Blekinge - Ronneby


Mantahls längd uppå Ronneby stadz
Borgerskap och Innwånare
Nembl:

Herman Hindrichsson, Kiöpman
Hindrich Bylau, Skiepper
h: Karin Chrestoffers
Jacob Christoffer, Kiöpman
Wilhelm Slytter, Kiöpman
M:r Assmus Nisson, Kiöpman
Swen Brun, möllare
Per Gunnersson Skomakare,
Håkan Skomakare
Jöran Rädskioldh, Organist
Nills Snickare,
Johan Fribone, Skomakare
Anders Hattemakare,
Markus Gullsmedh,
Håkan Persson, Krögare
Per Wåge Foorman
Erich Wåges Enkia
Nills Kur Forman
Per Möllare
Gome Giertonsson arbetzkar
Mårten Wäfware

Chresten Murmestare
Sören Hatellskärare
Albrecht Pållach, arbetzkar
Petter Folqwart, Skreddare,
Per Andersson Arbetzkar,
Casper Wäfware,
Håkan Arbetzkar,
Döfwe Johan Bådzman
Gl. Nills dragares Enkia,
Håkan Timmerman,
Jon Pijpare, Timmerman
Per Skoflickare,
U: Jöns dragares Enkia,
Jöns Kalckslagare
Anders som tiente E. Slytter, arbethzkar
Per Knutzon, Arbetzkar
Håkan Håkansson, arbetzkar
Kalleberga Jon, arbetzkar
Oluff dragare
Nills Ropare
Per Nilsson Skreddare
Anders Säfare arbetzkar
Bengt Timmerman
Oluff Slachtare
Per Trullsson Slachtare
Anders Arbetzkar
Möllare Bengt arbetzkar

Swen Dragare
Zacharias Gullsmedh
Per Carlsson Arbetzkar
Christian Glasmestare
Håkan Skoflickare bortdragen
Lars Dragare,
Johan Guldsmedh,
Oluff Muremestare,
Per Andersson Skreddare,
Karin Diupedals,
Store Per Bödker,
Nills Håkanssons Enkia,
L: Per Bödker
Enk: Botell Swens,
Simon Simonsson, Kiöpman
Daniel Smedh,
Hindrich Skreddare
Swen Skoflickare
Carl Bödker
Swen Yggesson Arbetzkar
Nills Gunnersson dragare
Per Persson Arbetzkar
Karin på Trappan
Per Skreddare wedh lilla Kyrkio Resten
Swen som tiente Tullnern Arbetzkar,
Hans Nillsson Kiöpman
Nills Hansson Senior lefwer af sitt åkerbruk

Jochum Hogenholtz Kiöpman
Fredrich Ziel Kiöpman
Unge Herman Slytter flött till Helsingborgh
Isach von Schoting Kiöpman
Niclas Skreddare
Åke Skomakare
Jon Månsson Skoghgiömare
Gyse Skreddare
Didrich Stridtbeck Kiöpman
Maren Månses
Per Bertellson Bådzman
Paul von Schoting Kiöpman
Johan Bundtmakare
Jon Hane Skreddare
Giest Gifwaren Casper Mörck
Hans Persson båtekar
Petter Harder Skomakare
Jacok Wilken Kiöpman
Per Persson Skomakare
Anders Hagen Kiöpman
Lars Andersson Kiöpman
Oluff Gullsmedh
Jochum Bakare
Petter Reff Skomakare
Ambrosius Person Kiöpman
Jöran Snickare
Påfwel Jönsson Giök Båtekar

Greger Crauspes Enkia
Anders Persson Kiöpman
Markus Bådzmans Enkia
Gise Gumessons Enkia
Arfwidh Nillsson Kiöpman
Bengt Skreddare
Mårten Skomakare
Anna Lybske Hanses
Anna Per Carllssons
Jöns Diupedahl Skoflickare
Måns Bödker
Söne Nillsson förlamat och Krögare
Apothekaren Michael Tide
Claes Anderssons Enkia
Bengt Pistolemakare
Carl Packare
Jacob Timmerman
Hans Timmerman
Holfwer Helliesson Kiöpman
Nills Hane Båtekar
Per Jöransson Skomakare
Anders Häradzskrifwares Enkia
Måns Jöransson Procurator
Hans Pottemakare
Jöran Påfwelsson Båtekar
Claes Legedrengh Båteförare
Bertellomeus Meyer och hans swermoder bruka handell

Nills Månses Enkia
Store Nills Dragare
Nills Eskellsson Arbetzkar
Nills Broläggare
Löfwing Skreddare
Lars Westersson Skomakare
Swen Jönsson Skiepper
Hellge Skomakare
Chresten Bödker
Jacob Reel Cardewansmakare
Påfwel Jöransson Bådzman
Hans Helliesson båteförare
Gomme Bödker
Anders Tomesson Skoflickare
Boo Måhlare
Jacob Ollsson Måhlare
Lars Jöransson Skiepper
Måns Månsson Kiöpman
Abraham Persson Båthekar
Hassle Anders Bådtzman
Hans Kannestöpare
Falentin Smedh
Knut Bådtzman
Anders i Pallms huus
Swen Båtzman arbetskar
Mårten Doblare Slachtare
Hans Packare
Gome Nillsson besökare

Johan Skomakare
Jute Pellern Arbetzkar
Måns Timmerman
Casper Skomakare
Hans Bödker
Hieronimus Hansson Bådtzman
Biörn Knutzon Bådtzman
Detlef Schirholtz Kiöpman
Mattias Schau Kiöpman
Anders Månsson Kiöpman
Oluff Jonsson Skiepper
Chresten Hansson Wäfware
Daniel Jonsson Stadzwägare
Bryngell Brungarfware
Jessper Maes Kiöpman
Maren Garfwares
Sara Legedrengz
Petter Busk Skiepper
Carl Hagelbergh Skreddare
Herman Laske Kiöpman
Unge Clas Locherwitz Kiöpman
Oluff Bödker
Nills Andersson warit Tul:ns Skrifware
Fredrich Smedh
Maren Bartrambs
Lorentz Klensmedh
Swen Ropare

Nills Smedh
Måns Gunnersson Skreddare
Harall Fiskares Enkia
Nills Löfwingsson Kiöpman
Hans Brask Kiöpman
Nills Tomesson Kiöpman
Nills Nillsson Båtzman
Per Andersson Bådzman
Anders Snickare
Jöran Skomakare
Mattias Snickare
Jonas Salemakare
Margreta Laskes
Anna Hans Slytters
Jöns Dragare
Jon Skomakare
Giönsell Giötten Skiepper
U: Nills Hansson Kiöpman
Greger Arbetzkar
Erich Bödker
Börge Gysesson Kiöpman
Jon Dragare
Lars Snickare
Måns Bådtzman
Rassmus Knutzon arbetzkar
Per Nillsson Snickare
Cordt Petterson Kiöpman
Nils Hahne Stadz Barberare

Gome Bödkers Enkia
Per Isachssen Skogh Giömare
Per Önesson Arbetzkar
Lars Drägare
Per Johansson Stadz Wägare
Påfwell Snickares Enkia
Per Olsssson Kiöpman
Didrich Coppelman Skreddare
Per Hellgesson Mäthare
Nills Nillsson Kiöpman
Jöran Andersson Kiöpman
Börge Månssen Kiöpman
Hans Kur Skomakare
Hans Slytter Skomakare
Jöns Ryttarsmedh

Åthskillige Personer som sigh icke fullkommel:
I Staden nedersatt hafwa.

Chrestoffer Månsson
Per Roopare, Håkan Månsson
Trulls Knutzon
Per hoos Swen Yggesson
Mattias Månsson
Nills Nillsson som tiente Anders Månsson
Nills som tiente Måns Månsson.
Per Nillsson som tiente Hans Nillsson
Mårten Grefwes Son Lars
Anders Sälares Son Per
Jöns Larsson i Leerhuuset
Långa Karins Man Per

Magistraten

Borgmest:Herman Slytter
Johan von Schoting
RådmänLudwig Bödtzou
Jockum Pallm
Elias Slytter
Jacob Eilers
Alexander Murray
Claes Locherwitz
ByfougdenBreda Knutzon
NotariusJohan Kruse
Stadz Tingskrif:Jonas Solberg

Ronneby den 22
Juny A: 1675
Borgmestare och Rådh
I Ronneby
Johan Kruse
Civit: Ron: Not:


Ostkanten - forum för Södra Möre härad i Småland och Medelstad härad i Blekinge