GAMLA MÅTT:     YTMÅTT     LÄNGDMÅTT     VIKT     VOLYM     TID     GULD & SILVER     MYNT & SEDLAR    
   
GAMLA SVENSKA LÄNGDMÅTT
      De tidigaste längdmåtten hade sitt ursprung i människans kroppsmått:

  Famn Måttet från långfingerspetsen på vänster hand till höger hands långfingerspets då båda armarna är utsträckta så långt som möjligt.
  Aln Längden från armbågen till lillfingerspetsen.
  FotLängden från hälen till spetsen av stortån.
  TvärhandBredden över handens fyra fingrar.
  TumBredden över tummen.
  FingerbreddBredden över ett finger, vanligen långfingret.

  "På riksdagen i Norrköping 1604 uppdrogs åt Karl IX att "rätta" alla slags mått, mål och vikt, och i anledning däraf utfärdades mandaten af 13 jan. och 7 maj 1605, hvari stadgades, att det svenska alnmåttet skulle vara lika med Rydaholmsalnen och edsvurna smeder tillsättas i alla städer för att förfärdiga alnmåtten."

      Längre avstånd mättes i mil och därunder fjärdingsväg, varav det gick fyra på en mil. Gästgivaregårdarna skulle ligga på en mils avstånd.

      Alnmått gjordes i form av stakar av järn eller trä, oftast något mer än en aln eller två fot långa. Trämåtten, som ibland försågs med vackra inläggningar, användes främst till mätning av tyg. Andra längdmätningsverktyg var passare, tumstockar och kedjor.
Mängd: Enhet:

   
GAMLA MÅTT:     YTMÅTT     LÄNGDMÅTT     VIKT     VOLYM     TID     GULD & SILVER     MYNT & SEDLAR