GAMLA MÅTT:     YTMÅTT     LÄNGDMÅTT     VIKT     VOLYM     TID     GULD & SILVER     MYNT & SEDLAR    
 


Farmors farfars farfars morfars morfar

GULD & SILVER
      Guldsmedsämbetet hade redan under medeltiden ett högt anseende och den äldsta skråordningen omtalas från Stockholm 1473. För att vinna mästartitel skulle man här, liksom i andra hantverk avlägga ett mästarprov. Under 1600-talet rörde det sig ofta om en pokal medan 1700-talets vanligaste mästarstycke utgjordes av en kaffekanna i silver.

      På grund av arbetenas höga värde stadgades tidigt att ädelmetallen skulle kontrollstämplas. Redan från 1485 anmodades guldsmeden att slå sitt märke på produkterna. Från 1754 infördes krav även på stadsstämplar och kontrollstämpel där den senare garanterade metallens fullödighet. Kontrollstämpeln slogs i form av lilla riksvapnet, Tre Kronor. Innan detta stämpelkrav infördes kontrollerades silvret genom att man skar ut ett tunt spån i materialet. Skåran är zig-zag-formad och kallas åldermansranka. År 1759 infördes dessutom årsstämplar som angav tillverkningsåret:

     
   -23456
  A 1759 1783 1807 1831 1855 1879
  B 1760 1784 1808 1832 1856 1880
  C 1761 1785 1809 1833 1857 1881
  D 1762 1786 1810 1834 1858 1882
  E 1763 1787 1811 1835 1859 1883
  F 1764 1788 1812 1836 1860 1884
  G 1765 1789 1813 1837 1861 1885
  H 1766 1790 1814 1838 1862 1886
  I 1767 1791 1815 1839 1863 1887
  K 1768 1792 1816 1840 1864 1888
  L 1769 1793 1817 1841 1865 1889
  M 1770 1794 1818 1842 1866 1890
  N 1771 1795 1819 1843 1867 1891
  O 1772 1796 1820 1844 1868 1892
  P 1773 1797 1821 1845 1869 1893
  Q 1774 1798 1822 1846 1870 1894
  R 1775 1799 1823 1847 1871 1895
  S 1776 1800 1824 1848 1872 1896
  T 1777 1801 1825 1849 1873 1897
  U 1778 1802 1826 1850 1874 1898
  V 1779 1803 1827 1851 1875 1899
  X 1780 1804 1828 1852 1876 1900
  Y 1781 1805 1829 1853 1877 1901
  Z 1782 1806 1830 1854 1878 1902
         
   789 10 11 12
  A 1903 1927 1951 1975 1999 2023
  B 1904 1928 1952 1976 2000 2024
  C 1905 1929 1953 1977 2001 2025
  D 1906 1930 1954 1978 2002 2026
  E 1907 1931 1955 1979 2003 2027
  F 1908 1932 1956 1980 2004 2028
  G 1909 1933 1957 1981 2005 2029
  H 1910 1934 1958 1982 2006 2030
  I 1911 1935 1959 1983 2007 2031
  K 1912 1936 1960 1984 2008 2032
  L 1913 1937 1961 1985 2009 2033
  M 1914 1938 1962 1986 2010 2034
  N 1915 1939 1963 1987 2011 2035
  O 1916 1940 1964 1988 2012 2036
  P 1917 1941 1965 1989 2013 2037
  Q 1918 1942 1966 1990 2014 2038
  R 1919 1943 1967 1991 2015 2039
  S 1920 1944 1968 1992 2016 2040
  T 1921 1945 1969 1993 2017 2041
  U 1922 1946 1970 1994 2018 2042
  V 1923 1947 1971 1995 2019 2043
  X 1924 1948 1972 1996 2020 2044
  Y 1925 1949 1973 1997 2021 2045
  Z 1926 1950 1974 1998 2022 2046
     

   
GAMLA MÅTT:     YTMÅTT     LÄNGDMÅTT     VIKT     VOLYM     TID     GULD & SILVER     MYNT & SEDLAR