

Anders Persson Sedergren, timmerman

Lisa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-06

Sven Hindr: Rundcrantz, trumslagare

Kerstin Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-07

Staffan Ekström, timmerman

Ulrika Wahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-09

Olaus Sommar, kofferdikarl

Anna Juliana Widergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-15

Erik Andreas Lindahl, volontär

Karin Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-18

Jonas Lidström, löjtnant, mechanicus

Anna Elisabet Öhman

Karlskrona amt EIa:3


1785-01-18

Jakob Sjöberg, kofferdikarl

Kristina Margareta Schultz, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-04

David Lilljeström, korpral

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-05

Nils Molander, volontär

Maria Ödman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-05

Olof Svensson Heyare, timmerman

Karin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-06

Karl Blom, underskeppare

Marta Helena Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-24

Daniel Aulin, fänrik vid Kungliga Amiralitetet

Maria Katarina Lång, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-26

Jonas Björkelin, volontär

Annika Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-02-26

Gudmund Svensson, timmerman

Marta Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-12

Anders Johansson Modig, snickargesäll

Anna Kristina Lindblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-12

Jonas Sandvall, brobyggare

Maria Cecilia Palm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-15

Jöns Peter Bokelund, timmerman

Eva Maria Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-15

Karl Gustaf Braune, murarmästare

Brita Kristina Ahlbaum, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-18

Samuel Edberg, trumslagare

Kristina Hultberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-18

Nils Junkare, båtsman av Södra Möre kompani

Helena Holmberg

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-18

Anders Wahlberg, båtsman av Hallands norra kompani

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-19

Jonas Elmström, brobyggare

Magdalena Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-22

Olof Åberg, kofferdikarl

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-26

Samuel Nilsson Bohman, rotebåtsman

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-28

Nils Gumesson Lind, timmerman

Kristina Gertrud Kruslock, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-28

Sven Peter Salström, bränneridräng

Helena Maria Paulsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-28

Magnus Siöberg, timmerman

Botil Henriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-03-28

Peter Svensson, kofferditimmerman

Johanna Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-01

Karl Gustaf Malmgren, extra högbåtsman

Lovisa Grahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-03

Johan Elmstedt, kofferditimmerman

Kristina Maria Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-03

Gise Siöström, timmerman

Kristina Humle, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-03

Jöns Sölvin, timmerman

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-05

Magnus Jonasson, timmerman

Kristina Dorotea Ludvig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-08

Jonas Linström, smedmästare

Anna Marta Herlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-08

Peter Sundberg, amiralitetsbildhuggare

Katarina Ulrika Malmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-09

Peter Segerberg, volontär

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-10

Olof Karlsson Fellbom, timmerman

Karin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-12

Niklas Lillja, högbåtsman

Kristina Siögren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-15

Isak Dahlberg, timmerman

Botilla Tollström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-15

Johan Kjellander, timmerman

Lovisa Ulrika Lindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-16

Karl Peter Björkman, smedgesäll

Greta Lisa Rahm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-16

Johannes Moberg, smedgesäll

Helena Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-17

Jonas Almqvist, timmerman

Elsa Maria Löfsting, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-17

Peter Grönermandahl, volontär

Ingrid Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-17

Jakob Snar,

Anna Maria Fagerström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-19

Mattias Gabriel Agge, extra underskeppare

Lovisa Ulrika Zetterqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-22

Peter Söderlund, timmerman

Anna Maria Ulfschiöld, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-24

Lars Thomasson, timmerman

Ingrid Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-24

Peter Westerberg, timmerman

Helena Siögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-29

Anders Holmberg, glasmästare

Brita Beata Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-29

Jonas Wahlberg,

Anna Kristina Sommar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-04-29

Johannes Wahlman, timmerman

Ulrika Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-05

Peter Fagerström, timmerman

Cecilia Maria Hahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-07

Jöns Ljungberg, trumslagare

Sofia Lovisa Hybel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-14

Johan Örvall, volontär

Maria Appelrot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-16

Jakob Fredelig, timmerman

Anna Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-16

Anders Pihlberg, stadstimmerman

Lovisa Norman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-05-27

Anders Borell, kofferdikarl

Kristina Grönberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-04

Peter Svensson, volontär

Botilla Schirman

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-07

Johan Peter Hassel, repslagargesäll

Eva Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-12

Sven Jonsson, timmerman

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-15

Jonas Sjölander, timmerman

Sara Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-19

Peter Ahlberg, arklimästare

Maria Beata Mårdh, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-06-28

Karl Lundström, kofferdikarl

Johanna Maria Wahlrot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-02

Håkan Ryberg, timmerman

Sara Sedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-03

Peter Bergström, timmerman

Lovisa Wadsten, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-09

Erik Sandström, extra högbåtsman

Brita Katarina Sommar

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-16

Karl Adam Lundberg, arklimästare

Ingrid Maria Lundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-16

Peter Andreas Uhrström, vicekorpral

Botilla Maria Geting

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-17

Fredrik Grönstedt, volontär

Maja Lisa Ring, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-26

Johan Gotfried Sommar, repslagare

Maria Kristina Bruhn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-30

Peter Block, timmerman

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-07-30

Sven Håkansson, snickare

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-08-14

Sven Persson Permand, timmerman

Brita Kristina Frisk, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-08-21

Johannes Lönqvist, volontär

Katarina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-03

Lorentz Sandborg, vicekorpral

Elisabet Katarina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-11

Anders Kallberg, båtsman av Hallands södra kompani

Kerstin Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-13

Sven Granbeck, högbåtsman

Elisabet Wigren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-17

Nils Jonsson Agenberg, kofferdikarl

Bengta Maria Björkelund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-17

Paul Sandberg, snickargesäll

Karin Hiertonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-18

Sven Nygren, timmerman

Marta Lisa Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-27

Kristian Lorentz Strömholm, sekreterare vid varvskansliet

Maria Karolina Hielman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-27

Nils Fredrik Wahlqvist, murargesäll

Kristina Lessbo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-09-29

Karl Månsson, snickargesäll

Maria Lovisa Gumelius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-02

Magnus Bengtsson, timmerman

Sigrid Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-05

Henrik Kihlmark, snickargesäll

Kajsa Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-07

Johan Kristoffer Brunne, regementskonstapel

Kristina Maria Bergius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-07

Niklas Petersson, extra högbåtsman

Sara Helena Libbing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-07

Sven Svensson Nyman, kofferdikarl

Brita Kristina Berglund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-07

Johannes Wahlbeck,

Ingrid Maria Alm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-07

Nils Wahlbom, snickargesäll

Kristina Sedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-08

Jöns Jonsson,

Katarina Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-08

Johan Svensson, timmerman

Marta Qvist

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-08

Sone Trulsson Halléen, timmerman

Sara Möller, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-09

Nils Björkman, kofferdikarl

Cecilia Holmström

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-11

Karl Dyström, kompaniskrivare

Anna Elisabet Pisarsky, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-14

Karl Peter Lindberg, understyrman

Ulrika Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-14

Peter Sandstedt, smedgesäll

Marta Maria Rundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-15

Peter Månsson Bolin, timmerman

Katarina Aspelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-15

Jonas Nilsson Svala, timmerman

Stina Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-15

Peter Rahm, smedgesäll

Sara Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-15

Magnus Wahlgren, volontär

Anna Katarina Myrman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-16

Mattias Gumesson, timmerman

Elin Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-16

Jonas Mathisson Lindberg, timmerman

Elin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-21

Jon Månsson Djurstedt, timmerman

Annika Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-22

Daniel Sandberg, timmerman

Anna Maria Ahlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-23

Peter Svensson Appelqvist, timmerman

Ingrid Gisesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-10-28

Peter Thorsson Torssell, timmerman

Kajsa Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-05

Karl Fredrik Clements, blockmakargesäll

Botil Eriksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-05

Anders Moréen, kofferdikarl

Maria Sohlgren

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-06

Jöns Wahlqvist, timmerman

Margareta Staf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-11

Fredrik Gustaf Bagge, kanslist

Anna Barbara Asping, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-11

Isak Palm, underskeppare

Anna Sofia Ort, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-12

Trued Ahlström, volontär

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-15

Johan Rundgren, repslagare

Sara Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-19

Samuel Hielm, kompaniskrivare

Edela Sofia Hager, fru

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-20

Anders Svensson Algulin, timmerman

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-25

Sven Kjellström, smedgesäll

Kristina Åberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-27

Sven Peter Lindqvist, timmerman

Lena Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1785-11-27

Elias Sjöbohm, kompaniskrivare

Maria Charlotta Perman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-02

Karl Henrik Retz, timmerman

Maria Kristina Drake, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-03

Peter Holmgren, volontär

Thora Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-03

Anders Westerberg, volontär

Katarina Maria Röding

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-04

Karl Peter Nyman,

Eva Maria Rosenbaum, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-11

Karl Bolin, smedgesäll

Anna Jonsdotter Frisk, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-16

Nils Söderlund, smedmästare

Anna Margareta Holmgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-17

Jöns Persson Norberg,

Kerstin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-24

Erik Bondesson, timmerman

Elin Siggesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-26

Olaus Lindström, tobaksspinnargesäll

Sofia Lovisa Buldan, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-26

Peter Persson Ströberg, timmerman

Gertrud Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-27

Karl Gustaf Strömberg, överstyrman

Eva Gyllenskrus, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-29

Nils Bondesson Östergren, smedgesäll

Johanna Maria Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1785-12-30

Adolf Fredrik Aulin, skeppare, kompaniskrivare

Brita Margaretha Gunerus, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-03

Nils P. Löfström, högbåtsman

Helena Maria Albrechtsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-06

Andreas Frisk, klarinettblåsare

Anna Margareta Kruger, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-20

Karl Anders Malméen, artillerikonstapel

Katarina Maria Rääf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-27

Hans Kristiansson, volontär

Elin Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-27

Karl Gustaf Striedbeck, arklimästare

Gustava Ulfsat, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-01-29

Håkan Petersson, volontär

Kristina Nilsdotter Bohman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-02-24

Per Persson, timmerman

Marta Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-03-03

Johan Kron, volontär

Ingrid Katarina Hysing

Karlskrona amt EIa:3


1786-03-10

Jonas Tallgren, inv. timmerman

Ulrika Örn, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1786-03-12

Jonas Bergman, kontrollör uti marstrand

Anna Margareta Wiggman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-03-12

Paul Mårtenson, timmerman

Helena Kristina Frimodig, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1786-03-25

Johan Qvistberg, volontär

Kristina Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-01

Gudmund Jonasson Elmstedt, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-01

Karl Axel Striedbeck, regementskonstapel

Anna Maria Rundqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-08

Jonas Jakobsson Welander, volontär

Brita Kristina Boréen, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-08

Peter Lindström, kofferdikarl

Maria Karlsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-08

Johan Albrecht Norström, betjänt, hårfrisör

Kristina Lovisa Tornqvist

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-09

Johan Gumesson, timmerman

Ulrika Billing, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-15

Sven Jonasson Wigren, timmerman

Annika Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-16

Sven Nilsson, timmerman

Maria Hagman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-17

Emanuel Diljéer, volontär

Kristina Ahlberg

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-29

Anders Forssman, timmerman

Annika Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-04-30

Nils Svanberg, timmerman

Bengta Maria Gumesdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-02

Lars Lanting, Kunglig flaggstyrman

Kristina Elisabet Alsberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-05

Johan Fredrik Ljungman, gördelmakarmästere

Johanna Kristina Malmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-06

Alexander Elméen, volontär

Barbara Katarina Wiblingen, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-07

Nils Siögren, stadstimmerman

Anna Helena Schultzberg

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-13

Olof Lerberg, båtsman

Stina Sunesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-19

Nils Holmgren, kofferdikarl

Helena Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-05-26

Hans Wiström,

Anna Fredrika Hagelin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-02

David Hassel,

Margareta Röding, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-05

Sven Bergman, timmerman

Maria Zakariasson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-10

Johannes Karlström, volontär

Brita Helena Gottberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-10

Håkan Rundqvist, kofferdikarl

Marta Flonander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-11

Anders Jönsson Almegren, timmerman

Brita Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-06-20

Karl Gustaf Bergman, artillerikonstapel

Ulrika Kleysnich, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-07-08

Magnus Lindahl, volontär

Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-07-21

Karl Cedergren, extra högbåtsman

Helena Maria Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-07-21

Johan Håkansson Siögren, volontär

Helena Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-07-28

Lars Lilljegren, stadstimmerman

Maria Kristina Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-07-29

Olof Glader, timmerman

Anna Kristina Dahlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-08-05

Folker Folckesson, guld- och silverarbetare

Kristina Göransson

Karlskrona amt EIa:3


1786-08-19

Anders Hedman, timmerman

Maria Löfholm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-08-19

Anders Vilhelm Helt, volontär

Elisabet Samuelsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-08-25

Peter Eriksson, timmerman

Anna Katarina Lång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-08-26

Peter Andersson, timmerman

Kristina Smitt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-01

Niklas Lärcka, överskeppare

Botilla Hansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-02

Magnus Lindahl, korpral

Elin Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-08

Johannes Oxelgren, extra högbåtsman

Gunilla Magdalena Hallberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-08

Samuel Tillman, landstullvisitör

Lovisa Kock, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-09

Nils Wennberg, volontär

Kristina Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-16

Jakob Lindgren,

Kristina Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-22

Karl Fredrik Tysk, underskeppare

Brita Kristina Uhrlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-09-24

Karl Elg, tunnbindare

Katarina Maria Gräfling, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-04

Jonas Berg, inv. timmerman

Eleonora Lovisa Retz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-06

Erik Samuel Annerstedt, understyrman

Ingrid Kristina Ekelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-06

Mårten Paulsson, stadstimmerman

Anna Maria Stockqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-06

Göran Severin Sjöberg, amiralitetsmusikant

Katarina Sofia Bruhn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-07

Anders Petersson Strömberg, timmerman

Bengta Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-13

Karl Sjöström, timmerman

Brita Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-13

Peter Johan Wulf, blockmakargesäll

Fredrika Bohman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-14

Måns Hasselgren, brobyggare, timmerman

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-14

Gabriel Söderberg, timmerman

Anna Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-14

Nils Westerlund, kofferdikarl

Karin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-20

Anton Butth, borgare

Charlotta Juliana Schveder, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-20

Karl Schveder,

Anna Margareta Hollström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-21

Anders Hammarlund, volontär

Bengta Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-10-22

Magnus Runberg, kofferdistyrman

Brita Katarina Gröning, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-03

Karl Svanberg,

Helena Cavallia, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-03

Karl Östergren, murkarl

Eva Rosina Bodd, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-04

Olof Calman, timmerman

Ingrid Farström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-04

Peter Palm, timmerman

Sara Katarina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-05

Erik Holmqvist, brobyggare

Kristina Fiell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-10

Peter Nilsson Hultgren, timmerman

Anna Sigrid Löf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-13

Erasmus Hielm, tackel förvaltare

Brita Kristina Östenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-14

Anders Hasselqvist, kofferdikarl

Gertrud Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-17

Sven Johan Oldevig, arklimästare

Kristina Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-22

Lars Granström, volontär

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-24

Erik Magnus Humble, volontär

Bengta Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-25

Olof Rosengren, timmerman

Katarina Efving, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-11-27

Anders Karlsson, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Marta Fernström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-02

Lars Patrull, volontär

Karin Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-02

Jonas Åstrand, volontär

Anna Sofia Holmström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-03

Zakarias Ekelund, volontär

Ingrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-03

Jonas Lång, båtsman

Stina Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-05

Olof Fagerström, volontär

Ingrid Lindsten, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-09

Peter Hammargren, volontär

Kerstin Appelqvist, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-17

Jonas Myrbeck, timmerman

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-17

Måns Månsson Netterblad, timmerman

Ingeborg Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-17

Lars Söderdahl, amiralitetslöjtnant

Anna Kähler, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-23

Jöns Eriksson Lillja, timmerman

Anna Katarina Appelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1786-12-31

Axel Eriksson Berggren, volontär

Marta Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-01-05

Peter Nordberg, fabrikör i Karlshamn

Helena Rundblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-01-19

Karl Vilhelm Gam, understyrman

Kristina Maria Wittberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-02-17

Jonas Svensson Opman, handelsdräng

Anna Maria Bergström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-02-17

Johan Åkesson, timmerman

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-02-25

Sune Engström, kofferdikarl

Kristina Lindström

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-03

Anders Johansson, timmerman

Brita Maria Ryman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-04

Jonas Buxbom, volontär

Marta Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-04

Johan Runblad, understyrman

Kristina Maria Lindström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-16

Magnus Drake, inv. timmerman

Kristina Brelin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-30

Åke Persson,

Brita Greta Laurentia Almegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-03-31

Peter Svensson, vicekorpral

Ingrid Kristina Bergman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-01

Nils Jönsson Ågren, inv. timmerman

Anna Katarina Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-04

Olof Westerberg, underskeppare

Sigrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-05

Israel Ekelund, vicekorpral

Katarina Persson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-05

Peter Wissberg, timmerman

Ingeborg Thomasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-06

Anders Sjögren, timmerman

Brita Maria Moberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-09

Jonas Lilljegren,

Katarina Danielsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-09

Håkan Rundberg, kofferdikarl

Helena Blomqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-14

Karl Elmstedt, kofferdikarl

Anna Rebecka Derées, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-15

Peter Andreas Paulsson,

Katarina Elisabet Pihlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-20

Karl Fredrik Bruse, kofferdikarl

Eleonora Appelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-04-20

Jonas Svensson Bergström, snickargesäll

Helena Cronberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-04

Olof Åkesson, timmerman

Elin Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-05

Zakarias Zakariasson Qvistgren, timmerman

Elisabet Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-06

Peter Askenberg, stenhuggare

Magdalena Kjellman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-06

Sven Lustig, korpral

Ingrid Kristina Kraft, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-13

Johan Christersson, volontär

Maria Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-13

Johan Glader, volontär

Elin Nätterman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-17

Peter Cedergren, högbåtsman

Helena Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-19

Vilhelm Hammar, överstyrman

Anna Petronella Billing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-05-19

Malde Strömberg, kofferdikarl

Ingrid Helena Wahlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-02

Jonas Ringberg, volontär

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-03

Adolf Fredrik von Knorring, friherre

Ebba Grubbe, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-06

Jakob Strömberg, sjötullvisitör

Kristina Jonasson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-08

Simon Fredrik Buse,

Petronella Svanbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-16

Anders Ryström, volontär

Sara Lena Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-17

Olof Jönsson Kjörsebom, volontär

Botilla Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-22

Karl Gustaf Malmö, kofferdikarl

Johanna Katarina Örn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-22

Anders Stenberg, volontär

Elna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-23

Johan Fredrik Ahlqvist, kofferdikarl

Brita Kristina Björk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-06-23

Gustaf Adolf Berg, kofferdikarl

Katarina Maria Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-04

Erik Andreas Brant, espingsbyggare

Sofia Eleonora Palmqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-06

Mattias Sandström, kofferdikarl

Maria Löfving, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-07

Johannes Persson Hultgren, volontär

Kerstin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-08

Sven Kingren, understyrman

Johanna Hoberg

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-14

Håkan Beckman, volontär

Elin Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-07-19

Gumme Berggren, högbåtsman

Kristina Strömsten

Karlskrona amt EIa:3


1787-08-03

Anders Vilhelm Tornell, konstapel

Anna Maria Lundell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-08-04

Karl Broberg, volontär

Maria Hofverberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-08-04

Johannes Fernberg, volontär

Helena Kristina Falkman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-09-01

Anders Renström, volontär

Kristina Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-09-14

Peter Tengberg, volontär

Lisa Jönsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-09-29

Per Svensson, timmerman

Johanna Maria Petersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-09-30

Nils Grönlund, kofferdikarl

Bengta Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-05

Peter Månsson, kofferditimmerman

Ingrid Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-06

Sven Cedergren, espingsbyggare

Eva Maria Alsterblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-06

Håkan Hultberg, timmerman

Anna Kristina Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-06

Johannes Jonasson Wickelberg, timmerman

Kristina Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-06

Johan Lundberg, snickargesäll

Anna Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-06

Nils Olsson Ohlqvist, timmerman

Cecilia Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-07

Jakob Qvickfeldt, fänrik

Sara Maria Wollin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-12

Johan Ekelund, arklimästare

Maria Helena Herlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-12

Gustaf Nebock, stenhuggare

Lena Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-13

Nils Andersson, timmerman

Ulrika Törer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-13

Fredrik Appelros, kofferdikarl

Maria Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-13

Jonas Månsson Andberg, timmerman

Ebba Elisabet Ströman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-13

Nils Magnus Åström, volontär

Anna Katarina Banéer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-13

Samuel Östergren, volontär

Kristina Johansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-14

Trued Ekelund, timmermansgesäll

Anna Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-14

Paul Persson, timmerman

Helena Törnbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-19

Hans Berg, timmerman

Lovisa Kristina Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-20

Peter Appelgren, kofferdikarl

Helena Gröndahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-21

Nils Petersson, stadstimmerman

Ingrid Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-27

Sven Nilsson Ågren, stenhuggare

Ingeborg Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-10-28

Anders Nilsson Forslund, volontär

Bengta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-02

Andreas Bergström, sjukvaktare

Maria Kristoffersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-02

Adolf Fredrik Fagrell, arklimästare

Anna Kristina Lindberg

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-03

Johan Peter Blomberg, timmerman

Bengta Eskilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-03

Niklas Peter Dahlgren, smedgesäll

Maria Lillja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-03

Magnus Gudmundsson Spira, timmerman

Anna Katarina Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-03

Peter Åslund, volontär

Ingrid Elisabet Uppman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-09

Olaus Klo, extra högbåtsman

Kristina Katarina Friman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-09

Johannes Svensson, snickarmästare

Katarina Ågren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-10

Johan Fredrik Agrelius, volontär

Helena Berling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-10

Jonas Appelqvist, timmerman

Marta Gudmundsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-10

Bengt Elmegren, volontär

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-10

Salomon Mauritz von Rayalin, landshövd. på Gotland, överkommisarie, baron, riddare

Fredrika Lovisa Jegerscjöld, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-10

Olaus Rosengren, volontär

Kristina Löfvenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-16

Johannes Sjöman, murargesäll

Brita Katarina Klockenfelt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-16

Johan Wickelgren, arklimästare

Maria Helena Israelsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-17

Nils Ryström, volontär

Helena Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-18

Lars Persson Lilljegren,

Anna Katarina Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-18

Magnus Åberg, volontär

Anna Lovisa Uppman

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-23

Johan Fredrik Lindgren, espingsbyggare

Maria Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-24

Peter Andersson Ramel, volontär

Cecilia Persdotter Jernskjöld, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-24

Erik Lindgren, kofferdikarl

Elisabet Katarina Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-11-27

Sven Johansson Engman, inv. timmerman

Brita Kristina Bruse, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-01

Karl Stenborg, volontär

Helena Kristina Blom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-08

Johannes Darelius, volontär

Elisabet Svensdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-09

Olaus Andreas Olsson, överstyrman

Ulrika Bergius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-13

Johan Magnus Malméen, artillerikonstapel

Kristina Maria Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-15

Gume Ellman, volontär

Kajsa Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-15

Jakob Kjellman, volontär

Maria Gumesdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-15

Jonas Persson, stadstimmerman

Cecilia Mellström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-19

Magnus Lyckau, snickargesäll

Anna Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-23

Jöns Andersson Lund, timmerman

Kristina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-23

Isak Söderdahl, inv. timmerman

Ulrika Örn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-23

Karl Gustaf Tranberg, volontär

Cecilia Lång, änka

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-29

Anders Görlöf, timmerman

Dorotea Styf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1787-12-30

Anders Malmberg, skomakarmästare

Ulrika Eleonora Sundin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-13

Samuel Boberg, vaktmästare

Maria Helena Hainert

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-20

Abraham Wikman, korpral

Anna Katarina Orre, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-26

Henrik Fernström, arklimästare

Kristina Rebecka Lundgren

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-26

Peter Lindqvist, volontär

Ingrid Kristina Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-26

Peter Lindström, smedgesäll

Kristina Herlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-01-27

Karl Månsson Törnberg, volontär

Karin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-02-02

Johan Malmgren, kofferdikarl

Stina Torkelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-02-06

Hans Peter Hultman, volontär

Anna Katarina Netterman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-02-29

Peter Aspelund, kofferdikarl

Sara Katarina Åström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-02-29

Jonas Jakob Lindman, kofferdikarl

Katarina Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-02

Karl Gustaf Blom, extra tullskrivare

Brita Elisabet Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-02

Sven Blomstedt, timmerman

Katarina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-07

Anders Persson, dräng

Cissa Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-08

Peter Nordström, volontär

Ingeborg Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-12

Lars Lindström, volontär

Kristina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-14

Anders Crona, volontär

Elin Abrahamsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-24

Henrik Lindgren, smedgesäll

Anna Katarina Lönqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-28

Johan Peter Holm, tunnbindarmästare

Benedikta Sonesson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-29

Jakob Bordon, volontär

Katarina Nilsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-29

Peter Löfdahl, volontär

Kristina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-29

Johannes Svahn, espingsbyggare, timmerman

Elsa Maria Bruhn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-03-30

Olof Hagman, snickargesäll

Katarina Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-01

Peter Nordström, kofferdimatros

Maria Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-05

Johan Barkman, volontär

Karin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-05

Sven Bergman, kofferdikarl

Kristina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-05

Johan Diurberg, volontär

Magdalena Frimodig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-05

Olof Wickman, volontär

Kerstin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-06

Åke Svensson, timmerman

Botil Olasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-12

Johan Lindqvist, timmerman

Ingrid Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-19

Jonas Sjögren, volontär

Elin Staffansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-22

Peter Cederberg, kofferdikarl

Botilla Mathisdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-26

Peter Rahm, volontär

Maria Trulsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-27

Jakob Borgström, hovslagare

Eva Katarina Gumesdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-04-27

Johannes Hörberg, musiker

Anna Cecilia Nilsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-01

Niklas Andersson, espingsbyggare

Helena Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-07

Måns Frisk, båtstyrman

Botil Holgersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-10

Peter Lorentz Camberg, arklimästare

Ingrid Svensdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-17

Gabriel Blomberg, timmerman

Kajsa Maria Nyström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-17

Nikolaus Hemmeric, bleckslagarmästare

Ulrika Sofia Dufva, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-17

Måns Nilsson Löfberg, volontär

Karin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-25

Magnus Flodin, volontär

Maria Tranström

Karlskrona amt EIa:3


1788-05-27

Karl Fredrik Lärcka, lärstyrman

Brita Katarina Lind, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1788-06-01

Anders Waxberg, volontär

Kajsa Marta Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-06-04

Håkan Cardey, lärkonstapel

Maria Elisabet Gonlack, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-06-08

Nils Lifgren, volontär

Elin Ljungström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-06-20

Bengt Söderberg, borgare

Helena Maria Tilosius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-06-22

Jonas Flisberg, stenhuggare

Ingrid Håkansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1788-07-05

Peter Jonasson Grönqvist, volontär

Ingeborg Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-07-11

Gume Löfström, stenhuggare

Maria Kristina Wahlrot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-07-27

Peter Malm, kofferdiskeppstimmerman

Cecilia Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-08-06

Peter Andreas Hansson, espingsbyggare

Kristina Margareta Cedergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-10-14

Anders Petersson, inv. timmerman

Anna Brita Olofsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-10-24

Karl Urlin, volontär

Anna Kristina Lindberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-11-08

Daniel Persson Hellberg, timmerman

Margareta Edberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-11-09

Kristian Lundberg, stenhuggare

Helena Hollberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-11-12

Johan Nathanael Regner, handelsman

Henrika Sofia Hacksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-11-19

Magnus Råberg, timmerman

Kristina Kåhre, piga

Karlskrona amt EIa:3


1788-12-09

Andreas Hellman, Kungliga Amiralitetsvarvsinv. revisorn

Anna Elisabet Lindgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1788-12-19

Karl Niklas Rydell, kammarskrivare

Engela Sjöbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-12-26

Mikael Blom, volontär

Brita Jönsdotter, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1788-12-31

Lars Karlsson Fischerström, amiralitetskapten

Gustava Hederstierna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1788-12-31

Peter Fis, korpral

Maria , piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-01-24

Peter Åsberg, kofferdikarl

Anna Tilander

Karlskrona amt EIa:3


1789-01-25

Johannes Malmberg, kofferdikarl

Cecilia Bergström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-01-31

Peter Frisk, båtsman av Ölands 1:a kompani

Sissa Holmesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-01

Sven Snäll, båtsman av Södra Möre kompani

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-06

Jonas Ahlgren, förhyrd matros

Anna Katarina Sedergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-07

Sven Elmstedt, kofferdikarl

Anna Katarina Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-07

Olof Lindström, volontär

Maria Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-07

Holger Olsson, kofferdikarl

Kerstin Bondesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-02-15

David Gustaf Blässing, amiralitetskapten, riddare av Kungliga svärds och riddarorden

Eva Maria Stare, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1789-03-18

Anders Billström, korpral

Anna Maria Elgelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-03-24

Magnus Åhman, volontär

Stina Bengtsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1789-03-28

Olof Ekebohm, lådmakargesäll

Elin Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-03-29

Anders Grönlund, kofferdikarl

Elin Kempe, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-03-29

Peter Hemrich, arklimästare

Maria Sofia Ågren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-03

Karl Gustaf Grönberg, amiralitetsmusikant

Elsa Maria Back, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-07

Johan Fredrik Callthe, överstyrman

Maria Kristina Östberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-11

Johan Jakob Falkman, extra högbåtsman

Anna Katarina Svensson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-13

Johan Lindström, kofferditimmerman

Kristina Lamberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-13

Esbiörn Ströberg, smedgasäll

Ingrid Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-14

Jonas Jeansson, kofferdiskeppare

Katarina Dange, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-18

Hans Ågren, tunnbindargesäll

Kristina Bergdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-21

Olof Nathanael Billing, över löjtnant vid Kungliga Amiralitetet

Elisabet Kullenberg, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-21

Jonas Hurtig, högbåtsman

Maria Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-24

Gabriel Blom, timmerman

Katarina Hane, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-24

Sven Höllström, volontär

Lena Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-25

Karl Anders Stenberg, timmerman

Sara Svahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-04-26

Magnus Gabriel Kihlgren, sekreterare

Maria Kristina Gahn, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-03

Johan Bergström, espingsbyggare

Sofia Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-05

Anders Stenberg, extra högbåtsman

Anna Maria Bruse, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-10

Lars Dange, snickarundermästare vid kungl skeppsvarvet

Kristina Maria Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-10

Johannes Lönqvist, volontär

Elin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-10

Måns Målman, volontär

Elin Stenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-10

Erik Söderberg, extra högbåtsman

Ingrid Maria Widman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-14

Karl Gustaf Björk, Kunglig flaggkonstapel

Henrietta Lovisa Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-15

Karl Johan Lindman, kofferdikarl

Katarina Maria Nybelin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-20

Erik Åkerlind, vicekorpral vid kanonjär regementet

Kristina Rundcrantz

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-21

Daniel Svanstedt, timmerman

Sara Maria Lund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-23

Magnus Åberg, volontär

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-05-24

Samson Grönberg, båtsman

Elin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-06-05

Karl Asping, vicekorpral

Anna Maria Wahlrot, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-06-07

Anders Frisk, rotebåtsman

Ingrid Dorotea Tilling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-06-17

Erik Börling, kanonjär

Anna Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-06-25

Isak Svanholm, inv. timmerman

Maria Elisabet Cedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-07-01

Anders Sjöberg, högbåtsman

Anna Katarina Smedberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-02

Peter Möller, kanonjär

Anna Gunnarsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-09

Johan Sandberg, extra arklimästare

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-12

Jonas Reinholt, kofferdikarl

Kerstin Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-14

Jöns Lundqvist, underskeppare

Ingrid Maria Jönsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-20

Jakob Gustaf Kramer, Kunglig flaggkonstapel

Margareta Elisabet Willberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-09-23

Sven Fagerholm, extra arklimästare

Anna Lindberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-02

Karl Karlström, timmerman

Brita Elisabet Elg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-04

Jonas Nilsson, timmerman

Ellen Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-11

Nilsson Holm, tunnbindarlärling

Kerstin Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-16

Johan Fredrik Beckström, borgare, skomakarmästare

Sara Elisabet Stenbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-22

Fredrik Wise, revisor

Anna Sofia Hallström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-30

Jonas Hanberg, båtsman av Tjust kompani

Anna Helena Holmbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-30

David Törngren, timmerman

Karin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-10-31

Jöns Abrahamsson, stenhuggare

Anna Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-03

Anders Andersson Westergren, matros

Katarina Petersson

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-08

Lars Patrull, volontär

Gertrud Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-15

Karl Henrik Andersson, timmerman

Marta Katarina Lindblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-20

Jonas Rundqvist, timmerman

Ingjer Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-21

Olof Netterström, timmerman

Botilla Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-11-29

Peter Qvistberg, volontär

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-04

Lars Larsson, inv. timmerman

Sigrid Brita Lilljeqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-04

Filip Gotlieb von Tell, amiralitetslöjtnant

Elisabet Gustava Nickem, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-08

Gustaf Casten Feif, major vid Kungliga Amiralitetet, riddare

Hedvig Maria Ebbeltoft, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-14

Peter Holm, amiralitetslöjtnant

Gustava Pley, demoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-14

Johan Jakob Stangenberg, flaggmakare vid Kungliga Amiralitetet

Fredrika Charlotta Sjöberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-19

Johan And. Hultgren, timmerman

Helena Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-19

Sven Lindqvist, timmerman

Karin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-19

Peter Sandberg, avskedad volontär

Helena Törnbohm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-19

Sven Yström, timmerman

Maja Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-20

Anders Jönsson Bokelund, timmerman

Ingrid Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-20

Isak Winberg, volontär

Kristina Sedergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-23

Karl Gustaf Malmberg, extra arklimästare

Sara Katarina Kjellberg

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-26

Sven Hultman, vicekorpral

Stina Beata Leijon

Karlskrona amt EIa:3


1789-12-27

Olof Rundgren, volontär

Anna Maria Frick, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-03

Kornelius Malmström, vicekorpral

Helena Kristina Fullda, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-03

Sven Olofsson Ryberg, volontär

Annika Wiberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-08

David Sedergren, högbåtsman

Charlotta Cecilia Ternström

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-10

Erik Björnlund, volontär

Marta Kjellman

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-10

Karl Gustaf Jeansson, kanonjär

Anna Höök, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-12

Olof Johan Annerus, amiralitetsfänrik

Ingrid Katarina Sohlberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-14

Anders Nordberg, kofferdikarl

Anna Maria Buldan

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-14

Kristoffer Petersson, underskeppare

Kristina Falck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-16

Anders Svensson, timmerman

Kristina Dorotea Ludvig, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-23

Anders Åhman, förhyrd matros

Kristina Margareta Ascher, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-01-24

Olof Barckman, kanonjär

Bengta Maria Ljungqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-05

Peter Lorentz Ekmar, Kunglig flaggkonstapel

Gustava Åckerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-07

Nils Friberg, timmerman

Anna Stina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-07

Anders Månsson, timmerman

Cecilia Maria Lundgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-09

Peter Olaus Willberg, överstyrman

Hedvig Kristina Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-12

Anders Svedberg,

Kristina Margareta Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-14

Mattias Sandström, högbåtsman

Ingrid Katarina Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-17

Karl Johan Sandahl, amiralitetsfänrik

Gustava Sofia Törning, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-28

Peter Bergstrand, timmerman

Gunhild Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-28

Sven Fohman, volontär

Annika Björkelin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-02-28

Måns Hamar, båtsman av Södra Möre 2:a kompani

Maja Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-05

Johan Peter Djurfelt, förhyrd konstapel

Brita Maria Hammar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-05

Peter Nilsson Löfström, timmerman

Eleonora Lönqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-06

Anders Nylander, timmerman

Sara Katarina Brantberg

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-07

Johan Henrik Westerlund, kypare

Anna Kristina Westerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-12

Johan Moberg, båtsman

Marta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-12

Daniel Fredrik Schultz, extra arklimästare

Kristina Katarina Friman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-12

Erik Gustaf Ström, båtsman

Anna Katarina Hedelin

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-13

Jöns Appelgren, kofferdikarl

Maria Kristina Brusell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-13

Jöns Deberg, timmerman

Marta Kristina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-14

Nils Florin, konstapel

Kristina Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-16

Peter Broman, extra arklimästare vid kanonjärregementet

Cecilia Maria LarsJohansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-16

Henrik Segerdahl, betjänt

Kristina Södergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-17

Georg Vilhelm Rääf, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Johanna Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-19

Karl Fredrik Kristiansson, espingsbyggare

Kristina Botilla Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-19

Karl Henrik Hestesko, överstyrman

Margareta Elisabet Hiortzberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-19

Peter Månsson Linder, timmerman

Kristina Engvall, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-20

Peter Nordström, volontär

Karin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-21

Peter Lindqvist, kofferdikarl

Ingrid Maria Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-21

Nils Petersson Redder, arklimästare

Ulrika Charlotta Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-21

Mårten Ren, båtsman

Kajsa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-21

Jonas Wahrberg, kofferdikarl

Annika Fagerstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-23

Johan Peter Hiellman, artillerikonstapel

Dorotea Tilosius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-24

Bengt Frolund, volontär

Marta Mathisdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-26

Johan Peter Lilljeqvist, högbåtsman

Helena Kindblom

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-27

Anders Wahlström, extra arklimästare

Katarina Maria Ekelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-27

Peter Niklas Wallin, kofferdikarl

Katarina Mörman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-28

Peter Bogren, espingsbyggare

Maria Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-28

Elias Falkman, extra högbåtsman

Anna Kristina Westerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-28

Peter Andreas Forssman, amiralitetsfänrik

Elisabet Nottberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-03-30

Sven Malmberg,

Ulrika Lovisa Hedenius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-01

Johan Gotfried Adamsson, skepps skrivare

Elisabet Lovisa Bohman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-04

Magnus Björkman, tunnbindargesäll

Ingrid Bergdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Peter Karlsson, timmerman

Cecilia Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Anders Johansson Lindqvist, volontär

Maria Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Anders Ljunggren, Kunglig flaggkonstapel

Helena Maria Wahlqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Anders Mållberg, timmerman

Maria Wetterlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Hans Samsson Bergman, volontär

Stina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-05

Börje Widergren, timmerman

Eva sandbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-09

Sven Blomqvist, smedgesäll

Brita Kristina Ahlqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-09

Karl Peter Lindman, blockmakargesäll

Anna Marta Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-10

Jonas Elsberg, volontär

Kerstin Mårtensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-11

Johannes Cron, extra arklimästare

Petronella Maria Stenoff, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-11

Peter Johan Gotfried, undersmedmästare

Brita Katarina Dahlgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-11

Johan Lillja, extra högbåtsman

Elisabet Karlsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-11

Niklas Pålsson, espingsbyggare

Lisa Maria Dahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-15

Karl Fromholt Svinhufvud, kapten

Maria Kristina Strandell f. Winqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-16

Anders Appelgren, vaktmästare vid milit. amt. kansliet

Katarina Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-16

Lars Ekman,

Anna Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-16

Nils Söderberg, vaktmästare vid amt. cadette corps.

Agneta Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-20

Gume Lundqvist, volontär

Nilla Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-27

Anders Karlsson, förhyrd lärstyrman

Engel Brigitta Köhler, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-04-27

Nils Cedergren, kofferdikarl

Cecilia Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-02

Olof Jonsson Yxberg, båtsman

Anna Grönqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-12

Jonas Elmström, timmerman

Kristina Appelgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-14

Jöns Humble, kofferdikarl

Marta Kristina Klosterberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-15

Peter Braman, båtsman

Kristina Schenning, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-22

Lars Persson, murkarl

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-05-28

Anders Svensson, timmerman

Helena Nordström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-06-09

Anders Andersson, tjänstedräng

Kristina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-06-20

Karl Svensson Bredstrand, timmerman

Karin Ericsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-06-26

Anders Stenman, timmerman

Katarina Trulsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-07-31

Magnus Berggren, timmerman

Brita Katarina Fendric

Karlskrona amt EIa:3


1790-07-31

Gume Sandberg, smedgesäll

Anna Löf, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-08-13

Johan Wiberg,

Anna Elisabet Doundke, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-08-20

Lorentz Bergman, konstapel

Brita Katarina Nerman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-08-27

Isak Magnus Uhrlin, kompaniskrivare

Beata Ulrika Hafverman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-08-29

Nils Ryberg, timmerman

Cecilia Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-05

Nils Larsson Lång, timmerman

Kristina Danielsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-08

Johan Segersten, prost, kyrkoherde i Asby

Maria Margareta Neuendorff, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-12

Johan Kjellström, avskedad timmerman

Botilla Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-15

Anders Persson Hind, båtsman

Elisabet Kristina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-15

Erik Rosengren, kofferdiskeppare

Katarina Cecilia Ronnbohm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-24

Lars Cornstedt, smedgesäll

Helena Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-09-25

Anders Rask, båtsman

Kristina Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-01

Jonas Ronge, smedgesäll

Marta Elmegran, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-02

Nils Åstedt, snickargesäll

Anna Maria Hellegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-03

Peter Bohman, förhyrd överstyrman

Brita Kristina Wiberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-03

Karl Lagerbom, högbåtsman

Katarina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-07

Hans Peter Möller, espingsbyggare

Greta Juliana Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-09

Zakarias Sedergren, timmerman

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-10

Peter Nyström, timmerman

Kristina Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-12

Anders Olof Holm, artillerikonstapel

Magdalena Botilla Bergman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-13

Johannes Berg, kanonjär

Ingrid Kristina Broman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-13

Johannes Lindrot, kofferdikarl

Elisabet Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-15

Håkan Ideqvist, timmerman

Margareta Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-16

Olof Berg, timmerman

Brita Katarina Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-16

Gume Olofsson Bergholm, timmerman

Kristina Malmstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-16

Nils Åkesson,

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-22

Johan Niklas Malm, extra arklimästare

Maria Kristina Oldevig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-23

Anders Fagelin, snickargesäll

Kristina Åsberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-29

Sven Svensson, dräng

Lisbet Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-29

Sven Söderström, trumslagare

Ingrid Maria Ödman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-30

Peter Nilsson Löfgren, snickargesäll

Stina Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-10-31

Peter Andreas Wiberg, espingsbyggare

Anna Lisa Widman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-03

Karl Gustaf Malmö, kofferdikarl

Brita helena Wretell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-06

Håkan Beckman, volontär

Maja Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-06

Nils Lärcka, timmerman

Anna Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-12

Erik Andreas Lillja, timmerman

Ingrid Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-13

Peter Löfgren, kofferdikarl

Karin Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-14

Erik Appelgren, underskeppare

Lovisa Ulrika Svartberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-14

Gabriel Ekedahl, volontär

Gertrud Gumesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-20

Anders Lundgren, timmerman

Marta Lisa Nygren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-20

Mattias Olsson, timmerman

Kerstin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-20

Olof Wiberg, båtsman

Karin Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-21

Jonas Gumesson Ljungström, volontär

Carna Truedsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-26

Karl Fredrik Hultman, volontär

Ingrid Maria Banéer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-27

Åke Olsson Rundberg, båtsman

Kerstin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-11-30

Daniel Lindström, stadstimmerman

Rebecka Kristina Falck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-04

Sone Abrahamsson Fjell, båtsman

Bengta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-05

Anders Berg, understyrman

Anna Katarina Enebohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-05

Peter Eneberg, extra högbåtsman

Gertrud Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-05

Peter Enström, korpral

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-05

Jöns Lagerman, extra arklimästare

Helena Elisabet Rotovius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-10

Nils Johansson Lindvall, stadstimmerman

Brita Katarina Lindbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-10

Mattias Svanberg, repslagargesäll

Katarina Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-12

Samuel Andreas Edberg, volontär

Sara Maria Rosander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-12

Måns Hök, båtsman

Gertrud Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-18

Olof Folckesson, kanonjär

Katarina Maria Hammar

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-19

Anders Olsson Bergholm, timmerman

Kristina Streckert, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-19

Sivert Sveder, stadsväktare

Helena Elisabet Ekman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-26

Peter Andreas Hansson, repslagargesäll

Anna Katarina Utterberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-26

Gume Håkansson, timmerman

Brita Isaksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-28

Johan Nilsson Norling, volontär

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1790-12-31

Johan Wetterberg, volontär

Elin Bondesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-04

Peter Reséen, extra arklimästare

Fredrika Regina Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-11

Alexander Lerra, studiosus chirurgio

Helena Friman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-14

Johan Adam Burmeister, volontär

Sigrid Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-18

Peter Bromert, underskeppare

Elisabet Nordqvist, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-19

Olof Olofsson Wilcke, volontär

Lena Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-21

Jakob Rytter, timmerman

Katarina Hallgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-26

Per Månsson Pipare, båtsman

Maria Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-01-29

Karl Stenberg, timmerman

Marta Helena Stenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-01

Jöns Palm, Kunglig flaggskeppare

Ingrid Katarina Göransson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-04

Kristoffer Groth,

Rebecka Melander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-05

Johan Heltman, högbåtsman

Ingrid Maria Torsslund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-06

Peter Cederskog,

Anna Katarina Östby, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-13

Johannes Jonsson Widerberg, stenhuggare

Cecilia Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-19

Jonas Ryström, förhyrd underskeppare

Elsa Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-02-26

Karl Jönsson Sandström, volontär

Maria Ericsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-06

Olof Sjöman, korpral

Kerstin Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-09

Anders Sandell, volontär

Brita Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-11

Hans Svensson, kofferdikarl

Anna Maria Mellström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-12

Mattias Johansson Sjöström, timmerman

Elisabet Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-18

Sven Lilljegren, inv. timmerman

Brita Katarina Malmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-25

Johan Ekeberg, volontär

Anna Maria Bergman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-25

Johan Kronlund, volontär

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-25

Adolf Fredrik Lundberg, arklimästare

Rebecka Kristina Lundgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-25

Martin Reinhold Lundström, trädgårdsmästare

Kristina Ulrika Ekhoff, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-26

Peter Elmegren, timmerman

Anna Maria Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-27

Anders Gadelius, artillerikapten

Eva Charlotta Almgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-27

Nils Svensson Brefelt, båtsman

Ingrid Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-03-27

Anders Wiberg,

Lovisa Spegel, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-02

Jonas Friberg, extra högbåtsman

Ingrid Maria Lindman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-02

Måns Nilsson, dräng

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-03

Gabriel Enebuske, kofferdikarl

Berta Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-05

Karl Peter Molin, timmerman

Elin Jönson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-05

Hans Peter Sjöström, arklimästare

Bengta Tornberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-05

Lorentz Peter Söderdahl, vagnmakargesäll

Katarina Maria Ekelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-06

Jonas Hasselqvist, stadstimmerman

Maria Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-09

Sven Stenberg, volontär

Anna Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-09

Nils Wahlberg, korpral

Kristina Hurtig

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-10

Magnus Lustig, volontär

Ingrid Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-10

Ludvig Gustaf Segervall, adjutant vid Kungliga Amiralitetslotskontoret

Kristina Björkengren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-12

Nils Andreas Tilosius, understyrman

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-16

Johannes Algulin, timmerman

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-16

Jonas Sandberg, kofferdikarl

Helena Maria Grönberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-16

Sven Sandström, volontär

Anna Maria Landberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-16

Göran Adolf Werlin, volontär

Johanna Helena Loman

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-21

Johan Fredrik Gyttenberg, volontär

Anna Örnegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-21

Erik Möller, timmerman

Brita Kajsa Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-23

Hans Bart Stenberg, förhyrd styrman

Katarina Truedsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-25

Jakob Bohman, volontär

Elin Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-25

Karl Fredrik Göransson, kofferdikarl

Anna Sofia Ekenberg

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-25

Nils Zakarias Kallström, arklimästare

Helena Norberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-25

Johan Ståle, extra högbåtsman

Helena Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-26

Nils Björkman, kofferdikarl

Lovisa Ulrika Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-30

Anders Henrik Neyman, volontär

Kristina Staf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-04-30

Bengt Östergren, volontär

Petronella Dahlström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-07

Johan Peter Åström, smedgesäll

Kristina Runngren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-10

Peter Andreas Bruse, Kunglig flaggkonstapel

Ingrid Rebecka Hvitlock, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-12

Magnus Eljander, inv. timmerman

Elsa Maria Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-14

Jonas Lekander, kofferdikarl

Elin Hansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-28

Johan Malmgren, kofferdikarl

Stina Gudmundsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-05-29

Olof Dahlqvist, smedgesäll

Estrid Johanna Beckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-01

Sven Gummesson,

Elin Bengtsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-05

Göran Kjellgren, vicekorpral

Sara Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-13

Peter Frifelt, volontär

Kristina Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-15

Nils Eriksson Almberg, volontär

Brita Katarina Tillström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-18

Johan Henrik Berg, volontär

Anna Stina Fatter

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-25

Måns Lundgren, timmerman

Elisabet Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-06-26

Johannes Rundcrantz, volontär

Helena Samuelsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-01

Gustaf Almström, tunnbindargesäll

Lovisa Ulrika Loo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-02

Jonas Andersson, volontär

Kerstin Johansdotter, volontär

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-02

Sven Hollin, volontär

Lisa Gustafsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-03

Magnus Nyström, volontär

Johanna Maria Broman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-12

Jonas Lundgren,

Elisabet Engvall, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-15

Lorentz Karstholm, understyrman

Brita Helena Granbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-16

Bengt Andersson Ågren, volontär

Anna Trulsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-22

Nils Broström, volontär

Gertrud Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-24

Gume Björn, kofferdikarl

Anna Brita Hjertonsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-24

Peter Fuhrström, stenhuggare

Ingrid Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-24

Gustaf Krall, korpral

Anna Katarina Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-07-30

Nils Berg, smedgesäll

Katarina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-08-19

Peter Berg, volontär

Anna Katarina Löfgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-08-26

Anders Benschiöld, Kunglig flaggstyrman

Maria Cardél, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-08-26

Jöns Wahlqvist, inv. timmerman

Kristina Maria Stenbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-08-27

Gabriel Blomberg, timmerman

Maria Gumesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-04

Niklas Karlström, korpral

Anna Maria Ruder

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-04

Johan Ludvig Drevitz, volontär

Botilla Reuth, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-04

David Förvändel, volontär

Elisabet Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-10

Peter Larsson Stålberg, volontär

Anna Jeansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-17

Anders Blousters, kofferdikarl

Lisa Kristina Dahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-24

Pierre Augustin Le Canue, överstyrman

Sofia Lovisa Wederborg

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-25

Anders Ahlgren, volontär

Anna Katarina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-25

Peter Magnus Fagerström, volontär

Anna Katarina Ericsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-09-25

Jonas Hiertberg, volontär

Barbara Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-01

Kristoffer Jönsson, volontär

Anna Stina Enebom

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-02

Anders Mobeck, volontär

Elin Mört, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-04

Fredrik Linderstedt, konteramiral, riddare av Kungliga svärdsorden

Margaretha Katarina Dahlstedt, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-05

Magnus Rundgren, stadstimmerman

Ingeborg Danielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-07

Jöns Schrevelin, härads skomakare

Anna Katarina Kindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-07

Hierton Uhrström, volontär

Elin Jönsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-07

Olof Westerberg, volontär

Kristina Frifelt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-14

Magnus Möllersten, arklimästare

Anna Kristina Sjögren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-14

Fredrik Sommar, underskeppare

Beata Drill, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-16

Olof Östergren, högbåtsman

Brita Katarina Sommar, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-21

Peter Adam Petersson, lådmakarmästergesäll

Maria Rönberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-21

Sven Petersson, timmerman

Maria Tornberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-22

Karl Gustaf Edmansson, volontär

Botilla Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-22

Karl Gustaf Grönberg, musiker

Maja Lisa Linnelöf

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-22

Anders Knape, volontär

Anna Katarina Banéer, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-28

Johan Törnström, bildhuggare

Anna Katarina Ekelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-29

Erik Andreas Lindahl, volontär

Ingrid Gummesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-29

Peter Ljungqvist, kofferdikarl

Maria Kristina Roth, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-29

Sven Lustig, korpral

Elisabet Beata Hare, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-29

Konstantin Sundberg, volontär

Helena Maria Sallin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-10-30

Jonas Rask, vicekorpral

Anna Katarina Kjellberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-01

Nils Fix, extra arklimästare

Fredrika Kristina Ödman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-04

Anders Persson Lerman, båtsman

Anna Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-05

Mattias Berggren, stadstimmerman

Kristina Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-11

Andreas Håkansson, inv. timmerman

Anna Katarina Norberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-12

Nils Linnell, stadstimmerman

Katarina Abrahamsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-19

Peter Ljunggren, timmerman

Valborg Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-20

Samuel Kron, stenhuggare

Kerstin Olasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-25

Jonas Björk, överskeppare

Sofia Lovisa Trygger, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-25

Olof Leosander, vicekorpral

Katarina Maria Malmgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-25

Johannes Nordberg, lärstyrman

Helena Petersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-27

Daniel Blomqvist, kofferdikarl

Katarina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1791-11-27

Samuel Fagerberg, volontär

Lisa Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1791-12-01

Jöns Andersson, avskedad timmerman

Anna Gisesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-01-07

Kristian Fredrik Hasselgren, extra underskeppare

Marta Lisa Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-01-31

Gustaf Lilljeqvist, amiralitetslöjtnant

Ingrid Maria Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-04

Anders Jonasson, volontär

Kristina Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-04

Peter Svensson, volontär

Kristina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-11

Peter Cammel, volontär

Kristina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-17

Peter Möllersten, kofferdikarl

Ingrid Maria Wigström

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-18

Peter Hultgren, volontär, rekryt

Katarina Josefsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-24

Anders Schylander, kofferdikarl

Kristina Maria Darelius, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-02-25

Magnus Holmgren, volontär

Signil Edvall, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-03

Nils Bergström, volontär

Gretha Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-03

Håkan Lundberg, timmerman

Maria Matsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-04

Peter Petersson, volontär

Lovisa Ulrika Edberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-07

Tufve Herrstedt, volontär

Sigrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-07

Jöns Kihlström, volontär

Maria Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-14

Karl Gustaf Dalhelm, revisor

Anna Sofia Törnebohm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-17

Johan Hultqvist, volontär

Lovisa Fagerlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-25

Olof Frysdahl, volontär

Sara Magdalena Winström

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-27

Karl Karlsson, timmerman

Elin Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-27

Olof Malmgren, extra högbåtsman

Anna Elisabet Ternström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-27

Hans Henrik Wittberg, arklimästare

Katarina Rosengren

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-30

Henrik Nylander, understyrman

Kristina Maria Lund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-30

Nils Rosander, kofferdikarl

Katarina Öhman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-03-31

Isak Svanberg, volontär

Elsa Maria Hellman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-03

Immanuel Håkansson, timmerman

Anna Katarina Wahlman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-04

Håkan Jonasson, kofferdimatros

Kerstin Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-07

Johan Moberg, kofferdikarl

Lena Gudmundsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-09

Peter Gabrielsson Granström, timmerman

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-09

Zakarias Kjellberg, kofferdikarl

Bengta Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-13

Peter Friberg, underskeppare

Kristina Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-15

Jean Persson, timmerman

Kristina Samuelsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-17

Karl Lindström, snickargesäll

Elsa Maria Löf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-17

Nils Peter Palmqvist, understyrman

Beata Maria Fagerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-20

Jonas Söderbohm, kofferdikarl

Anna Katarina Wahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-25

Ola Mikaelsson Öberg, avskedad svarvargesäll

Katarina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-27

Nils Holm, musiker

Gustava Maria Folkjern

Karlskrona amt EIa:3


1792-04-28

Karl Ramberg, volontär

Gretha Sofia Kleman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-01

Sven Jonsson Sandgren, timmerman

Ingrid Kristina Månsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-06

Jakob Kristian Steinback, underskeppare

Anna Kristina Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-06

Peter Säfström, klarinettblåsare

Kerstin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-18

Magnus Lindman, kofferdimatros

Katarina Edström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-19

Jakob And. Löfström, kofferdikarl

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-19

Johan Ulfshjöld, kofferdikarl

Maja Stina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-25

Hans Peter Friberg, kofferdikarl

Elin Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-26

Börje Lind, kofferdikarl

Gunilla Marta Lillja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-05-28

Anders Barendt, volontär

Cecilia Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-02

Gideon Loman, kofferdikarl

Sara Magdalena Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-09

Sven Fahlgren, arklimästare

Ingeborg Bohman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-13

Anders Nystrand, volontär

Maria Möller

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-16

Karl Peter Olsenqvist, volontär

Maria Enebom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-16

Johan Schiltz, volontär

Stina Skog, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-16

Arvid Sjöman, arklimästare

Helena Fagerqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-17

Gume Berggren, underskeppare

Ingrid Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-27

Magnus Gudmundsson Ljurén, snickargesäll

Anna Kristina Lindblad, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-06-30

Peter Möckelin, volontär

Lisa Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-07-08

Filip Weiss, volontär

Katarina Sjöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-07-18

Anders Rundqvist, volontär

Katarina Maria Röding, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-07-21

Magnus Bokelund, smed

Elin Hansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-07-22

Peter Törling, volontär

Marta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-07-28

Magnus Lönqvist, smedgesäll

Anna Maria Stenström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-10

Peter Johansson Berg, repslagargesäll

Anna Kristina Wahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-10

Svante Telning, korpral

Helena Krus, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-11

Magnus Brunnberg,

Katarina Hallberg

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-12

Sven Niklas Kjellman, repslagargesäll

Ingrid Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-12

Nils Österberg, auktions vaktmästare

Anna Maria Lillja

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-17

Hemming Hutzéen, volontär

Sigrid Jacobsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-18

Nils Rosengren, volontär

Ingrid Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-18

Magnus Sandström, volontär

Marta Kristina Högelund

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-19

Olof Qvistsson, volontär

Elisabet Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-25

Klas Östman, volontär

Elisabet Ruder

Karlskrona amt EIa:3


1792-08-31

Jan Bengtsson Starck, extra arklimästare

Helena Sjöberg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-07

Mattias Borgström, volontär

Annika Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-16

Johan Grahn, volontär

Helena Ekelöf

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-22

Sven Söderström, volontär

Katarina Magdalena Wallander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-28

Erik Magnus Almgren, understyrman

Gustava Dorotea Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-29

Bengt Gullström, volontär

Lisa Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-30

Magnus Skonberg,

Kristina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-09-30

Magnus Wahlgren, volontär

Anna Maria Lindskog, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-06

Andreas Hansenberg, blockmakargesäll

Brita Kristina Jeansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-06

Johannes Petersson, segelduksvävaren

Kajsa Lundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-07

Jonas Rambeck, vaktmästare

Anna Elisabet Sundberg

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-07

Andreas Söderström, volontär

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-09

Sten Lilljeqvist, stenhuggare

Botilla Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-10

Jonas Sandvall, espingsbyggare

Kristina Maria Hansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-12

Karl Gustaf Danielsson, kofferdikarl

Ingrid Maria Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-12

Jonas Haggberg, timmerman

Anna Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-12

Magnus Lundelius, timmerman

Kerstin Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-12

Karl Persson Kjempe, båtsman av Blekinge 1:a kompani

Ingjer Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-12

Håkan Tingberg, volontär

Maria Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-14

Simon Peter Ekebom, korpral

Kristina Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-16

Jöns Abrahamsson, stenhuggare

Katarina Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-20

Kristoffer Borgström, volontär

Sofia Hybel, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-21

Anders Sjöman, volontär

Kristina Strandberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-24

Josef Andre, volontär

Kristina Setterberg

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-26

Anders Gisselqvist, snickarmästare

Lovisa Berg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-26

Jonas Palmqvist, understyrman

Maria Kristina Pihlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-27

Anders Sundberg, murargesäll

Anna Kristina Lind, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-28

Sven Kristiansson, espingsbyggare

Sofia Charlotta Östberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-10-28

Ivar Jönsson, volontär

Kristina Hasselström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-02

Karl Peter Lillja, arklimästare

Ingrid Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-03

Jonas Holm, volontär

Beata Johansdotter Holm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-04

Magnus Löfgren, kofferdikarl

Kristina Råbom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-04

Johan Waxbom, volontär

Lisa Klockenfelt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-06

Kristoffer Törner, högbåtsman

Marta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-09

Peter Cronlund, volontär

Anna Katarina Hoffman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-10

Karl Qvick, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Maria Magdalena Reich, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-18

Karl Svanberg, vicekorpral

Greta Ståhle

Karlskrona amt EIa:3


1792-11-24

jonas Högsberg, volontär

Lena Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1792-12-01

Lars Moström, volontär

Botilla Maria Geting, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-12-15

Karl Persson, timmerman

Katarina Ahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1792-12-18

Georg Peter Torssell, tygvaktare vid Kungliga Amiralitetet

Anna Sofia Kock, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1792-12-26

Jöns Lundgren, volontär

Anna Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1792-12-30

Johan Peter Wahlman, högbåtsman

Maria Svensdotter Wisman

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-05

Lorentz Sandberg, korpral

Sara Katarina Tranberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-12

Erik Bergvall, snickare, sadelmakare

Kristina Lilljegren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-12

Peter Söderberg, volontär

Elin Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-15

Erik Eek, konstapel

Beata Elisabet Defoldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-19

Johannes Ekman, volontär

Ingeborg Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-19

Johan Peter Ståhle, arklimästare

Ingeborg Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-01-27

Karl Magnus Topp, båtsman av Ölands 2:a komp.

Kristina Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-01

Anders Tollbom, timmerman

Helena Kristina Frimodig, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-02

Olof Lindström, volontär

Kristina Maria Fix

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-05

Jonas Lorentz Berg, understyrman

Katarina Hansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-05

Nils Meurling, artillerikonstapel

Ulrika Mörlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-10

Gabriel Blom, inv. timmerman

Botilla Petersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-10

Peter Möller, volontär

Kristina Wernberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-02-16

Olof Rudolph Cederström, major vid Kungliga Artill., riddare av Kungliga svärdsorden

Charlotta Katarina Wrangel, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1793-03-01

Gabriel Westerling, kofferdiskeppsbåtsman

Sara Elisabet Sedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-03-02

Vilhelm Berg, smedgesäll

Elin Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-03-05

Abraham Petersson, överstyrman

Sofia Albertina Pihlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-03-09

Anders Tjellström, volontär

Maria Winbom

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-01

Peter Lindström, kofferditimmerman

Maria Kristina Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-02

Kristoffer Lambrecht, musikant

Cecilia Maria Hellgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-06

Bengt Kroneström, volontär

Katarina Norberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-06

Magnus Lagerström, timmerman

Karin Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-07

Johan Demant, kofferdikarl

Anna Katarina Berg

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-12

Mårten Löfström, överskeppare

Kristina Maria Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-17

Karl Magnus Lönqvist,

Katarina Maria Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-19

Johan Humblan, volontär

Maria Svanberg

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-19

Karl Johansson, timmerman

Elisabet Sedergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-19

Peter Österberg, timmerman

Anna Maria Ulfschiöld, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-27

Sven Åckerholm, volontär

Anna Lisa Fendric, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-28

Sven Svensson, timmerman

Stina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-04-30

Sven Åckerblom, volontär

Cecilia Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-07

Hans Håkansson Blomqvist, blockmakargesäll

Kristina Groth, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-08

Peter Wigelsten, volontär

Maria Qvick, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-11

Peter Rundqvist, volontär

Maria Dorotea Alls

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-11

Nils Smedberg, klarinettblåsare

Gunild Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-22

Peter Sjöqvist, extra arklimästaren

Kristina Gräs

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-25

Johan Körler, Kunglig flaggstyrman

Dorotea Ulrika Wallenstjerna, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-05-31

Gise Löfgren, timmerman

Anna Maria Torssell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-01

Håkan Rybom, timmerman

Kerstin Gunnarsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-08

Karl Fredrik Bergman, volontär

Anna Maria Fröberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-12

Sven Åstrand, kofferdikarl

Elin Maria Reick, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-14

Emanuel Cornéer, Kunglig flaggkonstapel

Johanna Permand, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-15

Elias Danielsson, smedmästargasäll

Ingrid Cecilia Wretell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-19

Jonas Ekholm, volontär

Gertrud Kristina Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-19

Gume Linell, volontär

Svenborg Månsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-22

Lars Lundström, högbåtsman

Elisabet Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-24

Jöns Lundberg, volontär

Sara Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-06-28

Gustaf Fredrik Hagström, artillerikonstapel

Brita Beata Schveitzer, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-07-07

Tufve Hårstedt, volontär

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-08-11

Georg Peter Brandenburg, provincial medicus, doktor

Anna Margareta Wahrberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-08-17

Fredrik Westerling, volontär

Anna Katarina Ström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-08-18

Lars Månsson, timmerman

Anna Helena Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-08-31

Andreas Frisk, kofferdikarl

Maria Elisabet Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-09-15

Johan Holmgren, Kunglig flaggstyrman

Kristina Elisabet Ahlsberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-09-15

Tufve Löfgren, kofferdikarl

Annika Bergström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-09-27

Gabriel Sohlberg, timmerman

Elisabet Engvall, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1793-09-28

Håkan Bergstedt, volontär

Kristina Maria Paulsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-04

Erik Petersson Fagerberg, blockmakargesäll

Ingrid Axelsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-05

Karl Johan Bockou, volontär

Maria Gumesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-05

Sven Hvitlock, timmerman

Berta Åkesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-06

Börje Lindahl, timmerman

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-08

Karl Fredrik Hörling, smedgesäll

Maria Elisabet Fogelström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-20

Erik Jönsson Westerman, volontär

Annika Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-20

Karl Peter Pihlgren, volontär

Helena Maria Ahlbom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-25

Johannes Malmberg, repslagare

Cecilia Maria Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-10-29

Fredrik Lindqvist, underkirurg

Anna Fredrika Barek, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1793-11-01

Olof Fahlström, fruntimmers skräddarmästaren

Anna Kristina Tornberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-11-08

Sven Torssell, vaktmästare

Ulrika Staf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-11-09

Erik Lundgren, avskedad kofferdikarl

Marta Kristina Hansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-11-09

Karl Fredrik Östergren, volontär

Clara Elisabet Bruse, änka

Karlskrona amt EIa:3


1793-11-22

Ingel Bogren, extra högbåtsman

Anna Katarina Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1793-12-01

Johan Fredrik Berggren, volontär

Elin Jönsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1793-12-13

Gustaf Korsseman, apotekare från Kalmar

Brita Maria Botin, fru

Karlskrona amt EIa:3


1794-01-17

Sven Broman, volontär

Cissa Tufvesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1794-01-24

Karl Fredrik Morén, Kunglig flaggkonstapel

Gustava Ulrika Hoppe, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-02-07

Johan Wahlgren, kammarskrivare

Ingrid Katarina Blanéer, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-02-08

Olof Ströby, varvsmålarmästare

Brita Katarina Strellenert, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-02-14

Niklas Rotman, murargesäll

Maria Ljungberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-02-16

Magnus Lindqvist, kofferdikarl

Lisa Mathisdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-03-18

Olof Hörling, murargesäll

Elisabet Ekedahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-04-05

Anders Finkenät, båtsman av Hallands södra kompani

Elin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-04-05

Håkan Svensson,

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-04-12

Johan Karlsson Friberg, timmerman

Sigrid Gummesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-04-26

Karl Blom, volontär

Margareta Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-05-02

Abraham Hitzéen, kofferdikarl

Maria Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-05-02

Johannes Lindberg, timmerman

Johanna Kristina Lilljeroth, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-05-09

Magnus Eljander, inv. timmerman

Marta Helena Gumesson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-06-18

Nils Sjöström, extra högbåtsman

Ingrid Olsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-06-20

Johan Ludvig Nordström, kammar tjänare

Sibilla Helena Torsslov, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-06-28

Gabriel Bergström, korpral

Katarina Hjelmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-07-04

Erik Dahlgren, vaktmästare

Elsa Maria Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-07-20

Magnus Elisier Grönqvist, segelmäkargesäll

Maria Kristina Pihlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-08-16

Peter Hellsten, volontär

Ulrika Flodin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-08-21

Karl Olof Cronstedt, kontre amiral, adjutant, riddare av Kungliga svärdsorden stora korset

Beata Sofia Wrangel, grevinna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-09-26

Elias Berg Reinholdt, bokhållare

Maria Lindemarck, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-04

Olof Berggren, volontär

Katarina Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-04

Sven Karlsson, stadstimmerman

Maria Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-04

Hans Friberg, varvstimmerman

Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-05

Olof Blixberg, volontär

Katarina Stockberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-10

Mattias Fiskare,

Helena Maria Hagström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-12

Karl Fredrik Stendahl, trumslagare

Ulrika Katarina Bolander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-24

Olof Håkansson, skomakarmästare

Kristina Maria Granstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-26

Anders Fahlberg, kofferdikarl

Fredrika Unger

Karlskrona amt EIa:3


1794-10-26

Karl Petersson, kofferdikarl

Elisabet Karlsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-08

Ola Olsson Ahlgren, timmerman

Sara Kajsa Moberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-08

Johan Sachleber, volontär

Kerstin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-09

Anders Sundberg, inv. timmerman

Anna Ulrika Stenbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-12

Lars Nilsson Fisk, volontär

Margareta Abrahamsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-15

Karl Gustaf Stålhandske, löjtnant vid Kungliga Amiralitetet

Ulrika Katarina Blessing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-16

Karl Ulner, kapten vid Kungliga Amiralitetet

Gustava Ulrika Holdtz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-18

Peter Kristoffersson, högbåtsman

Katarina Elisabet Braman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-21

Johan Persson Lönqvist, kofferdimatros

Lovisa Kristina Westerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-22

Olof Kjörsebom, volontär

Helena Maria Winberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-11-29

Gume Månsson Elmström, timmerman

Sara Elisabet Hebon, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-07

Karl Frost, kofferdikarl

Elisabet Hultgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-07

Karl Pihlström, fänrik

Charlotta Cecilia Ternström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-09

Karl Peter Lundgren, kammar och kompaniskrivare

Maria Katarina Rundqvist, mademoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-20

Anders Åckerberg, volontär

Gertrud Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-26

Karl Eriksson, volontär

Katarina Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-26

Nils Höyer, volontär

Helena Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-27

Karl Daniel Printz, extra arklimästare

Anna Kristina Lund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-28

Håkan Persson, timmerman

Ingrid Månsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-30

Peter Magnus Petersson, understyrman

Lovisa Katarina Uppman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1794-12-30

Elias Magnus Wederberg, komedidirektör

Greta Kristina Blomgren, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1795-01-11

Henrik Rosenqvist, volontär

Ingrid Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1795-01-30

Johan Fredrik Åberg, artillerikonstapel

Elisabet Katarina Möller

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-07

Daniel Persson Rosengren, kofferdikarl

Lisa Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-13

Johan Bergström, inv. timmerman

Juliana Pihlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-13

Karl Johan Ehrenström, Kunglig flaggkonstapel

Maria Elisabet Schagerborg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-14

Lars Olsson, volontär

Anna Katarina Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-15

Peter Holmberg, timmerman

Kristina Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-21

Anders Dahlström, volontär

Katarina Elmgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-02-21

Johan Granbeck, korpral

Lovisa Ulrika Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-14

Jonas Broström, vicekorpral

Anna Lisa Hagman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-15

Samuel Gustaf Mannerstedt, amiralitetslöjtnant

Katarina Maria Rääf, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-18

Kristian Knaak, soldat vi Kungliga sprengportska regementet

Kristina Hultberg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-18

Karl Fredrik Mörck, volontär

Gunilla Maria Blomster

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-20

Magnus Togelberg, volontär

Anna Katarina Wahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-21

Lars Roth, volontär

Kristina Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-28

Ivar Jönsson, volontär

Kerstin Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-29

Anders Karlsson Stiberg, volontär

Sigrid Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-03-29

Peter Svensson Lundberg, timmerman

Brita Kristina Wahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-04

Kristian Peter Ahlfundt, espingsbyggare

Kristina Maria Dahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-04

Olof Eskelund, volontär

Ulrika Maria Wahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-06

Jonas Ahlforss, kofferdikarl

Marta Kristina Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-06

Nils Håkansson Loberg, volontär

Elin Jonsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-10

Johannes Larsson, timmerman

Ingeborg Gumesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-10

Sven Melin, arklimästare

Marta Elisabet Nyback, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-17

Johan Holmberg, handelsman

Anna Katarina Rundblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-19

Peter Andreas Lillja, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Sara Elisabet Preutz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-24

Zakarias Segerholm,

Anna Katarina Modin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-26

Sven Broman, volontär

Katarina Larsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-26

Karl Fredrik Moberg, kofferdikarl

Maria Lindström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-04-26

Johan Palm, espingsbyggare

Katarina Pellonen, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-07

Peter Gilbert Wulff, arklimästare

Katarina Maria Engelholm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-08

Sven Rindgren, medelstyrman

Kristina Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-10

Johan Fredrik Linnersson, kofferdikarl

Anna Katarina Håkansson

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-15

Peter Bråberg, tunnbindarundermästare

Anna Kristina Loo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-22

Magnus Elmberg, medelstyrman

Ingrid Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-22

Anders Lundström, överstyrman

Kristina Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-30

Jonas Svensson Lundqvist, volontär

Katarina Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-31

Nils Lindgren, trumslagare

Elsa Hurtig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-05-31

Peter Wissander, bagarmästare

Brita Maria Ljungberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-06-21

Anders Ström, kofferdikarl

Ingrid Margareta Lönqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-07-04

Peter Trovall,

Sara Helena Netterman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-08-28

Anton Butth, buruhuskassör

Eva Ulrika Forssell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-09-19

Olof Leosander, vicekorpral

Maria Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-02

Bengt Hallongren, extra högbåtsman

Gretha Lisa Norling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-03

Peter Petersson, avskedad timmerbåtsman

Ingrid Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-11

Peter Sellberg, korpral

Anna Katarina Sjöman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-18

Niklas Beckman, vicekorpral

Ulrika Holm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-30

Hans Karl Holmgren, repslagargesäll

Ingrid Maria Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-10-31

Gustaf Persson, bränneridräng

Ingrid Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-07

Jöns Arvidsson Hallberg, volontär

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-14

Niklas Isenberg, dräng

Lisbet Isaksdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-14

Joel Söderdahl, vicekorpral

Ingrid Maria Schårström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-15

Niklas Sjöberg, volontär

Marta Elisabet Törnbom

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-18

Johan Gabriel Falck, medelstyrman

Lovisa Katarina Holmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-21

Jonas Blom, volontär

Ulrika Lovisa Fagerström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-21

Peter Högstedt, arklimästare

Marta Sofia Litell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-11-27

Kristian Magnus Lind, volontär

Maria Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-05

Karl Peter Lindberg, högbåtsman

Maria Widerbohm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-08

Peter Andreas Svensson, artillerikonstapel

Gustava Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-18

Peter Rundgren, artillerikonstapel

Hedvig Charlotta Kynell, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-19

Gustaf Fredrik Iman: Möller, vaktmästare

Anna Örngren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-20

Johannes Sjöberg, extra högbåtsman

Helena Maria Åström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1795-12-29

Lars Larsson Ekewall, kofferdiskeppare

Ingrid Maria Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-01-22

Jeremias Lindgren, medelstyrman

Maria Elisabet Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-06

Abraham Ekström, arklimästare

Sara Elisabet Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-07

Olof Andersson, volontär

Kajsa Hultman

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-14

Nils Lindström, kofferdikarl

Annika Jeansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-19

Magnus Rundqvist, handelsman

Botilla Helena Sjöbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-21

Anders Forssell, volontär

Margareta Bolmgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-02-28

Fredrik Öhman, kofferdikarl

Elin Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-03-19

Samuel Löf, korpral

Beda Hofström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-03-20

Hans Högstedt, timmerman

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-03-22

Kristoffer Lundberg, timmerman

Kristina Margareta Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-03-29

Karl Fredrik von Köhler, arklimästare

Kristina Maria Stenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-02

Nils Jonsson, bränneridräng

Cecilia Maria Kjellberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-08

Sven Vilhelm Braman, repslagargesäll

Ingrid Maria Lindström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-09

Peter Herrman Flemming, skräddargesäll

Brita Katarina Ludvig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-09

Karl Nilsson Kjellström, timmerman

Ingrid Karlsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-10

Andreas Högman, amiralitetsmusikant

Botilla Maria Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-16

Karl Gustaf Nordström, trumslagare

Ulrika Löfstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-24

Sven Jonasson, kofferdikarl

Katarina Erlandsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-04-30

Nils Peter Hultgren, kofferdikarl

Brita Maria Ryman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-05-14

Anders Söderqvist, skräddargesäll

Anna Maria Borgström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-05-21

Anders Petersson, klarinettblåsare

Anna Maria Lundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-05-29

Emanuel Råbock, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Anna Sofia Ryman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-05-31

Abraham Månsson, inv. timmerman

Margareta Kristina Molin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-06-08

Lars Appelgren, vicekorpral

Sara Maria Wallergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-06-18

Peter Hellström, volontär

Brita Kristina Gimström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-07-02

Gabriel Jakob Block, volontär

Maja Stina Lund

Karlskrona amt EIa:3


1796-07-24

Anders Frisk, arklimästare

Elisabet Karlsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-07-24

Johan Seilbaden, korpral

Magdalena Kristina Berling, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-08-23

Anders Mandelgren, kyrkoherde i Tving

Helena Petronella Butth, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-08-26

Abraham Sjögren,

Sofia Albertina Kristoffersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-08-27

Daniel Willman, volontär

Maria Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-09-03

Nils Fredrik Westberg,

Brita Kristina Fagerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-09-05

Magnus Wahlgren, repslagargesäll

Anna Sofia Svanberg

Karlskrona amt EIa:3


1796-09-25

Nils Hulthén, handelsman

Eva Dorotea Troberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-02

Johan Melander, amiralitetslöjtnant

Hedvig Ulrika Gyllenstam, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-07

Johan Ljungström, volontär

Kerstin Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-07

Johan Nylander, volontär

Eleonora Lönqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-07

Peter Sjögren,

Kristina Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-07

Johan Peter Wahlman, underskeppare

Anna Katarina Elmegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-07

Johan Åckerberg, volontär

Kerstin Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-09

Anders Bohman, timmerman

Karin Börjesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-14

Jonas Sandberg, kofferdikarl

Katarina Rosengren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-15

Måns Andersson, timmerman

Katarina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-15

Peter Andreas Wiberg, volontär

Anna Maria Gunner, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-16

Johan Ernst Dyrendahl, högbåtsman

Anna Kristina Smedberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-19

Bengt Eriksson Hallongren, volontär

Elisabet Beckstrand

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-22

Niklas Månsson, inv. timmerman

Anna Falena Bi

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-23

Isak Norling, timmerman

Dorotea Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-29

Hans Fredrik Höyer, löjtnant vid Kungliga Amiralitetet

Helena Dorotea Hökeflyckt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-29

Johan Lundberg, korpral

Johanna Maria Broberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-10-30

Bengt Fredrik Forssman, artillerikonstapel

Regina Eleonora Asping, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-11-06

Karl Adam Lundborg, artillerikonstapel

Ingrid Maria Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-11-11

Anders Isvall, volontär

Kristina Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-11-20

Lars Andersson, timmerman

Maria Hemmingsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-11-25

Lars Kristoffer Östberg, lärstyrman

Lovisa Ulrika Fiskare, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-03

Sven Holmberg, volontär

Maria Margareta Stråle, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-03

Gume Nilsson Löfgren, volontär

Sara Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-16

Johannes Hagman, överstyrman

Maria Elisabet Palmqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-17

Sven Peter Grönblom, volontär

Kristina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-17

Karl Stenström, korpral

Helena Katarina Lundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-26

Hans Peter Berg, smedgesäll

Ingrid Maria Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1796-12-26

Karl Brunsberg, timmerman

Elsa Johansdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-01-01

Anders Yberg, volontär

Anna Lisa Sandström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-01-13

Anders Lundqvist, kofferdikarl

Kristina Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1797-01-13

Fredrik Nyman, Kunglig flaggskeppare

Ulrika Albrechttsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-01-24

Karl Peter Strömberg, arklimästare

Kristina Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-03

Magnus Lundberg, kofferdikarl

Helena Maria Lundberg

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-05

Johan Westerlund, arklimästare

Lisa Lovisa Berggren, junggfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-12

Jonas Almqvist, undertimmermästare

Eva Maria Rosenbaum, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-18

Nils Hansenberg, kofferdikarl

Margareta Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-19

Håkan Holmgren, timmerman

Kerstin Gudmundsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-19

Niklas Sandström, kofferdikarl

Sara Brita Söderdahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-25

Jöns Rosengren, volontär

Helena Björk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-02-25

Sven Söderberg, korpral

Ingrid Kristina Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-05

Jonas Lindvall, landtullvisitör

Anna Sofia Ridderstedt

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-05

Karl Fredrik Sjögren, kofferdikarl

Cissa Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-05

Anders Söderberg, volontär

Brita Kristina Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-11

Johan Beckström, kofferdikarl

Cecilia Maria Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-12

Peter Frimodig, smedgesäll

Ulrika Wahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-26

Nils Sandström, timmerman

Anna Jansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-30

Peter Håkansson, kofferdisjöman

Elin Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-31

Johan Litterman, kofferdikarl

Anna Åkesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-03-31

Johannes Månsson, timmerman

Maria Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-01

Olof Ljungberg, volontär

Annika Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-02

Andreas Lustig, volontär

Ingrid Maria Lilljegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-07

Magnus Nik. Cronhammar, kofferdikarl

Cecilia Maria Netterberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-07

Samuel Jonasson,

Kristina Wahlqvist

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-08

Isak Lindström, volontär

Anna Katarina Wirstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-09

Anders Norman, kofferdikarl

Lisa Kristina Lundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-11

Jakob Benschiöll, överstyrman

Magdalena Hedenius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-14

Jöns Magnus Tiberg, korpral

Lovisa Kihl

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-17

Sven Flisberg, vicekorpral

Anna Lucia Fulda, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-22

Karl Bolin, timmerman

Elsa Maria Brun, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-23

Gume Samuelsson, mätare

Ingeborg Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-26

Anders Henrik Svanberg, konstapel

Anna Katarina Renhorn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-04-29

Karl Gustaf Dorner, volontär

Sara Katarina Bolander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-02

Magnus Tingberg, kofferdikarl

Maria Kristina Brusell, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-05

Jonas Månsson, timmerman

Anna Kristina Elmegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-07

David Fredrik Holmgren, espingsbyggare

Maria Bengta Ryström, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-08

Georg Fredrik Améen, amiralitetsmajor

Anna Helena Falck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-09

Elof Strömbeck, arklimästare

Margareta Kristina Berg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-12

Isak Gustaf Hjelmberg, korpral

Anna Kristina Sohlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-14

Gudmund Svanberg, båtsman av Hallands norra kompani

Maria Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-22

Peter Johan Höroldt, överstyrman

Lovisa Eskengren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-05-26

Hans Erik Hedenius, artillerikonstapel

Beata Sofia Renhorn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-06-03

Magnus Vilhelm Rydell, arklimästare

Margareta Elisabet Willberg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1797-06-05

Peter Lilljegren, lärstyrman

Anna Katarina Berg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1797-06-16

Johannes Lönberg, kofferdikarl

Greta Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-06-27

Mattias Estberg, lärstyrman

Ingrid Cecilia Rundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-07-29

Peter Johan Löfdan, volontär

Elin Elajadotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-08-12

Erik Nyström, volontär

Maria Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-08-13

Anders Peter Hagelberg, volontär

Kerstin Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-08-13

Sven Holmberg, korpral

Katarina Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-08-18

Abraham Ekström, arklimästare

Maria Elisabet Ibohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-09-15

Johan Hasse, fältskärsgesäll

Margareta Maria Åberg

Karlskrona amt EIa:3


1797-09-17

Peter Haggren, kofferdimatros

Maria Olasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-09-17

Ludvig Holsten Asping, kammarskrivare

Fredrika Johanna Pihl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-01

Ingemar Lillja, guldsmedsgesäll

Kristina Maria Djurstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-07

Peter Schylander, timmerman

Kristina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-07

Magnus Ullgren, skomakarmästare

Anna Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-08

Magnus Hultgren, kofferdikarl

Ingrid Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-17

Håkan Beckström, timmerman

Katarina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-20

Sven Niklas Hjelm, artillerikonstapel

Anna Lovisa Dahlfelt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-20

Daniel Lindgren, smedgesäll

D. Modig, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-22

Måns Johansson, timmerman

Kerstin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-22

Sven Peter Rundberg, kofferdikarl

Anna Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-22

Peter Sigfridsson Engström, timmerman

Kerstin Åkesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-22

Herrman Kristoffer Stickman, slaktarmästare

Dorotea Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-26

König Alexander Grönlund, auditören vid Kungliga lotterikontoret

Ulrika Olsson f. Bergius, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-28

Johan Peter Qvistberg, volontär

Elin Paulsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-10-29

Sven Dyk, arklimästare

Svenborg Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-04

Isak Bengtsson Elmqvist, volontär

Helena Kristina Kjölström

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-05

Johan Norberg, medelstyrman

Katarina Widing, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-07

Klas Gustaf Fleming, major, friherre

Brita Beata Borg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-10

Olaus Blomgren, medelstyrman

Ingeborg Popke f. Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-10

Johan Ibohm, artillerikonstapel

Gustava Eleonora Kraft, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-12

Joakim Larsson Ahnfelt, volontär

Karin Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-18

Erik Berg, volontär

Elin Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-25

Gustaf Svanberg, volontär

Katarina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-26

Lars Fredrik Harnack, amiralitetsfänrik

Lovisa Ulrika Windahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-11-29

Andreas Ingelman, vicekorpral

Cecilia Katarina Lundberg

Karlskrona amt EIa:3


1797-12-09

Nils Jonsson Billström, volontär

Lena Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1797-12-22

Jakob Lundberg, högbåtsman

Botilla Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1797-12-22

Nils Ågren, lysyningsman vid amiralitetsvarvssmedjorna

Sara Kristina Söderlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-12-25

Nils Gustaf Rääf, amiralitetsvarvsinvent. revisor

Marta Benedicta Pisarsky, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1797-12-26

Jöns Berggren,

Maria Persson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-06

Jöns Peter Westerlund, kofferdikarl

Ingrid Kristina Åström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-07

Anders Frisk,

Sara Brita Örn, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-07

Johan Fägerstedt, volontär

Helena Ekholm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-19

Magnus Greflin, kammarskrivare

Hedvig Charlotta Asping, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-20

Ingel Månsson, kofferditimmerman

Johanna Maria Cronvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-23

Fr. Palmberg, arklimästare

Ingrid Katarina Smedberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-27

Daniel Gröman, timmerman

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-01-27

Håkan Lindström, stadsväktare

Sigrid Jönsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1798-02-02

Johannes Bergenstjerna, arklimästare

Anna Brita Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-02-04

Böran Bolander, volontär

Helena Enebom

Karlskrona amt EIa:3


1798-02-09

Gustaf Henrik Bagge, amiralitetslöjtnant, tygmästare på sjökastellet

Maria Katarina Ekebom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-02-18

Karl Bergström, kofferdikarl

Kristina Winberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-03

Hans Lindström, kofferdikarl

Botilla Markusdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-13

Erik Lettman, högbåtsman

Katarina Johansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-25

Kristian Himler, murare vid Kungliga skeppsvarvet

Anna Katarina Nyman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-30

Zakarias Ekeblad, skräddargesäll

Sara Katarina Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-31

Anders Appelqvist, trumslagare

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-03-31

Magnus Johansson, stenhuggare

Anna Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-01

Fredrik Öhman, kofferdikarl

Ingrid Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-03

Peter Fredrik Högstedt, arklimästare

Kristina Botilla Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-03

Olof Petersson, mönster skrivare vid amiralitetsvol. reg.

Kristina Katarina Stenbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-06

Karl Löfstedt, kofferdikarl

Kristina Beata Måhlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-09

Johannes Fogelström,

Charlotta Nordberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-14

Nils Berggren, volontär

Anna Lovisa Österberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-14

Per Forssell, brobyggare, timmerman

Marta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-21

Peter Rörström, extra snickargesäll

Anna Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-27

Jöns Peter Schrevelius, amiralitetspredikant

Fredrika Sofia Cederfeldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-28

Hans Rundqvist, volontär

Kerstin Johansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-29

Alexander Lundqvist, kofferdikarl

Anna Brita Wiberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-29

Håkan Månsson Lindström, timmerman

Cissa Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1798-04-29

Anders Österberg, volontär

Kerstin Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-05-06

Magnus Netterblad, kofferdikarl

Maria Elisabet Witthoff, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-05-13

Peter Engstedt, kofferdikarl

Helena Sundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-03

Peter Gabrielsson, timmerman

Kristina Maria Agge, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-08

Magnus Torngren, timmerman

Kristina Molander, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-09

Sven Åberg, volontär

Elin Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-15

Peter Ringvall, bokbindare

Anna Maria Söderberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-17

Johan Fredrik Broman, volontär

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-06-22

Johan Algerstedt, kofferdikarl

Katarina Hansenberg

Karlskrona amt EIa:3


1798-07-15

Johan Hultgren, volontär

Greta Kristina Tupp

Karlskrona amt EIa:3


1798-07-20

Jakob Lindgren, brobyggare, timmerman

Anna Greta Håkansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-09-16

Johan Blixenberg, volontär

Maria Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-05

Peter Arvidsson,

Helena Staf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-07

Isak Rosenberg, stockmakargesäll

Katarina Beata Lund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-14

Jöns Hvitlock, timmerman

Katarina Larsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-21

Jakob Kristoffer Jeansson, amiralitetslöjtnant

Lovisa Charlotta Blackstadius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-28

Karl Arvid Faxe, amiralitetsmedicus, doktor

Sofia Elisabet Lindahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-10-28

Lars Selin, konstapel

Elsa Magdalena Ströman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-04

Magnus Svensson, tunnbindargesäll

Helena Kristina Persson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-06

Johannes Lindberg, arklimästare

Anna Katarina Stenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-08

Johannes Hultman, volontär

Maria Mårtensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-11

Simon Bolmgren, volontär

Elsa Helena Jeansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-18

Olof Svensson, timmerman

Katarina Somansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1798-11-30

Karl Johan Améen, sekreterare vid Kungliga komm. för örlogsflottans lärander

Johanna Maria Loffman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-12-08

Kristian Endorf, volontär

Helena Skogliund

Karlskrona amt EIa:3


1798-12-16

Johan Fredrik Palm, amiralitetsmajor

Gustava Margareta Cederfeeldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1798-12-23

Anders Modin, kofferdikapten

Helena Katarina Pihlström f. Wahlgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1798-12-30

Karl Fredrik Lindskog, volontär

Brita Kristina Friman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-01-05

Olaus Falck, kofferdikarl

Katarina Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1799-01-07

Anders Ryberg, volontär

Maria Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1799-01-13

Peter Appelgren, arklimästare

Helena Maria Sjögren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-01-13

Hans Kristiansson, volontär

Kristina Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-02-16

Nils Strömbeck, volontär

Kristina Rystedt

Karlskrona amt EIa:3


1799-02-17

Anders Åckerberg, volontär

Kristina Beata Lundblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-02-22

Karl Johan Lindman, artillerikonstapel

Fredrika Hedenius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-03-06

Nils Gustaf Fröberg, kofferdikarl

Cecilia Örberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-03-26

Jonas Nyström, volontär

Helena Berglund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-03-31

Karl Vilhelm Rundblad, medelstyrman

Anna Dorotea Friberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-04-05

Magnus Svensson Wahlqvist, timmerman

Anna Lisa Hübel, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-04-07

David Rosenbaum, mechanikelev

Anna Sofia Törnström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-04-14

Anders Wahlman, arklimästare

Anna Katarina Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-04-27

Peter Göran Lindgren,

Ulrika Sofia Gonlack, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-05-03

Johan Börling, arklimästare

Fredrika Albertina Lundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-05-19

Johan Lindström, volontär

Katarina Ekberg

Karlskrona amt EIa:3


1799-06-01

Peter Sjögren, volontär

Cecilia Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-06-09

Gudmund Fagerling, Kunglig flaggstyrman

Lovisa Charlotta Buhrman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-06-23

Nils Mattias Berg, arklimästare

Ingrid Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-06-23

Karl Lundberg, kofferdibåtsman

Cissa Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-07-02

Peter Jakobsson, högbåtsman

Sara Maria Klosterberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-07-26

Peter Svanholm, konstapel

Ingrid Katarina Meuller, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-07-28

Johan Lundberg, volontär

Anna Margareta Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-07-30

Sven Jeansson, arklimästare

Helena Kristina Wiberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-08-20

Anders Johan Moberg, repslagargesäll

Brita Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-09-07

Peter Månsson, timmerman

Maria Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-09-07

Anders Sjögren, kofferditimmerman

Stina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-09-08

Lars Wallin, vicekorpral

Anna Lovisa Strömberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1799-09-19

Peter Karlsson, borgare, bagarmästare

Anna Margareta Rundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-09-22

Nikolaus Bohman, smedgesäll

Katarina Helena Duse, änka

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-01

Peter Anders Westin, medelstyrman

Kristina Elisabet Lindblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-04

Truls Samson Frigren, lärbåtskarl

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-06

Håkan Svensson Malmberg, stadstimmerman

Sara Brita Ljungstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-06

Andreas Utterberg, underskeppare

Brita Maria Toftman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-12

Peter Jonasson, kofferditimmerman

Maria Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-19

Jonas Ahlstedt, timmerman

Ingeborg Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-19

Andreas Berg, repslagargesäll

Marta Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-20

Johannes Jonsson, timmerman

Kristina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-25

Niklas Wettterlund, klen smedsgesäll

Stina Kajsa Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-27

Peter Dahlgren, volontär

Kristina Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-10-27

Göran Magnus Höyer, kompani bokhållare

Gustava Johanna Smitt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-01

Peter Olaus Collberg, överstyrman

Anna Kristina Friberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-01

Peter Magnus Norgren, timmerman

Anna Maria Nyback, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-15

Anders Lindgren, rotebåtsman av Hallands norra kompani

Cecilia Maria Grefve, änka

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-17

Peter Magnus Wallin, korpral

Elisabet Gimström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-22

Karl Gustaf Crona, arklimästare

Kristina Maria Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-23

Isak Jeansson, timmerman

Elisabet Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-24

Karl Gustaf Wallin, murargesäll

Kajsa Flinck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-11-28

Anders Lund, arklimästare

Elisabet Kristina Agerlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-12-20

Per Binderkrantz, överstyrman

Maria Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1799-12-22

Zakarias Elmsten,

Anna Katarina Bogren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-01-11

Nils Damgren, carbatoren vid tobaksfabriken

Maria Magdalena Gleurfeldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-01-11

Magnus Palmqvist, konteramiral, general adjutant, kommendör, riddare

Fredrika Emenentia Modée, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-01-23

Nils Fischerström, amiralitetslöjtnant

Kristina Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-01-24

Peter Kjölberg, timmerman

Kristina Appelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-01-25

Johan Svensson, timmerman

Helena Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-02-07

Lars Qvickberg, arklimästare

Anna Kristina Isberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-02-22

Olof Rundgren, volontär

Sara Jönsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1800-02-22

Zakarias Svensson, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-01

Johan Karl Fredrik Scheffner, volontär

Anna Helena Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-01

Peter Andreas Wiberg, volontär

Anna Lisa Sandström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-09

Nils Eneberg, överstyrman

Gertrud Eneberg f. Berg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-22

Johan Hultgren, timmerman

Gunild Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-24

Magnus Johan Öhrbom, volontär

Ingrid Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-03-30

Per Olof Isberg, kofferdikarl

Kristina Maria Lindman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-04-05

Daniel Myrman, betjänt

Ulrika Holmberg, kammarpiga

Karlskrona amt EIa:3


1800-04-14

Anders Rödin, medelstyrman

Ulrika Kristina Dahlfeldt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-04-14

Magnus Widerberg, timmerman

Fredrika Hagman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-05-04

Magnus Berggren, överskeppare

Elin Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-05-10

Karl Petersson, vaktmästare vid Kungliga varvskansliet

Rebecka Kristina Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-05-11

Olaus Karlsson, arklimästare

Lovisa Katarina Wiberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-05-25

Johannes Lindgren, volontär

Stina Linck

Karlskrona amt EIa:3


1800-07-05

Johan Hane, timmerman

Anna Maria Brandt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-07-08

Olaus Closterberg, repslagargesäll

Anna Maria Widerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-07-09

Peter Ryström, arklimästare

Kristina Palm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-07-18

Johan Karlström, volontär

Helena Kjellberg

Karlskrona amt EIa:3


1800-07-28

Kasper Sjögren, volontär

Anna Katarina Winberg

Karlskrona amt EIa:3


1800-08-10

Johan Hjertonsson, timmerman

Stina Johanna Westdahl

Karlskrona amt EIa:3


1800-08-24

Nils Bolin, timmerman

Anna Maria Almegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-08-24

Johan Nordling, volontär

Maria PerJonssonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-08-26

Karl Gustaf Gerdtz, vicekorpral

Fredrika Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-09-06

Elias Sandström, extra högbåtsman, kofferdikarl

Elin Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1800-09-20

Jakob Ågren, stenhuggare

Maria Elmström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-03

Peter Wirström, arklimästare

Anna Maria Nordström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-05

Jonas Fröling, volontär

Kristina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-10

Gustaf Er. von Bergen, amiralitetslöjtnant

Helena Sofia Horn, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-12

Johan Löfgren, vaktmästare

Maria Kristina Samuelsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-12

Sven Stolpe, timmerman

Kristina Johansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-26

Anders Hallbeck, stenhuggare

Anna Maria Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-26

Jonas Kullander, stadstimmerman

Katarina Bogren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-26

Hans Jac: Rundqvist, arklimästare

Anna Dorotea Wittbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-10-26

Sven Svensson, volontär

Katarina Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-11-07

Karl Gustaf Langstad, flaggjunkare

Ulrika Lovisa Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-11-14

Olof Westerberg, volontär

Kerstin Månsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1800-11-15

Peter Lindmark, timmerman

Sara Elisabet Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-11-16

Gume Petersson, kofferditimmerman

Botilla Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-11-30

Kristian Limbert,

Ingrid Maria Westerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-12-06

Jöns Bengtsson Moberg, timmerman

Ingrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1800-12-19

Jonas Dahlström, arklimästare

Kristina Pellonen, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1800-12-26

Måns Jönsson Ljungberg, volontär

Ingrid Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1801-01-02

Karl Bolmstedt, medelstyrman

Sofia Magdalena Tilosius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-01-18

Lars Olsson, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-01-25

Johan Henrik Kaspersson, volontär

Lisa Löfverström

Karlskrona amt EIa:3


1801-01-25

David Holmgren, timmerman

Katarina Cronlund

Karlskrona amt EIa:3


1801-02-08

Jonas Sandström, volontär

Maria Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-02-11

Johan Gustaf Hammar, inspektör vid Kungliga Amiralitetet

Elisabet Kristina Pisarsky, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-02-15

Peter Svensson, volontär

Anna Maria Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-13

Peter Andreas Falck, högbåtsman

Anna Kristina Ljungberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-17

Håkan Boja, båtsman av Blekinge 1:a kompani

Kerstin Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-17

Anders Westerberg, kofferdikarl

Kristina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-21

Jonas Petersson, volontär

Petronella Beckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-21

Olof Peter Wermelin, volontär

Anna Maria Moberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-22

Peter Gustaf Wahlström, volontär

Hedvig Elisabet Hammarström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-25

Jonas Modin, kofferdikapten

Karolina Pihlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-28

Kristian Meister, amiralitetslöjtnant

Helena Katarina Sheldon, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-29

Peter Nilsson Ljunggren, kofferditimmerman

Ingrid Maria Bruhn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-03-29

Nils Östberg, kofferdikarl

Katarina Maria Colam, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-04

Gustaf Goder, båtsman av Blekinge 1:a kompani

Elin Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-06

Magnus Jonsson Elmelund, timmerman

Lena Magnusdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-06

Staffan Petersson, timmerman

Ingrid Kristina Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-10

Magnus Petersson, timmerman

Marta Kristina Friberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-17

Peter Boström, timmerman

Kerstin Hansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-04-17

Mattias Lindberg, vaktmästare

Brita Maria Lindbeck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1801-05-23

Anders Gudmundsson, timmerman

Stina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-07-15

Peter S. Witt, amiralitetsconsistor, amanuens

Gustava Charlotta Törning, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-07-17

Olof Nilsson Gillberg, volontär

Katarina Samuelsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-08-01

Peter Svensson, avskedad timmerman

Botilla Flinck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-08-02

Johan Granqvist, båtskeppare, borgare

Katarina Erlandsson, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1801-08-04

Mattias Wärja, arklimästare

Elisabet Katarina Åberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1801-09-18

Sven Smedberg, klarinettblåsare

Sofia Albertina Hjort, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-09-26

Karl Rahm, volontär

Sofia Moberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-09-27

Johannes Boye, blockmakargesäll

Katarina Hasselbom, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1801-09-27

Johan Fredrik Brunsberg, handlande

Anna Katarina Weisberner, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-03

Karl Gustaf Edström, kofferdikarl

Maria Smedberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-04

Peter Erik Lilljegren, timmerman

Cecilia Maria Hultgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-09

Jakob Jeansson, timmerman

Ingrid Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-09

Johannes Petersson, timmerman

Maria Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-09

Peter Olaus Willberg, amiralitetsfänrik

Anna Maria Brunberg, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-13

Göran Beckman, högbåtsman

Katarina Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-17

Magnus Bergvall, volontär

Anna Kristina Glader

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-18

Adolf Fredrik Sundberg, skräddargesäll

Ingrid Wärja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-18

Anders Svensson, timmerman

Ingrid Johanna Strömberg, ?

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-23

Lars Lilljegren, timmerman

Maria Beata Ekelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-25

Per Gabriel Malméen, amiralitetsfänrik

Maria Kristina Lundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-10-25

Elias Olander, volontär

Brita Jönsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-11-08

Anders Jonasson Lindberg, timmerman

Kristina Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-11-15

Olaus Gumesson, timmerman

Anna Stina Malmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-11-17

Peter Gustaf Rydell, timmerman

Helena Maria Ehrenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-11-21

Karl Fredrik Appelros, kofferdikarl

Katarina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1801-11-22

Peter Elmsttröm, blockmakarundermästare vid Kungliga skeppsv.

Ingrid Kristina Grundell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-06

Gustaf Adolf Ahltoft, volontär

Katarina Magdalena Ahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-06

Peter Elmström, blockmakarundermästare vid Kungliga skeppsv.

Hedvig Elisabet Söderström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-11

Joakim Hartv: Palmblad, medelstyrman

Anna Sofia Gumesson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-20

Karl Gustaf Wisslander, arklimästare

Brita Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-26

Anders Hagman, kofferdikarl

Gunilla Maria Algotsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1801-12-27

Karl Rosenström, volontär

Maria Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-01-09

Samuel Svensson, arklimästare

Ingrid Katarina Berg

Karlskrona amt EIa:3


1802-01-13

Isak Bolmér, handelsman

Charlotta Kristina Wahrberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-01-29

Abraham Frise,

Anna Magdalena Hopp, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-02-06

Sven Ahlström, kofferdisjöman

Anna Sofia Hallström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-02-09

Johan Törnström, bildhuggare

Charlotta Amenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-02-21

Olof Rengman, arbetsdräng

Anna Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-02-26

Karl Gustaf Gummesson, medelstyrman

Sofia Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-03-21

Anders Friberg, högbåtsman

Brita Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-03-27

Karl Erik Kihlberg, volontär

Kristina Lindberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-04

Gustaf Nöbelin, kofferdikarl

Elin Persdotter Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-10

Håkan Ingelman, timmerman

Anna Kristina Lindgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-10

Magnus Tillström, volontär

Ingrid Maria Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-13

Bengt Bergström, volontär

Ingrid Maria Hultman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-24

Jonas Ljunggren, timmerman

Agneta Bergstedt

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-24

Peter Magnusson Sjöström, timmerman

Anna Maria Svensson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-26

Sven Fagerström, högbåtsman

Kristina Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-26

Karl Gustaf Fröberg, kofferdikarl

Elisabet Charlotta Karlsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-04-30

Anders Stenberg, timmerman

Anna Sofia Gerling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-05-07

Karl Gustaf Bonuvicre, aktör

Ulrika Sofia Björling, demoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1802-05-08

Karl Fredrik Winkler, kofferdikarl

Ulrika Althea Barendt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-05-09

Olof Larsson Björn, båtsman av Södermanlands 2:a kompani

Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-05-15

Jonas Jönsson, timmerman

Ingrid Maria Berggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-05-23

Nils Persson, timmerman

Anna Katarina Lindgren, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1802-06-12

Johannes Svensson, timmerman

Katarina Petersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-06-26

Lars Olsson, timmerman

Ingrid Svensson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-07-03

Olaus Karlsson Hultman, volontär

Karin Gifelsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1802-07-03

Lars Hansson, tjänstedräng

Kristina Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-07-31

Olaus Rosengren, volontär

Elin Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-09-04

Karl Magnus Wretman, volontär

Kerstin Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-09-21

Johan Sjögren, flaggjunkare

Katarina Maria Malmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-02

Isak Olofsson, bränneridräng

Beata Sofia Grönberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-05

Karl Magnus Boell, medelstyrman

Johanna Kristina Höppner, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-05

Johan Håkansson, kofferdikarl

Helena Greta Holmberg

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-08

Johan Melander, timmerman

Kristina Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-08

Peter Anders Rundqvist, kofferditimmerman

Brita Kristina Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-10

Andreas Möller, vicekorpral

Ingrid Maria Hagelberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-29

Peter Magnus Linnerot, murargesäll

Anna Helena Ingqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-30

Peter Håkansson, dräng från Wissefjerda församling

Kajsa Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1802-10-30

Elias Kjempe, volontär

Gertrud Israelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-11-05

Peter Kjölberg, timmerman

Kristina Svala, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-11-14

Peter Olofsson, tjänstedräng

Svenborg Olofsdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1802-11-15

Sven Henrik Gulin, slaktarmästare

Maria Elisabet Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-11-20

Olof Wallberg, volontär

Ingrid Maria Wiggström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-11-28

Sven Börjesson Elméen, timmerman

Kristina Lund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-03

Jonas Froman, flaggjunkare, medelstyrman

Anna Lovisa Röding, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-04

Karl Peter Bolin, timmerman

Stina Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-05

Johannes Petersson, kofferditimmerman

Ulrika Lovisa Wessman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-13

Johan Peter Sandberg, artillerikonstapel

Lovisa Ulrika Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-18

Gustaf Olsson,

Ingjer Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-19

Anders Cronholm, volontär

Ingrid Helena Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1802-12-26

Jonas Welander, volontär

Ingrid Lisa Fagerström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-01-02

Justus Nyman, kofferdikarl

Katarina Lindman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-01-02

Gustaf Olsson, timmerman

Juliana Zetterqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-01-06

Karl Henrik af Trolle, amiralitetsmajor

Margareta Constance Trolle, af, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-01-16

Hans Hellström, volontär

Botil Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-01-22

Peter Lundgren, arklimästare

Sara Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-02-05

Daniel Andersson, timmerman

Sissa Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-02-05

Peter Persson Rask, vicekorpral

Sissa Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-02-13

Nils Blomberg, volontär

Helena Maria Fagerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-02-23

Anders Gulander, handelsman

Sofia Vilhelmina Söderqvist f. von Borcken, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-03-26

Peter Persson, dräng

Marta Sandvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-04-03

David Törngren, timmerman

Elin Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-04-11

Karl Gustaf Paulsson, timmerman

Elisabet Lillja, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-04-16

Jakob Lorentz Smitt, volontär

Anna Maria Hultman

Karlskrona amt EIa:3


1803-04-17

Jöns Ekelöf, tjänstedräng

Ingeborg Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-04-17

Abraham Olsson Söderqvist, timmerman

Helena Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-05-01

Peter Stor, båtsman av Bohus 1:a kompani

Kajsa Håkansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-05-08

Johan Jakob von Horn, amiralitetslöjtnant

Sofia Juliana Lagerbielke, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-05-13

Peter Rosander, landtullvisitör

Ingrid Kristina Marin f. Ågren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-05-21

Lars Danielsson, volontär

Elin Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-05-24

Jöns Lychou, rådman

Maria Charlotta Sjöbohm f. Perman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-06-04

Karl Börjesson, tjänstedräng

Karin Klasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-06-04

Mattias Hedberg, timmerman

Maria Moebus, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-06-05

Emanuel Hjertstedt, volontär

Maria Elisabet Norman

Karlskrona amt EIa:3


1803-06-12

Peter Berggren, kofferdikarl

Brita Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-06-17

Per Olof Nyström, sjömilitie komisarien

Brita Ulrika Wolyn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-07-08

Anders Kjerrman, volontär

Botilla Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-07-09

Nils Nilsson Kjäder, volontär

Maria Kristina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-08-26

Johan Henrik Öhman, volontär

Johanna Charlotta Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-08-28

Sven Lindbom, timmerman

Anna Katarina Sjöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-08-30

Sven Wigelius, prost och kyrkoherde i bollstad

Engel Magdalena Abelin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-09-11

Sven Nordgren, bildhuggare

Kristina Söderberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-09-17

Adolf Fredrik Ågren, högbåtsman

Ulrika Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-09-18

Fredrik Wolter, volontär

Kristina Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-09-30

Karl Magnus Retz, högbåtsman

Helena Margareta Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-07

Jonas Bergman, kofferdikarl

Eva Brita Ekeberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-08

Johannes Bockhorn, högbåtsman

Kristina Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-16

Johan Ekerot, volontär

Sofia Holmgren

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-19

Kristoffer Elmegren, kofferdikarl

Kristina Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-19

Johannes Östergren, volontär

Stina Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-23

Nils Björkman, kofferdikarl

Brita Gumesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-23

Anders Mathisson Sundin, timmerman

Ingrid Elisabet Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-29

Karl Reinh: Bohman, arklimästare

Sofia Magdalena Malm

Karlskrona amt EIa:3


1803-10-30

Jonas Broberg, volontär

Anna Lisa Karlsson

Karlskrona amt EIa:3


1803-11-06

Bengt Fagerström, volontär

Marta Kristina Westerling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-11-08

Abraham Holm, högbåtsman

Ulrika Lovisa Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-11-08

Anders Malmberg, högbåtsman

Regina Maria Blomgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-11-11

Olof Wennerholm, tunnbindargesäll

Maria Kristina Skippert, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-11-19

Peter Olsson, stenhuggare

Kerstin Gumesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-04

Jonas Rystedt, volontär

Anna Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-17

Gume And. Lindahl, volontär

Botil Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-18

Håkan Larsson, segelduksfabriksdräng

Anna Maria Södergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-20

Anders Moberg, arklimästare

Kristina Maria Elmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-20

Nils Österström,

Maria Kristina Deberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1803-12-27

Johan Erik Falck, volontär

Kristina Magdalena Bergström

Karlskrona amt EIa:3


1804-01-06

Olof Olsson, timmerman

Botilla Bromansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-01-07

Johan Vilhelm Ekelund, kammarskrivare

Kristina Wissander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-01-08

Johan Grönlund, volontär

Botilla Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-01-15

Isak Svensson Frisk, volontär

Annika Magnusdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-02-05

Anders Löf, volontär

Eva Charlotta Malmberg

Karlskrona amt EIa:3


1804-02-19

Anders Wahlström, volontär

Brita Katarina Glasberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-02-28

Paulus Borgman, borgare

Beata Sofia Hedenius f. Renhorn, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-02

Karl Fredrik Törnström, elev vid Kungliga måleri och bildhuggarakademin

Helena Katarina Amenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-04

Olaus Appelgren, volontär

Katarina Erlandsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-04

Karl Gustaf Enebuske, kofferdikarl

Bengta Maria Jönsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-11

Peter Andreas Drofalt, socken smedmästare

Ingrid Mar: Widman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-16

Henrik Otto Rund, arklimästare

Kristina Maria Jeansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-23

Johan Peter Lindgren, lärstyrman

Anna Sofia Kjellberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-25

Peter Magnus Féhr, kofferdikarl

Rebecka Karlsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-29

Sven Karlsson, timmerman

Ingjer Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-03-30

Karl Magnus Agge, arklimästare

Anna Katarina Ryström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-02

Nils Petersson, tjänstedräng

Malin Bengtsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-02

Jonas Petersson Lindström, volontär

Maria Persdotter Appelgren

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-08

Nils Johan Gulin, timmerman

Maria Calman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-08

Karl Melin, vicekorpral

Elfrid Danielsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-10

Nils Månsson Karlström, timmerman

Ingrid Rebecka Almegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-13

Johannes Ekman, arklimästare

Fredrika Norman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-04-21

Sone Herlin, volontär

Ingrid Nilsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-05-12

Gustaf Fahlberg, kofferdikarl

Helena Engstedt f. Sundberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1804-05-18

Karl Gustaf Marin, kofferdikarl

Anna Katarina Hörling

Karlskrona amt EIa:3


1804-05-27

Magnus Johansson, timmerman

Ingrid Jonasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-05-27

Sven Schalin, volontär

Sofia Magdalena Klosterman

Karlskrona amt EIa:3


1804-06-03

Lars Andersson, båtsman av Hallands södra kompani

Ingrid Gisesdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-06-05

Johan Askelund, kofferdikarl

Kristina Katarina Örberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-07-22

Sven Stenberg, högbåtsman

Anna Katarina Bogren, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1804-07-24

Jonas Berggren, vaktmästare vid kammarrätten

Kristina Katarina Modin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-07-28

Karl Peter Hedengren, kirurg vid Kungliga Amiralitetet

Lovisa Ulrika Bergström

Karlskrona amt EIa:3


1804-08-25

Tore Jonasson Björkelund, kofferdikarl, spinnare

Elin Jonasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-09-01

Karl Gustaf Enbohm, volontär

Anna Conradsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-09-09

Jöns Jonasson Svanström, volontär

Gustava Sofia Rundqvist

Karlskrona amt EIa:3


1804-09-14

Sven Johan Hagerlund, understyrman, flaggjunkare

Lovisa Ulrika Rundcrantz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-09-23

Lars Peter Höglund, trumslagare

Stina Söderman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-09-29

Gustaf Rosenlund, extra arklimästare

Juliana Karolina Schinto, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-05

Håkan Wahlqvist, avskedad konstapel

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-05

Johan Magnus Westerling, arklimästare

Kristina Wissland, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-06

Karl Persson, timmerman

Brita Maria Svensson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-07

Peter Jönsson Wessgren,

Anna Katarina Petersson

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-07

Karl Magnus Olsson, smedgesäll

Maria Fredriksson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-07

Nils Sjögren, timmerman

Kajsa Greta Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-12

Karl Fredrik Petersson, kofferdikarl

Brita Kajsa Lundström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-20

Karl Magnus Glörfelt, kofferdikarl

Maria Cedergren

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-27

Sven Rosenqvist, kofferdikarl

Katarina Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-28

Isak Holmberg, kofferdikarl

Sara Kristina Retz, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-10-30

Börje Olsson, timmerman

Helena Karlsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-11-10

Martin Lindberg, stadsutridare

Elin Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1804-11-25

Karl Magnus Ryberg, arklimästare

Kristina Mar. Lofftman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-02

Nils Olsson, volontär

Kerstin Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-08

Jonas Berggren, volontär

Anna Kristina Såbom

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-08

Daniel Nordström, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Ingrid Banéer, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-16

Vilhelm Torsslund, volontär

Lovisa Ulrika Darelius

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-23

Erik Bomarck, korpral

Maria Östman

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-26

Sven Friberg, volontär

Kristina Elisabet Ekedahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1804-12-28

Fredrik Nyman, Kunglig flaggskeppare

Helena Maria Trast, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-01-01

Nils Trogen, volontär

Anna Katarina Netterman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-01-04

Karl Höglund, volontär

Maria Gumesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-01-31

Anders Lundberg, korpral

Anna Regina Fall

Karlskrona amt EIa:3


1805-02-01

Jeremias Ekegren, borgare, urmakarmästare

Agneta Susanna Engelbrecht, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-02-24

Johan Möckelin, volontär

Ingrid Maria Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-17

Peter Kjellman, volontär

Maria Jeansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-24

Sven Petersson,

Kristina Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-29

Magnus Hörberg, snickargesäll

Kerstin Klingberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-30

Johan Ekelund, kofferdikarl

Kajsa Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-30

Håkan Enebohm, volontär

Anna Kristina Olsenqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-03-31

Daniel Jakob Hofstedt, volontär

Maria Hedvig Holst, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-03

Karl Gustaf Ekebom, kofferdikarl

Ulrika Lindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-05

Johan Melander, timmerman

Anna Kristina Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-06

Gume Börjesson, timmerman

Anna Elisabet Westdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-06

Johannes Petersson, timmerman

Anna Lisa Lindbom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-07

Kristoffer Karlström,

Magdalena Sofia Söderqvist

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-07

Karl Peter Deflon, volontär

Sara Katarina Safström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-07

Jonas Magnusson Sjögren, timmerman

Katarina Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-09

Fredrik Heide, timmerman

Marta Kristina Beckström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-12

Karl Bergström, kofferdikarl

Ingrid Maria Östberg

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-13

Håkan Andersson, stockmakargesäll

Kristina Kullberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-13

Adam Friberg, kofferdikarl

Lisa Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-13

Adolf Fredrik Nyman, timmerman

Maria Ekedahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-22

Karl Gustaf Hagström, kammarskrivare vid Kungliga Amiralitetskontoret

Eva Katarina Humble, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-22

Daniel Nilsson Nordström, volontär

Kristina Maria Löfgren

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-22

Nils Ungren, volontär

Anna Elisabet Rudvall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-29

Nils Mathisson Karlström, timmerman

Gertrud Olofsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-04-30

Fredrik Wåhlbom, extra högbåtsman, kofferdikarl

Ingrid Katarina Enebuske, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-05-05

Anders Jonsson Sellman, volontär

Ingeborg Gumesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-05-12

Nils Peter Giötholm, korpral

Brita Stina Rosenlund

Karlskrona amt EIa:3


1805-05-17

Johan Lorentz Åberg, arklimästare vid 1:a v. reg.

Ulrika Lindemark, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-05-18

Kristian Fredrik Smitt, klarinettblåsare

Elisabet Dyrendahl

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-01

Bengt Bodell, kofferdisjöman

Katarina Maria Lönqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-02

Olof Hoberg, kofferdikarl

Kristina Mathisdotter

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-02

Karl Jönsson, volontär

Maria Elisabet Ljungman

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-08

Anders Karlsson, dräng, torpare från Fridlevstad

Helena Boman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-08

Håkan Lundgren, timmerman

Marta Håkansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-10

Karl Sam. Thormarck, löjtnant vid Kungliga husarreg.

Maria Kristina Rundcrantz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-21

Nils Schönberg, arklimästare vid 1:a v. reg.

Anna Katarina Wickman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-22

Johan Sjöberg, volontär

Ingrid Maria Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-23

Anders Uhrlin, timmerman

Kajsa Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-06-30

Magnus Ryberg, volontär

Ingrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-07-28

peter Magnus Lindberg, volontär

Maria Henriksdotter Ljungqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-08-16

Peter Johan Holmström, volontär

Maria Kristina Sjöström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-08-31

Elias Hultberg, volontär

Sara Lovisa Elmström

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-06

Sven Henrik Rundqvist, kofferdikarl

Kristina Maria Svanberg

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-13

Karl Petersson, timmerman

Gertrud Lune Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-15

Lars Roth, volontär

Kristina Maria Skantzberg

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-21

Kristian Möllerup, volontär

Ulrika Lovisa Bergman

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-22

Nils Åström, volontär

Lisa Hultgren

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-28

Peter Grönberg, volontär

Kristina Maria Bartels

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-28

Sven Jonsson, dräng

Ingrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-09-29

Johan Hybel, volontär

Margareta Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-04

Magnus Sandberg, hattmakare, borgare

Brita Kristina Modin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-05

Peter Hamarsten, kofferdispinnaren

Kristina Ekelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-05

Jöns Jonsson Kjellström, timmerman

Stina Isaksdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-08

Peter Lindmark, volontär

Kristina Bengtsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-13

Anders Karlbom, volontär

Maja Lisa Scherman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-15

Mattias Persson, timmerman

Marta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-20

Johan Beckman, målarmästare, borgare

Katarina Erlandsson, madame

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-25

Karl Jakob Falckengren, urmakare, borgare i växjö

Kristina Grönberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-25

Magnus Nilsson Sjögren, timmerman

Katarina Calman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-10-26

Karl Magnus Söderdahl, korpral

Kristina Maria Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-02

Karl Fredrik Wiberg, arklimästare

Anna Tulena Bi, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-03

Peter Jönsson, timmerman

Helena Månsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-03

Karl Julius Petersén, amiralitetskapten

Fredrika Klasfina Wollin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-09

Leonhard Sandell, amiralitetsvice kantor

Helena Wahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-10

Henrik Endorff, volontär

Maria Kristina Stenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-10

Hans Nyman, timmerman

Juliana Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-16

Erik Math. Holmgren, volontär

Anna Fredrika Marin

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-16

Sven Nilsson, timmerman

Stina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-17

Nils Johansson, timmerman

Lovisa Ulrika Wahlman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-19

Johan Kristoffersson, extra underskeppare

Lovisa Kristina Svanberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-22

Johannes Magnusson, timmerman

Johanna Maria Wessman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-24

Håkan Petersson, kofferdikarl

Brita Maria Friberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-24

Olof Winberg, volontär

Johanna Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1805-11-29

Magnus Fagerström, vaktmästare

Maria Closterberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-01

Jöns Risberg, volontär

Helena Roth, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-07

Magnus Petersson, kofferdisjöman

Elin Olasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-10

Jakob Benschiöll, flaggjunkare, överstyrman

Kristina Margareta Sofia Sohlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-15

Samuel Mannerstedt, amiralitetskapten

Maria Charlatsberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-20

Karl Gustaf Adolf Malmgren, kofferdikarl

Helena Kristina Kindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-21

Nils Engström, volontär

Kristina Lindström

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-22

Johan Lindman, volontär

Maria Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1805-12-29

Adolf Berg,

Anna Greta Håkansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-01-05

Nils Bergström, timmerman

Kristina Sjöman f. Strandberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-01-28

Peter Wigren, flaggjunkare, konstapel

Brita Kristina Zetterberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-02-02

Anders Lindstedt, volontär

Anna Lisa Hagman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-02-09

Peter Engström, volontär

Elisabet Månsdotter Klipping, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-03-21

Olaus Holmgren, Kunglig flagg konstapel

Anna Jeansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-03-25

Johan Jakob Nilsson, timmerman

Karolina Svanberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-03-30

Adolf Fredrik Dilje, högbåtsman

Johanna Helena Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-03-30

Kristian Andreas Åberg, lärstyrman

Brita Kristina Engström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-04-07

Karl Gustaf Darelius, kofferdikarl

Anna Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-04-13

Mårten Lindgren, timmerman

Maria Elisabet Hultman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-04-16

Sven Flinck, snickargesäll

Maria Elisabet, söderlund

Karlskrona amt EIa:3


1806-04-27

Olof Brambeck, kyrkoherde i Wemerlöf och Rörums församlingar

Eva Sofia Uhrlich, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-04-29

Sven Henriksson, stenhuggare

Gertrud Jeansson

Karlskrona amt EIa:3


1806-05-18

Adolf Ulrik Hjortzberg, kompaniskrivare

Johanna Susanna Klint f. Sundin, änka, kaptenska

Karlskrona amt EIa:3


1806-05-20

Emanuel Dilje, korpral

Rebecka Sternberg

Karlskrona amt EIa:3


1806-05-20

Karl Magnus Sandstedt, konstapel, flaggjunkare

Christine Botilla Kihlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-05-30

Daniel Sandberg,

Cecilia Sonesson, hustru, madame

Karlskrona amt EIa:3


1806-06-14

Nils Österman, tornväktare

Ingjer Olasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-02

Karl Grönlund, volontär

Sara Maria Edberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-02

Lars Montéen, smedgesäll

Lisa Holm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-09

Olaus Nilsson, kofferdikarl

Lisa Maria Sedergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-09

Lars Peter Rosendahl, volontär

Anna Katarina Wallin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-09

Johan Snar, kofferdikarl

Lovisa Ulrika Karlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-13

Peter Hedman, kammartjänare

Kristina Karlsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-24

Jonas Dahlberg, volontär

Anna M. Hultman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-24

Fredrik Örtegren, kofferditimmerman

Ulrika Magdalena Holen

Karlskrona amt EIa:3


1806-08-31

Peter Andreas Ågren, kofferdikapten

Sara Katarina Ramberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-09-06

Olof Dahlgren, volontär

Ulrika Cecilia Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-09-27

Johan Lindgren, handelsman

Fredrika Loffman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-09-28

Axel Werner Forssell, rektor vid buruhus skolan

Ingrid Katarina Meuller, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-10-10

Peter Andreas Törngren, timmerman

Anna Katarina Westerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-10-17

Nils Högström, föreståndare

Ingrid Maria Sjöberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1806-10-18

Anders Gladberg, volontär

Lisa Jonsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1806-10-25

Erik Gustaf Wass, båtsman av Roslags 1:a kompani

Bengta Persdotter

Karlskrona amt EIa:3


1806-10-28

Karl Fredrik Sandwall, högbåtsman

Ingrid Maria Hallengren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-02

Jean Petersson, lärstyrman

Lovisa Kristina Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-05

Karl Gustaf Lilljeqvist, kofferdikarl

Ulrika Blomgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-09

Karl Fredrik Nordgren,

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-16

Anders Lindberg, timmerman

Marta Simonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-23

Peter Fredrik Åberg, arklimästare

Ulrika Lovisa Wessman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1806-11-30

Karl Utterbom, kofferdikarl

Stina Karlsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1806-12-06

Johan Fredrik Berggren, timmerman, lärkarl

Kerstin Strykert

Karlskrona amt EIa:3


1806-12-14

Karl Magnus Wintzell, kofferdikarl

Lovisa Ulrika Lindberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-12-21

Johan Blad, båtsman av Södermanlands 1:a kompani

Sara Ramsberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1806-12-21

Åke Månsson Sandström, snickargesäll

Anna Kristina Bogren, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1806-12-31

Johan Fredrik Fehr, flaggjunkare, understyrman

Dorotea Sofia Graddin

Karlskrona amt EIa:3


1807-01-17

Jonas Elmblad, volontär

Lisa Berlin

Karlskrona amt EIa:3


1807-02-07

Mattias Bengtsson, understyrman

Kristina Ahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-02-08

Johan Humble, volontär

Kristina Ingrid Westerling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-02-15

Per Hoffström, vikarierande amiralitetspredikant

Anna Margareta Hult, mamsell

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-04

Johannes Lagström, timmerman

Kristina Maria Elmström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-12

Daniel Olsson, betjänt

Charlotta Charlotta Mårtensson

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-15

Jöns Karlsson, mjölnardräng

Brita Kristina Biörnström

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-20

Jonas Fredrik Ekebohm, kammarskrivare

Conradina Maglo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-27

Anders Lagerström, högbåtsman

Helena Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-30

Gustaf Flinckenberg, skräddargesäll

Helena Perman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-03-30

Johan Qvistberg, volontär

Elsa Katarina Bjurström

Karlskrona amt EIa:3


1807-04-03

Adam Ljungberg,

Kristina Maria Lönberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-04-11

Magnus Lilljegren, volontär

Katarina Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1807-04-16

Karl Magnus Jakobsson, timmerman

Ingrid Katarina Rundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-04-18

Nils Peter Bergström, volontär

Ulrika Lovisa Strömberg

Karlskrona amt EIa:3


1807-04-25

Peter Månsson Frisk, volontär

Anna Greta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-06-05

Johan Gottfried Weisberner, löjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Sara Maria Smidt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-06-06

Johan Stare, båtsman av Roslags 1:a kompani

Dorotea Hammar, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-06-18

Anders Bergström, smedgesäll

Ingrid Axelsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1807-06-18

Lorentz Lindqvist, timmerman

Helena Fagerstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-07-22

Johannes From, båtsman

Sissa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-08-08

Johan Kristian Rundqvist, timmerman

Kristina Maria Askelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-09-17

Ture Gustaf Falckman, amiralitetslöjtnant

Sofia Lovisa AnckarSparre, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-02

Niklas Peter Flintzberg, timmerman

Anna Maria Lilljegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-04

Karl Peter Lödström, timmerman

Ingrid Maria Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-04

Jonas Stjernberg, volontär

Anna Katarina Södergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-06

Niklas Ek, volontär

Maja Lena Lindman

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-10

Erland Flyman, kofferdikarl

Katarina Möller

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-11

Peter Elmstedt, timmerman

Maria Hansson

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-16

Johannes Linnerot, musiker

Fredrika Lovisa Graddin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-17

Jonas Hjellman, timmerman

Ingrid Maria Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-18

Lars Karlsson, kofferdikarl

Elisabet Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-18

Johan Niklas Åberg, arklimästare

Charlotta Wiberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-10-31

Johannes Petersson,

Hedvig Ulrika Marin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-05

Peter Lundsten, landsfiskal på Öland

Brita Sara Dyström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-17

Kristian Knak, vicekorpral

Brita Helen Karlström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-28

Johan Nordström, volontär

Anna Kristina Strömberg

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-28

Sven Tudin, volontär

Katarina Blixberg

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-29

Johan Crona, avskedad volontär

Anna Kristina Beckstrand, änka

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-29

Lorentz Granbeck, högbåtsman

Helena Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-29

Lars Fredrik Hamar, volontär

Anna Sofia Strömberg

Karlskrona amt EIa:3


1807-11-29

Peter Lilljegren, timmerman

Anna Kristina Gumesson

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-04

Karl Gustaf Wiréen, arklimästare

Anna Fredrika Thunberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-13

Johan Wilh. Klase, högbåtsman

Lisa Greta Granbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-13

Sven Peter Hagelberg, kofferdikarl

Lisa Börjesdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-13

Johannes Ryberg, volontär

Petronella Kristiansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-18

Abraham Linnerot, timmerman

Kristina Maria Engqvist

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-20

Peter Calman, volontär

Sofia Magdalena Rundqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-24

Johan Bergström, amiralitetslöjtnant

Anna Maria Hederstjerna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1807-12-24

Axel Lilljenstolpe,

Fredrika Vilhelmina Hederstjerna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-01-05

Johan Kjörling, amiralitetskapten

Kristina Maria Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-01-06

Johan Lund, volontär

Elin Hansson

Karlskrona amt EIa:3


1808-01-26

Werner Werther von Heidenstam, amiralitetskapten

Charlotta Elisabet Fischerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-02-16

Johan Fredrik Rosengren, kofferdistyrman

Lovisa Holmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-02-20

Johan Sjöberg, volontär

Anna Kristina Safbom, änka

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-04

Erik Armfelt, amiralitetslöjtnant

Fredrika Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-04

Nils Johan Engström, löjtnant mekanikus

Fredrika Gustava Barck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-11

Lars Lindström, amiralitetslöjtnant

Sofia Petersson

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-12

Kristoffer Mårdh, timmerman

Rebecka Karlsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-16

Peter Lillja, underlöjtnant

Fredrika Sofia Dahlstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-03-20

Karl Gustaf Henriksson, volontär

Hedvig Elisabet Wahlström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1808-04-03

Nils Gisesson, timmerman

Helena Maria Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-04-11

Eggert Elers, amiralitetsauditör

Ebba Kristina Hallström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-04-21

Måns Nilsson Sellberg,

Sissa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-04-22

Johan Peter Nordström, arklimästare

Hedvig Elisabet Lilljegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-05-01

Peter Wolff, collega schola

Kristina Elisabet Stenbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-05-14

Johan Rundcrantz, volontär

Eva Katarina Gumesdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1808-06-03

Sone Larsson Wäder, båtsman av Blekinge 3:e kompani

Maria Kristina Brusell, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1808-06-03

Nils Lärcka, timmerman

Kristina Bengtsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-06-05

Jakob Svedberg,

Kristina Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-06-17

Mattias Georg,

Katarina Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-07-01

Peter Strömbeck, timmerman

Kristina Fondahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-07-03

Peter Löngren, timmerman

Maria Ljungberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1808-07-05

David Magnus Haverman, amiralitetslöjtnant

Brita Elisabet Horn, von, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-07-16

Jonas Ahlgren, avskedad kofferdikarl

Maria Kristina Frigren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-08-06

Gustaf Adolf Braune, underkonstruktör vid flottorna

Kristina Andriette Westerstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-09-04

Johan Gotfried Fagerström, kofferdikarl

Fredrika Olsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1808-09-11

Karl Gustaf Annerstedt, lärstyrman

Gustava Ulrika Agge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-07

Samuel Moberg, slaktare, ålderman

Ulrika Kristina Dahlfelt, madame

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-08

Nils Jönsson, betjänt

Margareta Elisabet Marin

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-08

Karl Fredrik Prytz,

Gustava Sandberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-11

Magnus Lagström, auktionsmäster

Anna Kristina Holmberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-11

Daniel Mobeck,

Lovisa Kristina Bergström, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-16

Karl Anders Lemvyk, amiralitetsvarvsinvent. revisor

Laurentia Charlotta Hult, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-25

Johan Jakob Lindberg, lådmakargesäll

Kajsa Brita Jeansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-26

Gustaf Johan Lindermark, högbåtsman

Botilla Bokelund

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-27

Isak Dahlberg, traktör

Anna Maria Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-10-31

Albert Josef Vrollane, sergeant vid Kungliga franska reg.

Maria Kraft, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-06

Magnus Ekenlund, timmerman

Brita Moberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-06

Johan Modin, timmerman

Maria Helena Hörling, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-06

Johan Jakob Wessman, betjänt

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-15

Johan Fondahn, timmerman

Anna Kristina Strömbeck, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-20

Peter Kindström, volontär

Brita Kristina Söderholm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-20

Otto Gustaf Nordenskjöld, amiralitetskapten

Anna Fredrika Lindströmer, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-11-22

Fredrik Vilhelm Gedda, underlöjtnant, baron

Gustava Juliana AnkarSparre, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-02

Hans Gabriel Hult, kapten, mekanik.

Justina Bromark, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-04

Johan Ad: Limmerdahl, fältmed. vid örlogsstaben

Anna Katarina Prawidz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-08

Mauritz Bergström, kammarskrivare

Ulrika Lovisa Ljungbohm, fru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-12

Johan Axel Lagerbjelcke, amiralitetslöjtnant

Anna Fredrika Cederschiöld, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-26

Gustaf Enebuske, lärstyrman

Gustava Wiberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-30

Sven Sedergren,

Elisabet Fröander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-31

Anders Jul. Askulin, handelsman

Hedvig Charlotta Wahlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1808-12-31

Olof Olsson, dräng

Sofia Magdalena Bohman

Karlskrona amt EIa:3


1809-01-15

Jöns Lindström, socken smed i augerum

Kristina Sundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-01-27

David Malmberg, kofferdikarl

Ulrika Bohman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-01-29

Karl Fredrik Herlin, kofferdikarl

Karin Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-02-21

Karl Nordberg, lärstyrman

Gustava Ulrika Agge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-03-06

Jonas Castbom, volontär

Anna Petersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-03-19

Karl Wilh. Kock, medelstyrman

Maria Ågren, fru

Karlskrona amt EIa:3


1809-03-26

Karl Aron Cahlberg, revisor vid Kungliga Amiralitetet

Barbara Chistina Lindström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-01

Jonas Blom, korpral

Helena Endorff f. Skoglund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-01

Gustaf Fredrik Haverman, kapten vid Kungliga örlogsflottan

Margareta Kristina Barck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-03

Karl Appelqvist, volontär

Ingrid Maria Rundgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-03

Peter Henriksson, tjänstedräng

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-07

Peter Röding, medelstyrman

Margareta Gustava Rosenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-08

Sven Rundgren, timmerman

Katarina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-14

Nils Petersson, extra kanslist vid sjukhuset

Anna Magdalena Rutsf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-15

Hans Hillström, volontär

Anna Katarina Fernström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-15

Simon Peter Ringheim, amiralitetslöjtnant

Karolina Charlotta Wolyn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-16

Karl Lundgren, arklimästare

Kristina Hassel, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-21

Daniel Johansson Lindgren, timmerman

Sara Lovisa Opman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-21

Adam Kjellman, volontär

Kristina Margareta Westerhult

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-23

Magnus Berggren, volontär

Kristina Harstedt

Karlskrona amt EIa:3


1809-04-30

Per Gustaf Hasselgren, arklimästare

Lovisa Ulrika Sommar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-05-31

David Ågren, arklimästare

Ulrika Buhrman

Karlskrona amt EIa:3


1809-06-10

Söron Hirsch, volontär

Kajsa Greta Strömberg

Karlskrona amt EIa:3


1809-06-14

Peter Petersson, volontär

Anna Maria Kallman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-06-18

Nils Bengtsson, tjänstedräng

Kristina Sjöström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-01

Erik Elg,

Maria Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-01

Lars Hansson, snickargesäll

Elin Börjesson f. Larsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-07

Peter Ad. Carnberg, extra högbåtsman

Ingrid Maria Lekander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-11

Peter Setterberg, Kunglig flaggskeppare

Anna Kristina Ljungberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-14

Johan Berggren, högbåtsman

Cecilia Maria Grefve, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-15

Johan Melander, timmerman

Lisa Jonasdotter

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-21

Johan Söderberg, medelstyrman

Anna Lisa Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-07-29

Lars Peter Wahlberg, klarinettblåsare

Anna Kristina Ljungberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-08-13

Lars Kullberg, volontär

Ingrid Maria Mökelin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-08-13

Jonas Lundgren, vicekorpral

Kristina Löfdahl, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-08-19

Mattias Winman, volontär

Maria Lundgren

Karlskrona amt EIa:3


1809-08-20

Henrik Törnqvist, timmerman

Petronella Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-08-27

Jonas Svensson, volontär

Katarina Nyman

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-01

Kristian Knak, avskedad korpral

Kristina Magdalena Lund

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-05

Peter Stolpe, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Ingrid Maria Östergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-08

Isak Hjertonsson,

Anna Magdalena Hopp, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-10

Sven Magnus Söderlund, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Lovisa Ulrika Croner, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-16

Lars Stolpe, kofferdikarl

Sofia Magdalena Nyman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-24

Peter Magnus Schonberg,

Maria Katarina Jeansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-28

Johan Peter Stöberg, extra inv. timmerman

Anna Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-29

Karl Magnus Olsson, smedgesäll

Marta Maria Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-30

Magnus Gabr: Lödström, snickargesäll

Maria Kristina Gumesson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-09-30

Johannes Rundcrantz, kofferdikarl

Anna Gustava Möller, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-06

Paul Ambrisy, volontär

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-07

Pierre Fournier, volontär

Anna Katarina Åhman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-10

Abraham Bergström, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Karolina Gustava Henrietta Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-10

Johan Lindman, volontär

Lovisa Öhman

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-13

Jonas Ekström, timmerman

Marta Törnbohm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-13

Johan Holmgren, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Anna Maria Lundgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-17

Peter Anders Lengstadiy, flaggjunkare, konstapel

Gustava Sofia Buhrman

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-21

Johan Bergstrand, volontär

Botilla Kristina Elmqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-21

Jonas Djurberg, timmerman

Brita Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-27

Johan Strömbeck,

Charlotta Katarina Wahlbom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-28

Jonas Boström, timmerman

Kerstin Ryberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-10-30

Nils Eriksson, lärstyrman

Anna Kristina Engelander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-03

Johannes Branting, avskedad korpral

Anna Dorotea Hansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-04

Anders Asp, volontär

Helena Kristina Gullberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-05

Peter Gustaf Wahlgren, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Kristina Maria Elmberg

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-11

Jakob Svensson, metallgjutargesäll

Elin Jacobsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-14

Lars Tiberg, volontär

Kristina Gräs, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-18

Jakob Engström, fabriksarbetare i Lyckeby

Anna Greta Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-11-25

Isak Norling, timmerman

Elisabet Regina Rundblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-01

Lars Mårtensson, kofferdimatros

Petronella Jonasdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-02

Mattias Engström, högbåtsman

Maria Elisabet Larsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-02

Sven Kjellström, timmerman

Ingrid Olsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-03

Anders Löfgren, volontär

Katarina Maria Måtensson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-09

David Sandström, extra högbåtsman

Helena Kristina Fulda

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-10

Magnus Eneberg, lärstyrman

Elin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-11

Adolf Kullberg, kammar och kompaniskrivare

Margareta Charlotta Grönbom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-12

Johan Strömbeck, timmerman

Margareta Eleonora Fondahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-15

Johannes Berggren, borgare, mjölnarmästare

Kristina Sofia Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-16

Anders Cedergren,

Anna Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-16

Anders Pet. Lind, musikant

Anna Cecilia Berggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-16

Adolf Orre, timmerman

Kristina Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-18

Jonas Hammar, amiralitetslöjtnant

Sara Maria Kullberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-23

Peter Hellström, volontär

Anna Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-26

Karl Jeansson, inv. timmerman

Ingrid Kristina Jacobsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-26

David Jönsson, volontär

Kerstin Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-30

Samuel Håkansson, timmerman

Kristina Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1809-12-30

Stenberg, volontär

Kerstin Petersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1810-01-01

Nils Johan Fischer, kapten vid Kungliga örlogsflottan

Ulrika Henrietta AnckarSparre, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-01-04

Peter Magnus Bohman, kofferdikarl

Marta Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-01-07

Hans Peter Holgersson, arklimästare

Helena Maria Höglund

Karlskrona amt EIa:3


1810-01-13

Sven Håkansson, kofferdikarl

Kristina Charlotta Nordström

Karlskrona amt EIa:3


1810-01-23

Johan Lindqvist, högbåtsman

Kristina Maria Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-03

Peter Eriksson Speleman, båtsman av Södra Möre kompani

Katarina Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-04

Anders Bokelund, timmerman

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-09

Börje Karlstedt, kammar tjänare

Maria Lovisa Danstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-11

Henrik Lalin, kofferdistyrman

Maria Helena Wahlman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-13

Jonas Rundcrantz, kofferdikarl

Ulrika Lovisa Ågren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-16

Karl Johan Gadelius, arklimästare

Lovisa Ulrika Sandvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-17

Jonas Normark,

Kristina Wahlbeck, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-25

Karl Gustaf Fröberg, traktör

Ulrika Katarina Bolander, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1810-02-25

Anders Lundberg, inv. timmerman

Kristina Bokelund, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-03-03

Ludvig Companini, volontär

Hedvig Hofstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-03-06

Samuel Trygger, underlöjtnant

Petronella Maria Strömberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-03-23

Johan Lundqvist, kammarskrivare vid Kungliga equipage kontoret

Kristina Charlotta Bergqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-03-25

Gustaf Mauritz Fremholt Armfelt, löjtnant vid Kungliga lifgrenadier regementet

Karin Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-03-31

Nils Anders Elmgren, timmerman

Anna Lisa Österdahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-01

Börje Lindahl, timmerman

Lena Kristoffersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-03

Johan Ståhlberg, högbåtsman

Anna Gustava Friberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-06

Niklas Nöbelin,

Maria Magdalena Nyman

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-07

Sven Isberg, överskeppare

Johanna Helena Dilje f. Åberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-07

Karl Spak, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Gustava Fröberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-08

Karl Peter Björkman, smedgesäll

Elsa Maria Lindström f. Löf, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-13

Peter Klingberg, timmerman

Maria Kristina Fagerlund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-20

Nils Petersson, kofferditimmerman

Johanna Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-21

Anders Boström, högbåtsman

Lena Kajsa Ekman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-22

Gustaf Holmberg, lärstyrman

Sofia Charlotta Bergman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-23

Anders Dahlgren, volontär

Johanna Maria Broman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-23

Nils Larsson, lotsledare från Aspö

Lovisa Ulrika Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-23

Isak Petersson, medelstyrman

Helena Elg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-23

Nils Svensson, timmerman

Katarina Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-24

Adolf Fredrik Haverman, kompass ochh instrumentmakare vid Kungliga skeppsvarvet

Fredrika Blom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-25

Johan Bernh. Schönn, kofferdikapten

Kristina Maria Reséen, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-26

Jon Manlig, volontär

Bengta Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-04-29

Gustaf Kristian Westdahl, handelsman

Henrietta Ulrika Kindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-04

Fredrik Oswald, underfältskär

Ingrid Kristina Smitt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-11

Johan Hultgren, borgare

Cecilia Maria Widerberg f. Andersdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-18

Samuel Lindberg,

Kristina Mathisdotter

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-18

Gume Svensson, timmerman

Widergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-23

Karl Magnus Sandberg, kofferdikarl

Maria Olofsdotter Ågren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-05-27

Lars Peter Brunberg, landtullsvaktmästare

Ingrid Kristina Håkansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-01

Adolf Muh: Cronholm, expedit

Hedvig Gustava Meuller, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-02

Jakob Krumnov, kofferdisjöman

Maria Fredrika Borg

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-06

Peter Magnus Nordgren, kvarTersmästare

Kristina Nyback, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-15

Jonas Abraham Linqvist, smedmästare

Helena Kristina Selin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-17

Krist. Fr. Hane, båtsman av Blekinge 1:a kompani

Elin Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-23

Olof Kellberg, volontär

Anna Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-06-30

Sv: Persson Gädda, avskedad båtsman

Ulrika Ståhlbom f. Runström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-07-01

Johan Wernström, kofferdikarl

Lovisa Eskengren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-07-22

Karl Novisadu, inspektör

Lovisa Katarina Holmqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-08-12

Johannes Grand, båtsman av Blekinge 3:e indelningskompani

Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-08-18

Karl Peter Lagerbohm, överskeppare vid amiralitetet

Katarina Charlotta Karlsson, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1810-08-26

Sven Höglund, avskedad volontär

Karin Jönsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-08-29

Johan Olof Aquilon, löjtnant i armén

Anna Kristina Qvickberg f. Isberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-02

Krist. Mauritz Karmesien, kofferdisjöman

Brita Kristina Åberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-08

Karl Adolf Hellman, kofferdikarl

Brita Katarina Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-09

Lars Sahlberg, volontär

Maria Magdalena Ek f. Lindman, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-09

Anders Wätterberg,

Katarina Magnidotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-11

Jonas Nilsson, kofferditimmerman

Kristina Strömberg f. Håkansdotter, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-14

Krist. Limberth, repslagargesäll

Constantia Maria Hedelius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-21

Peter Petersson, timmerman

Helena Kristina Lind, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-29

Anders Blom, kofferdikarl

Anna Brita Beckman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-09-29

Erik Peter Darelius, kofferdikarl

Ulrika Lovisa Fisk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-02

Peter Andreas Lindman, kofferdikarl

Ingrid Maria Rungren

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-04

Karl Gustaf Wahrberg, kapten vid örlogsflottan

Sofia Magdalena Söderdahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-06

Gustaf Adolf Berggren, arklimästare

Ingrid Maria Wahlström, fru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-07

Jon Hoflund, fabrikör

Anna Botilla Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-07

Johan Krist. von Schantz, ryttmästare vid smålands lätta dragonregemente

Karolina Sofia Sandahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-13

Johan Myhrbeck, timmerman

Brita Maria Ringström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-13

Jakob Stenström, timmerman

Kerstin Ericsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-14

Karl Aug. Löndqvist, lärstyrman

Beata Maria Björkman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-14

Johan Gustaf Sjögren, målargesäll

Elisabet Maria Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-14

Peter Säfström, hampspinnare

Kristina Elmström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-16

Johan Jakob Ringheim, inspektör vid Kungliga skeppsvarvet

Charlotta Lithell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-26

Jon Abrahamsson Elmlund, timmerman

Ingrid Katarina Persson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-10-28

Johan Fredrik Broman, arklimästare

Juliana Karolina Rosenlund, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-02

Peter Petersson, mjölnarmästare

Ingrid Kristina Ågren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-03

Daniel Grönman, timmerman

Bengta Svanberg f. Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-09

Magnus Petersson, repslagargesäll

Sofia Magdalena Nåthberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-10

Anders Tång, kofferdikarl

Kerstin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-11

Martin Fr: Kanberg, snickargesäll

Kristina Maria Holmberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-11

Johannes Roth, borgare, snickarmästare

Katarina Maria Bergman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-16

Sven Peter Bergström, arklimästare

Anna Maria Landberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-18

Hans Peter Håkansson, skomakarmästare

Fredrika Elisabet Granlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-19

Magnus Rundqvist, stadsvärderingsman

Sara Elisabet Erlandsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-11-23

Magnus Kjellström, smedgesäll

Katarina Maria Wulf f. Engelholm, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-02

Josef Georg, korpral av h.m. drottningens regemente

Anna Maria Askelöf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-02

Sven Peter Svanberg, kofferdikarl

Anna Gustava Möller, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-08

Karl Fredrik Kristiansson, inv. timmerman

Helena Maria Appelgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-08

Adam Nyman, trädgårdsmästare

Gertrud Bokelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-09

Kristian Anders Sundin, amiralitetsproviantmästare

Sofia Dorotea Schveder, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-09

Daniel Walenius, vicekorpral

Katarina Hansdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-26

Jakob Löfström, underskeppare

Kristina Fagerström f. Lingren, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-26

Mikael Regnell, volontär

Helena Hagman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1810-12-29

Mårten Sandberg, volontär

Sigrid Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-01

Hans Lindgren, kofferdikarl

Fredrika Lovisa Björk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-04

Sven Peter Ekholm, arklimästare

Katarina Maria Lind, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-20

Jonas Persson Gadd, volontär

Elisabet Gerner

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-22

Claude Saint Clair Donneaud, språkmästare

Hedvig Maria Löfström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-25

Kristian Anders Åberg, medelstyrman

Johanna Charlotta Sjöberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-26

Elias Ohlander, volontär

Ingrid Lång f. Lillja, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-01-31

Erik Moberg, timmerman

Ingrid Katarina Sjöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-02-02

Johan Fredrik Björk, kofferdikarl

Anna Katarina Marin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-02-03

Nils Ekebohm, timmerman, änkling

Anna Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-02-10

Jonas Wiström, korpral

Kristina Berggren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-02-13

Peter Månsson, timmerman

Benedikta Lång f. Henriksson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-02-16

Anders Råberg, kofferdikarl

Bengta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-01

Magnus Agenberg, lärstyrman

Maria Kristina Sjöqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-08

Peter Andersson, timmerman

Bengta Maria Bråmansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-09

Israel Svensk Kellgren, volontär

Kristina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-10

Bernhard Kristoffer Gjeros, kofferdikarl

Marta Benedicta Ryberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-11

Andreas Magnus Sjögren, kofferdikarl

Gundla Maria Agenberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-23

Peter Lindqvist, volontär

Ingrid Maria Holmgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-24

Gustaf Andersson, kofferdikarl

A

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-30

Peter Holmström, kofferdikarl

Anna Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-03-31

Håkan Björk, blockmakargesäll

Anna Maria Ericksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-04-03

Karl Gustaf Gernen, volontär

Anna Frisk, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-04-07

Sven Tufvesson, tjänstedräng

Beata Maria Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-04-20

Peter Nyström, timmerman, änkling

Maria Andersdotter, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1811-04-27

Karl Petersson, skräddargesäll

Brita Katarina Wahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-04-28

Olaus Westerström, korpral

Gustava Beckman f. Holm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-05-05

Nils Blomberg, volontär

Anna Botilla Ryström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-05-05

Gustaf H. Sandell, sadelmakarmäster, borgare

Kristina Marg. Sofia Benschiöld, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-05-19

Samuel Trägårdh, häradshövding

Eva Sofia Lidströmer, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-05-19

Lars Peter Ålander, volontär

Maria Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-01

Sven Jansson, kofferditimmerman

Ulrika Lilljeqvist f. Blomgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-08

Lars Borggren, verkmästare vid Kungliga örlogsflottan

Eva Kristina Elg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-09

Gustaf Fohman, timmerman

Ingrid Maria Torssell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-12

Karl Gustaf Jönsson, garvare

Johanna Maria Ekelund

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-16

Karl Bergman, volontär

Anna Charlotta Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-21

J. Fr. Malmqvist, artillerikonstapel

Sofia Maria Gumesson f. Petersson, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-30

Hans Karl Holmström, repslagargesäll

Kristina Maria Isberg f. Linman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-30

Nils Jakobson, tjänstedräng

Anna Katarina Rothman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-06-30

Karl Petersson, kofferdikarl

Anna Brita Stålberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-07-13

Henrik Berg, volontär, änkling

Helena Lindskog, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-07-13

Peter Hellsten, volontär, änkling

Maria Sandström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-07-20

Karl Gustaf Björkman, volontär

Anna Dorotea Sjögren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-04

Gustaf Bergman, medelstyrman vid Kungliga Amiralitetet

Gustava Sommar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-07

Andreas Gustafsson, volontär

Helena Torstensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-10

Karl Hulthén, volontär

Sofia Magdalena Sjöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-18

Daniel Eng, volontär

Gertrud Lindgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-18

Johan Ramberg, båtsman av Södra Roslags kompani

Ingrid Sandström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-20

Peter Andreas Svansson, underlöjtnant

Marta Karolina Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-25

Haqvin Dahlberg, volontär

Stina Jönsdotter Hagitin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-25

Johan Vilhelm Fontin, volontär

Brita Charlotta Malmström f. Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-26

Johannes Sillberg, båtsman

Berta Andreasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-28

Peter Karlqvist, kofferdistyrman

Kristina Elmström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-08-30

Hans Patrik Wiström, medelstyrman

Marta Svahn, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-03

Jonas Backman, musikant

Hedvig Charlotta Gadelius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-07

Bengt Joh. Winberg, kofferdikarl

Helena Kristina Malmgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-20

Sv. Pet. Forssberg, smedgesäll

Gustava Molander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-21

Johan Löfgren, timmerman

Anna Kristina Lilljegren f. Gumesson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-24

Gustaf Lorentz Litell, underlöjtnant

Ebba Amalia Råberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-27

Gustaf Lagström, lärstyrman

Lovisa Kristina Blomgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-28

Julius Cavallii, revisor, kompaniskrivare

Barbara Kristina Hagberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-09-29

Johan Peter Hultman, korpral

Lovisa Maria Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-05

Magnus Johansson, timmerman

Kristina Beata Söderbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-06

Abraham Hagman, kofferdikarl

Johanna Cecilia Sjöberg

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-12

Karl Andersson Pelare, volontär

Kristina Hagelberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-13

Per Nilsson Glad, volontär

Maria Appelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-17

Paul Ryström, snickargesäll

Gustava Renhorn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-19

Johan Ahlstedt, timmerman

Margareta Petersson f. Månsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-19

Johan Peter Lemnorin, arklimästare

Lovisa Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-20

Johan Henrik Lydman, volontär

Elisabet Charlotta Tranberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-22

Karl Ulr: Sefferin, arklimästare

Kristina Maria Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-10-27

Sven Bohlin, timmerman

Kajsa Jönsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-01

Peter Andreas Agge, repslagargesäll

Sara Maria Wiberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-03

Fredrik Malmberg, volontär

Eva Charlotta Löf, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-05

Axel Georg von Gerdten, ekipagemästare, major, riddare

Gustava Magdalena Wollin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-10

David Fredrik Jakobsson, arklimästare

Kristina Maria Ekenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-12

Samuel Åckerling, kofferdikarl

Cecilia Maria Fagerström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-17

Peter Petersson, förstärkningsman

Kristina Maria Waxberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-11-24

Johan Peter Bordeau, volontär

Gustava Maria Sauer, piga

Karlskrona amt EIa:3


1811-12-01

Sven Åström,

Johanna Lovisa Agge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-12-13

Peter Andreas Törnqvist, arklimästare

Anna Katarina Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1811-12-17

Johan Peter Karp, arklimästare

Brita Kristina Åkesson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-12-21

Per August Törnström, medelstyrman

Maria Olsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1811-12-22

Jöns Ekelöf, timmerman, änkling

Maria Bromansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-05

Jöns Ahlberg, volontär

Maria Katarina Johansdotter Strömberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-05

Gustaf Wiberg, timmerman

Ingrid Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-10

Daniel Andersson, skräddargesäll

Anna Kristina Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-25

Eliai Blomsten, kofferdikarl

Cecilia Maria Molin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-25

Jöns Halling, volontär

Sara Charlotta Ålund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-01-25

Hans Svanberg, volontär

Helena Schefter f. Blomberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-02-16

Anders Kamph, volontär

Helena Maria Sedergren

Karlskrona amt EIa:3


1812-02-28

Karl Magnus Nilsson, kvartersman, änkling

Helena Maria Wittberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-02-28

Niklas Nöbelin, kvartersman

Beata Elisabet Hallman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-02-28

Jonas Sandström, kofferdikarl

Katarina Mattsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-06

Olof Norrman, volontär

Anna Maria Hagberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-06

Magnus Sjögren, timmerman, änkling

Helena Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-06

Karl Fredrik Svanberg, repslagargesäll

Ingrid Maria Sölvin

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-10

Peter Samuel Löfström, underlöjtnant

Anna Margareta Windahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-11

Peter Olof Hellegren, högbåtsman, änkling

Cecilia Maria Scherlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-13

David Bergholtz, smedgesäll vid Lyckeby kronosmedja

Maria Magnidotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-13

Adolf Fredrik Moberg, repslagargesäll

Magdalena Svahn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-15

Olof Wigren, kofferdikarl

Elin Strömgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-20

Lorentz Peter Malmström, bataljonsläkare

Petr: Joh: Lindström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-20

Karl Gustaf Tilosius, överstyrman vid örlogsflottan

Charlotta Katarina Sommar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-28

Johan Jansson, volontär

Beata Elisabet Hallin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-30

Mårten Hansson, tjänstedräng

Maria Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1812-03-30

Peter Lindgren, färgargesäll

Ingrid Maria Högström f. Sjöberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-03

Göran Jakob Lindell, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Ebba Charlotta Schinlo, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-04

Anders Almelund ( skall ev. vara Elmelund), volontär

Elisabet Rask, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-04

Karl Krok, fattighjon

Eva Katarina Håkansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-04

Magnus Olsson, timmerman

Marta Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-05

Anders Rundqvist, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Anna Helena Flintzberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-11

Magnus Karlsson, snickargesäll

Helena Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-11

Anders Wilh. von Heldt, traktör, änkling

Elin Wahlqvist, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-12

Sven Nåtberg, timmerman

Sara Persson f. Johansdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-25

Magnus Ekebohm, segelsömmaregesällen vid Kungliga skeppsvarvet

Helena Kristina Almström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-04-25

Olof Lilljegren, överskeppare, änkling

Botilla Olofsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-03

Anders Petersson, volontär

Anna Kristina Ålund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-09

Karl Gustaf Oxelgren, inv. timmerman

Ingrid Maria Broman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-10

Henrik Hök, murargesäll

Johanna Linnerot, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-17

Johan Gustafsson Holmström, volontär

Anna Berggren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-22

Karl Fredrik Ammerdahl, skeppsbyggare

Fredrika Bravitz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-05-23

Håkan Håkansson, stadstimmerman

Anna Katarina Sternberg f. Dungen, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-06-12

Johan Gustaf Höyer, amiralitetsrevisor

Anna Fredrika Hagerman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-06-21

Johan Peter Hurtig, volontär

Stina Perdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-07-05

Johan Math. Melander, amiralitetslöjtnant

Beata Kristina Uhrlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-07-09

Karl Gustaf Rosenqvist, kofferdistyrman

Anna Fredrika Holmgren f. Marin, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-07-25

Anders Andersson, extra kvartersman

Helena Matsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-08-02

Andreas Flinck, volontär

Anna Andersdotter

Karlskrona amt EIa:3


1812-08-30

Samuel Ulrik Lindblad, smedgesäll vid Kungliga skeppsvarvet

Maria Scherman, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1812-08-31

Peter Andreas Ekman, artillerikonstapel

Karlskrona amt EIa:3


1812-09-11

Johan Kristian Juliander, repslagargesäll

Johanna Maria Brämer, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-09-26

Niklas Hallin, volontär

Elin Glader, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-09-27

Anders Berg, flaggstyrman, änkling

Benedikta Jansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-09-27

Mårten Lindgren, timmerman, änkling

Ingrid Jertonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-09-27

Sven Ljuren, trädgårdsmästare

Susanna Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-02

Peter Söderberg, timmerman, änkling

Maria Kristina Rundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-04

Anders Håkansson, tjänstedräng

Elisabet Alsterblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-04

Jöns Olsson Lilljegren, volontär

Stina Johansdotter Nyberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-09

Mattias Engström, lådmakare, verkgesäll, änkling

Kristina Blomqvist f. Groth, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-09

Peter Andreas Lindström, medelstyrman

Anna Kristina Westerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-10

Sven Jansson, kofferditimmerman, änkling

Katarina Maria Lindblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-11

Jonas Löfström, konstapel, underlöjtnant vid Kungliga örlogsfl.

Anna Gustava Rorssell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-11

Zakarias Pisarsky, inspektör vid Kungliga Amiralitetet

Maria Fredrika Strömholm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-16

Peter Blom, skomakarmästare, änkling

Kristina Emmertz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-17

Anders Olsson, tjänstedräng

Kajsa Öhman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-18

Faltin Gjert, avskedad volontär, änkling

Beata Katarina Gottfrid, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-30

Henning Andersson, kronoskatte bonde

Gundla M. Pihlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-30

Gustaf Adolf Hultgren, arklimästare

Dorotea Lyckow, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-10-30

Peter Lindemark, inv. timmerman, änkling

Anna Gustava Fagerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-11-01

Karl Fendric, snickargesäll

Anna Botilla Moberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-11-14

Johan Lindgren, skomakargesäll

Hedvig Elisabet Charlotta Wintzell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1812-11-18

Magnus Lundgren, arklimästare

Ebba Gust: Rosenberg

Karlskrona amt EIa:3


1812-11-22

Karl Fredrik Lundgren, repslagargesäll

Ingrid Kristina Fredriksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-11-24

Gustaf Sheldon, kapten, änkling

Johanna Petronella Wahrberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-04

Peter Englander, arklimästare

Anna Kristina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-11

Gustaf Carnstedt, lärstyrman

Ingrid Kristina Djurstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-11

Karl Lagerberg, löjtnant vid örlogsflottan

Ebba Fredrika Fischerström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-12

Niklas Strömbeck, vicekorpral, änkling

Anna Katarina Trogen f. Wetterman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-13

Karl Peter Sääf, volontär

Margareta Blom f. Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1812-12-27

Johan Petersson, volontär

Ulrika Lovisa Bergström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-01-06

Amund Lunderberg, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Margareta Dorotea Ahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-01-24

Isak Bolmér, handelsman, änkling

Maria Lovisa Warberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-01-30

Karl Gustaf Öhrfeldt, kofferdikarl

Anna Katarina Flisbohm, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-02-01

Ludolf Fredrik Kristian Kellner, handlande, änkling

Helena Brita Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-02-07

Mattias Bengtsson, överstyrman, änkling

Helena Ahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-02-14

Peter Ericksson Lein, kofferdistyrman

Bockou, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-02-19

Karl Henrik Nylander, lärstyrman

Karolina Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-02-22

Fredrik Ernst Schreber, kofferdistyrman

Kristina Ahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-03-07

Gume Andersson, tjänstedräng

Kristina Håkansson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-03-12

Peter Johan Bengtsson, arklimästare

Margareta Gustava Röding f. Rosenberg, madame

Karlskrona amt EIa:3


1813-03-19

Johan Hallberg, volontär, kronomarquetant, änkling

Katarina Thorsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-03-27

Karl Fredrik Kihlmark, timmerman

Ingrid Kjellström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-02

Gume Börjesson, timmerman

Botilla Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-02

Peter Johan Lilljeqvist, arklimästare

Anna Kristina Bohlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-06

? ?, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Elisabet Cedergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-10

Fredrik Reutesbrig, volontär

Kajsa Helena Möllerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-17

J. P. Sjöman, avskedad arklimästare, änkling

Johanna Ekmark

Karlskrona amt EIa:3


1813-04-21

Karl Gustaf Svanberg, inv. timmerman, änkling

Lovisa Ulrika Lagerbohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-05-15

Peter Trovall, murargesäll, änkling

Brita Kajsa Loftsman

Karlskrona amt EIa:3


1813-05-18

Karl Johan Nyman, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Gustava Ulrika Nordberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1813-05-23

Adolf Fredrik Blackstadius, kofferdikapten

Anna Fredrika Stenbeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-05-29

Jonas Nilsson Sjögren, timmerman

Fredrika Månsdotter Lindström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-06-07

Stiernpihl, kapten i flottan

Gustava Bernette Bagge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-06-23

Johannes Lindforss, volontär

Kristina Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-07-16

Anders Sundbeck, vaktmästare vid lof. kämnärsrätten

Helena Brusell, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-07-24

Jöns Bohman, timmerman, änkling

Sofia Margareta Åberg

Karlskrona amt EIa:3


1813-07-24

Johan Nordström, korpral, änkling

Kristina Wikstrand, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-07-31

Ol. Lundstedt, volontär, änkling

Ingrid Österman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-08-08

Börje Olsson, extra uppbörds timmerman, änkling

Maria Selander, änka

Karlskrona amt EIa:3


1813-09-22

Johan Andreas Qviding, kyrkoherde

Karolina Margareta Schveder

Karlskrona amt EIa:3


1813-09-26

Karl Lindbergh Lokatt, båtsman av Blekinge 2:a indelningskompani

Sigrid Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-09-27

Per Johansson, volontär

Karolina Krall, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-10-03

Jakob Petersson, skräddargesäll

Maria Netterberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-10-07

Magnus Bergström, tunnbindarmästare

Elisabet Margareta Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-10-23

Olaus Bredahl, volontär

Fredrika Charlotta Sundberg

Karlskrona amt EIa:3


1813-10-26

Fredrik Adolf Vougt, kofferdikapten

Hedvig Sofia Wahlsten, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-03

Johan Peter Nyström, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Kristina Katarina Wallin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-06

Karl Magnus Elmberg, timmerman

Anna Katarina Ståhle, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-06

Olof Rehnberg, frälse inspektör

Elisabet Mobeck, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-12

Jonas Palmberg, timmerman, änkling

Petronella Wickelgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-20

Johan Jönsson, stadstimmerman

Gunilla Maria Södergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-25

Johan Kristian Rundqvist, underskeppare vid Kungliga örlogsflottan, änkl.

Gustava Ekelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-27

Lars Nilsson Hult, volontär

Stina Göransdotter

Karlskrona amt EIa:3


1813-11-27

Anders Roos, fältprost, amiralitetspastor

Ebba Klint, af, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-12-05

Karl Gustaf Berg, arklimästare

Kristina Maria Möllersten, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1813-12-05

Karl Sedergren, timmerman

Helena Maria Lundgren, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1813-12-11

Jakob Bruse, volontär

Brita Katarina Törnqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-01-15

Henrik Höök, murargesäll

Anna Gustava Utterberg

Karlskrona amt EIa:3


1814-01-22

Johan Erik Kling, volontär

Kristina Segerström

Karlskrona amt EIa:3


1814-01-28

Niklas Björk, extra högbåtsman

Beata Maria Retz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-05

Peter Wännberg, kofferdikarl

Katarina Maria Johansdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-08

Johan Gabriel Styrmers, kofferdistyrman

Sofia Charlotta Åberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-13

Sven Persson Wimmergren, korpral

Anna Katarina Schultz, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-15

Nils Lundgren, handelsbokhållare

Helena Dorotea Ågren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-19

J. Malmberg, smedgesäll

Marie Elisabet Lindblad, änka

Karlskrona amt EIa:3


1814-02-20

Nils Hal, kofferdistyrman

Gustava Katarina Lindman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-05

Olof Billfeldt, volontär

Kristina Olsson

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-05

Peter Elg, timmerman

Ulrika Södergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-05

Peter Gummesson, timmerman

Katarina Elmstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-16

Andreas N. Didricks, kofferdimatros

Lovisa Ulrika Ekebohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-18

Jo. Didr. Schmitt, kofferdisjöman

Sofia Magd. Olsbohm, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-24

C. M. Broman, medelstyrman

Anna M. Ekebohm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-03-24

J. J. Lindell, f.d. arklimästare

Helena Maria Dahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-02

Karl Gustaf Hörström, volontär

Botilla Larsdotter

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-05

Karl Ludvig Planbeck, kofferdimatros

Gustava Winberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-05

Gustaf Adolf Schirman, arklimästare vid Kungliga örlogsflottan

Sofia Nordström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-11

Ulrik Staffan Dahlman, guldsmedsmästare

Gertrud Ljungdahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-12

Anders Broberg, högbåtsman

Ulrika Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-20

Ola Andersson, kofferdimatros

Sofia Lovisa Hybel, änka

Karlskrona amt EIa:3


1814-04-23

Ola Persson, förstärkningskarl

Nilla Kristina Kock, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-01

Peter Andersson, timmerman

Sara Kristina Ålander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-08

Johan Aldgren, arklimästare

Helena Maria Ljungberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-10

Johan Er. Ekström, lärstyrman

Anna Greta Sundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-15

Peter Niklas Bäckström, volontär

Anna Helena Kråksberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-19

Jonas Balck, båtsman

Kerstin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-05-29

Magnus Svensson, timmerman, änkling

Maria Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-06-28

Johannes Sandström, socken smed

Ebba Magdalena Wahlgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-07-02

Karl Fredrik Nordenberg, kofferdistyrman

Gustava Katarina Liffert, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-07-10

Gustaf Hahn,

Katarina Juliana Bagge, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-07-10

Andreas Johansson Lång, volontär

Johanna Fisk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-07-17

August Arrhenius, handlare i stockholm

Annette Benedicta Hjelm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-08-03

Hans Rosengren,

Anna Kristina Isberg

Karlskrona amt EIa:3


1814-08-20

Karl Gustaf Rehnström, timmerman

Maria Svensson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-08-28

Sven Forssberg, snickargesäll

Gustava Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-09-17

Peter Björkman, timmerman

Anna Katarina Bergman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-09-21

G. Fr. Netterman, volontär

Katarina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-09-25

Peter Svensson, volontär

Sara Kristina Wärnström, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-02

Peter Karlsson, tjänstedräng

Ingrid Maria Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-02

Nils Johansson Stråle, timmerman

Gustava Maria Lindberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-02

Gume Rylander, timmerman

Ingrid Gabrielsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-06

Karl Gustaf Löfgren, kofferdistyrman

Maria Kock f. Ågren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-07

Abraham Hedenius, underskeppare

Brita Maria Hansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-08

Peter Lindström, gördelmakargesäll

Maria Charlotta Jonsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-08

Sam. Pet. Lindström, volontär

Anna Sofia Dillje, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-08

Gustaf Adolf Sjöberg, vaktmästare

Lovisa Ulrika Appelgren, skeppardotter

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-08

Erland Zimmerdahl, volontär

Agneta Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-12

Jonas Jansson, bryggaredräng

Gustava Limnell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-21

Mattias Sejbolt, kusk

Maria Löfvingsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-22

Andreas Bengtsson, medelstyrman vid Kungliga örlogsflottan

Katarina Jonasson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-22

David Jönsson, volontär

Maria Katarina Patrull, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-22

Karl Gustaf Nordström, regementstambur

Helena Maria Lång, timmermansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-23

David Jönsson, volontär

Gustava Lundström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-29

Nils Wad, volontär

Sigrid Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-10-29

Johan Peter Westervik, volontär

Maria Katarina Rosenqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-04

Albrekt Petersson, tjänstedräng

Bengta Lillja, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-05

Johan Magnus Nyström, arklimästare

Kristina Henrikksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-05

J. Petersson, volontär

Marta Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-06

Samuel Allgulin, arklimästare

Elisabet Kristina Stjärnberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-13

Karl Håkansson, volontär

Ingrid Elisabet Wahlström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-19

Abraham Lustig, högbåtsman

Kristina Maria Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-20

Fr. Engelstedt, arklimästare

Brita Maria Alm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-25

Klas August Cronstedt, major vid Kungliga örlogsflottan, riddare av Kungliga svärdsorden, greve

Margaretha Charlotta Cederström, friherrinna, fröken

Karlskrona amt EIa:3


1814-11-26

Magnus Wahlqvist, timmerman

Johanna Zakariasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-03

Agenius Engelstedt, kofferdikarl

Kristina Nordberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-03

Sven Öhrn, volontär

Anna Brita Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-04

Hans Persson, bränneridräng

Anna Kristina Nordberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-10

Johan Er. Ström, volontär

Maria Snäll, änka

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-10

Olof Svarts, volontär

Charlotta Ahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-18

J. Petersson, volontär

Kerstin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1814-12-30

Isak Lustig, timmerman

Sofia Magdalena Ljungqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-01-06

Johannes Fredricksson, kofferdiskeppare

Maria Kristina Dahlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-01-17

Magnus Almgren, borgare, båtskeppare

Anna Olofsdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-01-29

Nils Cedergren, överskeppare vid Kungliga örlogsflottan

Cecilia Gottander

Karlskrona amt EIa:3


1815-02-04

Jon. Bostedt, volontär

Elsa Helena Bolmgren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-02-10

Karl Gustaf Ahlstedt, kofferdikarl

Marta Katarina Andersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-02-24

Martin Bödcken, kofferdimatros

Agda Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-10

Peter Magnus Ryström, kofferdikarl

Dorotea Svanbeck

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-10

Lars Thomasson, uppsyningsman

Brita Katarina Lilljegren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-12

Johan Perchovitz, kofferdimatros

Anna Fredrika Bergstedt, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-17

Karl Lidgren, timmerman

Kristina Lindvall, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-22

Gustaf Lindgren, kofferdikarl

Anna Kristina Bogren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-26

Nils Svensson, timmerman

Maria Kristina Lind, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-27

Peter Appelgren, volontär

Ulrika Lovisa Rosenberg

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-27

Peter Törnberg, volontär

Sara Helena Jonasson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-03-31

Karl Bergman, medelstyrman vid Kungliga örlogsflottan

Gustava Björk

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-01

Magnus Petersson, timmerman, änkling

Ingrid Olsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-02

Jöns Holmberg, smedgesäll

Kristina Engström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-02

Sven Ol. Ljungqvist, brandvaktskarl

Anna Kristina Holmberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-04

Johan Erik Almegren, kofferdikarl

Kajsa Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-09

Karl Jakob Sommar, kofferdikarl

Anna Kristina Bokelund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-15

Johan Peter Karlgren, volontär

Maria Kristina Nyman

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-15

Karl Magnus Ryström, kofferdikarl

Helena Kristina Sjöberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-15

Johan Peter Sommar, repslagargesäll

Maria Elisabet Lundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-04-18

Magnus Nilsson Stark, volontär

Kristina Gummesson, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-02

Niklas Petersson, arklimästare

Maria Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-07

Peter Andersson, stockmakarmästare

Maria Elisabet Ljungman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-20

Krist. Berg, volontär

Anna Katarina Möller, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-21

Magnus Löf, volontär

Greta Nilsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-21

Johan Widerberg,

Sara Katarina Broman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-23

Anders Rasmundsson Nordberg, repslagargesäll

Ingrid Maria Frick f. Bergman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-25

Ad. Ericksson Kevin, volontär

Fredrika Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-26

Mattias Fondahn, timmerman

Brita Helena Sommar, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-27

Karl Fredrik Ingelström, volontär

Marta Kristina Klintborg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-05-28

Jöns Jönsson, volontär

Katarina Sjögren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-06-02

Karl Magnus Berggren, kofferdikarl, änkling

Petronella Bodell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-06-03

Fredrik Röman, smedmästare

Anna Botilla Klementz, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-06-09

Johan Peter Hurtig, volontär

Kristina Maria Lundberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-07-21

Gustaf Petersson, hattmakargesäll, änkling

Kristina Berggren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-07-25

Johan Gabriel Braune, arklimästare

Fredrika Dorotea Renhorn, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-08-04

Gustaf Oyermank, volontär

Fredrika Charlotta Schingg

Karlskrona amt EIa:3


1815-08-09

Adolf Fredrik Isberg, handelsman

Maria C Tornton, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-08-11

Isak Trägård, vice pastor

Anna Sofia Sundberg, värkmästardotter

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-10

Andreas Wetterberg, volontär

Lisa Larsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-15

Johan Didr. Ståhle, arklimästare vid örlogsflottan

Eliana Östergren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-23

Karl Gustaf Henriksson, vicekorpral

Katarina Beata Wahlstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-23

Andreas Ström, kofferdikarl

Sofia Magdalena Stolpe f. Nyman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-24

Andreas Jansson, volontär

Anna Helena Lindström

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-24

Mattias Rundqvist, smedgesäll

Bengta Genström f. Sjögren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-09-30

Gustaf Adolf Åhlfeldt, hampspinnare

Lovisa Ströby

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-01

Er. Reinh. Persson, högbåtsman, änkling

Lovisa Wernström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-03

Anders Ericksson Byström, volontär

Helena Maria Fix

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-06

Peter Nordberg, lärstyrman

Anna Katarina Elmström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-08

Fredrik Malmberg, volontär, änkling

Gustava Hagström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-13

Erik Ehn, volontär

Brita Kristina Lönqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-20

Sv. H. Lindgren, segelmakargesäll

Maria Charlotta Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-10-31

Karl Fredrik Nordström, repslagargesäll

Sofia Lång, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-02

Karl Magnus Granlund, bokbindarmäster

Anna Maria Stång, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-03

Karl Fredrik Adamsson, underlöjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Katarina Elisabet Blackstadius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-03

Salomon Berg, timmerman

Katarina Lagerqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-04

Peter Larsson, volontär

Ingrid Stina Ahlberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-07

Sam. Trygger, löjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Ulrika Charlotta Söderlund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-11

Paul Petersson, vaktmästare

Maria Kristina Rosengren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-12

Karl Gustaf Lagerholm, volontär

Anna Maria Qvistberg

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-25

Melker Fiskare, hampspinnare vid Kungliga skeppsvarvet

Brita Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-25

Johan Malmberg, repslagargesäll vid Kungliga skeppsvarvet

Ingrid Maria Persson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-11-28

Johan Lundgren, amiralitetsmusikanten

Maria Elisabet Lilljegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-02

Johan Håkansson Hutt, volontär, änkling

Anna Katarina Knape, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-03

Peter Andreas Cedergren, kofferdikarl

Ingrid Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-10

Karl Kjellström, båtsman

Karin Balck f. Olofsdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-17

Georg Vilhelm Uggla, löjtnant vid örlogsflottan, kungens trotjänare

Karolina Sofia Strömholm

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-21

Johan Sjögren, löjtnant i arméen, kungens trotjänare

Karin Elisabet Lindgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-24

Samuel von Schantz, löjtnant

Louise Treutiger, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1815-12-26

Karl Fredrik Falckman, kofferdikarl

Beata Charlotta Moréen

Karlskrona amt EIa:3


1816-01-20

Peter Andreas Wintzell, kofferdikarl, änkling

Maria Fröander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-01-23

Johan Henning Dahlstedt, konstapel

Johanna Maria Lindstedt, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-01-28

Peter Österström, kofferdisjöman

Elisabet Lång f. Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-02-03

Karl Gustaf Bogren, båtsman

Kristina Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-03-16

Karl Gustaf Karlström, trumslagare

Anna Katarina Bergelin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-03-22

Nils Thorsson, kofferdisjöman

Helena Maria Fisk, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-03-25

Anton Andersson, volontär

Brita Lovisa Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-03-27

Erik Persson, volontär

Kristina Berg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-02

Isak Holmberg, kofferditimmerman

Ingrid Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-02

Jonas Stråhle, snickargesäll

Sofia Boström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-03

Johan N. Nebock, kofferdikarl

Lovisa Ulrika Ståhlberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-05

Gustaf Kloo, arklimästare

Kristina Svensson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-07

Erik Ericksson, stadstimmerman

Cecilia Maria Löfvenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-09

Daniel Söderlund, kofferdikarl

Anna Maria Hultberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-13

Peter Magnus Nordgren, avskedad kvartersman

Kristina Katarina Ericksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-13

Nils Nordström, förre detta amiralitetsväbel

Brita Sofia Hultqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-13

Mikael Rylander, klarinettblåsare

Elisabet Charlotta Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-15

Karl Strömbeck, kofferdikarl

Helena Maria Enebuske, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-17

Ad. Fredrik Renström, lärstyrman

Ulrika Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-26

Karl Kallström, fältläkare, doktor, konungens trotjänare

Henrika Pravitz, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-04-30

Karl N. Ramberg, kofferdiskeppare

Ingrid Katarina Widegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-04

Johan Fredrik Berg, gördelmakargesäll

Anna Sara Wulf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-11

Er. Jönsson Holmqvist, volontär

Kristina Djurström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-19

Karl Gustaf Björkman, sergeant vid armeén, före detta kofferdikarl

Kristina Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-25

Johan Widegren, volontär

Helena Brita Svensdotter

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-26

Salomon Jakobsson, timmerman, änkling

Ingrid Aspman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-05-27

Nils Nilsson Tång, volontär

Anna Jacobsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-06-03

Krist. Olsson Hasselbohm, volontär

Ingrid Maria Westergren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-06-09

Er. Blom, volontär

Maria Wislander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-06-23

Johan Ekeberg, timmerman

Anna Maria Lundberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-07-07

Johan Sjösten, kofferditimmerman

Anna Juliana Sandström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-07-12

Anders Märsfall, båtsman

Maria Nilsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-07-15

Pontus Hammaren, volontär

Maria Sörman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-07-20

Johan Högstedt, kofferdikarl

Anna Brita Petersson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-07-28

Nils Karlström, blockmakargesäll

Kristina Hedman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-08-03

Peter Gråberg, kofferdikarl

Kristina Säfström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-08-18

Karl Fondahn, kofferdikarl

Anna Fredrika Bruse, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-08-20

Börje Karlstedt, vaktmästare vid varvsamiralskansliet

Fredrika Westerlin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-08-24

Anders Abraham Wohlin, marin

Kristina Syren

Karlskrona amt EIa:3


1816-09-22

Jakob Skilling, båtsman

Brita Maria Sjögren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-09-28

Karl Gustaf Mallmö, sjöartillerist

Fredrika Dorotea Vilhelmina Löf, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-01

Elias Rundcrantz, underlöjtnant

Maria Katarina Lilljeqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-04

Olof Lilljeqvist, medelstyrman vid Kungliga örlogsflottan

Anna Gustava Ekeroth, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-04

Karl Gustaf Lindberg, kofferdikarl

Brita Kristina Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-04

Sven Petersson, tjänstedräng

Sofia Gustava Modig, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-05

Karl Jakob Ekman, båtsman

Kristina Engström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-06

Daniel Fagerstedt, timmerman

Anna Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-08

Kristian Karlström, kofferdikarl

Bengta Johnsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-09

Daniel Lindgren, timmerman, änkling

Anna Maria Mällqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-13

Johan Gustaf Grönlund, arklimästare vid örlogsflottan

Fredrika Karlström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-13

Karl A. Widholm, volontär

Katarina Persdotter Wahlbohm

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-18

Peter Klint, kofferdikarl

Cecilia Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-20

Johan Henrik Lustig, kofferdikarl

Katarina Cecilia Fredrikksson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-25

Sven Andersson Ehn, sjöartillerist

Lisa Kristina Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-25

Nils Peter Sandström, sjöartillerist

Petronella Ekelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-25

Johan Herman Wahlin, handelsman

Ulrika Friedr. Wårfman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-27

Peter Glantz, sjöartillerist

Kajsa Jonasdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-10-27

Nils Järner, sjöartillerist

Anna Maria Boberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-01

Peter Andreas Möllersten, arklimästare

Anna Dorotea Klint, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-01

Nikolaus Rörs, kofferdisjöman

Brita Maria Hasselqvist

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-01

Peter Andreas Westerberg, konstapel vid Kungliga sjöartilleriet

Helena Rebecka Ågren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-02

Johan Österström, timmerman

Anna Katarina Lindqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-03

Nils Magnus Appelgren, skräddarmästare

Johanna Bergström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-03

Johan Erik Björknäs, volontär

Marta Kristina Segerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-03

Johan Fredrik Björn, dräng

Gertrud Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-03

Johan Peter Sandström, kofferdikarl

Anna Kristina Andersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-05

Elias Lillja, volontär

Anna Kristina Knape, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-10

Andreas Davidsson, volontär

Ingrid Kristina Bokelund

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-16

Måns Petersson, volontär

Anna Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-17

Johan Peter Djurberg, medelstyrman vid Kungliga örlogsflottan, flaggjunkare

Sofia Albertina Påhlsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-11-25

Karl Östman, volontär

Anna Kristina Ekelund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-12-04

Nils Rääf, konungens trotjänare, amiralitetskamrer

Barbara Coecil. Pisarsky, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-12-14

Peter Larsson Forsberg, volontär

Maria Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1816-12-24

Johan Niklas Åberg, arklimästare, flaggjunkare

? ?, ?

Karlskrona amt EIa:3


1816-12-26

Peter Wennerberg, kakelugnsmästargesäll

Mar. Krist. Ekedahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1816-12-28

Karl Wettersten, volontär

Anna Elisabet Löfgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-01-10

Anders Petersson, arklimästare

Dorotea Vilhelmina Elmstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-01-11

Karl Magnus Söderberg, kofferdimatros

Anna Kristina Smedberg, frånskild hustru

Karlskrona amt EIa:3


1817-01-12

Jakob Renström, kofferdikapten

Kristina Ungersven, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-01-19

Olof Hoberg, kofferdikarl

Sara Samuelsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-01-25

Lars Trogen, sjöartillerist

Maria Jansdotter

Karlskrona amt EIa:3


1817-02-09

Peter Wickelgren, timmerman

Cecilia Friberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-02-21

Johan Fredrik Svenström, timmerman

Maria Elisabet Hagström

Karlskrona amt EIa:3


1817-02-22

Jonas Karlsson Wetterman,

Ingrid Hallén, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-03-01

Anders Andersson, kofferdisjöman

Helena Glader, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-03-05

Peter Karlsson Björn, sjöartillerist

Cecilia Lindgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-03-16

Johan Qvistberg, sjöartillerist

Johanna Hencke

Karlskrona amt EIa:3


1817-03-25

Johan Sjöbohm, timmerman

Gustava Westerberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-03-28

Olaus Petersson, kofferdikarl

Kristina Elisabet Olsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-01

Anders Wahlberg, sjöbåtsman

Kristina Maria Söderberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-07

Karl Jansson, kofferdikarl

Anna Lovisa Thelin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-11

Adolf Fredrik Loman, arklimästare, flaggjunkare

Lovisa Ulrika Rosenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-11

Peter Petersson, timmerman

Rebecka Bohman, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-18

Karl Peter Friberg, flaggjunkare, medelstyrman

Maria Magdalena Ågren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-19

Karl Cedergren, kofferdikarl

Botilla Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-19

Peter Nilsson, timmerman

Elisa Ulrika Lönngren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-20

Krist. Frisk, timmerman

Ingrid Maria Ågren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-04-20

Åke Månsson, smedgesäll

Anna Maria Hultgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-05-07

Gustaf Friberg, timmerman

Elin Råberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-05-09

Jonas Ahlforss, underskeppare

Maria Kinberg f. Ekenberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1817-05-18

Efraim Finander, skräddargesäll

Sara Maria Sandström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-06-02

Nils Olsson, volontär

Botil Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-06-07

Anders Lundgren, kofferdikarl

Maria Lindberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-07-24

Magnus Sandberg, hattmakarmästare

Kristina Maria Ljungberg f. Lönnberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1817-07-27

Mattias Olsson Blom, sjöartillerist

Fredrika Charlotta Strömberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-08-09

Lars N. Almgren, kofferdisjöman

Kristina Maria Ryberg, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-08-10

Håkan Granlund, timmerman, änkling

Helena Knutsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-08-28

Johan Björk, arklimästare

Helena Granbeck, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1817-08-29

Olaus Petersson, kofferdikarl

Kerstin Andersson, hustru

Karlskrona amt EIa:3


1817-09-05

Johan Sjögren, snickargesäll

Elisabet Abrahamsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-09-06

Karl Dahl, volontär

Maria Kristina Glader, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-09-06

Hans Hellberg, kofferdikarl

Margareta Svensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-09-19

Erik Magnus Lommerin, artillerikonstapel

Anna Katarina Lundqvist, änka

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-03

Karl Gustaf Lindström, timmerman

Elsa Maria Ströby, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-05

Johan Petersson, timmerman

Elisabet Svala, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-07

Peter Bolmstedt, skomakargesäll

Benedikta Löfberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-10

Gustaf Adolf Norling, timmerman

Brita Katarina Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-12

Olaus Lindström, kofferdikarl

Helena Krist. Mathisdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-12

Lars Rosenberg, Kunglig flaggkonstapel

Sofia Charlotta Rosenberg, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-14

G. A. Fagerström, amiralitetsmusikant

Johanna Sofia Marin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-14

Er. Wilh. Rubin, handlande

Petronella Hagberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-19

Gustaf Ryström, arklimästare

Helena Rundqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-20

Karl Adam Wohlyn, konungens trotjänare, expedit komissarien, kassören

Beata Lovisa Schveden, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-25

Nils Henrik Lindgren, kofferdisjöman

Kajsa Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-25

Jöns Nilsson Wessman, volontär

Kristina Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-26

Olaus Öhman, kofferdikarl

Kristina Karolina Hallström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1817-10-28

Johan Aron Ulfschiöld, kofferdikarl

Sofia Maria Löfverström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1817-11-30

Magnus Nordström, timmerman, änkling

Sara Kristina Mörling, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-01-16

Olaus Nilsson Kihlberg, kofferdisjöman

Kristina Friström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-01-21

Karl Niklas Retz, arklimästare, flaggjunkare

Johanna Charlotta Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-02-03

Karl Axel Gustafsson Ulfsparre, konungens trotjänare, kapten, friherre

Anna Barbara Nordenstjerna, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-02-03

Magnus Wedin, vaktmästare

Maria Katarina Lindvall, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-02-07

Peter Karlstedt, sjöartillerist

Helena Maria Moberg

Karlskrona amt EIa:3


1818-03-25

Isak Söderdahl, inv. timmerman

Cecilia Maria Lilljegren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-03

Salomon Kristiansson, kofferdikarl

Kristina Maria Törngren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-10

Peter Ljungberg, repslagargesäll

Anna Katarina Strömdahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-11

Karl Denin, sjöartillerist

Maria Cecilia Rydendahl, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-11

Karl Fredrik Höglund, kofferdikarl

Eva Maria Tång, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-11

Karl Gustaf Löfgren, timmerman

Kristina Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-12

Karl Gustaf Fiskare, kofferdikarl

Brita Kristina Långman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-12

Karl Fredrik Kihlmark, kofferditimmerman

Anna Kristina Sandberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-15

Z. Sääf, sjöartillerist

Anna Persdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-17

Johan Niklas Moberg, kofferdikarl

Brita Katarina Törnqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-19

Karl Peter Ahlberg, kofferdikarl

Brita Katarina Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-04-24

Peter Magnus Beckstrand, kofferdikarl

Margareta Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-05-03

Börje Magnusson, stadstimmerman

Cecilia Ehrngren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-05-08

Jonas Johansson, timmerman

Anna Kristina Bomqvist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-05-09

Johannes Barckman, klarinettblåsare

Karolina Jansson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-05-30

Johannes Ryberg, volontär

Anna Kristina Wollander

Karlskrona amt EIa:3


1818-05-30

Erik Östhammar, båtsman

Helena Maria Lång, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-06-13

Karl Gustaf Ågren, kofferdikarl

Kristina Svensson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-06-20

Olof Svensson Winberg, volontär

Maria Lovisa Östergren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-07-04

Zakarias Rorhake, båtsman av Ölands 2:a komp.

Margareta Mårtensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-07-07

Erik Ryberg, landskanslist, hovrättslikvidationskomissarie

Anna Beata Svanberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-07-12

Nils E. Julman, ren skrivare

Fredrika Fisk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-07-12

Lars Gust. Lundberg, sjöartillerist

Edla Katarina Sjöblom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-08-09

Niklas Rising, sjöartillerist

Anna Charlotta Lindgren

Karlskrona amt EIa:3


1818-08-29

Karl Esping, smedgesäll vid Kungliga skeppsvarvet

Elin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-09-18

Johan Lindberg, snickarmästare, borgare

Maria Krona, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-09-22

Johan Modin, regementsprofoss

Kerstin Olofsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-09-29

Johan Petersson, överskeppare

Lovisa Charlotta Friberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-09-30

Peter Svensson, tjänstedräng

Brita Helena Karlsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-04

Karl Andersson Rahm, sjöartillerist

Kristina Maria Åckerlind

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-04

Jonas Sjögren, bryggare, borgare

Hedvig Spångberg, hushållerska

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-04

Lorentz Henrik Stålhammar, löjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Christin Charlotta Stenström, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-09

Peter Tobiasson, bultslagare

Lovisa Öhman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-11

Olof Espelund, kofferdikvarTersmästare

Brita Kristina Elmstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-11

Johan Gottfrid, arklimästare vid Kungliga sjöartilleriet

Elin Mattsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-13

Andreas Fondahn, kofferdikarl

Kristina Hessberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-14

Johannes Jonasson, sjöartillerist

Anna Maria Edberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-16

Johan Rosendahl, kofferdikarl

Sofia Lovisa Nordberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-17

Johan Peter Björkman, gesäll

Anna Margareta Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-25

Johannes Ekman, artillerikonstapel

Katarina Maria Nordberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-25

Måns Svensson, volontär

Brita Kristina Carmosen, änka

Karlskrona amt EIa:3


1818-10-31

Lars Larsson, tjänstedräng

Katarina Åslund, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-11-01

Karl Magnus Flodin, volontär

Kristina Ljung, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-11-07

Karl Peter Mandelberg, volontär

Maria Katarina Hencke, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-11-07

Erik Petersson, kofferdikarl

Johanna Trulsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-11-08

Sven Månsson, tjänstedräng

Maria Dufvander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1818-11-12

Karl Johan Ahlbaum, underlöjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Hedvig Fredrika Wallenstrand, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-12-01

Johan Rosengren, löjtnant vid Kungliga örlogsflottan

Eva Dorotea Nåthberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-12-12

Niklas Söderbohm, kofferdikarl

Kajsa Elisabet Forsslund, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-12-15

P. A. Svanberg, medelstyrman

Kristina Holmqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-12-26

Andreas Lagerqvist, härads sadelmakare

Maria Kristina Almegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1818-12-26

Olaus Lilljegren, sjukvaktare

Johanna Åckerberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-01-02

Karl Fredrik Göransson, artillerikonstapel, änkling

Brita Kristina Tysk, änka, madame

Karlskrona amt EIa:3


1819-01-02

Karl Sandberg, smedgesäll vid Kungliga skeppsvarvet

Ulrika Holmqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-01-03

Mattias Widegren, avskedad inv. timmerman, änkling

Kristina Berggren, änka

Karlskrona amt EIa:3


1819-02-04

Olof Blomberg, volontär, änkling

Kristina Karlsson, änka

Karlskrona amt EIa:3


1819-02-13

Karl Peter Loman, kofferdikarl

Anna Sofia Isberg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-03-26

Johan Svensson Hurtig, korpral, änkling

Johanna Maria Juliander, änka

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-04

Olaus Ideqvist, lärstyrman vid Kungliga örlogsflottan

Anna Katarina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-04

Peter Petersson, avskedad kvartersman

Karin Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-04

Karl Gustaf Sjöström, kofferdikarl

Brita Sofia Lilljeqvist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-06

Johan Berglund, timmerman

Katarina Maria Persson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-06

Karl Andreas Holm, kungens trotjänare, löjtnant vid Kungliga kronobergs regemente

Louise Margareta Ullner, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-12

Kristian Frisk, timmerman

Lovisa Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-12

Andreas Håkansson, timmerman

Brita Christin. Fagerstedt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-12

Gudmud Petersson, inspektör

Johanna Hagelin, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-12

Gustaf Scherman, timmerman

Helena Johansdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-16

Gustaf Wahlgren, timmerman

Eva Ulrika Lidstrand, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-04-18

Hans Fredrik Lundgren, arklimästare

Beata Helena Landberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-05-01

Niklas Norberg, sjöartillerist

Sofia Margareta Ahlbom, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-05-08

Sven Karlsson, tjänstedräng

Emelie Beata Johansdotter, sedosam piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-05-22

David Svensson, tjänstedräng

Maria Mårtensdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-05-23

Daniel Persson, timmerman

Kristina Stolpe, änka

Karlskrona amt EIa:3


1819-05-28

Johan Gustaf Jansson, arklimästare

Charlotta Ulrika Sundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-06-19

Elias Kullberg, sjöartillerist

Elisabet Dahlgren

Karlskrona amt EIa:3


1819-06-27

Jonas Höyman, volontär

Maria Kristina Sandström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-03

Karl Rosengren, brandvakt

Karin Börjesson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-04

Anders Netterstedt, båtsman av Blekinge 2:a indelningskompani

Stina Kajsa Dahlgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-15

Olaus Blykula, båtsman

Kajsa Uhrlin, hattmakaränka

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-17

Hans Lindblad, volontär

Marta Maria Ryberg

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-19

Olof Svensson Karlstedt, sjöartillerist

Kristina Hörlin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-07-31

Nils Östberg, överskeppare vid Kungliga Amiralitetet

Beata Charlotta Juliander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-08-29

Erik Cedenius, sjöartillerist

Cecilia Sjögren f. Pärsdotter, sjöartilleriänka

Karlskrona amt EIa:3


1819-08-29

Samuel Persson, timmerman

Dorotea Söderqist, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-04

Ola Nilsson Åhrstedt, båtsman av Blekinge 2:a kompani

Kristina Lindström, volontäränka

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-12

Gustaf Åhman, kofferdikarl

Johanna Katarina Brunberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-16

Anders Larsson Lemgren, sjöartillerist

Ingrid Johansdotter, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-17

Karl Gustaf Palmgren, trädgårdsmästare

Annette Kristina Andersson, jungfru

Anmärkning: lysning. dock blev hinderslösheten för honom hävd

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-19

Olof Karlstedt, sjöartillerist

Kristina Hörlin, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-09-28

Johan Ståhle, överskeppare

Anna Sofia Nyman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-02

Gustaf Bogren, timmerman

Sofia Gustava Dyrendahl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-02

Karl Sohlberg, timmerman

Bengta Persdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-03

Krist. Holin, timmerman

Kristina Petersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-03

Fredrik Nyman, handelsman

Fredrika Lovisa Wendt, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-08

Peter Lundberg, timmerman

Kristina Jönsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-09

Johan Appelgren, timmerman

Anna Jonsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-09

Johan Trulsson, högbåtsman

Elsa Maria Petersson,

Anmärkning: förlovning

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-10

Karl Fredrik Sandberg, amiralitetslöjtnant

Beata Söderlund, demoiselle

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-13

Karl Wahlquist, timmerman

Lisa Börjesdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-16

Johan Ekeroth, timmerman

Anna Sofia Nyman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-16

Olof Ljungquist, kronovarvstimmerman

Sofia Österström, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-16

Mattias Matthsson, dräng

Lovisa Ulrika Askelöf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-17

Daniel Svensson, arklimästare

Anna Beata Westerblad, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-19

Peter Magnus Nylander, snickargesäll

Ingrid Maria Sjögren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-20

Nils Mårtensson, tjänstedräng

Anna Kristina Broman, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-10-31

Lars Lageström, sjöartillerist

Karin Nilsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-09

Adolf Fredrik Tysk, kofferdikarl

Lovisa Ulrika Åkerblom, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-10

Per Gustaf Ekström, arklimästare

Kristina Berg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-10

Peter Wigelsten, högbåtsman

Johanna Nyman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-17

Per Gustaf Apelgren, flaggjunkare, medelstyrman

Chr. Dorotea Forssman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-19

Jonas Svensson, kronotimmerman

Anna Hedvig Forssell, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-11-27

Isak Lustig, kofferdikarl

Maria Lilljegren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-12-04

Anders Jonsson, sjöartillerist

Brita Kristina Mathsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-12-05

Magnus Moberg, kronovarvstimmerman, mastmakare

Cecilia Karlsson, mastmakaränka

Karlskrona amt EIa:3


1819-12-05

Immanuel Persson, kofferdikarl

Maria Sandgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1819-12-12

Anders Per. Sommar, flaggjunkare, arklimästare

Anna Margareta Wahlquist, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1819-12-24

Peter Svensson, timmerman

Kristina Svensdotter, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-01-24

Krist. Malmquist, underläkare, kirurg kandidat

Louise Jacobsson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-02-15

Johan Fredrik Bergenstjerna, arklimästare

Sofia Kohl, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-02-18

Karl Olof Stark, segelsömmargesäll

Anna Katarina Ekegren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-02-25

Sven Svensson, dräng

Cecilia Åkesdotter, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-06

Anders Påhlsson, arklimästare

Maria Magdalena Humle, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-08

Sven Pärsson, hemmansägare

Anna Kristina Björkman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-10

J. Ljungcrantz, kronovarvstimmerman

Kajsa Hansdoter,

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-20

Emanuel Flisberg, arklimästare

Louise Ulrika Kellberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-24

Karl Magnus Nyström, sjöartillerist

Anna Helena Rothman,

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-25

S. P. Hallengren, arklimästare

Helena Gustava Jansson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-27

Sv. Ol. Ågren, kofferdikarl

Katarina Broman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-03-28

Karl Hans Ullnes,

Sofie Holm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-04-03

Peter Henrik Lundgren, landsgevaldiger

Sara Maria Hansenberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-04-07

Johan Peter Westerberg, sjöartillerist

Ulrika Söderholm, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-04-10

Jonas Bergström, högbåtsman

Gustava Charlotta Layckrant, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-04-24

Sven Elmström, smedgesäll

Anna Kristina Wickelgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-04-29

Mart. Nyberg, sjöartillerist

Anna Maria Bogren, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-03

Magnus Hult, sjöartillerist

Anna Katarina Blom, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-07

Gustaf Adolf Svensson, kofferdisjöman

Elsa Marin Petersson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-12

Karl Berggren, sjöartillerist

Fredrika Sofia Hoffsten, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-14

Abraham Netzén, överskeppare

Anna Kristina Segerholm, änka

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-15

Olof Bolander, kronovarvstimmerman

Helena Kristina Bergstrand, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-15

Gustaf Palm, underlöjtnant

Johanna Dorotea Filosius, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-05-28

Johan L. Beckström, överskeppare, änkling

Lovisa Ulrika Apelgren, överskepparänka

Karlskrona amt EIa:3


1820-06-12

Hans Peter Sjögren, skomakarmästare, borgare

Ingrid Maria Boman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-06-16

Johannes Bråberg, klarinettblåsare

Helena Hultgren, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-06-18

Anders Alquist, tjänsttagare

Johanna Lovisa Elmblad, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-06-25

Karl Nilsson, timmerman

Elin Månsdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-06-26

Karl Gustaf Wallin, kronotimmerman

Beata Wisslander, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-07-09

Mattias Karlström, kronovarvstimmerman, änkling

Anna Katarina Norberg, frånskild hustru

Karlskrona amt EIa:3


1820-08-27

Martin Holjer Vilhelm Areskoug, skräddargesäll

Sofia Helena Rosander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-08-28

Peter Olaus Engström, kofferdistyrman

Gustava Karolina Hultman, änka

Karlskrona amt EIa:3


1820-09-10

Karl Gustaf Björkman, arklimästare

Maria Katarina Wahlman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-09-13

Johan Fredrik Blom, klarinettblåsare

Helena Maria Sohlberg, jungfru

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-09-24

Johan Fredrik Berg, flaggjunkare, arklimästare

Johanna Holmgren, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-09-26

Samuel Lundberg, hampspinnare

Lovela Ulrika Berg, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-02

Johan M. Beckman, guldarbetargesäll

Ingrid Maria Ryo f. Lustig, änka

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-09

Lars Åkerberg, kronotimmerman

Karin Andersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-14

Gustaf Petersson, kofferdikarl

Katarina Andersdotter, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-15

Karl Lindahl, timmerman

Anna Elisabet Dunberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-16

Jakob Henrik D'ailly, löjtnant

Kristina Margareta Strömholm, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-16

Johan Gabriel Moberg, hampspinnare

Helena Katarina Svanberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-24

Nils Ström, kofferdikarl

Anna Botilla Bromansson, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-27

Johan Bogren, kronovarvstimmerman

Katarina Rothen, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-28

Adam Jagerlin, arklimästare

Helena Ekman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-28

Niklas Jonasson Cedergren, kronovarvstimmerman

Maria Olsson, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-28

Karl Fredrik Lundberg, kofferdikarl

Elisabet Askerström, änka

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-29

Albrekt Kristoffersson, kofferdikarl

Johanna Juliander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-29

Johan Hultgren, timmerman

Maria Gustava Wessman, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-30

Karl Hagman, kofferdikarl

Botila Staf, piga

Karlskrona amt EIa:3


1820-10-30

Sven Holmén, kvartersman

Elin Petersson, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-06

C. M. Linneroth, amiralitetshögbåtsman

Brita Kristina Karlsson

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-06

Vilh. P. Lundh, tunnbindarmästare, borgare

Charlotta Maria Fryk, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-11

Salomon Björkman, kronovarvstimmerman

Brommason, änka

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-11

Sven Pärsson, änkling, dräng

Elin Olofsdotter, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-19

Karl Kr. Strömberg, kofferdikarl

Lovisa Krist. Lundberg, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-20

Kristoffer Wisselberg, korpral, änkling

Ingeborg Svensdotter, änka

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-22

Olof Larsson, kofferdisjöman

Katarina Winberg, dotter till Isak Winberg

Karlskrona amt EIa:3


1820-11-28

Karl Fredrik Wikström, arklimästare

Anna Maria Nylander, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-12-01

P. Lamberg, kofferdikarl, änkling

Johanna H. Håkansson, piga

Anmärkning: lysning

Karlskrona amt EIa:3


1820-12-10

Johan Magnus Lindemark, konstapel

Ingrid Kristina Lindh, högbåtsmansänka

Karlskrona amt EIa:3


1820-12-11

C. von Berger, kapten, änkling

Barbara Katarina Neuendorff, jungfru

Karlskrona amt EIa:3


1820-12-26

Karl Gustaf Marin, högbåtsman

Anna Maria Norrman, kofferdiänka

Karlskrona amt EIa:3


1821-01-07

Stefanus Björkman, kofferdikarl

Elisabet Beckström, högbåtsmansänka

Karlskrona amt EIa:3


1821-01-08

Andreas Sjöblom, kofferdiskeppare

Johanna Karolina Norberg, jungfru

 


1821-01-21

Isak Herm. Blom, arklimästare

Helena Maria Råberg, jungfru

 


1821-01-21

Johan Lång, kofferdikarl

Helena Beata Utterberg, piga

 


1821-01-30

Olof Sjögren, sjöartillerist

Johanna Hamnerin, piga

 


1821-02-16

Peter Cedergren, tobaksfabriksgesäll

Brita Kristina Andersson, piga

 


1821-03-12

Gustaf Malmberg, kofferdikarl

Sofia Stråhle, snickargesällänka

 


1821-03-17

Peter Strömberg, timmerman

Johanna Maria Andersdotter Ingelström, piga

 


1821-04-07

Johan Fredrik Thorssell, krigskomissarie

Anna B. Arrhenius, änka

 


1821-04-08

Peter Berg, kofferdikarl

Anna Gustava Norberg, jungfru

 


1821-04-08

Nils Wahlgren, konstapel, änkling

Anna Maria Petersson, jungfru

 


1821-04-14

Callerström, kofferdivolontär, änkling

Elisabet Lundgren, brobyggaränka

 


1821-04-14

Gustaf Edberg, sjöartillerist

Ingrid Pärsdotter, änka

 


1821-04-15

Johan Fredrik Wisander, arklimästare

Karolina Åkerlund, jungfru

 


1821-04-20

Karl Bergquist, smedgesäll

Lovisa Ulrika Westerberg, jungfru

 


1821-04-21

Karl Peter Bergman, arklimästare

Anna Margareta Moberg, jungfru

 


1821-05-05

Magnus Lilja, kronovarvstimmerman

Botilla Hörberg, jungfru

 


1821-05-05

Daniel Sandberg, kronovarvstimmerman

Anna Espelund, piga

 


1821-05-06

Lars Svensson, tjänstedräng från Lösen

Botilla Almqvist, piga på Wekö

 


1821-06-03

Gustaf Svahn, sjöartillerist

Elisabet Blomberg, timmermansänka

 


1821-06-06

Johan Tapp, sjöartillerist, änkling

Kristina Månsdotter, piga

 


1821-07-31

Nils Svensson, sjöartillerist

Inga Lena Båtbring, piga

 Ostkanten -  2010-10-07